Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky (nekontrolováno)

Geneva (Switzerland)

1985-06-11 The Truth Has Two Sides, Geneva, Switzerland, DP, 163' Chapters: Introduction by Yogi, Talk, Q&A, Self-Realization, WorkshopDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,FI,FR,IT,LT,NL,PT,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (16)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Pravda má ale dvě stránky, 11/06/1985, Ženeva,  Švýcarsko

Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. Tolik věcí jsme ve vědě objevili díky pokoře, že toho dosud moc nevíme. Cokoliv znáte zvnějšku, například – strom musí mít kořeny, ale o těchto kořenech nevíte, pokud se pouze na strom díváte. A když někdo mluví o kořenech, jsme rozrušeni, protože jsme o nich předtím nic nevěděli. A tak jsme podmíněni vidět pouze strom a nedokážeme přimět naši mysl, aby pochopila, že u něho musí být i nějaké kořeny. Takže můžeme říct, že lidé ve vědě celkem dost pokročili, postupovali dopředu a stali se rozvinutými zeměmi. Ale nevědí, že když nebudou hledat svoje kořeny, že budou naprosto zničeni. Když jsem nyní před vámi, nemějte v žádném případě pocit, že jsem tu, abych se vás dotkla, ale přišla jsem sem, abych vám řekla o kořenech, ohromném jmění, které máte uvnitř sebe. Známe mnohé energie kolem nás, jako například elektřinu, gravitaci – na vědeckém poli vědění. Ale uvnitř nás existuje jemnější energie, které bychom se měli pokusit porozumět se stejnou pokorou vědce a s otevřenou myslí. Měli bychom se pokusit porozumět, jakým problémům na Západě čelíme. Kdosi se Mě v Americe zeptal: „Co je se Západem špatného?“

Musíme pochopit, co se s námi stalo během naší evoluce. Když jsme se vyvíjeli prostřednictvím průmyslové expanze, rozvinuli jsme si jistou povahu a jistý hodnotový systém. Industrializace byla dobrá myšlenka, ale neexistuje žádná soudnost, kde to zastavit. Proto, když jdeme do jakékoliv průmyslové země, tak si myslíme, že jíme jen chemikálie a ne potravu. Musí být udržována rovnováha, ale jak? Tím, že víme o kořenech. První problém, který vnímám ohledně západní mysli, je ten, že je to mentální bytí; příliš se rozvinula mentální kapacita. Například v průmyslu musíme neustále vyrábět nové věci; neustále musíme něco prodávat, musíme mít nové módy, jinak budou stroje hladovět. Stejným způsobem náš mozek začíná vytvářet nové věci – věci vyrobené člověkem. S mentální představou začínáme přemýšlet stále o nových věcech a jsme vděčni za cokoliv, co k nám přijde nového. Musíme si oblíbit nové věci, ale ne něco, co je naprosto zbaveno jakékoliv tradiční hodnoty. Například onehdy jsem říkala: „Co je tak výjimečného na Freudovi? Proč uznáváte jeho a proč neuznáváte Junga?“ Důvodem bylo, že nám poskytl naprosto nové myšlenky. Nové není vždy dobré; například umělá hmota byla kdysi nová, a víte, jaké jsou důsledky rozvoje plastů. Pokud to platí o hmotě, co potom o Duchu? Takže také, když hledáme Pravdu, zkoušíme neustále nové metody. A myslím, že zlo, které přišlo ve formě falešných guruů, je produktem tohoto druhu poptávky. Jen sedmdesát až sto let zpátky se v Indii najednou zvedla nová vlna myšlení o znalosti kořenů. Některé věci, o kterých mluvili, nejsou zapsány ve Védách, ani v Puránách, ani v žádných jiných knihách východního vědění; ani v žádných knihách, napsaných po Kristu jako je Bible nebo Korán po Mohammedu Sáhibovi, a ani v rukopisech Zarathuštry. Nemají vůbec žádný vztah k starobylému vědění kořenů.

