O působení Matky Země (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19860803 – O působení Matky Země

Jak víte, v Los Angeles a na všech místech na západním pobřeží Ameriky je stále velké sopečné nebezpečí. Usadilo se tam mnoho různých guruů a praktikuje se tam hodně černé magie. Je tam dokonce čarodějnictví, které má oficiální statut. Jsou oficiálně zaregistrovaní. Nikomu to nevadí, protože přece máme svobodu dělat všechny možné ďábelské věci. Ve jménu lidské svobody dělají různé strašlivé věci. A proto Matka poskytne lhůtu. Vždy je to kolektivní lhůta. To si pamatujte, vždy je to kolektivní lhůta, když však ale Síta chtěla opustit Šrí Rámu, Země se otevřela a vzala ji do svého nitra. Toto je přijetí Matky. To není ničení nebo výbuch. Nicméně výbuch poškozuje kolektivně a někdy jsou zabiti i nevinní lidé. V božském jazyce smrt neexistuje. Ti, kdo zemřeli, se mohou narodit znovu. Někdy však může být smrt použita k potrestání lidí, k jejich zničení, odsunutí ze scény. To je to, co dělá Matka Země. Někdy může být Její hněv tak strašný, že doslova dokáže zničit tisíce a tisíce mil země a mnoho lidí, kteří byli extrémně bezbožní a nekolektivní. I v Sahadža józe ty, kteří nejsou kolektivní, kteří zkouší být nekolektivní, Matka Země trestá. Ale velmi diskrétním způsobem, kterému musí porozumět. Mohli bychom také říci velmi subtilním způsobem. Když se sahadžajogíni začnou chovat nekolektivně a říkat: „Toto je můj dům, můj domov, moje soukromí, moje žena, moje dítě, moje věci, nemohu přijít na púdžu, protože mám tento problém, nemohu udělat tuto práci pro Sahadža jógu, protože mám tamten problém, “ když tedy začnou být nekolektivní, pak se Matka Země, která v nás přebývá jako Kundaliní, velmi subtilním způsobem rozruší. A když se rozruší, začne se chovat způsobem, který může být pro lidi velice nebezpečný.