Šrí Višnumája púdža: Síla sestry (nekontrolováno)

Londýn (Anglie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Višnumája púdža: Síla sestry, 01/09/1985, Londýn, UK

Dnešní púdža k Višnumáje, která byla sestrou Šrí Krišny, nebyla jako taková zařazena do plánu mezinárodních púdží, které děláme.

Ale říkají, že když se pro lásku Boha shromáždí všichni oddaní, také Bůh musí porušit mnoho pravidel. A proto bylo rozhodnuto, že se tato púdža uskuteční. Alespoň jednou by se měla udělat, myslím, že to byl dobrý nápad. To přání bylo z vaší lásky a z vaší oddanosti, a tak tato púdža bude provedena. Je to jednoduše spontánní, že jsem teď v Anglii, protože tato púdža, pokud by se vůbec kdy uskutečnila, bylo by to v Indii. Protože toto je púdža božstva, Višnumáji, jejíž semeno není snadné vypěstovat v západních zemích. Celé naprogramování šakti bylo provedeno takovým způsobem, že nejprve máme jako šakti Matku, prapůvodní Matku. Pak máme tři šakti, které z Ní vycházejí, jak víte – Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí. A pak máme jejich děti: bratry a sestry. Takže předtím, než byla vytvořena síla, kterou nazýváme manželkou nebo chotí, byla vytvořena síla sestry.

Takže, jak víte, Brahma, Višnu a Mahéša se narodili těmto třem šakti a oni všichni měli sestry. a jejich sestry se vdaly. Jako například sestra Višnua je Párvatí a byla provdána za Šivu. Je velice důležité pochopit, že tyto tři typy sil neustále působí na čakry. A když pochopíte tyto tři síly, jak působí, pak pochopíte, jaká je důležitost Višnumáji. Višnumája je silou sestry v rodině. Takže ženské je silou a mužské je silou pohybu, mužské uplatňuje síly těchto tří sil, které jej obklopují. Takže když se do toho zapojí mužská síla, všechny tyto síly začnou být nápomocné a spojí se s touto silou. Je velice důležité pochopit sílu Višnumáji, protože síla Matky ochraňuje vaši nevinnost, protože to je ta nejdůležitější věc. Ochránit vaši nevinnost je silou Matky.

Silou Višnumáji je chránit vaši cudnost. Někdy nechápete, co je cudnost a co je nevinnost. Nevinnost je síla, která nekoná. Jako elektřina, kterou máme doma. Elektřina existuje, jako v nás existuje nevinnost, ale to konání se děje prostřednictvím cudnosti. Člověk může říct: „Udělal jsem to velmi nevinně“ – ne, nemůže, protože cokoliv děláte, pokud je to nevinné, nemůže poškodit váš charakter, vaši nevinnost nebo vaši počestnost. Takže ti lidé, kteří říkají: „Udělal jsem to nevinně“, se mýlí. Protože jestli něco děláte nevinně, stane se to cudností. Je-li praktikována nevinnost, stane se cudností. Musíte respektovat svoji cudnost.

Cudnost je silou Višnumáji v nás. Silou Gaurí je čistá panna. Ona se nevdává. Jak víte, když byla Višnumája stvořena, těsně po svém narození byla zabita Kamsou. Abychom nyní pochopili význam cudnosti uvnitř nás, musíme vědět, že cudnost je základem všech dharem. Dokud nemáte smysl pro cudnost, nemůžete mít dharmu. Dharma nemůže existovat, protože to je základ. Bude to domeček z karet. Pokud nebudete mít základ cudnosti, tak se okamžitě zhroutí. Takže cudnost je velice důležitá a na západě byla po celou dobu napadána.

A proto říkám, že je obtížné zasít semeno cudnosti v této zemi. A že by se to mělo stát. Myslím, že musí být nějaký Božský plán, že došlo k tomu, že se tato velká púdža má provést tady. Není jednoduché tuto púdžu vykonat. Má být udělána lidmi, kteří jsou nevinní, lidmi, kteří vedli zbožný život; těmi, kteří byli velmi cudní, kteří si vážili své cudnosti. Ale nyní, protože jste světci, je před vámi všechno čisté a dobré, protože nyní jste vedli svatý život. Proto ve vás byla probuzena cudnost a cudnost ve vás pracuje jako Gaurí, jako vaše Kundaliní. Takže když přijdete k podstatě zbožného života, spořádaného života, sahadža jogínského života, je to cudnost. Nemůžete to rozdělit. Tato cudnost vám dává maryády, takže vás vymezuje.

Proč sedíte tady? Jděte dál, je lepší být vepředu. Neprovádíte púdžu. Pokud provádíte púdžu, tak seďte tady. Jinak raději seďte dole. Raděj získejte mé vibrace tam, vepředu. Tady, pojďte sem. Takže cudnost je tím, co vám dává maryády, dává vám hranice. Jak vám dává hranice? Jako když je na obloze blesk.

Když dva mraky, které jsou, můžeme říct, jako sahadža jogíni, vystoupí z moře a čistá voda je v těchto mracích, musí se vypršet. Když se k sobě víc přiblíží a překročí hranice svého ega nebo spolu bojují nebo se jakkoliv srazí, tak je tam ta cudnost, ten blesk, který se objeví. Ten blesk, který říká: „Udělali jste chybu. Proč mezi sebou bojujete? Proč překračujete ego jeden druhého?“ To je práce sestry. Včera jsme měli mnoho sester. Prací sestry není přidat se na jednu či druhou stranu, ale ukázat, že pokud překročíte hranice vašeho bratrství, tak tam bude blesk. Tato síla blesku je částí síly Šrí Krišny, kterou ze sebe vyňal. Proto se stal tak sladkou, jemnou inkarnací.

Vyňal ji a řekl: „Teď ses stala mojí sestrou a pokaždé, když se pokusí chovat špatně, tak to radši vypracuj.“ A tak se Šrí Krišna stal tak jemnou a velice – jak to nazývají – romantickou inkarnací. Protože vyňal pryč sesterskou část a vypracoval to. Ale ona byla stále s ním a pracovala s ním, protože sestra v rodině musí dohlédnout na to, aby bratři nebojovali, aby o ně bylo dobře postaráno, že je ostatní nenapadají, že jim dává maryády, a ukazuje, jak daleko jít, jak daleko jít. Je to důležité, velmi důležité pro nás pro všechny, abychom porozuměli, že Freud a všichni tito nesmyslní lidé vytvořili teorie, aby napadli Višnumáju. Abychom měli všechny druhy divných vztahů, které jsou nemožné, je to špatná věc. Pokud existuje nějaký takový vztah mezi bratry a sestrami, tak rodina trpí po sedm generací hroznými nemocemi – sedm generací. Pokud existuje další druh freudovského vztahu, pak rodina musí trpět po čtrnáct generací. Takže omezující síly Višnumáji jsou takové, že je kontrolováno vaše ego, je kontrolováno vaše superego, vaše rodina je kontrolována. Každý je pod dozorem, pod vedením čisté síly Višnumáji, která existuje uvnitř nás všech.

A tou nejsmutnější věcí je, že ve všech západních zemích je Višnumája nemocná, naprosto nemocná. Chci říct, dokonce jsem ztratila sluch na levé straně, až tak daleko to došlo. Protože naprosto chybí smysl pro cudnost. Musíme teď zapomenout na lidi, kteří nemají žádnou soudnost, ale nyní jsme sahadža jogíni. Takže abychom šli k věci, musíme říct, že mnoho lidí má stále určité přetrvávající podivné představy, jako například: „Velice se přátelím s tímto pánem“, nebo: „Mám dobrý vztah s tím a tím pánem“ a podobně. Pak to není maryáda. Nemůžete mít přátelství s – mezi mužem a ženou, nemůžete, je to zcela absurdní. Na západě je celá kultura divná; protože, když jdete na večírek, budete sedět po obou stranách s manželem někoho jiného – hrozné! Ale na východě to tak není, protože Višnumája je proti těmto věcem. Dohlédne na to, aby manželé seděli pohromadě.

Tady, jak víte, cudnost tolik chybí, že se napadají naše levé Višudhi. A když o tom mluvím, napadají se ještě víc. Když říkáte: „Já nejsem vinen“, tak to ve skutečnosti doznáváte Višnumáji, své vlastní sestře, tím, že říkáte: „Já nejsem vinen.“ Ale ona nemá ráda, když se cítíte vinni. Manželka může být ráda, když se cítíte vinni. Může se jí líbit, že byste se cítili vinni, protože si myslí, že je její síla zpochybněna a že má někoho, kdo je jejím rivalem. Ale ne Višnumája, sestra to neříká. Ale bratr a sestra nejsou nikdy přátelé. Teď, když tady sedíme ve skupině, nebo v jakékoliv skupině, bratr a sestra – oni vědí, že existují jako bratři a sestry, ale neupnou se k jednomu člověku, nemluví k jednomu člověku, nevytvářejí přátelství se sestrou. Jednou jsme měli velkou událost s těmi křesťany, jak si pamatuji, a musela jsem tehdy mít alespoň třicet bratranců a čtyři nebo pět bratrů.

