Kdo jste, Šrí Mátadží? (4 min) (Location Unknown)

19850701 – Kdo jste, Šrí Mátadží?
Nadešel čas! Tohle je ta doba. Ta doba, kterou podrobně popsali před tisíci lety. Jestli jste slyšeli o Bhrighumunim, ten sepsal ucelenou knihu s názvem Nádí Granth, popisující současnou dobu, je v ní zachyceno vše, Sahadža jóga, vše. I William Blake před několika stoletími popsal vše o Sahadža józe, vše. Ale lidé ho nazývali bláznem! Měli rádi lidi typu Byrona, všechny ty snílky. Otázka: „William Blake byl básník. Básník mystik. […]