Nastal čas stát se Duchem (21 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19860707 – Čas stát se Duchem

Přišli jsme sem, abychom vám řekli, o síle, kterou máme v sobě. O síle, která vám může dát to, co bylo přislíbeno všemi světci, svatými Písmy a všemi Inkarnacemi. Když vidíte dnešní mladé lidi ve všech zemích, obzvlášť na Západě, zjistíte, že jsou nespokojení s atmosférou kolem sebe, se svým životem a cítí, že jim něco chybí. Jsou nesmírně zmatení. Když jsou zmatení, hledají něco, co je nad tím vším, co dosud nepoznali. Při tomto hledání se mohou dát na extrémní věci – na drogy, alkohol nebo různé jiné perverznosti, které způsobují hrozné nemoci, nevyléčitelné nemoci. Místo toho, aby se jim to příčilo. Musíme pochopit, proč dělají všechny tyto věci. Z jakého důvodu? Někteří z nich také následují různé guruy, kteří nabízejí své služby. Obzvlášť, když vidí pobožné lidi a jejich náboženství, nemohou pochopit, že by víra mohla přinášet takové hrozné zkušenosti. Někteří z nich jsou dokonce přímo proti Bohu, proti víře. Když se však na jejich problémy podíváte s účastí, nemůžete je vinit, protože jsou to inteligentní, uvědomělí lidé. Jsou totiž dva typy lidí – jedni, kteří vůbec nehledají, a druzí, kteří se snaží najít řešení svých problémů. V každé generaci jsme měli revolucionáře, protože se jim nelíbil nastavený systém, protože se jim nelíbil určitý životní styl, cokoli. Současná revoluce však musí přijít zevnitř. Musíme se rozvíjet z nitra. Protože destrukce také přichází zevnitř. Ničíme sami sebe nejvíce zevnitř, protože jsme velmi nešťastní, velmi zmatení. Vždyť tak vysoké procento lidí je schizofrenních. Když tedy začneme hledat řešení, děláme při tom hledání chyby. A chyby děláme proto, že nevíme, co hledat a jak to najít, ani jak se vyvinout do toho vyššího stavu. Logicky tedy musíme dojít k určitým závěrům, logicky, že se to musí stát formou nějakého evolučního kroku. Je logické, že k naší transformaci je zapotřebí určitá evoluce. Takže, jak řekl Jung, musíte se stát kolektivně vědomými. Musíte se stát, musí se to uskutečnit, ne mít jen nějaký certifikát. Musí to přijít zevnitř, je to skutečná věc. Je to něco vrozeného, vnitřního. Není to o kázání nebo vystavování nějakých potvrzení, to vůbec ne. Nebo o vzývání něčích jmen. Je to děj, který se odehraje uvnitř vás. Takže se nám něco musí stát. Tak jako jsme se například vyvinuli ze stádia opic do tohoto stádia. Neudělali jsme nic, je to živoucí proces, který se odehrál spontánně. Na Západě je veliký odpor přijmout jakoukoli ideu z Východu. Veliký odpor. Setkávám se s velikou nechutí k jakékoli myšlence z Východu, která se dostane na Západ. Na tyto orientální myšlenky, které sem přicházejí, je třeba se dívat s otevřenou myslí vědců. Protože život na Západě se rozrostl jako strom, navenek. Ale co když jsou kořeny na Východě? Možná. Měli bychom zůstat otevření, abychom ty kořeny dokázali najít. Řekněme tedy, hypoteticky, že kořeny jsou na Východě, zkusme se tedy podívat, jestli v nich lze najít řešení. Pak se tedy obrátíte k východním myšlenkám. I tam je to však velmi nebezpečné. Znovu jdete do neznáma. Můžete jít k falešným guruům, můžete jít ke špatným lidem, kteří vás mohou úplně zničit. Co tedy dělat? Zaprvé bychom měli vědět, že za svou evoluci nemůžeme platit. Nelze za to platit, peníze v tom nefigurují. Stejně tak nemůžeme platit za žádný živoucí proces, za žádný živoucí proces nelze platit. Jako když má vyklíčit semínko. Matka Země jej vyklíčí a my jí za to nedáváme