Šli jsme na večírek mezi indické křesťany – máme křesťany ze všech vrstev. Myslím, že tam byli nějací pobudové, měli o nás nějaké poznámky, o sestrách, víte. Nevěděly jsme, že máme tolik bratranců. Všichni vyskočili jak čertíci z krabičky a ujali se toho a začali ty chlapce bít. A pak jsme si uvědomily, kolik máme bratranců. Jinak bychom to nikdy nezjistily. Někde byli, moc jsme s nimi nemluvily, mluvily jsme mezi sebou, s kamarádkami, jako dívky jsme se bavily spolu. Najednou jsme zjistily, že máme tolik bratranců a tolik bratrů. Bylo to nanejvýš překvapující, nevěděly jsme, že tam máme tolik bratranců. Okamžitě vyskočili na ochranu cudnosti jejich sestry, protože ona je základem jejich cudnosti.

Ale normálně se svým bratrem mnoho nemluvíte, ani bratr nemluví příliš s vámi, nerozvíjíte přátelství. Ale v čase těžkostí, v čase maryád, v čase, kdy je potřeba probrat něco, co je rodině drahé, přichází sestra. Nedávno mi můj bratr, mladší bratr, napsal dopis, protože je v rodině problém. Moje matka tam není, a sestra bývá lepší, protože je snadněji dostupná než matka. Matka má tolik práce s celou rodinou, tolik práce, víte, co všechno dělá. Takže sesterské cítění je důležité. Jen si představte, jak je naše levá Višudhi nemocná. Samozřejmě je to proto, že jsme se nikdy nestarali o naši cudnost, nevážili jsme si naší cudnosti. V Indii to tak není. Ženy i muži, všichni si velice váží své cudnosti.

Ptala jsem se několika chlapců žijících v zahraničí, řekli: „I když jsme dělali všemožné špatné věci, které dělali ostatní, nějak jsme po celý čas věděli, že nejednáme správně.“ Řekla jsem: „Jak to?“ Řekl: „Existuje něco jako sesterský vztah.“ Ale nyní mohu říct, že se indičtí muži stávají právě takovými, jako jste vy a ztratili sílu udržet si svoji cudnost. Muži si musí vážit své cudnosti, protože si myslí, že nic cudnosti nedluží. A pokud neexistuje základ vašeho duchovního bytí, v mžiku se zhroutíte. Proto jsem mnohokrát řekla, abyste položili svoji pozornost na matku Zemi, na zelenou. Zelená je barvou, na kterou, když položíte pozornost, budete zachráněni od těchto chyb, kterých se z cizoložství dopouštíte, stále. Díváte se na cizí sestry, cizí manželky, cizí dcery. Takže vztah, který je teď vyjádřen, jak víte, je vztahem dcery, sestry a matky, což je velice čistý vztah.

Natolik, že… řekněme, že používáte příliš svůj mozek, proč je tedy napadeno vaše srdce? Přemýšleli jste o tom? Proč je napadeno vaše srdce, když příliš používáte pravou stranu? Jaký je důvod pro napadení vašeho srdce? Toto musíte pochopit, je to totéž. Řekněme, vztah Šivy k Višnuovi je na dvou úrovních. Zaprvé si vzal za manželku Višnuovu sestru. Dobře? Kdo je potom sestrou Šivy? Šivovou sestrou je Sarasvatí.

Budete-li příliš pracovat na Sarasvatí, bude napadeno srdce. Má to maryády. Takto došlo ke smíšeným manželstvím, čímž se vypracoval vztah sestry, aby udržoval maryády vašich čaker. Když je překročíte, dostanete se z ničeho nic doleva nebo doprava, protože jste překročili tyto maryády. Tento sesterský vztah existoval také u dalších inkarnací. Například Mohamed Sáhib měl sesterský vztah s – ve skutečnosti musíme říct, že jeho sestra jako taková byla manželkou Alího, ale narodila se mu jako dcera. Takže se mohou narodit jako dcera, nebo jako sestra. Narodila se jako sestra Nanaka, Nanaki. Narodila se jako dcera Mohameda Sáhiba. Takže může být sestra nebo dcera inkarnace.

Ale dcera a sestra jsou nevinné, čistá cudnost. Pomyslete na to, jak tito lidé, kteří nemohou rozumět důležitosti cudnosti, jak mohou vůbec hovořit o nějakých zákonech? Protože zákony znamenají maryády a správný smysl to má prostřednictvím síly Višnumáji. Můžete říct, že krást věci někoho jiného také není správné, protože to patří někomu jinému. Ale kdo vám to řekne? Kdo je ten, který vám řekne, že toto je špatné? Samozřejmě, je tu policie, ale kdo to řekl zákonodárcům? Která část nevědomí to způsobila? Višnumája. Protože jakmile něco ukradnete, cítíte se vinni.

V zákonech je také používáno slovo „vina“. A vina přichází z levé strany, což je Višnumája. Tak jak důležité je mít smysl pro cudnost. Ale my jsme velice rozštěpení lidé a ti, kteří mají morální cudnost, nemusí mít materiální. Ti, kteří mají materiální cudnost, nemusí mít morální. Morální cudnost přichází první, to je velice důležité, protože je vrozená. A pokud je vaše morální cudnost plně vyživována, pak automaticky přichází materiální cudnost. Ale výsledek je stejný. Ať v Sahadža józe podvádíte s penězi, nebo podvádíte morálně, vaše levá Višudhi bude napadena a celý problém začne z levé Višudhi. Například někdo zkouší podvádět v Sahadža józe, chce vzít peníze Sahadža jógy nebo něco takového.

Okamžitě bude jeho levá Višudhi napadena. Jakmile bude napadena levá Višudhi, začne se chovat směšně, celé napadení bude odhaleno. Také pokud se stanete nemorální, levá Višudhi bude napadena. Celá ta část viny pochází odtud. Hříchem proti Matce může být také urážka – jakékoliv odmlouvání Matce. Viděla jsem, že mnoho lidí má zvyk říkat: „Ne, Matko.“ „Ne“ by nikdy nemělo být řečeno, protože, když řeknete „ne“, znamená to, že jdete do levé Višudhi. Síla Višnumáji vám nikdy nebude tolerovat vaše „ne“ jako odpověď na cokoli. Mnoho lidí má zvyk říkat toto: „Ne, Matko.“ To by se nemělo dít, protože jakmile je napadena vaše levá Višudhi, všechny čakry na levé straně se stanou slabými, protože cudnost, která je základem všech čaker, je slabá.

Takže jak důležité je pochopit hodnotu levé Višudhi. Všichni máme napadenou levou Višudhi a neuvědomujeme si, že je tak důležitá. Ale říkáme: „Ó, napadená levá Višudhi znamená, že se cítím vinen.“ Nechápeme: „Co jsem udělal? Překročil jsem hranice, proto se tam projevuje. Zanedbal jsem určitý druh morálky. Šel jsem po špatné cestě proti Matce a Otci, proto je levá Višudhi napadena.“ Levá Višudhi je ukazatel chyb, špatností a hříchů. Nemůžeme si dovolit mít levou Višudhi, sahadža jogíni si nemůžou dovolit mít levou Višudhi. Aby k problému přidali, tak kouří a berou všemožné věci.

V Indii berou tzv. tamakhu, což je druh – co je to za listy? – tabákové listy a myslí si, že neudělali nic špatného. Ale levá Višudhi je napadána. Levá Višudhi je svým způsobem vstupní branou ke všem druhům problémů, které máte. Takže buďte opatrní, abyste se necítili kvůli něčemu vinni. Navíc je to začarovaný, velice začarovaný kruh. Například někdo udělal něco špatného. Rozhodla jsem se, že jim to musím říct do očí, ať se jim to líbí nebo ne, je to špatné, velice. Samozřejmě, že se na ně někdy snažím hrát triky, aby porozuměli, když nechápou, co jim říkám – ale jen do jisté míry.

Ale pak jim řeknu: „Bude lepší, když odejdete. Nemohu vás mít nadále ve svém těle.“ Takže je vyhodím ze Sahadža jógy. Jakmile jsou pryč ze Sahadža jógy, má bolest hlavy je alespoň pryč. Viděla jsem, že když ta negativita začne působit, lidé místo toho, aby se jí postavili, postavili se chybám, jako: „dělám chybu, neměl jsem to dělat, je špatné to dělat“ začnou vysvětlovat. Jakmile začnete vysvětlovat, levá Višudhi začne být jako velká nateklá boule a pak ji není možné vyléčit, není možné ji vyčistit. Takže lidé začnou vysvětlovat: „Proč jsem to udělal, proč jsem udělal tamto.“ Jednou je řečeno, že je to špatné, tak je to špatné. Přijmout: „Dobře, příště to neudělám, je mi velice líto.“ Ale „lituji“ se jeví jako velice obtížné slovo, alespoň pro západní sahadža jogíny a také pro některé indické sahadža jogíny.

Říct: „Promiň, velice toho lituji.“ Indové se nikdy necítí vinni, to je dobře, ale oni nikdy neřeknou: „Promiň“, takže je to stejné. Člověk musí pochopit, že když jste udělali chybu, jste lidskou bytostí. Chybovat je lidské a odpouštět je božské. Ale musíte vědět, že jste chybovali. Jestliže pokračujete ve vysvětlování, pak jedna věc je jistá: Nechápete, že Bůh ví všechno. Pokud říká, že jste udělali chybu, tak je to chyba. Jak to můžete zpochybnit? Jak můžete říct: „Toto je důvod, proč jsem to udělal, to je ten důvod.“ Měli byste to pochopit.

