Kdo jste, Šrí Mátadží? (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19850701 – Kdo jste, Šrí Mátadží?

Nadešel čas! Tohle je ta doba. Ta doba, kterou podrobně popsali před tisíci lety. Jestli jste slyšeli o Bhrighumunim, ten sepsal ucelenou knihu s názvem Nádí Granth, popisující současnou dobu, je v ní zachyceno vše, Sahadža jóga, vše. I William Blake před několika stoletími popsal vše o Sahadža józe, vše. Ale lidé ho nazývali bláznem! Měli rádi lidi typu Byrona, všechny ty snílky. Otázka: „William Blake byl básník. Básník mystik. Jste také mystička?“ Nevím, jak bych si měla říkat. Je to velmi obtížné. Muž: „Ale Vy víte, co je mysticismus.“ Vím. Můžete Mi asi říkat jakkoli. Mám v sobě integrováno tolik věcí. Ale ráda bych si říkala Matka. Myslím, že to je to nejmilejší a nejtrefnější, protože jsem velmi trpělivá, snad. A nesmírně odpouštějící. Otázka: „A jak Matka dává osvícení dalším lidem?“ Je to znovuzrození. Znovuzrození. Znovuzrození. A jen Matka vám může dát vaše narození. Otec nerodí. Je to neposkvrněné znovuzrození. Muž: „Je po znovuzrození třeba přehodnotit způsob života, tedy žádný alkohol, žádné drogy?“ Nic takového před tím neříkám, vy se toho vzdáte sami od sebe. Neříkám nic. Vy se toho sami vzdáte. Vzdáte se všeho, co pro vás není dobré, protože se stanete radostí. Začnete cítit chladný vánek Ducha svatého, dá vám vibrace. A pak už nic takového nechcete. Když například řeknete, ať si vezmu drogu, nevezmu si. Chci říci, že nikdy nejsem v pokušení pít alkohol a podobně, nikdy nejsem v pokušení, nemám vůbec na nic slabost. Prostě to neděláte sami od sebe. Protože když jste Duchem, jste tak odpoutaní! Když se stanete Duchem, stanete se krásou Ducha, máte síly Ducha, stanete se sami tak velkolepou osobností! Pak to prostě neděláte. Nemusím vám to říkat. Nikdy nikomu nic nevnucuji. Stanete se svým Já. To je celé. Když se stanete svým Já, jste úžasní, o tom není pochyb. Žijeme ve velmi revoluční době! V tak revoluční! Měli byste si všímat těch známek revoluce. Nikdy nebývalo tolik hledajících! Nikdy nebývalo tolik zmatku, tolik problémů. A jedině z takového zmatku může lotos vašeho Ducha začít zářit.