Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost (52 min) (Location Unknown)

19860706 – Gregoire de Kalbermatten – Ženy a jejich cudnost Múladhára čakra je magnetizmus. A například díky působení Múladhára čakry, jak říká Šrí Mátadží, ptáci letí tisíce kilometrů, aniž by se odchýlili od směru. Protože jim to dává smysl pro orientaci, vědí přesně, kam míří. Magnetizmus je částí této sítě gravitačního pole. Mám na mysli, že Múladhára čakra, magnetizmus, je jednou z těch sítí gravitačního pole, o kterém hovořila Šrí Mátadží. Víte, že principem nebo elementem, který odpovídá Múladhára čakře, je zem. Lidé spolu tedy už po tisíce let navazují vzájemné vztahy skrze podstatu tohoto magnetizmu, který vyzařují z Múladhára čakry. Vidíte tedy, jak je to důležité. Šrí Mátadží nám dnes ve svém projevu, ve svém mistrovském projevu, řekla, že se vlastně musíme osvobodit od různých gravitačních sil a gravitačních polí, které vyzařuje hmota. A tento element země v naší Múladhára čakře má své vlastní gravitační pole. A lidé jsou k sobě navzájem přitahováni skrze kvalitu, nebo nepřítomnost té kvality magnetizmu Múladháry. To jen tak na úvod. Takže se pojďme podívat, proč je tak důležitá cudnost. Cudnost totiž vytváří ten rozdíl mezi magnetizmem, který je konstruktivní, a magnetizmem, který je destruktivní. Skrze cudnost magnetizmus Múladhára čakry projevuje kvality Pána Ganéši. A Pán Ganéša je tím nejčistším stvořením Šrí Mátadží. Je to Šrí Ganéša, který vyplňuje celý vesmír čistotou a svatostí. Když se podíváte na děti, zejména na realizované děti, protože ony tohle projevují, všechny sestry, které jsou teď matkami, to znají, že když děti nejsou napadené, když jsou v pořádku, Read More …