Vyrovnání levé a pravé dráhy ( 6 min) (Location Unknown)

19850704 – Vyrovnání levé a pravé dráhy
Dejte levou ruku směrem ke mně a pravou ruku na Matku Zemi. Tato Matka Země čistí levou stranu. Posaďte se. Posaďte se. Pomůže vám to, paní. Prosím, posaďte se. Raději získejte seberealizaci, to je důležitější než cokoli jiného, ano? Nikdo není důležitý kromě vás. Dejte ke mně levou ruku a přeneste to do pravé ruky. Energie proudí touto rukou, přes vás, a odstraňuje vše, co je levostranné – džada. […]

Energetické dráhy (7 min) (Location Unknown)

19850704 – Energetické dráhy (Haag, Nizozemí)
Dobrá. Nejprve vám řeknu o třech energiích, které v nás pracují. Pojďte dál. Dejte jí židli. Vysvětlím vám to. Nechte mě mluvit, potom se na vás podívám. První energie, která je znázorněna vlevo tmavě modrou barvou, je energií našich přání. Má na starosti naši minulost a nazývá se měsíční energií, čandra nádí – měsíční dráha. Tuto energii používáme, když myslíme na minulost, emoce, a také ji používáme, když jsme závislí. […]