Energetické dráhy (7 min)

(Location Unknown)

19850704 – Energetické dráhy (Haag, Nizozemí)

Dobrá. Nejprve vám řeknu o třech energiích, které v nás pracují. Pojďte dál. Dejte jí židli. Vysvětlím vám to. Nechte mě mluvit, potom se na vás podívám. První energie, která je znázorněna vlevo tmavě modrou barvou, je energií našich přání. Má na starosti naši minulost a nazývá se měsíční energií, čandra nádí – měsíční dráha. Tuto energii používáme, když myslíme na minulost, emoce, a také ji používáme, když jsme závislí. Tato energie v nás tedy vytváří instituci, které říkáme podmíněnost, nebo ji můžeme říkat superego. V sanskrtu je to mana šakti, na levé straně. Jde nahoru a přechází na pravou stranu. Další je energie, která je na pravé straně. Toto je energie, kterou používáme pro duševní a fyzickou práci. Je to energie činnosti, krija šakti nebo prána šakti. Můžete jí říkat prána šakti. Má na starosti naši budoucnost, také věci týkající se budoucnosti: přemýšlení o budoucnosti, plánování. V našem středu máme třetí energii. Tato energie nám dala lidské vědomí, je evoluční energií. Tato energie se projevuje na hrubé úrovni jako parasympatický nervový systém a ty další dvě energie se projevují jako levý a pravý sympatikus. Obě tyto energie se potkávají, aby vytvořily čakru – takto. Vidíte, že poslední čakra je pod Kundaliní – to je velmi důležité. Myslím Múladháru. Poslední znamená ta spodní. Vidíte, všechny je zná. Čtením knih jste se začali bát Kundaliní. To je celé vaše vědění. Čtvrtou energií je Kundaliní – Duch svatý, která je v nás stočená ve tři a půl závitech. V koránu se nazývá asas. V bibli se říká: „Objevím se před vámi jako ohnivé jazyky.“ Toto jsou ta centra. O Duchu svatém toho ale nebylo moc řečeno, protože Kristus neměl dostatek času. Byl příliš brzy ukřižován.