Protože toto je síla elektřiny, musíte pochopit, že vám dá šok. Šokuje vás. A pak si uvědomíte: „Udělal jsem chybu.“ Tak si sami nevytvářejte šoky. Nechovejte se způsobem, kterým nakonec skončíte v šoku. Samozřejmě, síla Matky je tak odpouštějící, síla Sadášivy je tak odpouštějící, že je vám dovoleno, dovoleno a dovoleno chvíli pokračovat v tom, co děláte. Ale bylo to řečeno, bylo vám vysvětleno, že toto je špatné. Ale předpokládejme, že naprosto překročíte své hranice, pak se náhle objeví Višnumája a celá věc se odhalí. Budete odhaleni v Sahadža józe. Takže musíte vědět, že ačkoliv tato síla tak hodně pomáhá, vede, zdokonaluje, vyživuje a ochraňuje, ale jen do určitého bodu.

Jinak je to pouze Ona, kdo vás odhalí, protože od vás již nemůže dále snášet tyto nesmysly. Takže pokud v tom budete pokračovat, tak dohlédne na to, aby byla odhalena. Viděli jste, že lidé dělali všechny druhy odporných věcí. Znala jsem mnoho premiérů, všechny ty prezidenty a podobné lidi, když zemřou – odhaleni. Nikdo neříká, že ten a ten člověk byl cudný. Velmi málo vůdců národů získalo takové osvědčení, že byli cudnými lidmi. Cudnost je pro ně velice vzácným oceněním, protože jakmile získáte v životě nějakou moc, myslíte si, že máte volnou ruku, můžete být a dělat, co chcete. Můžete být cudným člověkem, můžete být jakkoli nestoudní, můžete dělat, co se vám zlíbí. Budete jistým způsobem přemoženi myšlenkou: „Mám veškerou moc, nyní mám velmi dobré postavení.“ Stane se vám naprosto mylnou domněnkou a zapomenete, že cudnost je tolik důležitá.

Takže čím vyšší má člověk v životě postavení, čím vyšší pozici zastává, čím víc je jeho ego rozmazlováno, tím víc je utlačován levou Višudhi. Takže takový člověk utíká do levé Višudhi, protože v jádru svého srdce, v svém nevědomí, se cítí vinen. A celá ta věc se utváří jako vina, vina v levé Višudhi. A když to pokračuje jako vina v levé Višudhi, pak je to obtížná situace, protože takový člověk se stane nesmírně citlivý. Cokoliv tomu člověku řeknete, cítí se ještě víc vinen. Snažíte se vyléčit jeho levou Višudhi, ale bude na tom ještě hůř. Je to špatná situace s lidmi, kteří mají levou Višudhi. A tito lidé, kteří mají levou Višudhi, stále něco vysvětlují. Člověk, který má pravou Višudhi, bude arogantní, ale lidé s levou Višudhi mají velice důmyslný způsob, jak odmlouvat a všechno zdůvodňovat. Cokoliv řeknete, řeknou: „Ne, Matko, to je takto, to je takhle.“

To je jedna věc. Nejen to, tím to nekončí, dá vám to také sarkasmus. Proto na západě lidé nikdy nemluví přímo, je to vždy sarkastické. Myslí si, že mluvit přímo je hloupé, neinteligentní, že pokud nebudete mluvit sarkastickým způsobem, bude někdy těžké se dohodnout. Proto mluví velice pokřiveným způsobem. A ta pokřivenost pochází z problému levé Višudhi. Pokud je vaše Višudhi tak špatná, nemůžete dosáhnout ničeho, co je sladké, co je krásné, co je hodno ocenění. Levá Višudhi nikdy nic neocení. Ti, kteří trpí na levou Višudhi, nikdy nedokážou ocenit druhého člověka, nikdy. Bude to mít svou řeč, bude si to myslet: „Já jsem nejlepší,“ protože to musí existovat, ten problém musí existovat, tak jak?

Je to druh zvráceného ega, které nechce přijmout, že někdo může být lepší než já, že někoho musím následovat, že musím od někoho brát lekce. Měla jsem mnoho příkladů; Zjišťuji, že obzvláště lidé, kteří jsou se mnou, se velice rychle dostávají do levé Višudhi, protože mají nedostatky v protokolu. Jakmile začnou chybovat v protokolu, jdou do levé Višudhi. Takže být se mnou je požehnání, bezpochyby, ale člověk musí být také velice opatrný, abyste nepřekračovali protokoly. Nesnažte se chodit příliš dopředu, jen abyste se stavěli na zadní. Někteří lidé mají zvyk překračovat hranice a jakmile jsou překročeny hranice, je vytvořena levá Višudhi. Měla by tu být svatá úcta k vaší Matce, měl by tu být respekt k vaší Matce, což je hlídáno levou Višudhi. Je to velice skrytá síla Šrí Ganéši, jak to nazýváte, síla Ganéši je levá Višudhi, činná jako cudnost. Síly Ganéši jsou všechny vyjádřeny prostřednictvím levé Višudhi. Takže ti, co věří v Ganéšu, v čistou nevinnost, musí vědět, že by ve vašem každodenním chování, v každodenní činnosti, měla být cudnost.

Ganéša je vyjádřen jako květiny cudnosti. A jen si představte, kdyby v božském zákoně nebyla cudnost, jak lidem vymezíte hranice, jak je dáte do pořádku, jak je vyčistíte, jak zařídíte, aby se vyvíjeli? Řekněme, že roste strom a nemá v růstu žádné omezení, pouze roste, divoce, nespoutaně. Nemá žádné hranice, co z toho pak dostanete? Nic. Takže abyste učinili člověka vyšším a vyšším, musíte jej ohraničit. Můj otec dával velice dobrý příklad. Že když vezmete trochu pšenice, tato pšenice… Teď prosím nevyrušujte. Pokud chcete jít ven, můžete jít, ale nerušte lidi tím, že se přesouváte. Toto je také další věc, víte.

Všechny tyto věci nejsou nic než otřesy levé Višudhi. Víte, všechno toto předvádění se nebo vyrušování, nebo snaha podmanit si ostatní, nebo suverénní chování, či domýšlivost, všechno to přichází z levé Višudhi, protože chcete levou Višudhi překonat, proto to děláte. A pak se to k tomu přidá. Čím víc se ji snažíte překonat, tím víc je k tomu přidáno. Nyní vám musím říct ten otcův příběh, řekl: „Máte pšenici, a když ji rozptýlíte, jednoduše ji promarníte, stejně jako se to děje s pozorností. Ale když ji dáte do jutového pytle, do nějakého pytle, můžete ji nakupit a může dosáhnout výšky.“ Stejným způsobem, když promarníte svoji pozornost bez cudnosti, rozptýlí se; nemá hranice, nemá formu, nemá žádný tvar. Ale jestliže ji ohraničíte, pak se stanete vyšší a vyšší a vyšší a můžete stoupat výš ve svém duchovním životě. Protože jste lidmi, kteří chtějí vést velice duchovní život, musíte pochopit, že levá Višudhi musí být napravena. Jak napravíte svoji levou Višudhi?

Někdy jsem z nich velmi unavená, opravdu… velmi, prostě je nechám být. Protože jsou-li napadeni a vy jim řeknete: „jste napadeni“, budou na tom ještě hůř. Jaký začarovaný kruh to je. Jaký je na to lék? Jak prolomit začarovaný kruh? Tím, že se tomu postavíte. Měli byste říct: „Co, cítíš se vinen? Proč? Bez ustání děláš tu stejnou chybu, znovu a znovu, a přece ji stále opakuješ.“ Měli byste si dát všechny injekce.

Ale místo toho mi začnou říkat: „Ne, Matko. Ne, Matko. Ne, Matko.“ Řekněte sobě: „Ne, jsem to já! Dnes jsem to udělal, zítra to udělám, pozítří to udělám.“ Zastavte to teď, zastavte. A zastavte se v tomto bodě. Tak použijte svou sílu Višnumáji. Síla Višnumáji musí být zneutralizována vašimi chybami. Ale pokud se má (levá Višudhi) vrátit zpět ke své síle, musíte použít sílu Višnumáji.

Tím, že sami sobě dáte šok. Jen pak to můžete zvládnout. Takže v tomto bodě, v bodě Višnumáji vás opravdu zklamu. Vy to musíte udělat. A proto jsem přemýšlela o této púdže, že když vy lidé, děláte ke mně tuto púdžu, když cokoliv řeknu, tak to ve vás vytvoří víc Višnumáji. Ale je to ta nejjednodušší cesta, jak věci zvládnout, víte – „Cítím se vinen“ – jste vyřízeni. „Potrestal jsem se, obvinil jsem se.“ To je jako u soudu, kde porota řekne, že jste vinni, v pořádku, přijímám to, „jsem vinen“, ale žádný trest, nepřijmete žádný trest. Pokud jste udělali chybu, pak se potrestejte. Existují dva způsoby, jak se lidé trestají.

