Déví púdža v Brahmapuri (nekontrolováno) Brahmapuri (India)

Déví púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Brahmapuri, Indie Zeptej se jí. Natalie, pojď sem. Pomoz Danje. Jsi už v pořádku, Raji? Dej každému kumkum. Vezmi jen to, to tu může zůstat. Ať všechny ženy mají kumkum. Včera se jeden chlapec postavil a ptal se Mě: „Jestliže jsme takovou jóga bhúmi, takovou posvátnou zemí, jak to, že všechny vědecké objevy jsou učiněny na Západě?“ „Dobrá otázka,“ řekla jsem. Je to vědění stromu, jak jsem vám řekla. Je to vědění stromu. A čeho nyní dosáhli, je jeho vrchol a nyní chtějí poznat vědomosti kořenů. Proto jsou teď zde. Abychom získali vědění o kořenech, musíme mít k nim především pokoru. Zatím jsme ještě toto vědění nepoznali, nikdy jsme nevěděli, co je v Božím království. Jak řekl Krišna, ten strom roste směrem dolů a jeho kořeny jsou v mozku. Je to vzestup směrem ke kořenům, je to tedy odlišné. Kundaliní musí stoupat vzhůru, aby se dostala ke kořenům. A aby mohla proniknout do kořenů, musíme mít toto poznání. Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Read More …

O nošení bindí (4 min) (Location Unknown)

19851227 – O nošení bindí Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Dejte jim, prosím, židli na sezení, protože nedokáží sedět na zemi. Kde je tedy vaše pozornost? Neustále něco narušuje pozornost, a proto tak rychle něco chytnete a pokud to chytnete přes oči, prochází to vaší Adžňa čakrou. To je ochrana Adžňa čakry. Je to ve skutečnosti Kristova krev, kterou nosíte. Lidé k tomu ale musí mít odvahu. Nosí kříž, ale toto ne. V západních zemích je pro lidi obtížné sebrat odvahu k nošení bindí. Budou se vymlouvat: „Matko, přijdeme o práci,“ – a tak podobně. Budou mít nejrůznější výmluvy. Pokud jste ale odvážní lidé, musíte ho někdy začít nosit. Můžete začít nejprve v noci, potom ve dne. Pomalu, pomalu se k tomu můžete dostat. Je to jediná věc, kterou si, myslím, musíte nosit. Je to důležité. Je to dobrý nápad, protože nebudete nic chytat. Protože jdete ven, vaše pozornost je vně. Vidíte, co se děje venku, atmosféra je špatná. Navíc, pokud si dáte bindí, nebude chránit jenom vás, Read More …

O púdži a našem rozvoji (3 min) (Location Unknown)

19861227 – O púdži a našem rozvoji Druhou věcí je púdža. Púdža působí na každého, ale jen podle jeho hloubky, a proto musíte mít šradhu – víru. Pokud stále ještě přemýšlíte, nemůžete při púdži mnoho získat. Pro Indy je přijít na púdžu tím nejvyšším. Neajímají se o mou přednášku, pokud nestihnou program, nevadí, jsou spokojeni s jakýmkoliv hudebním programem, nevadí jim jakékoliv nepohodlí, pokud se mohou zúčastnit púdži. Dnes na púdžu přišli lidé z míst vzdálených dva až tři sta mil, z takové dálky, protože vědí, že je to vědění kořenů. Proto musíte dělat púdžu. Pokud máte stoupat, musíte ji dělat. Jste ale pořád na stejné úrovni. Pokud stále přemýšlíte o zevnějšku stromu, pak padáte dolů. Abyste se pohybovali směrem dovnitř, musíte mít všechny nástroje. Jedním z nich je púdža. Co se týká púdži, jsme připraveni? Máme ten postoj, že kdykoliv má začít – začne? Nejdříve jsme si pořádně připevnili své hodinky. Díky Bohu jsem je včera večer ztratila. Pak řídí hodinky nás a to do té míry, že pokud je púdža v jedenáct, musí začít v jedenáct. Tak to není, záleží na situaci. Je to přirozený růst naší bytosti, je to přirozené vypracovávání našeho růstu. Když jsem zde přišla, budete překvapeni, celá moje pravá strana byla paralyzovaná, úplně ochromená. Pravá noha byla nehybná, nemohla jsem vůbec hýbat nohama, obě nohy byly jako zkamenělé a nevěděla jsem, co se děje. Důvod je ten, že všichni příliš přemýšleli. Pozornost by měla být, jak jsme na tom, co se sebou děláme, to Read More …