Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko

Huis Overvoorde, Rijswijk (Holland)

Feedback
Share

Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko

Jsme tedy v Holandsku, což je svatá evropská země a touto svatou evropskou zemí protéká hodně vody. Je na nižší úrovni než Matka Země a protéká jí moře, takže je tu dobrá kombinace moře a země. Moře čistí a Matka Země lidem Holandska žehná, ale jestliže lidé ztratí zakotvení a dají se špatným směrem, z té samé svaté země se může stát země pekla. Proto musíte být velice opatrní a musíte se postarat, aby tady bylo více a více sahadžajogínů. Podle Mě mají západní lidé povahu, která je od přirozenosti velmi agresivní a celkově velmi egoistická. Nemějte pocit, že to říkám o vás, já říkám, že vy jste sahadžajogíni, kteří patří do Božího království, ale teď mluvím všeobecně. Zatímco mluvím, mějte oči otevřené. Nevím, proč lidé zavírají oči, nerozumím tomu. Nyní jsme ve svaté zemi, kde vidíme, že Matka Země dovolila moři, aby teklo dovnitř a je to velmi dobré místo, abych vám něco mohla povědět. Tady moře našlo útočiště v Matce. Samotný guru se spoutal kvalitami Matky. Člověk se cítí bezpečněji na pevnině, než na moři nebo ve vzduchu. Takže dnes je pro Mě nejlepší příležitost vám říct, že po Guru púdži musíme chápat, že být svatým znamená, že musíte dovolit, aby Guru tattva protékala v principu Matky, neboli Guru tattva musí být ovládána a vedena a zkrášlována principem Matky. Je to jen Matka země, která je krásná, protože dokáže vytvořit tolik rozmanitostí, tolik dramat, tolik míst, jakýkoliv jiný element v sobě nic (takového) nemá. Takže je to Ona, kdo tvoří. Proto bychom se měli více držet kvality Matky, a pokusit se svázat náš Guru princip s nádhernou a tvořivou silou Matky, aby naše přítomnost byla příjemná, velmi milá a krásná, plná zájmu a rozmanitosti. Pokaždé nové květiny, pokaždé nové plody, pokaždé nový, úplně nový vzorek. Kundaliní je vyrobena z Matky Země, takže jsme toho docela dobře schopni. Existují guruové a guruové, ale nikdo z nich není zatím takovým mistrem Kundaliní, jako jste vy. Kdyby byli mistry, už by dali realizaci tisícům lidí. Proč? Protože vaše Matka pronikla do vašeho Guru principu a zvedla vaši Kundaliní. Dala vám síly, abyste uměli zvedat Kundaliní tím, že zřetelně prorazila vaší sedmou čakrou. To se nikdy s nikým nepodařilo, ani inkarnace nedokázaly dávat hromadné realizace tak, jak to děláte vy. Kundalini proudí z vašich dlaní Ganéša je ve vás činný, ale nikdy byste z toho neměli mít ego nebo příkrost či divokost moře, měli byste získat nádheru Matky Země. Matka Země je vždy větší než moře, protože je to Ona, kdo moře obsahuje. Moře nikdy nemůže být větší než Matka Země. Někdy moře vypadá větší, ale je obsaženo v Matce Zemi. Nemůže jít dál. Matka Země je vždy významnější, větší a širší než moře. Takže člověk musí chápat, že když stoupne Kundaliní, stali jste se všemi sedmi čakrami, nejen guru čakrou, a když jste se stali guru čakrou, tak i ona je ohraničena ze všech stran Matkou Zemí. Za těchto podmínek, kdy jsme tak způsobilí, dáváme realizace tolika lidem, máme úspěchy v tolika věcech… Kdybychom se jen mohli stát pokornými, příjemnými a krásnými, můžeme se stát mistry celého světa. Zjišťuji ale, že styl sahadžajogínů, zejména na Západě a u Indů, kteří jsou pod vlivem Západu, má tolik ega, které se stále projevuje v jejich chování a ve způsobu, jakým mluví. Nejsou schopni to vidět, říkám si někdy, ale je lepší to vidět. Zaprvé, musíte jednat líbezně, možná se to musíte naučit. Pokud nepochopíte, že celé vaše lídrovství, celá vaše Guru tattva závisí beze zbytku na milující