Šrí Kartikéja púdža: Žena je žena (nekontrolováno) Munich (Germany)

Šrí Kartikéja púdža: Žena je žena, 13/07/1986, (nekontrolováno), Mnichov, Německo Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Netušila jsem, že je tento program na tak krásném místě. Vidíte tu krásnou Michelangelovu malbu vyjadřující přání Božského, – vašeho Otce – vás zachránit, pomoci vám a to se vypracovává. V Německu se odehrály nesmírně agresivní události, které přivodily zničující dopad na celý západní život. Byl zničen hodnotový systém, bylo narušeno chápání dharmy, ženy se začaly chovat jako muži a tolik lidí zemřelo. Velmi mladí lidé zemřeli, velice mladí. Všechna jejich přání zůstala nenaplněna, celý život jim nedal nic než válku. Zvedla se jakási horká vlna ničící všechno jemné. Když příroda začne oddychovat, nebo je rozhněvaná, ničí pouze hrubé věci. Ale když začnou ničit lidské bytosti, zničí dokonce i jemné věci, jako svůj hodnotový systém, svůj charakter, cudnost, nevinnost, snášenlivost. Teď máme tedy válku na subtilní úrovni. Je na čase pochopit, že všechny tyto věci měly velmi zničující dopad na Západ, na osobnost západního člověka. Proto člověk musí své síly zaměřit nejprve na její nápravu, narovnat ji, postavit ji na vlastní nohy. Díky tomu, že lidé ztratili svou osobnost, své tradice, nemají žádné kotviště, žádné kořeny a začali se vrhat na všechno, co se objevilo jako nějaký intelektuální zážitek. Ženy se staly velice nezávislými a začaly si myslet, že své problémy vyřeší samy. Myslely si, že mohou být jako muži. Tento problém tu začal dokonce ještě horším způsobem. Jelikož žena je ženou a toho, co se dá nazvat mužem, je v ní jen velice Read More …