Stejným způsobem máme problém ohledně náboženství. Vezměme například křesťanství – Kristus přišel na tuto Zemi – jak poznáte později – aby uvnitř nás vytvořil speciální vědomí Ducha. Sídlí uvnitř nás ve speciálním centru, které nazýváme Ádžňa čakra, a v indických posvátných knihách je popisován jako Mahávišnu. V nejčistší formě existuje jako Ómkara, jako Slovo. Na Západě je hodně popisován, – v západním vědění – mentálním způsobem, ale ve skutečnosti byl objeven v indické filozofii. Nemůžete Kristovi porozumět mentální projekcí, protože On je mimo mysl. Sám řekl: „Musíte se narodit znovu.“ Když Nikodém řekl: „Co myslíš tím „znovu se narodit“? Mám znovu vstoupit do lůna své matky?“ „Ne,“ řekl On, „co se narodilo z těla, je tělo a vy se máte narodit z Ducha Svatého.“ A kdo je Duch Svatý? Tu otázku položili biskupovi z Canterbury, viděla jsem to v televizi, a on řekl: „Jsem skeptik.“ Tak se ho redaktor zeptal: „Tak co tu tedy děláte?“ Řekl: „Dělám svou práci.“ Tak redaktor řekl: „V pořádku, také dělám svou práci,“ – oboustranné porozumění mezi dvěma mentálními projekcemi. Duch Svatý je ve vás odražen jako Kundaliní. Ne, ukaž jim Kundaliní. Níž – ne, ne, ukaž Kundaliní v křížové kosti. Nuže, tato Kundaliní byla v Indii popsána velice jasně v mnoha posvátných knihách. V Bibli se říká: „Zjevím se před vámi jako plamenné jazyky.“ Jsou to centra a to je Strom života, který popisovali. V Koránu je popsán jako Assas. V žádném z těchto prastarých písem nebo do Kabírovy doby, což bylo stěží před čtyřmi – pěti sty lety, nikdo neřekl, že vám tato Kundaliní způsobí jakékoliv potíže.

Ale zjistila jsem, že mnoho lidí později o Kundaliní napsalo knihy a existuje takto tlustá kniha – byla jsem ohromená, když jsem zjistila, co o Kundaliní napsal jeden německý spisovatel, že vám může dát teplo, může vám způsobit nemoci, může vás přimět tancovat, skákat. Takto se vás snaží zadržet ve vašem evolučním procesu. A náboženství, která přišla po velkých inkarnacích, na vás zkouší stejný trik. V Bibli začal tento druh podmíněností Pavel. Ve skutečnosti neměl Pavel s Kristem co do činění. Jak to, že se dostal do Bible, tomu nerozumím od samého dětství. A pak se narodil jako Augustin a opět vytvořil náboženství, řídil ho a podmiňoval ho. A dnes, překvapivě, lidé zpochybňují Kristovo narození, Jeho božské síly při vykonávání zázraků. Se svým mentálním porozuměním se pokoušejí dokázat, že byl jako my. A také říkají špinavé, zvrácené věci o Něm a Jeho Matce. Je to peklo, které jsme vytvořili svými mentálními projekcemi. Jak si dovolujeme říkat takové věci o velké osobnosti, jakou je Kristus! Je to naše ego, které nás učinilo tak drzými a tak domýšlivými, že si připravujeme svoji vlastní zkázu tím, že napadáme takové osobnosti, které nás doopravdy mohou chránit a vést k našemu vzestupu. To je opět výsledek novot, protože to, že mysl chce neustále nacházet něco nového, rozvíjí ego. Například v Americe se raději zeptejte, jak se otevírají vodovodní kohoutky, protože každý kohoutek je jiný. Můžete se jen k něčemu přitisknout a můžete být zmáčeni, protože oni chtějí mít každé místo nové. A hodiny a hodiny se rozhodují, jaký druh kohoutku budou mít. Když nastupujete do auta, amerického auta, raději se zeptejte, jak se otevírají dveře, protože pokud by došlo k nehodě, nemusíte to umět, může to být něco nového.