schopnosti vaší Matky, na Její trpělivosti… Někdy se jednou za deset nebo dvanáct let rozzlobím, málokdy. Je to tak lepší, pak má zlost nějaký význam, ale když jste rozzlobení pořád, nebo se snažíte předvádět nebo máte tolik ega, že se snažíte prosazovat ve špatných věcech, nemůžete být úspěšní. Další věc, kterou jsem viděla, je, že ego nemá žádné rozlišování, nemá vůbec žádné rozlišování. Když jste v egu, v prvé řadě ztrácíte rozlišování, na co tedy mít toto nesmyslné ego, které vám nedává rozlišování? Lidé, kteří mají větší ego, se vždycky prosazují a s tím musíte souhlasit. Větší dojem na vás dělají lidé, kteří mají větší ego než vy, a máte rádi lidi, kteří nemají žádné ego, takže je můžete utlačovat, ale rozlišování je velmi slabé. To si všimnete. Jednou tu byl jeden guru, nebo tu byl ten pán, který dostal od svého gurua nějakou mantru a nic proti svému guruovi nechce slyšet. Proč? Protože jeho ego si vybralo tohoto gurua, a když si ego vybralo, jak to může být špatně? Ego se vždycky mýlí, bez výjimky se mýlí. S orientací na ego je všechno vzhůru nohama. Postupně se dozvíte, že lidé na Západě postrádají zdravý selský rozum, naprosto a úplně ve všem. Kdyby měli zdravý selský rozum, měli by mnohem méně problémů, ale zdravý rozum tu chybí a totéž vidím i u sahadžajogínů. Chybí jim zdravý selský rozum. Musíte se stát moudrými, aby zdravý rozum byl vaší přirozeností, ale to je to, co nám chybí. Například dnes jsme mluvili o problémech v pracovní oblasti, což je velmi obecný problém, velmi běžný. Někteří máte problém s prací. Například je tu nezaměstnanost. Celý systém je nastaven tak, že i my jsme ho přijali, ale ne do takové míry. Pracovní doba je úplně absurdní. Například předpokládejme, že vstáváte ve čtyři. To je samozřejmě jen předpoklad, ale předpokládejme, že vstaneme ve čtyři a vykoupeme se. Ráno je naplněné mírem, můžeme meditovat, dělat, co se nám líbí. Pak skončíme všechnu ostatní práci, co musíme udělat, připravíme se, dáte si snídani nebo čaj nebo co máte rádi. V osm hodin jste připraveni jít do práce. Řekněme, že jdete do práce v osm. Můžete v pohodě pracovat od osmi do jedné, úplně bez problémů. V jednu se vrátíte domů, dáte si oběd a pak siestu. Když budete mít dvě hodiny siestu, do tří nebo do čtyř hodin, pak v pět můžete jít znovu do práce. Můžete pracovat od pěti do jedenácti, aniž byste se cítili unaveni. Možná po jedenácté už ano. Takto odvedete mnohem více práce, spíte méně a jste stále svěží a mladí. Ale vyžaduje to zdravý selský rozum. Nezaměstnanost můžeme vyřešit. Někteří lidé mohou pracovat ráno, jiní večer. Ti, kteří pracují ráno, ženy mohou být doma, muži venku. Pak muži večer přijdou a můžou dělat práci doma. Ženy mohou pracovat doma, nebo když jsou doma, muži se mohou věnovat tvořivé práci. Mohou vyrábět sochy, vyrábět rukodělné věci. Tak bude každý mít zaměstnání. Lidé se stanou tvořivějšími a šťastnějšími, je tak jednoduché tento problém vyřešit. Ale nezaměstnanost existuje a díky ní je tu tolik problémů. Je snadné problém nezaměstnanosti vyřešit, není potřeba žádné podpory v nezaměstnanosti a podobně. Dejte lidem jejich plat a nechte je pracovat kratší dobu. Když budou vyrábět věci a budou je prodávat, budou mít více peněz a budou se obklopovat pěknými věcmi. Jinak budete mít hrozné věci jako je toto. Můžete mít spoustu ručně vyráběných věcí, i strojově vyráběných, co se vám líbí. Měla by v tom být rovnováha. Se zdravým rozumem byste měli vědět kam až zajít. Kam zajít, aby byla rovnováha. Stroje pokračují jako šílené, nemůžeme ovládat stroje, myslíme si, že získáme peníze, ale tak to není. Po nějaké době se stroje musí zastavit. Tudy se musíte vydat, snažím se vložit Guru tattvu do tattvy Matky, to je praktická věc. Proto byste měli používat zdravý selský rozum a ten přijde jen, když tu nebude žádné ego. Ego nemůže být zdravým rozumem, protože: „Mně se to líbí, mně se to líbí.