Šrí Krišna púdža: Šest nepřátel (nekontrolováno) Hostellerie am Schwarzsee, Plaffeien (Switzerland)

Šrí Krišna púdža: Šest nepřátel 23/08/1986, (nekontrolováno), Friburg, Švýcarsko Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře. V jejím středu sídlí jako Šrí Krišna. Nalevo sídlí jeho síla Višnumája, jeho sestra. Tam sídlí jako Gópala. Jako ten, kdo žil v Gokulu a hrál si tam jako dítě. Na pravé straně sídlí jako král, který vládl v Dvarice, jako král Šrí Krišna. Toto jsou tři strany Višudhi čakry. Lidé, kteří používají svou pravou stranu, aby ovládali ostatní, používají svůj hlas, aby lidi ponížili, aby ukázali svou autoritu, aby na lidi křičeli, to jsou lidé, které postihuje tato pravá strana. Pravá strana je blokovaná – na fyzické úrovni získají velký problém, protože pravé srdce nemůže vypracovávat své proudění. Pak dostanete astma a všechny tyto nemoci. Zejména se to stává tehdy, když je pravé srdce postiženo problémem s otcem. Na levé straně je Višnumája – vztah se sestrou. Když jednáte s vaší sestrou, která představuje čistotu vztahu, jinak než s vaší sestrou, když je postoj člověka k ženám plný ledabylosti nebo chtíče, pak dostane levou Višudhi. Když je jeho levá Višudhi příliš velká, když bude mít i špatnou Ádžňu, která se projevuje jako toulavé oči, tato levá Višudhi způsobí hodně problémů. Levou Višuddhi může způsobit také, když se cítíte provinile kvůli čemukoliv. Všechny tyto problémy pocházejí z Višudhi. Višudhi čakra ale má svoji zvláštnost. Když lidské bytosti pozvedly své hlavy od Matky Země k obloze – obloha – etér je přirozeností Šrí Krišny, když člověk zvedne hlavu k etéru, k nebi, pak se Višudhi Read More …

Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., (16 min) (Location Unknown)

19860328 – Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., Friburg, Švýcarsko Znala jsem lidi, kteří měli napadenou levou Višudhi, a stali se z nich od přírody ďábelští, démoničtí lidé. Odešli ze Sahadža jógy a kritizovali ji, zkoušeli Mi dělat velké potíže. Nemyslete si tedy, že když je Višudhi špatná, není na tom nic zvláštního. Může to být velmi nebezpečné centrum. Samozřejmě srdce, Ádžňu, Višudhi, tato tři centra si musíme chránit, protože tato tři vám mohou dovolit nebo vás mohou přimět stát se tím, kdo se ztotožní se zlem. Můžete prostě cítit, že je hezké být zlý. Můžete totiž cítit, že je to velká zábava být zlý. A můžete se stát ďábelským. Na Višudhi čakru musí být tedy člověk velmi opatrný. Višudhi čakra se stará o tolik věcí, zvláště o vaší pokožku, vaše oči. Viděla jsem, že lidé, kteří mají špatnou Višudhi, mohou mít různé podivné problémy s kůží. Samozřejmě to má také co dělat s játry. Ale to, jak pokožka září, nakolik se zdravě leskne, závisí na tom, jak se usmíváte, jak se díváte na svět. Mnoho lidí má ve zvyku smát se bezdůvodně, obzvlášť ženy, jak jsem viděla. Ženy se přihlouple usmívají. To se nehodí, nemáme být hlupáci. Hloupost jde proti principu Šrí Krišny. Když se podíváte na slabomyslné lidi, mají stále napůl vyplazený jazyk. Jestli jste si všimli obličeje slabomyslného, má jazyk stále vyplazený, ústa pootevřená a vypadá jako vyjevený blázen. Za to může jedině Višudhi. Další typ je ten, kdo má Višudhi přetíženou. Takový člověk má stažené Read More …