Jeden z nich je, že se někteří lidé trestají tím, že řeknou: „Teď nebudu jíst.“ Ale ti lidé, kteří jsou zvyklí nejíst a podobně, se také mohou stát agresivními s tímto druhem zvyku, aby trápili ostatní tím, že nebudou jíst. Chci říct, že lidské bytosti jsou pokřivené. Vědí, jak se kdykoli pozabíjet zahnutým nožem. Takže to není způsob, kterým se můžete napravit. Pokud se musíte napravit, pak se musíte sami sobě správně postavit. Například jste udělali něco špatně, pak byste měli udělat něco, co byste normálně rádi dělali a potrestat se. Měli byste… pardon, NEměli byste dělat něco, co byste normálně rádi dělali. Napravovat se. Někdo má, například, velice rád zahrady, květiny.

Když uděláte nějakou chybu, tak se nějakou dobu na květiny nedívejte, prostě zavírejte před květinami oči. Nebo řekněme, že jsou lidé, kteří rádi zpívají, tak pokud uděláte nějaké chyby, prostě přestaňte zpívat. Takto se musíte šokovat. Musíte vědět, že Višnumája je blesk, a taková musí být lekce. Nemůže být jemná, jako byl Šrí Krišna. Je to velice mocná věc, kterou vám říkám, a kéž ve vás Bůh probudí tuto sílu Višnumáji. Je to nejmocnější věc, kterou může lidská bytost mít, je to ta nejpříznivější věc, stanete se svatou osobností. Je to jeden ze způsobů jak získat Božskou realizaci. Byla to vhodná otázka položená včera ve správný čas. Ustanovit svoji cudnost – ne tím, že budete dělat bandhany, přijímat si od Matky vibrace a pak se ztratíte, tak ne: vy sami opravujte sami sebe od rána do večera a stůjte tváří v tvář sami sobě a bez pocitu viny; a učte se novým věcem.

Stále je to sestra, kdo vás učí, po celý čas učí, jak být lepší a lepší a lepší, ne Matka, protože Matce můžete říct: „Ne, Matko.“ Když to řeknete sestře – elektřina, dobře? Zkuste dát prsty do zásuvky a bude vědět – žádné vysvětlování! S tímto pochopením budeme dnes dělat púdžu pro upevnění naší cudnosti. Cudnosti našich emocí a cudnosti naší mysli. Cokoliv jste doposud udělali, zapomeňte na to, zapomeňte na minulost. To je také velmi důležité – zapomenout na minulost, protože je to velice dobrý způsob omlouvání se: „Protože jsem měl toto, proto se to stalo. Moje matka byla taková a můj otec byl takový.“ Matka, otec, teď na všechny zapomeňte, patříte k této rodině, což je svatá rodina. Lidé, kteří jsou světci, sedí tady, vy jste mezi nimi.

A automaticky tyto zákony začnou pracovat a já vám nebudu muset říkat, jestli se máte s tímto člověkem přátelit, nebo se s ním přátelit nemáte. Podívejte, neustálý zájem o druhé pohlaví není znakem cudnosti. Chci říct, že je to odporné, naprosto absurdní, stanete se hloupými. Například někteří muži vědí tolik o tom, co používají ženy, voňavky, to, tamto. K čemu to je? Jste otroky žen, nebo co? Stanou se znalci v takové nesmyslné věci. Jste muži, žijte jako muži. A ženy musí mít ten smysl pro cudnost uvnitř sebe, protože ony jsou silami. Proč chcete být jako muži?

Chci říct, vy jste silou v jejich pozadí. A ženy se musí starat o svou cudnost. Proto musím říct, musím se poklonit indickým ženám, tomu, jak jsou pokorné, tomu, jak jsou cudné, člověk se musí naučit – samozřejmě je mnoho těch, které takové nejsou – ale ta pokora, kterou mají. Existuje pouze jedna skupina, která by neměla mít pokoru: jsou to inkarnace. Já nemohu mít pokoru, mrzí mě, že to říkám. Jsou jisté kvality, které můžete mít a těšit se jimi a ctít je, já je mít nemohu. Já se nemohu pokořit, nemohu to udělat, je mi líto – nejsem k tomu předurčena. Žádná inkarnace nebyla pokorná; oni nemohou, protože nemají žádnou vinu. Dala jsem tolik vinných lidí do své levé Višudhi, že se mi blokují uši, jak se je snažím očistit. Pokud můžete vyčistit svoji vinu, mé uši se otevřou, můj problém odejde.

Takže prosím, žádám vás, abyste udržovali svoji levou Višudhi v pořádku. Neciťte se vinni, buďte ve středu. Buďte ve středu, pozorujte se a postavte se sami sobě, šokujte se, napravujte se. Jen takoví lidé budou stoupat. Další cestou je meditace. S levou rukou směrem k fotografii, se svíčkou a pravou rukou na matce Zemi to můžete vypracovat. Přiložte svíčku, dejte bandhan vaší levé Višudhi, můžete to vypracovat. Pokud to ale neděláte ze srdce, stane se to rituálem. Takže zaprvé tomu čelte, zcela se tomu mentálně postavte, pak dělejte tyto věcmi. Také to pochopte emocionálně, že ty emoce, které máte, by v sobě neměly mít vinu.

Prakticky vzato nebudeme používat všechna ta slova, která ukazují naši vinu – ale pokoru. Pokora je velmi odlišná od člověka s pocity vinny. Vinný člověk je ten, který je pod nátlakem, pod tlakem, ale pokorný člověk je svobodný. Je pokorný ve své vlastní svobodě, ve svém vlastním nadšení. Jako stromy, když jsou plné ovoce, jen se klaní matce Zemi. Například, když jdete k moři, zjistíte, že všechny stromy okolo moře, zejména kokosové palmy, všechny se sklání k moři. Protože moře jim dalo tuto zvláštnost. Voda, která je v kokosu, pochází z moře. Takže všechny mají ten respekt, tu pokoru k moři. Stejným způsobem, jenom člověk, který není vinen, bude opravdu pokorný.

Protože vinní lidé, jak jsem vám řekla, jsou agresivní svojí jízlivostí, svými zlými slovy, svým odmlouváním, vysvětlováním. Ale pokorný člověk je svobodným člověkem, svobodný být pokorný, svobodný být milý, být jemný, milosrdný. A takovým druhem sahadža jogínů musíte být. Tak, že když vás lidé potkají, budou ohromeni vaší pokorou. Ale pokora nemá žádnou podlézavost – nevinnost a pokora. Já tuto kvalitu úplně postrádám. Nemohu být pokorná a vy byste se nikdy neměli pokoušet mě pokořit, protože to se nemá stát. Ale nikdo nemůže říct, když mě potká, že ve svém chování nejsem pokorná. Počínám si jako velmi pokorný člověk. Mohu se chovat jako velmi pokorný člověk, ale abych byla upřímná, nemám v sobě žádný druh pokory, žádnou pokoru.

Soucit je odlišný od pokory. Pokora je lidská vlastnost, je to výjimečný rys, který mají jenom bhaktové. Pouze bhaktové ji mají, je to tak nádherná vlastnost – koupat se v záplavě požehnání. Ten, kdo dává požehnání, nemůže být pokorný, protože nic nemůže přijmout. Jsou to pouze lidské bytosti, které jsou pokorné a které si to mohou vzít, dosáhnout toho a přijmout to. A člověk, který nemůže brát, je tak sám, tak sám. Takový člověk se s nikým nemůže sžít, protože musí dávat a dávat a dávat. Je tak osamělý a musí všemu čelit sám. Jen ti, kteří jsou pokorní, mohou být vzájemně přátelští, mohou vzájemně sdílet své problémy. Já nemohu, protože vy nemáte řešení.

Já musím vyřešit svůj vlastní problém. Takže jen pokora vám může pomoci se vyjádřit a rozumět si s vašimi přáteli, s každým, sdílet své nesnáze. Ale znovu vás musím varovat, protože se to stále děje – vaše pokora by neměla být solidární. Pokora znamená být odpoutanou osobou, je to odpoutaná vlastnost. Není to kvalita, která se připoutává k jednomu nebo druhému člověku. Je to prostý způsob života, kde nejste zbytečně arogantní, nekřičíte na lidi. V Indii říkáme, že kráva je pokorné zvíře. Dává mléko, všechno poskytuje, nikoho nenapadá. Takže pokora je pro vás takový dozor. Samozřejmě, někdy lidé využívají pokorné lidi, nevadí.

Dokud jste neztratili svou pokoru, je všechno v pořádku. Ale lidé svou pokoru ztrácejí. Když se je lidé snaží trápit, stanou se „levo-višudhoví“ a pak ztrácejí svoji pokoru. A to je něco, co by člověk ztratit neměl, protože pokud si máte udržet spojení s Božským, musíte být pokorní. Jinak to nejde. Pokud nejste pokorným člověkem, nemůžete vztah udržet. Chápejte, dvě kvality, jako zástrčka a zásuvka. Zástrčka musí být zástrčkou, zásuvka musí být zásuvkou. Stejným způsobem, pokud máte od Božského něco získat, musíte být pokorným člověkem. Arogancí nezískáte nic, agresivitou nezískáte nic, pomocí ničeho takového.. Někteří lidé také cítí, že: „Miluji Matku“, ale ta láska musí být vyjádřena pomocí úplné pokory.