“ Toto „já“ je ego, které je slepé, nemá rozlišování a je hloupé. Takže nakonec děláme hloupé věci. Měl by tu být zdravý selský rozum, který získáme, když se zřekneme tohoto ega. Teď lidé řeknou: „Matko, jak se zbavit ega?“ Je to jednoduché, musíte přesunout levou stranu zleva doprava 108x. V Sahadža józe. V Sahadža józe musíte lidem odpustit. Musíte se pozorovat. Ze všeho nejdříve se zeptejte sami sebe, koho pozorujete, sebe nebo ostatní? To je první věc. Cestovala se mnou jedna paní, velmi stará paní a povídala mi: „Tento muž je krásný, „tamten není krásný, tato paní vypadá dobře, je velmi pěkná,“ a tak podobně. Jen jsem se na ni dívala. Řekla jsem: „ Než dojedeme, tato šílená žena se opravdu zblázní.“ Prověřuje každého člověka, každého posuzuje, kdo je pěkný a kdo ne. A každý, o kterém zjistila, že je pěkný, se Mi jevil škaredý. Takže jsem to vzdala. Řekla jsem: „Musíte se rozhodnout, já toto nikdy nezkoušela.“ Pak pokračovala: „Tento muž není nic moc, je velmi výbušný, je toto a ono. Mluví tak, chodí tak… Neměl by dělat, vypadat tak a onak…“ Pořád si dělala starosti s druhými lidmi. Cokoliv jim řeknete, budou takto třást krkem: „Jak jste to mohla udělat?“ Ale sami to děláte. Pak když máte říct ano, řeknete to desetkrát, ano, ano, ano, ano. Když máte říct ne, stále opakujete „ne, ne, ne, ne“. To není zdravý selský rozum. Proč tolikrát pohybovat krkem. Když někdo něco říká, nemusíte pořád reagovat. Další věc je vnitřní reakce. První je vnější, to, že se díváte na každého a každého posuzujete: „Tato stanice se mi nelíbí, je tu moc prachu. Tato koupelna je špatná, tamta místnost je špatná. Tamta věc je špatná“ a podobně. Jako kdybyste byli královnou Anglie. Spíš ještě něco víc, protože ta si sama ani nemůže vybrat oblečení. Musí o tom rozhodnout parlament. Chudinka, ta žádné ego mít nemůže. Musí si vybrat, jaké oblečení si vezme na konkrétní příležitost, a když parlament souhlasí, pak si to obleče. Když řekne „ne, ne,“ mají velký problém. Ale my svobodní lidé musíme mít zdravý rozum, abychom věděli co dělat, kde co dělat, co říkat, jak mluvit, ale když je tu ego, nemůžete mít zdravý rozum. To je podle Mě důvod, proč se lidé ze Západu stali v tolika ohledech takovými hlupáky. Vše, co vidím, je vzhůru nohama. My Indové jsme možná chudý národ, ve vesnicích jsou lidé nevzdělaní. Tady jste všichni velmi vzdělaní lidé, je tu vše, ale vše vzešlo z ega. Chybí tu tedy zdravý rozum. Ti, kteří pracují s Matkou Zemí, jako například farmáři, mají neuvěřitelně zdravý selský rozum. Dříve jsem si myslela, že lidé v Holandsku budou mít hodně zdravého rozumu, protože to jsou farmáři. Když jsem přijela v roce 1965, byli na tom mnohem lépe. Nechovali se nesmyslně, byli lépe oblečeni, milí, rozumní, solidní lidé. Samozřejmě jsem se setkala spíše se staršími lidmi… ale byla jsem překvapená, že na trhu nemůžete sehnat rádio vyrobené v Holandsku, nic vyrobeného v Holandsku. Zeptala jsem se: „Jak to, že nevyrábíte žádné stroje?“ Vy jste řekli: „Proč bychom měli?“ „Za dvacet pět cibulek od tulipánů je možné pořídit jedno japonské rádio, proč bychom tedy měli vyrábět rádia?“ Zdravý rozum. „Posíláme odtud 25 cibulek.“ Měli pole a pole tulipánů všech druhů, všude, kam jsem přijela. Říkali: „Za dvacet pět cibulek si pořídíme rádio, tak proč bychom je vyráběli?“ Vyvážíme k nim cibulky a kupujeme si jejich rádia. Proč bychom měli dělat rádia?