Síla rozhodování zašla tak daleko, že lidé opravdu vypadají jako hloupé děti. Ego zastavuje dospívání člověka. Podmíněnost ega je nejhorší ze všeho a nemůže být odstraněna. Pokud jste podmíněni svým superegem, získáte své bolesti, získáte svoje problémy, ale když dostanete ego, trápíte ostatní, napadáte ostatní. Pak proto, aby překonali ego, zkoušejí nějaké duševní pochody, zkoušejí se oblékat jako primitivní lidé. Tím, že se vyšňoříte jako primitivní lidé, se tento mozek nestane primitivním. Chci říct, víte, že se nyní dostal k maximu; měl by se přestat chovat tímto hloupým způsobem. Například, když jdete v Anglii, objevíte lidi, jak používají divné barvy, mají divné barvy na vlasech, a říkají si pankáči. Tak jsem se zeptala některých z nich, kteří přišli na náš program: „Proč si děláte takové věci?“ Tak řekli, že to dělá lidi velice přitažlivými. Podle Mě vypadají jako klauni, ale oni si myslí, že to každého přitahuje. Takže druhé prokletí, které jsem objevila, je, že chceme, abychom každého přitahovali. Ale k čemu to je? Je to neradostná snaha. Je-li k nám každý přitahován, co získá, nebo co získáte vy od té osoby? Nedokážu to pochopit. Právě naopak, dostanete se do problémů. Chci říct, samozřejmě, pokud budete jako pankáči, můžete si vyvinout hroznou slepotu. Nebo si můžete rozvinout nějaké problémy na kůži na hlavě. Ale způsob, jakým neustále pohybujete očima, abyste viděli, kolik lidí přitahujete, víte, co můžete získat? Alzheimerova choroba, nemoc, která se nyní objevuje, je počátkem bláznovství.

Nyní v Americe zjistili, že před třicátým pátým rokem se jeden z pěti stává duševně nemocným – z pěti, umíte si to představit? Jeden z pěti; to jsem dnes četla v Reader’s Digest. Může se to stát, může se to přihodit. Říkají tomu Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba; říkají nová nemoc. Je to jméno vědce, Alzheimera. A říkají, že když je vám víc než třicet pět, začne se to šířit. Ale v prosté zemi, jako je Indie nebo v jiných zemích, které nejsou tolik rozvinuté ve flirtování, tam tyto nemoci nemají. Proto Kristus řekl: „Nebudete mít cizoložné oči.“ A je tak obtížné porozumět, že lidé, kteří chodí do kostela, to chtějí. Omlouvám se, že jsem o tom musela mluvit, protože jsem si toho na Západě všimla všude. Je to hrozná nemoc, která se nyní plazí kolem. Vypadá to velmi bezvýznamně, ale není, má to velice hluboké dopady. Oči musí být tak nevinné, že by prostřednictvím nich neměla být vyjadřována žádná nenasytnost ani chtíč. Zjistila jsem, že jediným řešením je probuzení Kundaliní a realizace, prostřednictvím které je ve vás probuzen Kristus, ve vašem centrálním nervovém systému. Sídlí v Ádžňa čakře, která je na překřížení zrakových vláken – je v křížení zrakových vláken. Pokud v člověku není žádná nevinnost, tak je Ádžňa čakra napadena. A je to ta nejdůležitější očista, kterou dnes potřebujeme. Představte si, že lidé, kteří říkají, že jsou křesťany, křesťanskými národy, jsou právě lidmi, kteří jdou proti Kristovi – je to nanejvýš překvapující. Cokoliv je někým hlásáno – jako v Indii, říká se, že v každém sídlí Duch; ale ti hloupí indičtí intelektuálové mají spoustu práce s kastovním systémem. Takoví intelektuálové musí porozumět, že nemohou intelektualizovat Boha. Lidé nemají rádi, když jim řeknu, že se musíte vyčistit, abyste se stali čistou osobností.

