Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko Huis Overvoorde, Rijswijk (Holland)

Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko Jsme tedy v Holandsku, což je svatá evropská země a touto svatou evropskou zemí protéká hodně vody. Je na nižší úrovni než Matka Země a protéká jí moře, takže je tu dobrá kombinace moře a země. Moře čistí a Matka Země lidem Holandska žehná, ale jestliže lidé ztratí zakotvení a dají se špatným směrem, z té samé svaté země se může stát země pekla. Proto musíte být velice opatrní a musíte se postarat, aby tady bylo více a více sahadžajogínů. Podle Mě mají západní lidé povahu, která je od přirozenosti velmi agresivní a celkově velmi egoistická. Nemějte pocit, že to říkám o vás, já říkám, že vy jste sahadžajogíni, kteří patří do Božího království, ale teď mluvím všeobecně. Zatímco mluvím, mějte oči otevřené. Nevím, proč lidé zavírají oči, nerozumím tomu. Nyní jsme ve svaté zemi, kde vidíme, že Matka Země dovolila moři, aby teklo dovnitř a je to velmi dobré místo, abych vám něco mohla povědět. Tady moře našlo útočiště v Matce. Samotný guru se spoutal kvalitami Matky. Člověk se cítí bezpečněji na pevnině, než na moři nebo ve vzduchu. Takže dnes je pro Mě nejlepší příležitost vám říct, že po Guru púdži musíme chápat, že být svatým znamená, že musíte dovolit, aby Guru tattva protékala v principu Matky, neboli Guru tattva musí být ovládána a vedena a zkrášlována principem Matky. Je to jen Matka země, která je krásná, protože dokáže vytvořit tolik rozmanitostí, tolik dramat, tolik míst, jakýkoliv jiný element v sobě nic Read More …