“ Pak řekli: „Vyvážíme sýr do jedné konkrétní země naše vajíčka do Itálie, naše kuřecí do další země a dostaneme vše, co potřebujeme.“ Žasla jsem, víte, byli tak hrdí na své zemědělství, tolik toho dělali tímto způsobem, což byla velmi rozumná věc, protože když pracujete s půdou – myslela jsem, že Holanďané budou nejlepší. Pak jsem ale dostávala zprávy o tom, že se úplně zkazili, úplně se zbláznili. Jsou teď jako voli, pracují s půdou, tak se z nich stali voli, kteří orají půdu. Byla jsem překvapená, jak to, že jsou z nich takoví býci? Byli to tak rozumní, tak rozumní lidé. Farmáři, kteří rozumně řešili svoje záležitosti, kteří vše krásně vypracovávali, tak nevinní a prostí, mile naivní lidé, kteří byli velmi líbezní, velmi líbezní. Když jsme sem přijeli, chtěli nás potěšit, tak nám chtěli vyvěsit vlajku naší země, ale vyvěsili před námi vlajku Pákistánu. Udělalo mi to velkou radost. Mluvili o vegetariánství, protože když jsme přijeli, moje dcera se zničehonic stala vegetariánkou, protože měla na lodi podivné nevolnosti, proto nejedla maso. Řekla tedy, že je vegetarián. A oni na to: „Takže si dáte kuřecí?“ Velmi prostí lidé, velmi prostí a teď mluví o vegetariánství. Jsem překvapená, je to od roku 1965 do 1980, za těch dvacet let se tolik změnili. Byli velmi milí, nebyli přetažení, nedělali žádná cvičení a nedrželi redukční diety, ani se nesnažili ztloustnout, nedělali jogging na silnicích. Zrovna včera jsem byla na procházce a všichni provozovali jogging jako šílení. Byli velmi rozumní, ale ztratili svůj zdravý selský rozum, možná protože nejsou tolik v kontaktu s Matkou Zemí, používají moc stroje. Možná to je jeden z důvodů a musí to být nálada přicházející z dalších zemí, myslí si, že jsou rustikální a že musí přijmout vše, co je moderní a sofistikované, možná. Existuje jeden příběh o farmáři, který cestoval vlakem. Jeli tam i nějací nezbední mladíci, kteří pocházeli z města a chtěli si z farmáře vystřelit. A tak se jeden z nich zeptal: „Když se vajíčka prodávají v této stanici za 20 pencí, a v další stanici se prodává kuře za jednu libru, kolik je mi let?“ Jen aby ho poškádlili. A farmář na to hned povídá: „Určitě je ti 22.“ Mladík se zeptal: „Jak to, že víte, že je mi přesně 22?“ Řekl: „Protože můj bratr má 44 let a ten je úplně šílený.“ Víte, jsou tak praktičtí… tak pohotoví. Jak říkají v Americe, brass tacks (drží se jádra věci), oni vědí, co to je. Podíval se na něj a řekl: „22.“ „Jak to, proč?“ „Můj bratr má 44 let a ten je šílený úplně.“ A ti mladíci nevěděli kam se dívat, protože to oni si z něj chtěli udělat dobrý den. Farmáři mají skvělý rozum. Měli jsme jednoho ministra, který měl problémy s krkem, s pravou Višudhi, byl to premiér. Chodil takto, takto nakláněl hlavu. Přišli nějací farmáři, a jak ho viděli, povídají: „Ten už teď říká ne, na co mu vůbec něco říkat?“ V Indii je mnoho příběhů o farmářích, které ukazují, jak rozumí životu. Měla jsem jednoho opravdu milého zahradníka, byl z vesnice. Byl tam ještě jeden starší zahradník. Říkal: „S tímto starým pánem nemá smysl se bavit.“ Zeptala jsem se: „Proč?“ Řekl: „Když je to hinduista, pak je člověk ve stáří ztracený případ.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Protože v mládí se chovají jako asketici a ve stáří se z nich stanou bhútové, ale kdyby to byl muslim – ti jako asketové v mládí nežijí. Užívají si života a na stáří to jsou spokojené duše. Proto je lepší mluvit se starcem muslimem než se starcem hinduistou.