Je to jediná možnost, je to jediná cesta, kterou se mi můžete přiblížit, jiné cesty není. Takže dnes skončíme na velmi vysoké úrovni. Je to začátek Božské realizace. Ale musíte se mnou zrychlit. Není jednoduché se mnou držet tempo, takže se mnou musíte zrychlovat. Pokud máte směřovat k Božské realizaci, nejprve upevněte svůj smysl pro cudnost a pokoru. Nechť vám Bůh žehná! Nyní začneme naši púdžu. Můžete omývat moje chodidla, jestli chcete. Musí být Ganéša púdža; jednou Ganéša stótra.

Musíte kvůli tomu soudit sami sebe. Chci říct, musíte se soudit, ne přijímat vinu, ale soudit sami sebe: „Jsem typem člověka, který je postupuje kupředu, jdu stále vpřed? Nevyskakuji vždy před všemi ostatními? Zkouším být arogantní k Matce? Říkám Matce „ne“? Chovám se tak?“ Všechno to uvnitř sebe sledujte. Není to pro ostatní, je to pro vás, abyste pochopili: „Kam až zacházím? Jsem příliš troufalý, jsem domýšlivý? Dělám věci, které bych dělat neměl?“

Takto do toho vnikněte, jsou to příznaky, příznaky přicházející zevnitř. A jakmile pochopíte své příznaky: „Ó, já jsem takový. Dobrá, už nikdy víc.“ Postavte se tomu, přikažte si. Jakmile řeknete: „Nejsem vinen,“ neznamená to, že se tomu nepostavíte, čelíte tomu. V pořádku. Budeme omývat Chodidla. Lituji, ale dnes mě mohou uctít pouze panny, pouze opravdové panny mě mohou uctít – malá děvčátka, jestli tu nějaká jsou. Haló, tam jsou, přicházejí. Pojďte, pojďte, pojďte, všechny děti.

Přijďte sem. Pěkné šaty! Aha! Aha! Ó, pěkné šaty, Athéno! Pojď! Kde jsou ostatní? Pojďte, všechny děti, všechny děti. Pouze děti to mohou udělat. V pořádku, sedněte si, posaďte se.

Pojď dopředu. Ó, někdo má sárí! Všechny děti. Posaďte se, posaďte se, posaďte se. Všechny děti se posadí tady, ano? Ahoj, Indie, jak se máš? Pozor na tu svíčku, ano? Můžete ji dát trošku na stranu? Docela se bojím kvůli dětem, pak ji můžete zapálit. Děkuji.

Přichází jich víc, přicházejí. V budoucnu jich budeme mít mnoho a možná vy všichni budete muset sedět venku. Nyní sedí venku ony; za nějakou dobu budete muset všichni sedět venku! To by bylo nejlepší! Všechny řeknou: „Ven, ven!“ Nechte je vyrůst! Přichází nová armáda. Myslím, že máš… můžeš to udělat. Dejte mu to, udělá to, zrovna to udělá. Udělá to teď opatrně.

Pojďte, pojďte. Gavine, posuň to na obou stranách, jen trošku. Haló, pojďte, tudy. Nuže, všichni ti malí by měli jít dopředu první, všichni malí sem. Vy všichni jste malí, ano? Tak, kdo je nejmenší? Přijde ještě někdo? Posaďte se, sedněte si. Dobře, pojď sem, chceš jít sem? Dobře, pusť ho sem, ano?

Nechte to být. Přiveďte ho. Všechny dívky by měly jít první a všichni chlapci potom. Uděláme to tak, nebo dáme malé chlapce první? Malí kluci, to je lepší, že? Vy jste sestry konec konců. Tak nechme malé chlapce první, dobře. Všichni malí chlapci a pak půjdou sestry. Tak, kdo jsou ti malí chlapci? Aha, všichni.

Sestry musí chvíli počkat, ano? Podívejte, podívejte na to, jak snadno je to přijatelné. Všechny sestry – ona je sestra – pojďte sem, všechny sestry půjdou dozadu. Rozuměla tomu? V pořádku, stůj tam. Dobře, řekni jí to. Stůjte tam. Vy pojďte dopředu. Dobře. Všichni chlapci pojďte.

Pojďte sem. Všichni chlapci budou omývat, všechny sestry počkají. Není tam víc chlapců? Víc jich není? Pojď, pojď! Dobře. Teď všichni. Pokud je tu Patův syn, můžete ho zavolat, Patův syn, dobře. Udělá to. Všichni ostatní se posadí.

Dobře. Teď všechny sestry, všechny sestry se nejdřív posadí. Pochopte, chlapci omývají první, ano? Všechny sestry budou stát tam, aby se postaraly o chlapce. Pojďte sem. Chlapci musí jít sem. Pojď, pojď. Dobře, nechte ho ať si sedne, je to chlapec. Pojď sem, posaď se, jsi chlapec! Á, jsi chlapec?

Chlapci se musí posadit. Když si sednete, on si na chvíli sedne, sedne si. Je to hodný chlapec. Nebude se stydět; nikdo se tady nebude stydět, ano? Teď sem pojďte, všichni chlapci, ti, kteří se stydí, nejsou chlapci! Ne, on je chlapec, je hodný. V pořádku. Když jste chlapci, neměli byste se stydět. Stydí se jen děvčata. Stydí se.

To je v pořádku, nenuťte ho, to je v pořádku, nenuťte děti. Je tu Ross? Není tady? Pojď sem. Postarej se o tuto stranu. Dej mu to, aby mohl omývat. Budeš omývat moje Chodidla. V pořádku, pojď sem. Řekněte mantru… jen ji řekněte. Do svých rukou.

Prosím, nech mu to, a ty budeš omývat moje Chodidla, ano? Dej pozor. Vidíš, proto jsem tě zavolala, protože jsou to malé děti. Teď omyj má Chodidla. Řekni jim, jak mají omývat. Teď jeden po druhém, pojďte. Omývejte má Chodidla. Ano, Márkandéjo, omývej, v pořádku. Pojďte všichni omývat. Omývejte, omývejte důkladně.

V pořádku, uděláme druhou skupinu, ano? Příště uděláme taky druhou skupinu. To je dobré. Tři ji, tři ji teď. Tři ji, tu taky. Pojď, omyj má Chodidla. Dennisi, nech je, aby omývali moje Chodidla. Pojď, myj, myj. Tak pojď – haló! Pojď, omyj má Chodidla.

Omyj má Chodidla. Dobře. Dobře. Teď by to měli udělat další chlapci, ano? Omýval jsi? Dobře, teď by měli omývat další chlapci. Už jsi omýval, Hanu? Omýval jsi? Dobře. Větší chlapci.

Pojďte. Nechte je omývat, ano? Nanaku? Nech je teď omývat, ano? Teď vstaň. Vstaneš? Márkandéjo? Nech je přistoupit, ano? To je dobré. Ty taky, Hanu?

Nech je přijít. Ano? Pojďte dopředu. Pojďte sem. Hotovo, ano? Teď ať přijdou dívky. Teď přistoupí dívky. Ať chlapci odejdou, chlapci musí jít. Ty jsi neomýval? Dobře, řekni mu, ať omývá.

Pojď sem, omývej. Takže vy všichni byste teď měli vstát a nechat omývat dívky. Dobře, všichni si teď stoupnete? Chlapci musí umývat. Myslím, že omýval. Omýval jsi? Ne? Dobře, pojď, pojď. Dej vodu sem. Ať přijde.

Dobře, pojď dopředu. Ať sem přijde. Dobře. Vstaň, Nanaku, vstaň. Danjo? Jen chviličku, minutku. Někteří – zavolám vás jednoho po druhém, ano? Teď omývej. Omývej teď, omývej. Pomoz tady.

Hotovo! Teď, nechte přijít ostatní. Teď vstaňte. Teď musí přijít dívky. Všichni chlapci musí jít. Nanaku, teď vstaň, pěkně vstaň. Pusť děvčata. Nuže, pojďte. Kde je Olympie? Ty zůstaň tady.

Zůstaň tady. Dívky musí zůstat. Chlapci mohou jít. Teď musí odejít, protože toto je dívčí púdža. Obě ruce. V pořádku? Nyní si otři ruce. Dobře, dej si je na hlavu. Všechny dívky musí sedět tady. Olympia, kde je?

Už jde. Sedněte si, sedněte si. V pořádku. Olympio, pojď. Všechny dívky. Omývala jsi, ano? Omývala, dobře. Vezměte si toto, vezměme toto. Nyní řekněte jména, přímo 108 jmen, protože to jsou opravdu jména Gaurí. Důkladně.

Třete důkladně. V pořádku. Ne, ne. Musíte říkat moje jméno, Gavine, jinak neproudí vibrace. Musíte ji říkat celou – co nadělám, protože to je hranice. Chceš to udělat? Můžeš přijít. Buď opatrný, ano? Protože všechno bude na fotografii. Teď jen minutku, jen chviličku.

Každého požádám o pomoc. Teď nebojujte. Každý to udělá. Děvčata odejdou. Jen to polož sem. Mnohokrát vám děkuji. To je v pořádku, promni si takto ruce. Všechny ruce budou červené. Všude. Takto je všude tři, všechny prsty.

