Rakša Bandhan (nekontrolováno) Temple of All Faiths, Hampstead (Anglie)

Rakša Bandhan, 18/08/1986, (Nekontrolováno), Hampstead, Anglie Dnešní den je velmi šťastným a velmi příznivým dnem pro nás všechny, kdy musíme našim bratrům nabídnout šňůrku pro jejich ochranu. Už jsem vám pověděla příběh Alexandra Velikého. Kolik z vás ho neslyšelo? Zvedněte ruce. Podívejme! Není možné! Dobrá. Povím vám tedy příběh o Alexandrovi. Jste velmi chytří, Já vím. Dobrá. Příběh o Alexandrovi je tedy o tom, že Alexandr Veliký napadl Indii, víte, dávno před tím, než se narodil Buddha. Nebo můžeme říci… Ne, až po narození Buddhy. A přišel s úmyslem podrobit si celou Indii. Byl to velmi mocný muž. Ale Bůh to možná nechtěl, takže byl nakonec poražen a jeden král, zvaný Puru, ho zajal. Alexandr byl ženat s Indkou. A v době, kdy byl tím králem vězněn, to byl den tohoto Rakša Bandhanu. Ten samý den. Takže, protože byla mazaná, položila jednu takovou šňůrku na malinký talíř a přikryla ji nějakou hezkou látkou a poslala ji králi Puruovi na jeho dvůr. Když mu ji na dvůr donesli a dali mu ji, musel si ji vzít. Protože to byl den Rakša Bandhanu. A v tento den ten, kdo vám pošle tuto šňůrku, se stane vaším bratrem. Tak se pak zeptal: „Kdo je má sestra?“ Oni řekli: „Manželka Alexandra.“ A on se na sebe rozzlobil. Protože manžel sestry je v Indii považován za velmi významného. Tak spěchal do vězení, padl rovnou na kolena a žádal ho o prominutí. Řekl: „Pane, je mi líto, nevěděl jsem, že jste manžel mé sestry.“ Alexandr: „Co?“ Read More …