Šrí Kartikéja púdža, 13/07/1986, (nekontrolováno) Německo Munich (Germany)

Šrí Kartikéja púdža 13/07/1986  Mnichov, Německo
Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Netušila jsem, že je tento program na tak krásném místě. Vidíte tu krásnou Michelangelovu malbu vyjadřující přání Božského, – vašeho Otce – vás zachránit, pomoci vám a to se vypracovává. V Německu se odehrály velké agresivní události, které přivodily zničující účinky na celý západní život. Byl zničen hodnotový systém, byla narušena podstata dharmy, ženy se začaly chovat jako muži a tolik lidí zemřelo. Velmi mladí lidé zemřeli, […]