Dělejte to svým srdcem, protože co se tu děje, je všechno mentální. Dělejte to svým srdcem. To, co říkáte, říkáte mně; sedím před vámi – šťastní lidé! Dělejte to srdcem, jen pak to bude – otevřete své srdce a dělejte to srdcem. Pokračujte! Bez pocitů viny, to je důležité. Sárí Višnumáji je velice krásné. Ukazuje dva druhy oblaků a světlo mezi nimi. Je to francouzské. Velký význam.

Francouzské sárí pro Višnumáju. Jen řekněte „Višnumája“ – to je vše. Dnes není púdža k Šivovi a bez púdže k Němu, jak můžete říkat Jeho jméno? Jen řekněte Višnumája: „Tvaméva sákšát Šrí Višnumája…“ Nechť vám všem Bůh žehná! Se jménem Šivy obě mé nohy úplně zmrzly. V pořádku. V pořádku. Pokloňte se. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám všem Bůh žehná.

Nechť vám všem Bůh žehná.

Matko, bylo tu takové napadení srdce posledních dvacet čtyři hodin.

Otevřete svá srdce, o to jde. Proč neotevřete svá srdce? Otevřete svá srdce. Pro povrchní věci, nesmyslné věci svá srdce otevíráte, proč ne pro Boha? Otevřete je. Stali se z vás lotosy, ale otevřete ten lotos. Měl by přijít den, kdy bychom měli mít v Anglii Šiva púdžu, nechť takový den přijde! Ale vykonat Šiva púdžu není jednoduchá věc, víte. Už jste dosáhli jedné úrovně – Višnumáji. Otevřete je.

Dokud neotevřete své srdce, nemůže být otevřena vaše Brahmarandra, vaše Sahasrára nemůže být otevřena. O co se strachujete – o oběd? Můžu zastavit všechny jejich hodinky, jestli chcete! Dobře. Nuže, pojďme, dejme si ho. Raděj teď. Nuže, běžte se naobědvat. Po obědě budu tady? Ano, zůstanu tady. Vy všichni běžte, já budu tady.

Řekla jsem vám, že jsem právě zastavila jejich hodinky! Jestli chcete, můžete mi dát dárky a pak bude čas na oběd. Co je to? Šrí Mátadží, to je dárek z Rakouska, abychom vyjádřili naši – chceme Vám poděkovat, že smíme být tady a toto je ručně vyrobená váza… Tak krásná měla by se hodit k figurkám z Rakouska, které jste dostala v Brightonu. Taková nádhera! Mnohokrát děkuji, děkuji. Už jste z Rakouska přivezli tak krásnou hudbu, co ještě chcete přivézt? Co je tohle? Dárek z Francie, Matko. Za co?

S veškerou naší láskou. Za Vaše požehnání. V pořádku. Raděj mi to Otevřete. Šrí Mátadží, vytvořili jsme časopis v italštině, aby se lidé dozvěděli o šíření Vašich přednášek, a byli bychom rádi, kdybyste ho požehnala. Nechť vám Bůh žehná. Ó, velice krásné vibrace! Ohromné vibrace. Protože jsou uvnitř Vaše přednášky. Přeložili jste je?

Takové vibrace. Ano? No ne, takové vibrace v této knize! To je první kniha svého druhu, to je první kniha mých přednášek s výjimkou „Nirmala Jógy“ – první kniha. Ano, v italštině. Jmenuje se „Bílý kůň“. Chceme dát jednu kopii každé zemi, možná je tam někdo, kdo mluví italsky. Přijeli jsme sem, a rádi bychom předali tento rakša bandhan z Itálie. Dobře. Co je tohle?

To jsou listy z naší zahrady. Je to olivovník. Dobře, krásné! To je ale nápad, dát olivovou větev. Nechť vám Bůh žehná. Toto je od mé ženy, Šrí Mátadží. Od tvé ženy. Ó, to je příliš! Je to vyrobeno v Gienu. Gien je město, kde se to vyrábí.

Gien je jméno města, kde se vyrábí keramika. Jak se hláskuje Gien. Gien. G-i-e-n. Gien. Opravdu? Dokonce i teď to dělají? Ale to je moderní. Nádherné! Jinak francouzské umění upadá. Velmi překvapující!

Jaká krása, jaká krása, jen se na to podívejte. To je květina, kterou má rád Šrí Ganéša. To jsi udělal ty? Nádherné. Nádherné. Velmi povedené, mnohokrát děkuji, děkuji. Nádherné. Máme takové umělce, to jsem nevěděla. Ohromné! Mnohokrát děkuji.

Podívejte na tohle. Já už jím francouzský sýr a vy jste mi dali takový velký kus, je na celý rok! Děkuji, děkuji. Můžete to dát tam? Co je to? To je z Holandska. Co je to? Co je to? Zase sýr. Děkuji.

Ale vy mi vždycky dáváte dárky. Od vás všech? Ó, to je krása. Máte cit pro krásu, musím říct, opravdovou krásu. Je to krásné, děkuji. Gregoirova žena mi dala taky tak krásný, budu ho mít s tamtím. Děkuji. Ceny stoupají! Višnumája. Ha, to je Višnumája, duha je Její syn.

Po duze nebude žádný – je to známka toho, že nebude žádný další blesk. Když vidíte duhu, pak už nebude žádný blesk, to je záruka. Nádherné, nádherné, nádherné, nádherné! Nevím, co říct. Mnohokrát děkuji. Nádherné. Nechť vám Bůh žehná. Jen to dejte na tuto stranu. Otočte to. Odstraňte sárí.

Odstraňte sárí. Velmi malý, Matko, Šrí Ganéša to pro mě našel. Ó, opravdu? Šrí Ganéša nemůže být malý. Je velmi jemný. Je v každém atomu a je všude, že? Mnohokrát vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Vedete si velmi dobře, musím říct, v Sahadža józe. Jsem velmi šťastná.

Co je to? Je to tak krásné, povím vám, ale není třeba to otevírat. Je to tak nádherné. Nádherné. Jen je nechte se na to podívat. To jsi udělala ty? Tak krásné. To není Šrí Ganéša. Je to ozdoba Šrí Ganéši. Je to příliš drahý dárek, abyste ho dávali – korály a perly – to je příliš.

V pořádku, budu to opatrovat. Děkuji vám. S těmito púdžemi získám hodně věcí, že? Protože když mi dáte peníze, můžu něco koupit, i tak to na vás může pracovat, ale co dělat s těmito dárky – stávají se mojí trvalou součástí. Děkuji. Co je to? Opět něco malého z Brightonu? Hestere, to je opravdu úžasné. Ó, to je příliš, příliš, příliš. Ó, jak je to symbolické, jak symbolické.

Zopakuj to pro ostatní nahlas. Říkám, Šrí Mátadží, to je pro Matku všech bratrů a sester, dětí času rozkvětu. A Matko, kéž jsme Vašimi květy. Ó, to je příliš dobré. Mnohokrát děkuji. Je to nádherné, příliš nádherné. Matko, s Vaším požehnáním, jsem na Vaši počest otevřela obchod a pojmenovala jsem ho „Matčina láska“. A včera bylo nejvelkolepější zahájení mého života. Obchod je překrásný. Kde?

V Seafordu, blízko Brightonu. Aha. A tady je logo, a doufám, že se dostane do celého světa. Všechny mé věci byly navrženy tak, že nesou Vaše jméno. Ó, to je dobrá myšlenka. „S péčí pro Tebe a Tvé děti“ – výborně! Vždycky myslím na to, že bychom měli mít pořádný obchod, protože je tu obtížné sehnat bavlněné oblečení, že? Mám dívku, která pro mne šije, ale ráda bych také měla hotové věci. Zkusím říct, že jsi přišla z Indie. Nechť ti Bůh žehná.

Nechť ti Bůh žehná. Nechť ti Bůh žehná. Děláš velice dobrou věc, nechť ti Bůh za to žehná. Tady se totiž o děti moc nestarají, jak jsem si všimla; vyžadují mnoho pozornosti. Co je to – znovu? V pořádku. Co je to? Od Lausanne? Tak krásné, tak dobře udělané. Děkuji.

Nebyla jsem připravená, ale přináším Vám něco, co pochází ze země, kde jsem se narodila. Odkud? Z Afriky. Je to magnetický kámen a zachycuje negativní vibrace. Vidím. Měla jsem ho na krku, tak doufám, že v něm není moc negativit. Ó, to zvládnu. Nechť ti Bůh žehná. Co je to? Šrí Mátadží, to je kolektivní úsilí sahadža jogínů z Mnichova.

Ve skutečnosti je to spíš dárek pro nás, než pro Vás. Mohla byste tomu prosím dát požehnání? Co je to? Je to velmi dobrá fotografie, myslím, velmi dobrá. Pro lidi zvenčí je to velmi dobrá fotografie. Nechť vám Bůh žehná. Velice mateřská. Děkuji, mnohokrát děkuji. Hotovo? Máme čas?

Něco tu ještě je. (Přistupuje skupina jogínů z Belgie a Holandska.) Dobře. Některé z nich už znám. Dobře. Jsem tak šťastná, že jste všichni mohli přijít, to je to hlavní. Je to ta největší věc, že jste dnes všichni mohli přijít na tak významnou púdžu. Podle Warrena jsou lidé z Bruselu a Holandska velmi pokorní. Jsou velmi pokorní k duchovnosti a média jsou také velmi dobrá. Takže si myslím, že dnešní púdža se uskutečnila vlastně kvůli vám.

