O Matce Zemi (7 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19860803 – O Matce Zemi

Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička, a proto vás vyživuje, proto se o vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím, odpusť nám, že se Tě dotýkáme svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje kolem Slunce. Slunce se také pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou těles je relativní, pohyb Slunce nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s velkou péčí udržovány stálé a proměnné. Když mluvíme o materialismu, jdeme svým chováním proti Matce Zemi. Místo abychom se poučili z Jejích subtilních kvalit, snažíme se Ji vykořisťovat, kopat Ji, použít Ji pro své sobecké účely. Co pro nás dělá? Vytváří tyto nádherné plody, které můžete jíst, vytváří nádherné stromy, abyste mohli vyrábět nábytek, stavět pěkné domy. Dává vám zelenou trávu, aby zklidnila vaše nervy. Spoustu řek a obrovských oceánů nese na své bytosti. Je vždy větší než největší z Jejích oceánů. Ona je tak velkolepá, a co děláme my Jí? Plně Ji využíváme, bez rozlišování. Tím se vyvolá reakce. Krásný přírodní cyklus se naruší naším agresivním přístupem a absencí rozlišování. Sama Matka Země z toho nedělá nic, nebo skoro nic. Začne však působit éter a máte problémy; říkáte tomu kyselé deště, umělé hmoty, všechny možné problémy, způsobené jejich neuváženou výrobou. Když jsme začali vyrábět stroje, nebyla v tom rovnováha. Začali jsme vyrábět stroje jako šílenci. Důsledkem je, že jsme se nyní stali otroky strojů. Nic už neumíme udělat vlastníma rukama. Kvůli strojům je velká nezaměstnanost. Mnohokrát jsem říkala, že stroje jsou tu pro nás, ne my pro ně. Ale dnešní situace je velmi odlišná, stali jsme se úplnými otroky strojů – a opět díky nedostatku rozlišování. Je to pořád tatáž nerovnováha. Matka Země nás učí rovnováze. Kdyby Ona nebyla v rovnováze, byli bychom všichni zničeni. Učí nás přitažlivosti. Učí nás, jak být pro druhé přitažliví, aniž by o tom ten druhý člověk věděl nebo to cítil. Bez zotročování, bez manipulování, bez vyžadování něčeho na oplátku. Jen přitahovat a dávat, bez očekávání. Ona dává bez jakýchkoli očekávání, ať ji respektujeme nebo ne, ať se k Ní chováme pěkně nebo ne, Ona nám dává.