“ Chci říct, že tato interpretace ohledně těchto věcí je velice správná. Vše, co řekl, bylo tak praktické a rozumné. Byla jsem opravdu překvapená, jak uměl ty věci říct s takovou laskavostí a dobrotou a jak tolika věcem opravdu dobře rozuměl. A to byl mladý muž, řekla bych něco mezi 30 a 32 lety. Přišel nás navštívit do Bombaje. Neznal naši kompletní adresu, jen věděl, že to je ulice Marine Drive, proto taxikáři pověděl, ať ho zaveze do Marine Drive. Taxikář řekl, že to je dlouhá ulice. Tak řekl, ať ho zaveze kamkoliv na té ulici. Takže jeli a on se zeptal: „Je tu nějaký opravdu vysoký pán, co bydlí na Marine Drive?“ Můj manžel byl na Inda opravdu vysoký. Takže šel za nějakými sluhy a zeptal se: „Viděli jste tady nějakého vysokého sáhiba?“ A jeden mu řekl: „Ano, jeden takový tady bydlí.“ A tak našel náš dům. Ukázal jim jeho boty a řekl: „Tyto boty mi dal můj sáhib, je taky hodně vysoký, víte. Dal mi tyto boty a nosí ten samý styl bot.“ Sluhové si všímají všech těchto věcí, jsou to velmi praktičtí lidé. Další zahradník, který se s ním setkal, povídá: „ Ano, bydlí tu vysoký pán a nosí stejné typ bot.“ Tak přišel do našeho domu. Jsou velmi bystří a jejich oči jsou tak pronikavé, ví všechno o všem. Je to velmi, velmi pozoruhodné, a takoví máme být i my. Musíme být guruové s vlivem Matky, aby nás Matka pořád ovládala, pořád vedla. Matka vytváří naše… naše marjády. To, že jste jako matky, je vaše požehnání. Dnes zvedáte svoji Kundaliní, protože vaším guruem je Matka. Jinak byste to nikdy nedokázali. Proto je mateřská kvalita tak důležitá. Jedním z důvodů proč sahadžajogíni možná utíkají od lídrů a někdy od lidí, kteří chtějí následovníky, možná je, že my nevíme, že právě vstupují (do Sahadža jógy) a právě se otevírají. Takže se snažte být milí, oni se právě vylíhli, jsou to malá kuřátka, víte, mohou velmi rychle umřít. Musíte s nimi zacházet velmi, velmi opatrně. Říkám toto po tolika letech, kdy jsem to neříkala. Žádám všechny z vás, snažte se růst. Sedněte si před zrcadlo a snažte se chovat jako Matka. Postarejte se o to, procvičujte si to, snažte se být milí, jemní a trpěliví. Když chcete rozšiřovat Sahadža jógu na Západě, musíme být takoví, ne jako v Maháráštře, kde jsou matky opravdu přísné. Jsou velmi přímé a děti jsou na to zvyklé. Možná budete překvapeni, když řeknu: „Moje matka byla velice přísná paní, ale myslím, že ji mám moc ráda, protože Mě naučila tolik věcí.“ Všechny mé sestry jsou skvělé kuchařky, jsme v životě úspěšné a daří se nám moc dobře, nikoho netrápíme. Všechny tyto věci pochází od naší matky. Byla to přísná paní, která netolerovala žádný nesmysl. Nikdy by neřekla žádnou lež, a kdybyste jí řekli: „Tak, když přijde tento pán, řekni mu, že nejsem doma,“ tak by řekla: „Neříkej mi, aby lhala. Já mu povím, že jsi chtěla, abych lhala.“ Taková byla a tak s námi jednala. Tak jsme žili, ale nám to nevadilo, protože to dělala pro naše dobro. Věděli jsme, že to dělá pro naše dobro. Nikoliv v této zemi, tady tomuto faktu lidé nerozumí. Mají ego a nikdy nechápou, že to je pro jejich dobro. Vždycky to budou chápat jako agresivitu, protože oni sami zažívají agresi nebo jsou sami agresivní. Když zažívají agresi, jsou ještě horší. Snažte se proto pochopit situaci vaší země. Já jsem se přizpůsobila, vy byste se také měli přizpůsobit na způsob, jak se věci mají, abych už neslyšela žádné stížnosti… Guru tattva zase musí vejít do tattvy Matky. Takže příště už nebudeme mít žádné stížnosti, ale všichni by měli říkat: „Ó, Matko, to je ale milý muž, je tak laskavý, tak jemný, tak líbezný.“ Není to těžké být takový. Nyní v této dobré atmosféře, kdy je v přírodě hojnost a slunce schovává svou ostrost, kdy je vše tak nádherné, měli bychom se rozhodnout, že se budeme chovat tak, jak se patří pro naši Matku, nebudeme se hádat, bojovat, říkat věci. Například někdo jede ve vlaku, půjde a bude se dohadovat s průvodčím: „Toto je moje místo, toto je moje.