Levostranní a pravostranní lidé (3 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19860504 – Levostranní a pravostranní lidé

O levostranných lidech jsem zjistila, že když si dají svíčku k levé Svadištáně, trošku dál, a postaví jednu svíčku před obrázek, levou ruku dají směrem k obrázku a pravou na Matku Zemi, vypracuje se to. Svíčku vzadu si dejte trochu dál, protože dělá zvuky a prská různými směry. Ti, kteří brali drogy, ne LSD, ale jiné drogy, ospalí lidé, kteří jsou letargičtí, jejichž mozky zničily drogy, všem těmto lidem to může velmi prospět. Dělejte to každý den. Když jste brali drogy, nikdy jste neměli pocit, že jim podléháte, nikdy jste necítili, že je to něco, co vás jednou úplně zabije. Víte, tolik lidí je zabito, tolik jich umírá, ale vy jste to chtěli dělat, nevím proč, vaše ego vám řeklo: „Dobře, jdi do toho, zkus to. Jsi vyvolený, nic se ti nestane.“ Toto vám podsouvá ego. A tak jste to dělali. V pořádku, nevadí. Co se stalo, stalo se, pojďme to vyčistit. Protože my jsme hledači. Takže ti, kteří při přednášce cítili jednotu, aniž by cokoli zpochybňovali, by měli vědět, že si vedou dobře. Ti, kteří pochybovali, přemýšleli o tom, by měli vědět, že mají ego, a ti, kteří usnuli, by měli vědět, že jsou nalevo. Levá strana je horší než pravá. Pravou stranu můžeme snadno napravit, protože se projevuje. Projevuje se navenek a lidem se to nelíbí. Takoví lidé jsou kritizováni, všichni říkají: „Je egoistický, je takový a takový.“ Každý ví, že takový člověk se chová jak Hitler. Levostranný člověk je však, víte, velmi politováníhodný a vy ho velmi litujete, sympatizujete s ním a pak se s tím člověkem ztratíte i vy. Jsou nebezpečnější a je těžší je vyléčit. Je to velmi obtížné. Není to tedy vůbec jednoduché, musíme to vypracovat. Dělám, co je v Mých silách, měli byste Mi však také pomoci.