Dnešní problém Západu je v tom, že ztratil hodnotu, co se týče očištění. Očištění se netýká těla, není to o tom, jak čistě žijete navenek, není to o tom, jak se reprezentujete, ale je to uvnitř. Destrukce se nechystá pracovat zvnějšku, je uvnitř nás, budujeme naši destrukci každým okamžikem. Když jsem v roce 1972 poprvé přijela do Ameriky, řekla jsem jim: „Nezačínejte si s Freudovskými teoriemi a neoddávejte se nesmyslným zvrhlostem. Pokud to budete dělat, můžete dostat nemoci, které sprovodí ze světa celý národ a národy.“ A víte, jaká epidemie AIDS začala. Potěší vás, když budete vědět, že prostřednictvím probuzení Kundaliní můžete všechny tyto nemoci vyléčit; protože když je Kundaliní probuzena, tou největší věcí, která se stane, je, že cokoliv jste dřív udělali, je skončeno. Stane se to v každé čakře, ale zejména v Ádžni. V Ádžňa čakře – když otevře Ádžňa čakru, je probuzena božská podstata Krista. A ego a superego, které nás stvořilo do egoistické struktury, je prostě jen vysáto, spontánně, protože Kundaliní je živoucí silou a dokonale vás čistí. Pak věříte, že Kristus zemřel pro naše čištění a očištění. Kvůli tomu trpěl a byl ukřižován, aby mohl přijít do tohoto malého prostoru mezi egem a superegem. Nyní přišel čas dokázat všechny velké inkarnace a všechna významná písma. Když mluvíme o božstvech, lidé jsou šokováni, protože o nich nikdy neslyšeli. Božstva jsou jako milníky, jako lidé, kteří nás přišli zachránit, lídři. Měli uvnitř sebe božskou sílu, a pokaždé, když přišli na tuto zemi, pokoušeli se nám předat nové vědomí.

Můžeme začít od první čakry, není to nic jiného, než kde byl vytvořen uhlík v chemickém periodickém zákoně. Pouze díky vytvoření uhlíku můžeme mít organickou chemii a díky tomu jsme později měli aminokyseliny. A aminokyseliny pak vytvořily život. Pak z života přišla, jak víte, améba a z améby dnes máme lidské bytosti. Proč ale nepřemýšlíme o důvodu, o příčině, proč jsme se stali lidskými bytostmi? Získali jsme tím něco zvláštního, že pouze my, lidé, jsme se mohli stát lidskými bytostmi? A jaký je smysl našeho života? Je to pouze dívání se na hodinky a plýtvání časem při hazardu? Narodili jsme se kvůli tomu – anebo abychom k sobě měli nějakou úctu? Být pošetilý je v očích Božského hříchem. Musíte vědět, že jste velice hlubokými osobnostmi. Podívejte se, jste vystavěni na sedm pater. Jste ztělesněním všech nástrojů, na které jen můžete pomyslet. Jediné, co se vám teď musí stát, je poslední aktivování. A jakmile se to stane, prostě se naprosto očistíte, stanete se pak opravdovým nástrojem. Tak jako každý přístroj musí být připojen k síti, stejným způsobem musíte být připojeni i vy. A pak zjistíte, jak jste úžasní, jak jste dynamičtí, jaké máte ohromné síly. Ale není to myšleno pro lehkovážné nebo pro lidi, kteří si neváží své vlastní bytosti. Stane se to pouze lidem, kteří jsou opravdoví a upřímně hledají, opravdově a upřímně hledají. Takže je pro nás důležité, abychom věděli, že jestliže se máme stát občany Božího panství, musíme získat svoji realizaci, své Já. Buddha zašel až na nejzazší mez, když řekl: „Nemluvte o Bohu, mluvte jen o Já.“ Dokonce i Mahávíra řekl to stejné. Zen šel ještě dál, řekl, aby se mluvilo jen o bezmyšlenkovém vědomí.

To je první vědomí, kterého člověk dosáhne, – jak se Kundaliní probouzí, že se stanete naprosto vědomí bez jakýchkoliv myšlenek. Jako když vidíte nádherné jezero, které na sobě nemá žádné vlnky, vidíte všechno okolní stvoření, jak se v něm odráží, dávajíce naprostou radost. Doposud jsme nepoznali radost, která nemá dualitu. Známe štěstí, které není nic než uspokojování ega a když ego trošku splaskne, tak jsme nešťastní – to je ta iluze, kterou máme. Abychom získali realitu, musíme být svým vlastním Já a Já je mimo ego a superego. Pak už více netrváte na relativní terminologii, ale žijete s absolutnem. Jen vnímáte chladný vánek v rukách, jakoby se nastartoval počítač, a máte spojení s Božským. Dokonce když dáte ruce směrem k nějaké otázce, získáte odpověď jako chladný vánek, který znamená „ano, velmi dobře“ a jako horký vánek, který znamená „špatně“; ale dokonce můžete cítit žár, pokud se pokoušíte jít blízko někoho, kdo je posednutý. Všechny informace k vám přicházejí z nevědomí, které se nyní stalo vědomím v centrálním nervovém systému. Člověk to musí pochopit, že vaše nevědomí se stalo – muselo se stát vědomím. Takže jakákoliv informace, kterou jste doposud získali z nevědomí, je naprosto jasně logicky pochopitelná.