“ To sahadžajogín neudělá. Sahadžajogín řekne: „Ano, chcete, dobře, já si sednu tady, v pořádku.“ „Udělám vše, co je legální, co je patřičné, to udělám.“ „Chcete, dobře, to nevadí, nedovolíte, v pořádku.“ Ten člověk okamžitě zjihne. Ale když začnete: „Ne, toto je moje místo,“ já jsem si to zarezervoval, toto a ono.“ Pak si s vámi navíc začne hrát své triky i Matka. Tudíž nakonec zjistíte, že to vaše sedadlo není vaše a vy jste z toho celí rozčílení. Jak může být sahadžajogín uražen? Takovým způsobem se to krásně vypracuje, když budeme chápat krásu líbeznosti, krásu naší Matky Země, jak vše krásně tvoří, jak je sladká. Povím vám, když spíte pod kokosovou palmou, dovedete si to představit? Kokosové ořechy jsou tak obrovské, kdyby někomu spadly na hlavu, je konec. Nebo na břicho, také strašné. Rozbilo by to vaše kosti, ale nikdy na lidi nespadnou, ani na zvířata. Věřili byste tomu? Je to fakt. To je … „tambara prAgnya“, kvalita Matky Země. Nikdy nespadne na žádného člověka, ani na zvíře. Jak to zařídí? Viděli jste také, jak květiny dostávají tvar? Nikdy neuvidíte, že by květiny rostly… jak to Matka dělá? Jinak bychom měli problémy. Najednou uvidíte květinu, Ona to dělá to pomalounku a najednou, ó, nádherně naaranžuje listy, aby všechny měly slunce. Jak to zařizuje! Pak pro vás vytváří krásný stín, barevná schémata, vše je tak nádherné. Pak jak vyživuje, protože všechny listy spadnou na zem a dávají Matce Zemi dusík a Ona je pak znovu vyživuje. Listy ale musejí padat, má-li se Slunce dostat k Matce Zemi. Je to vše její konání, ale Ona vše dělá s takovou krásou, že si to ani neuvědomujeme, co vše nám dělá. Nevíme to. Když si všimnete jediné věci na Matce Zemi, té krásy, kterou vytváří, s jakou líbezností to dělá, člověk by řekl, že kdybychom my měli z toho jen jednu miliardtinu, kde bychom mohli už být, vládnout v Božím království, to je to. Takže vy máte svou Kundaliní, musíte v sobě rozvinout tuto sladkost takovým způsobem, že lidé vás uvidí a pomyslí si, to jsou skvělé Matky. Jak ale víte, matky na Západě jsou hrozné, ženy jsou tak dominantní, že lidé ani nemají o matce správný obraz. Ženy jsou nesmírně dominantní. Ženy se musí naučit dominanci, je to tak snadné, býk dokáže každému dominovat, ale dokážou být jako Matka Země, která zvládne snést všechny druhy potíží, všechny druhy problémů, umíte být takoví? Proto žádám zejména ženy této země, aby si vypěstovaly tyto krásné kvality a ne dominanci. Dominance ženě nesluší, nevypadá na ní pěkně. Je pak jako býk, co nosí diamantový náhrdelník na krku, nezdobí ji. Musíme se zřeknout té představy, že je potřeba dominovat a utlačovat manžela. Když něco řekne, my řekneme dětem ne, řekneme ne, každého se snažíme ovládat. To není naše povaha. Myslím, že i Roosevelt jednou řekl – musel potkat opravdové indické ženy – řekl, že indická žena je jako magnolie v indickém lese. Magnolie tady jsou samozřejmě zbytečné, ale v indickém lese dokonce i jediná květina v lese, která je schovaná, takže ji nevidíte, ale dokážete cítit její vůni. Celý les voní, ale nikde ji nevidíte, je to jen jedna květina, můžete znát tuto magnolii a toto je ta nejlepší kvalita, protože láska je nepřitažlivější věc na světě. Proč se Mi držíte nablízku? Jen se zeptejte sami sebe. Protože tu jsou Mé vibrace? Vždyť i fotky je mají. Ne, je to proto, protože jste milováni, protože Já vás miluji. To je opravdu velká kvalita, Já to mám ale vrozené, nezískala jsem to nikde a vy to máte také. Jen to odhalte a projevte. Nechť vám Bůh žehná. Děkuji vám.