peníze. První věc, kterou byste měli vědět, je, že nikdo, kdo si říká o peníze, není poctivý. Peníze zde nesmí figurovat. Druhá věc je, že do našeho lidského vědomí jsme se vyvinuli spontánně, Naprosto bez úsilí, snadno. Mělo by to pokračovat stejným způsobem. Ale za prvé, v každé fázi evoluce zde vždy byl jeden lídr. Můžeme je nazvat pravzory, jak se říká, nebo i jinak. Jung se v tomto nevyjádřil zcela jasně. Taková osoba dokáže dekódovat poselství symbolů a čehokoli a pomoci ostatním, aniž by si od nich brala peníze nebo je jakkoli využívala. Dokáže to. A zde je ten bod, ve kterém lidé Západu tápají. Nevadí jim papež. Nevadí jim arcibiskup z Canterbury. Ale vadí jim ten, kdo dělá vše zadarmo, prostě jen z lásky. Představte si, že Mi v Anglii lidé z televize řekli, že nemohou akceptovat nic, co není za peníze. Věřili byste tomu? Je to pravda. Myslím, že v Bostonu nebo někde Mi položili otázku: „Kolik máte Rolls Royců?“ Takoví jsou novináři… Pak tou nejdůležitější věcí, kterou si moderní mysl neuvědomuje, je, že si myslí, že vše nové by se mělo vyzkoušet. To je velmi nebezpečné. Pokud máme co do činění s živým procesem evoluce, musíme vědět, že v duchovním životě, musí vše, co se má stát, souhlasit se svatými Písmy, se všemi, musí být s nimi v souladu. Nejen s jedním Písmem, například jen s Biblí svatou, Koránem nebo jiným, ale se všemi. Je to jako u semínka, které vyklíčí, stane se výhonkem, pak větvemi, pak listy, květy a pak ovocem. Živoucí proces, který odněkud pramení, někudy se rozvíjí. Ale vše, co je mrtvé – například můžeme vyrobit ovoce, plastové ovoce odnikud, jen takto, které nemá původ, nemá opodstatnění. Musí mít své základy, z nichž pochází, musí být na něm poznat jeho původ. Tak jako u růstu stromu, vše zbytečné odpadá. Stejně tak při evoluci, co je zbytečné, odpadne. I zbytečné tradice, vše odpadne. Ale nakonec dosáhnete vrcholu, kde se stanete ovocem. Nastal tedy čas, kdy se lidské bytosti stanou Duchem. Každé semínko má tedy ???, ano? A stejným způsobem je i v nás ???, což je Kundaliní. A to je třeba skutečně probudit. Skutečně probudit. V Sahadža józe máme tisíce lidí po celém světě. Ty, kteří jsou, můžeme říci, nejvýše ve společnosti, ty, kteří jsou nejníže v takzvané společnosti. Všichni jsou si rovni, není zde nic jako vyšší, nižší. Každý patří do toho společenství. Patří do toho společenství. Navíc je to proto, že víme, kým kde která Inkarnace byla, takže odpadají veškeré náboženské konflikty. Chápeme to prostřednictvím svého centrálního nervového systému. Rozpor mizí. Nepřipadá v úvahu neuctívat Krista. Muslimové, židé, křesťané, všichni uctívají Krista, všichni uctívají Mohameda Sáhiba a všichni uctívají Rámu, Krišnu a ostatní. Protože oni sami vidí, že když Kundaliní stoupá, prochází různými centry, kde musíte vyslovit jména těchto velkých Inkarnací. To jsou tedy znalosti kořenů. Je třeba pochopit, že se musíme stát jemnější bytostí, abychom tomuto vědění porozuměli. Díky probuzené Kundaliní můžeme mnohé potvrdit. Ukázalo se, že rakovina je vyléčitelná, mnoho nevyléčitelných nemocí těla lze vyléčit, duševní poruchy lze vyléčit, závislost na drogách lze vyléčit, problémy vyvolané těmi guruy lze vyléčit… Tohle vše je možné, když se stanete Duchem. Tohle by však mělo zůstat jen na úrovni hypotézy. Když to děláme a prokáže se to, pak byste tomu měli věřit. Ne slepě. V Sahadža józe nemáme slepou víru. Nemáme žádné kazatele. Nikdo z nás není placený. Je to volné společenství. A každý začne mít obrovské znalosti.