Navarátri púdža: Naprostá oddanost (nekontrolováno) Weggis (Switzerland)

Navarátri púdža: Naprostá oddanost, 19/10/1985 (Nekontrolováno), Weggis, Švýcarsko Dnes je významný den Navaratri. Sedíme na vrcholku šestého a sedmého dne. Šestý a sedmý den jsou obdobím, kdy Mahásarasvatí dokončila svou práci a kdy začala inkarnace samotné Šakti. Tedy dnes ve 12 hodin Déví na sebe bere podobu Šakti. Samozřejmě jak víte, Mahákálí a Mahásarasvatí jsou obě silami Šrí Sadášivy. Ádi Šakti se nejdříve utvořila ve tvaru Mahákálí, což je Síla přání. Tyto síly nejsou ničím jiným než silou Božské lásky. A v tomto seriálu o velké lásce Boha se Ádi Šakti nejdříve musela stát Silou přání. Stejně tak sahadžajogíni, kteří jsou obdařeni touto silou lásky, musejí mít ve svém srdci plné přání. Touhu milovat. Tato touha se velmi liší od jiných typů lidské lásky, které jsme poznali. V jiných typech lidské lásky, když máme vztahy s ostatními, máme očekávání, a proto zažíváme velká zklamání. Naše očekávání míří vždycky výše, než naše pochopení a realita. Proto trpíme zklamáním a frustrací. A láska, která musí být vyživující a naplňující, se stane nevděčným úkolem. Když se zobrazuje v lidských bytostech, projevuje se jako touha být milován všemi, ne jako touha milovat druhé. Všichni by měli milovat vás, ale to, jak moc vy milujete druhého, to je ta podstata. Je to přirozené, každý myslí na sebe. Takže ve skutečnosti nemiluje nikdo. Když ale přijde na opravdovou lásku, pak se přirozeností stává obětování se. Ale neříkáte tomu oběť, říkáte tomu výsada. Říkáme, že to je privilegium dávat lásku. Je to velká šance, že můžeme milovat. Read More …