Takže první věc, která se přihodí vašemu centrálnímu nervovému systému je, že se stanete – znovu říkám – že se stanete kolektivně vědomí. Není to rozumová projekce, ale prostě se stanete. Také víte o sobě, protože víte o svých vlastních centrech, a pokud víte, jak tato centra léčit, pak jste dokonalí, v dokonalém zdraví, v dokonalé radosti. To bylo pro seznámení se Sahadža jógou. „Saha“ znamená „s“, „dža“ znamená „narozený“ – spontánní. A „spojení“ znamená – spojení je význam slova „jóga“. Také to má další význam, který znamená „jukti“, což znamená trik. „Jukti“. A také to znamená zručnost, jak ovládat tu sílu, když skrze vás začne proudit, jak o ní všechno vědět; takže to musí být rozluštěno. Všechno to je vaše vlastní. Jedna rozsvícená svíčka rozsvítí další. Není tu žádný závazek. Je to vaše vlastní, co musíte získat a pak to upevnit. Celé to musí být zdarma, protože je to dar přírody, je to živoucí proces, nemůžete za to platit. Nemůžete platit Matce Zemi za to, že nechá vyklíčit semeno, platíte za to? Kolik platíme květům za to, že se stávají plody? Příroda nerozumí penězům; stejným způsobem Bůh nerozumí penězům. Ale způsob, jakým jsme doposud žili, byl ten, že jsme vždycky platili penězi za „boží práci“. Zejména ve Švýcarsku lidé věří, že pokud dáte peníze nějaké zemi, že děláte Božskou práci. Chudoba je vytvořena lidskými bytostmi, ne Bohem.

Například Indie byla pod nadvládou tři sta let, co je divného na tom, že zchudla? Ukazuje to, že dáváním peněz neděláte Božskou práci. Je to problém lidí, vytvořený lidskými bytostmi, řešený lidskými bytostmi. Boží práce je čisté milosrdenství: milosrdenství, které nemluví, které nemůže být ohodnoceno penězi. Jen proudí, vyzařuje a koná. Nic neočekává, nemůže být kontrolováno, nemůže být zabito, nepotřebuje žádnou ochranu – to je Božská práce. Protože – kdo je pro Boha tím druhým? Všichni jsme nedílnou součástí Jeho bytosti. Jestliže tato ruka pomáhá jiné ruce, jaký je tam závazek? Takže člověk musí pochopit rozdíl mezi realitou dělání Božské práce a mezi iluzí. Je to Božskou povahou, že uhasí vaši žízeň tak jako voda. Dává vám světlo, které vás vede, dává vám sílu, která vás nutí stoupnout si na stranu dobra, dává vám milosrdenství, které vás nutí těšit se svojí ctností. Dává vám přitažlivost, která vás dovede do vyšších sfér Ducha. Odhaluje všechny perly v oceánu iluzí. Dává vám mír uvnitř i vně a jste neustále smáčeni záplavou blaženosti a štěstí. Je to vaše právo, abyste to měli, musíte to mít. Jste pro to předurčeni – ale s pokorou. To je důležité jako projev zdvořilosti. Když vám někdo dá medaili, skloníte hlavu. Stejným způsobem, když jste ozdobeni, musíte před Božským sklonit hlavu. Když vám obecenstvo tleská, dává vám ovace, vestoje vám tleská, herec se před ním skloní, pokloní se obecenstvu. Vzdává obecenstvu úctu. Nuže, stejným způsobem musíme vzdát úctu Božskému. Automaticky se tak zřekneme svého ega a svých podmíněností. Doufám, že dnes všichni získáte svoji realizaci. A pozítří, když budu mluvit o samotném Duchu, doufám, že si najdete čas, abyste přišli. Musíte to později naprosto upevnit. Jinak to bude jako podobenství v Kristovi – semena, která vzklíčila, nezakořenila. Nechť vám všem Bůh žehná.