Déví púdža: Čistota uvnitř Nashik (India)

Déví púdža: Čistota uvnitř, 17/12/1985 Násik, Indie Toto místo, Násik, má zvláštní význam, protože před dávnými časy, asi před osmi tisíci lety, když Šrí Ráma odešel do vyhnanství, přišel do Maháráštry, prošel mnohá místa a usadil se zde, v Násiku, se svou manželkou. A zde se jedna žena, která vlastně byla sestrou Rávany a jmenovala se Šurpanaka, pokusila Šrí Rámu svést. Tohle chování, tedy svádění mužů, svádění žen, je skutečně démonické. A proto se takovým tvorům říká rákšasové. Protože lidé, kteří jsou démoničtí, mají agresivní povahu, jsou plni ega, chtějí mít nad každým navrch, dělá jim velmi dobře, když je uspokojeno jejich ego. Proto se v této zemi všem takovým lidem říkalo rákšasové. Podle mínění ostatních se nechovali jako normální lidé. Takoví rákšasové žili více v severní části, v té nejsevernější části Indie. Spadají do několika kategorií. Ti, kteří běhají za ženami, mají své jméno a ženám, které se snaží dominovat, se říká zase jinak. Když se muži snaží chovat jako ženy, používá se pro ně zase jiný výraz. Ale nikdy se jim neříkalo lidské bytosti. Říkalo se jim rákšasové nebo vetalasové a dalšími jmény. V současné době je však takový zmatek, že nevíte, jak koho nazvat. Lidé v tehdejší době však byli rozumní, vyzrálí lidé, kteří s věkem dozrávali. Musíte si všimnout, že na ulicích Maháráštry… Zrovna když jsem přijížděla vlakem, viděla jsem, že žádní muži, nikdo z nich, se nezajímal o ženy, žádné ženy se nezajímaly o muže, někteří muži se nevinně vedli okolo ramen, chci říci, že Read More …