O nošení bindí (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19851227 – O nošení bindí

Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: „Kde máš pozornost?“ Neustále se jich ptají: „Kde máš pozornost?“ (Vzadu stojí nějací západní jogíni) Dejte jim, prosím, židli na sezení, protože nedokáží sedět na zemi. Kde je tedy vaše pozornost? Neustále něco narušuje pozornost, a proto tak rychle něco chytnete a pokud to chytnete přes oči, prochází to vaší Adžňa čakrou. To je ochrana Adžňa čakry. Je to ve skutečnosti Kristova krev, kterou nosíte. Lidé k tomu ale musí mít odvahu. Nosí kříž, ale toto ne. V západních zemích je pro lidi obtížné sebrat odvahu k nošení bindí. Budou se vymlouvat: „Matko, přijdeme o práci,“ – a tak podobně. Budou mít nejrůznější výmluvy. Pokud jste ale odvážní lidé, musíte ho někdy začít nosit. Můžete začít nejprve v noci, potom ve dne. Pomalu, pomalu se k tomu můžete dostat. Je to jediná věc, kterou si, myslím, musíte nosit. Je to důležité. Je to dobrý nápad, protože nebudete nic chytat. Protože jdete ven, vaše pozornost je vně. Vidíte, co se děje venku, atmosféra je špatná. Navíc, pokud si dáte bindí, nebude chránit jenom vás, ale také ostatní. Dostanou nový směr. Koneckonců, budete se oblékat jako oni, jste úplně jako oni – musíte takoví být. Musíte se ale chránit a pro ochranu musíte nosit něco takového. Zjistila jsem, že když jsem poprvé jela do Anglie, tak se mi smáli, když viděli moji červenou značku. Když nosí rtěnku, je to v pořádku, dokonce i když vypadají jako klauni, jako hippies nebo pankáči, je to v pořádku, na rozdíl od toho, když nosíte správnou věc, která je věděním, úplným věděním. Abyste tedy porozuměli vědění kořenů, musíte pochopit jejich význam, proč je tato kultura taková, – protože směřuje více ke kořenům, pohyb není směrem ke stromu. A kde končí strom? Nad Múládhárou. Nyní se tedy vrací zpět. Jít od listu ke kořenům je obtížné, jít ale od kořenů k listům je snazší. Pro tento vzestup tedy musíme být pokorní, abychom získali vědění, vědění o kořenech. Důvod, proč všichni nosí bindí, je ten, že chrání vaši Ádžňu. Nic do ni nevstoupí. Proto když Ind jednou získá realizaci, tak stoupá. Nebude stále znovu napadán, to se zde neděje. Toto je jedna z věcí, kterou musíte dělat.