Říká, že jsou to velmi pokorní lidé, média jsou velmi pokorná a opravdu tam funguje určitý druh pokory. Takže, co je to? Pojďte sem, pojďte sem. Jak se máš, Dominiku? Co to neseš za složku? Co je to za složku? Kdo napsal ten článek, novináři? Líbilo se jim to? Dobře, dobře. Proto říkají, že jsou média hodně nápomocná, to je ono.

Co je to? Překlad z vlámštiny, ale ne z francouzštiny, Matko. Je to pěkný článek. Velmi dobrý, velmi věcná reportáž, žádné překrucování. Dobře, tak to je ono. Šrí Mátadží, před dvěma roky, jsme ve Francii udělali fotokopii Vašich lotosových chodidel a tento plakát jsme dali do obchodu na kopírování. A oni všude rozeslali svoji nabídku tohoto obrázku Vašich lotosových chodidel, aby ukázali, co dokážou dělat s fotokopiemi a také… Matko, víte, že kopie chodidel, kterou Francouzi přivezli z Indie a všude ji distribuovali – to byla tato fotokopie. A tu stejnou fotokopii nyní používají jako ukázku propagačního materiálu. Tu, kde je jedna noha trochu přes druhou? Ne, Matko.

Kterou? Která chodidla? Ta s bílým kobercem, můžete se podívat. Vše, celá púdža? Se zářícím zlatem na Vašich chodidlech. Aha, opravdu? Kde jste to viděli? V Bruselu. Opravdu? Takže to dělají v Bruselu?

Ano a myslím, že všude, po celém světě v rámci této společnosti, která se nazývá – ta francouzská společnost se nazývá „Happy Door Color.“ A oni to posílají z Francie do celého světa? Myslím, že ano. Víte, dávají ukázky své práce a Vaše chodidla jsou na té ukázce. Ano? Taková legrace, že? Díky mým chodidlům to muselo vyjít dobře, takže teď využívají reklamu. Neplatíme za to, ale máme z toho užitek! To je dobře – to, že se má chodidla dostávají všude, je to nejlepší! Je to skvělé, opravdu.

Je tu jedna pozoruhodná věc, Matko, na Belgičanech a Holanďanech, získáváme teď lidi z profesionální úrovně. Je to v Sahadža józe opravdu zajímavý trend, nezískáváme jen hippie a lidi vyznávající alternativní kulturu. Je to velká změna. Ne, nějaké máme, ale myslím si, že ti hippie jsou velmi milí. Jsou to milí lidé, jsou tak milí, opravdu. Je to takové požehnání, tady být; Opravdu jsem byla velice šťastná, protože se to velmi dobře vypracovalo. Teď se musíte představit, ano? Začněte, jeden po druhém. To je Henry z Bruselu. Hned za ním je Jeanine.

Ve skutečnosti je z Holandska, ale žije v Bruselu. Sotva čtyři týdny po té, co se s Vámi setkala, vysvětlovala novým lidem, vysvětlovala jim vše o Sahadža józe; byl to tak pěkný program. A také překládá do francouzštiny. Je velmi dobrá. Kde jste byli všichni ztracení? Nevím, najednou jsem zjistila, že se všechny moje děti ke mně vracejí! V pořádku. On je učitelem jógy a chce pomalu přistoupit k Sahadža józe. Jóga se musí používat, ale určitým způsobem. Když Kundaliní stoupá, musíte vědět, které čakry jsou napadeny a co musíte napravit.

Dokud nevíte, co je s vámi špatného, nevíte, co napravovat. Stejným způsobem byste měli vědět, co je špatného s ostatními. Takže pokud máte to vědění, pak víte, kterou čakru musíte napravit, jak ji napravit, které mantry máte použít. Všechno je to velká věda a takto je třeba tomu porozumět, protože bez Kundaliní to není věda se spojením (s Božským), je to pouhý zmatek. To je Herman z Antverp. Ó, ano. V Antverpách jsem také již byla. Jsou tam někteří lidé, se kterými jsme se všichni setkali, ale je velice obtížné se k nim dostat. Telefonují, aby měli knihu, Gregoirovu knihu. Tuto Gregoirovu knihu?

Četli jste tu knihu a takto jste přišli? Ano. Je několik lidí různě po Belgii, ale nemohou přijít do Bruselu. Ó, skvěle! Dobře. Chtěli jste se rozšířit. Jak se má Natalie? Chystá se na India tour. Dobře. To je dobře, to je dobře.

Myslím, že by měli zvládnou na India tour jet. Kolik? Opravdu? Domluvte čtrnáct, třináct není dobré číslo! Zkuste jich domluvit čtrnáct. Jen z Belgie? Šrí Mátadží, řekl jsem jim, že jako malá výjimka se mohou přihlásit trošku později, protože… Ano, mohou. Jen, víte, nyní tu nějakou chvíli budu, mohou. Ale víte, je to příležitost, velká příležitost. Nevím jak příští rok, jaká bude příští rok situace, protože to bude velice zajímavé a dobré, způsob, jakým cestujeme a podobně.

Chci říct, nemůžete to ani o trochu vylepšit, program je jen na tři týdny. Víte, je to třítýdenní program, nemůžete to zkrátit, že? Tady je Heidi. Je báječná, řeknu vám. A její matka z Jižní Afriky také. Máš báječné dítě. Ahoj! Jak se jmenuješ? Marilise. Šrí Mátadží, její otec byl po nějakou dobu v Himalájích, otloukat si hlavu o kameny.

Himálaj je tady! Ale teď přišel do Sahadža jógy. Ale oni jsou hledači, víte. Byl dost ošklivě pošramocen lámy a teď zrovna kvůli tomu trochu trpí. Ti lámové jsou hrozní lidé. Doufají, že půjdou do Indie. Uvidíme. Nedělejte si starosti. Není žádný spěch, ale myslím, že když to budete moct zařídit, tak to bude dobré; protože člověk se velice dobře usadí v Sahadža józe, jakmile jede do Indie. A protože Indie, je to velmi odlišná země, kam cestujeme – to u lámů a jim podobných nenajdete.

Tady je Nina. Ve skutečnosti je židovka, poloviční židovka. Je z Bruselu, ale je Francouzka. Mluví francouzsky. Ano, vypadá mladší a mladší, myslím. Že ano? Velmi se změnila. Všechny její vrásky zmizely – vypadá teď mnohem mladší. Představíš všechny? To je Claudine, Danielova matka.

Chystá se na Kanárské ostrovy a chtěla by vědět víc. Ty! Ty se chystáš na Kanárské ostrovy? A vezmi tam s sebou Sahadža jógu. Ty Kanárské ostrovy. Dobré místo. Nuže. Nina by Vám ráda něco dala. Ano, dala jsi mi – proč jsi mi dala? Ráda bych si to nechala, dobře?

Postarám se o ně. Jsou to hledači? Oni přijdou, neboj se. To jsou Rene a Anya z Bruselu. Je doktor a osteopat. Osteopat? Studoval v Anglii. Opravdu? A nyní se velice aktivně zapojil do Sahadža jógy v Bruselu. Ano.

Ano. Útočí to ze všech stran: problémy se svaly, s kostmi, existuje tu tolik problémů díky těmto negativním silám, které jsou mimo dosah medicíny. Chápejte, protože je-li to Múládhára, nepochopí to, nepochopí roli nevinnosti. Tolik nemocí pochází z Múládháry, tolik. A nemají žádné východisko. Ale dát se na něco takového, je to pro ně obtížné, zbavit se svých vědomostí. Protože to je vědění o vědění, dostat se k jádru věci, víte – a pak se celá věc změní, je to velmi zvláštní. Pracuje to. Potřebujeme osteopaty, skutečně u všech je Višudhi tak špatná, že jen chudák Warren napravoval všem Višudhi. A nyní to můžete dělat také!

To jsou, vzadu, Marie-Louise a Jack. Jak se jmenují? Z Bruselu. Nerozumím tvé výslovnosti. Marie-Louise, děkuji. Jen že říkají „h“ místo „r“, že? Místo „Marie“ řekli „Mahi“? Dobře, protože, víte, „Marie“ je „Mary“ a byla z ní „meha“; „meha“ znamená v sanskrtu „déšť“. Dobře? Tak jak se máš?

Vypadáš taky mnohem mladší. Jak se cítíš? Představte si, předtím, než jsem jela do jakékoliv západní země, nejprve jsem byla v Belgii a v Holandsku, v roce 1965. Vzpomínáte si, v Holandsku oslavovali sté výročí, nebo tak nějak, zahradničení či něčeho podobného, v roce 1965, víte to? Měli obrovskou výstavu, tam jsem se byla podívat. Pak jsem jela do Hamburku a v Hamburku měli sto let hamburských lodí. Tak měli obrovskou, velikou – jak tomu říkáte, oslavu s petardami a množstvím ohňostrojů, všechny možné věci, což byl báječný nápad. A všichni jsme byli na řece, na lodi a odtud jsme se na to dívali. Nikdy jsem neviděla takový ohňostroj: rozpadal se ve stromy, květiny, ovoce, všechno – ten oheň, víte – udělali takový speciální. Takže to bylo v Hamburku a v Holandsku jsem byla na této ohromné výstavě, neskutečně rozsáhlé.

