Očima vstřebáváte (3 min) (Location Unknown)

19851026 – Očima vstřebáváte Jako sahadžajogíni musíme mít schopnost plně vstřebávat, která proudí našimi nervy jako smysl pro cudnost. To je absolutní nutnost, ať se vám to líbí nebo ne. Nesmí zde být žádné nečisté úmysly ohledně jakékoli jiné osoby, vztahy, které nejsou čisté. Absolutně čisté vztahy, čisté oči, bez cizoložného chtíče, bez cizích příměsí, řekla bych. Čisté oči jsou základem Sahadža jógy. Neochvějně čisté oči. Protože vaše oči jsou velmi mocné, vůbec netušíte, jak jsou mocné. A aby byly takové, abyste to natrénovali, nasměrujte pozornost dovnitř a pak do Sahasráry. Dokážete to. Očima nasáváte. Jen při pouhém pohledu na Mě se šradhou, s radostí, vstřebáváte Můj obraz do sebe. Vložte jej do Sahasráry, vložte jej do srdce. Dokážete to. Naplní vás to radostí. Když jej vložíte do Sahasráry, obdržíte poznání. Když jej vložíte do srdce, dostanete radost. A když jej vložíte do jater, obdržíte sílu konat. I z fotografie můžete vstřebávat. Přesunout jej. A projevuje se to v tom, jak se chováte k ostatním. Naprosto sebejistí, jemní, bez arogance. Například držet krk takhle, nebo takto – tak ne, ale ve středu, velmi důstojným způsobem.