Měli tam vodotrysky a malá jezírka a kolem malé říčky a mosty, nádherné, a všechny tulipány a všechno, nádherné, byly tam všechny druhy květin. Nejkrásnější podívaná, jakou si člověk dokáže představit, květiny a zahrada. Nuže… Nechť vám Bůh žehná. To je Chandra. Má pozoruhodný příběh, Matko. Narodila se tradičním indickým rodičům v Holandsku, prakticky má holandskou krev. Opravdu? A našla podstatu hinduismu v Sahadža józe. To je velmi krásné. Je to pravda.

Bezpochyby. Víte, jak je s každým náboženstvím nějak nakládáno, pouze prostřednictvím Sahadža jógy pochopíte, že všechna jsou pravdivá, všechna jsou pravdivá. Každé z nich mělo pravdu, bylo správné, naprosto spojené s ostatními. Ale pro to se musíte stát Duchem, jinak to nedokážete pochopit. Ale existuje jediná velice dobrá věc na indické filozofii, a to že po celou dobu nemluvili o ničem jiném, než o duchovním vzestupu a o sjednocení se s Duchem – o ničem jiném. Nejdůležitější je první. A také mluvili o Božstvech. Ale Buddha dokonce nemluvil ani o nich. Řekl: „Nemluvte o Božstvech, nemluvte o Bohu, o nikom nemluvte; mluvte jen o Duchu.“ Tolik si zakládal na tom, aby lidé dali svou pozornost pouze na Ducha, zpočátku, pak budou vědět.

Mahávíra dělal to stejné – oba dva. Takže, víte, ve filozofii to není jedno „něco“; ale základní myšlenka celé indické filozofie je – ať je to hinduista, buddhista nebo džinista, nebo kdokoliv z těch, kteří byli v Indii – je, že nejdříve musíte získat svoji seberealizaci. A na tom by měl být postavený celý váš život. Například, říká se, že vaše pozornost by měla být pod kontrolou. Neměli byste dovolit své pozornosti jít a nechat se do všeho vtáhnout. Takže všechny ty myšlenky, romantické představy, jsou špatné. Držte svoji pozornost na sobě. Nemůžete dávat svoji pozornost nikam, kde se promarní – čita nirodha. A pak to začne, víte, jen poté lidé mohou vidět, že když udržujete pozornost na sobě, tak vaše pozornost roste výš, není proplýtvána. Takže základ všech náboženství je stejný, je to seberealizace, první a nejdůležitější věc; a bez ní je to, jak to nazýváte – „bez života“ – „s mrtvými těly“ – nišpran.

Když bez života následujete nějaké náboženství, nemá to žádný smysl, je to vše bez života. S náboženstvím jako takovým není nic špatného, ale je bez života, odebrali mu život. Bez života se postupně poškozuje. Život je Sahadža jóga. Jóga je… Nechť vám Bůh žehná. To je Karina, z Hágu. Karima? Máme jednoho Karima v Holandsku. Musíme ho vypátrat. Máte Karimovu adresu?

Je to mladý chlapec, realizovaná duše, velký člověk, musím říct. Chodíval sem a nyní je jeho otec v Holandsku, (otec) hodně pije. Řekl – zeptala jsem se ho: „Jak se má tvůj otec?“ „Je jako všichni ostatní Holanďané.“ „Co tím myslíš?“ „Všichni velmi pijí.“ Řekla jsem: „Ne, ne, každý pije, nejen Holanďané.“ Jeho matka je Francouzka a otec Holanďan, a rozvedli se, tak on si odvedl chlapce. Někdy sem přijde – je to velká duše, Karim. Jak jsi získala to jméno „Karima“?

Jak to, že ti dali jméno Karima? Ne, jmenuji se Karina. Aha, takto se to odvodilo. „Karima“ znamená „Karim“, což znamená „ten, který je Stvořitelem.“ „Karima“ je síla Stvořitele. Odtud je slovo „charisma“, „charismatický“, „karišma“ je odtud. To je Henno, z Amsterdamu. Amsterdam – dobře. A to je Herman, z Hágu. Henno se chce přestěhovat s ostatními do ášramu.

Dobře. A tam vzadu je kdosi. O mně se už Matko, zmiňovali. Ano? Jak se jmenuješ? Jack, z Bruselu. Aha, Jack z Bruselu. Ano, ano, znám, znám Jacka. Je to báječné, že? Tak, také jim vysvětli, že India tour jsou velmi spartánské, co se týče osobního pohodlí.

A většinou to tentokrát bude venku. Venku, pod širým nebem, budeme mít stany a podobné věci, bude to jako skautský tábor. Ale myslím, že se vám to bude líbit díky přírodě a kráse a řekám a všechno bude hezké – aspoň doufám. Ale hlavní věcí je, že v této zemi rostete velmi rychle – viděla jsem to, víte. Je to, jakoby vás vyživovala, vyživuje vaši bytost, je to úrodná země pro duchovní růst, a mnozí tam hodně získali, tak myslím, že to bude dobrý nápad. Nedělejte si starosti, nikam nespěcháme. Budu tu až do konce měsíce, rozhodně; možná odjedu ještě trošku později. Takže si nedělejte starosti. Cokoliv je možné, tentokrát bych ráda vyhověla co nejvíce lidem, kteří jen mohou přijet. Dobře?

Nechť vám Bůh žehná. Postupně se ve své skupině usadíte, stejným způsobem jako tito lidé, a pak můžeme mít něco, jak tomu říkáte, něco stabilního, jako mají ti lidé, společnost nebo něco podobného. Tak, aby to mohlo být zařízeno správným způsobem. Já se samozřejmě nikdy nedívám na účty společnosti a nevím, co společnost dělá. Ale musíte to dát nějakým lidem na starost a vybírat nějaké peníze na programy, když přijedu. Možná budete potřebovat nějaké peníze na sály a podobně, na propagaci. Každopádně zkuste tak vytvořit pořádnou společnost a zkuste to teď. Pak ji také můžeme zlegalizovat. Prozatím ale musíte mít někoho, kdo to bude mít na starost a vybrat nějaké peníze na programy. Protože já nepotřebuji žádné peníze, nic, ale vy samozřejmě peníze budete potřebovat, a protože příští rok určitě přijedu a nějaký čas tam budu – aspoň doufám.

Takže tou dobou budete potřebovat nějaké peníze. Úplně na závěr bych chtěla, abyste všichni poděkovali Dr. Warrenovi za to, že tam sám jezdil a tak dobře to vypracoval a všem pomohl. Nyní, jelikož Bogdan jede do Ženevy, bude se starat o celou Evropu, a bude jezdit z jedné země do druhé – Bogdan, Dr. Bogdan. A bude dělat vše potřebné. Samozřejmě je tu Gregoire, „za scénou“, on to všechno udělal; tak on tam bude vést Bogdana a ostatní a všechno bude… Pojď sem, já tě neslyším. Pojď sem. Chtěla jsem vědět, jestli byste se mohla vrátit… Ale když meditujete, když dáte levou ruku směrem k fotografii, pravou ruku takto, musí se to vypracovat. Ne, ne, ne, ne – to byste neměli dělat. Takže Warren to probere. Ano, takže Patricia tam je a Antonio jí může pomoct.

V pořádku? Dobře. Jsem velmi šťastná, že tam jste. Nuže, raději – ona tam je, a snažte se jí pomoct se vším, co bude chtít; protože ona to teď dělá dobře, všemu dobře rozumí. Něco dalšího? Vypadáte tak nádherně, všichni. A Jacku, ty jsi v Belgii, že? To je dobře. Ano, teď musím jít domů. Myslím, že jsme měli velice úspěšný seminář a zatleskejme všem těmto lidem, kteří přijeli z Holandska a Belgie.

Chtěla jsem jim dát… Warrene? A tady jsou fotografie, které můžete všechny rozdat, protože jich je tolik. Takže ti, kteří teď odcházejí jako první, by měli dostat první, pak postupně… Takže teď se s vámi rozloučím, pak můžete rozdávat. Nuže, chci vám všem poděkovat, že jste mě pozvali na tento seminář, bylo to tak krásné. Doufám, že nic nechytnete, když jsem mluvila o Višnumáji. Ona je silou, to si pamatujte, ona je silou. Vy všichni musíte mít tuto sílu uvnitř sebe tak, že když mluvíte, byť jen jedno slovo, bude pracovat jako blesk a pak jako duha. Obojí jsou síly Višnumáji. Když se objeví duha, znamená to, že už nebude žádný blesk, a když jsou blesky, není žádná duha. Takže vy jste také duhami.

Což znamená, že můžete vytvářet nádherné barvy z jedné bílé, tohoto jste schopni. Takže musíte tento zázrak ukázat a také někdy musíte ukázat tu účinnost blesku. Ale raději mějte více blesků uvnitř a duhu vně, to bude lepší. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť Bůh žehná Angličanům i ostatním, vám všem, kteří si přejete v Anglii vytvořit Jeruzalém – je to velmi důležité! Nechť to Angličané také pochopí a jsou si toho vědomi a vypracují to. Nejen angličtí sahadža jogíni, ale všichni Angličané. Nechť vám Bůh žehná!