Makar Sankranti púdža, 14/01/1987, (nekontrolováno), Rahuri, India

(India)

Feedback
Share

Makar Sankranti púdža, Rahuri, 14/01/1987, Rahuri, Indie

Dnešek je dnem, kdy oslavujeme změnu osy Slunce a skutečnost, že se (Slunce) pohybuje k obratníku Raka. Obratník Raka reprezentuje mateřství, mateřství Země. Obratník Raka prošel přes dost velké území, zatímco obratník Kozoroha nikoliv. A území, přes které prošel, vytvořilo na Zemi různé krásné projevy kvalit mateřství. Oslavujeme tuto změnu, poněvadž Slunce se nyní posunulo do nové dimenze, takže po celém světě bude teplo ze Slunce. Sluneční teplo reprezentuje teplo Boží lásky. To je důvod, proč slavíme tuto slavnost dáváním určitých sladkostí vyrobených ze sezamových semínek. Sezamová semínka se dávají proto, že také zahřívají, a protože teď přicházíme z chladu do horkého období, do teplejší sezóny, tak vás připravují na sluneční teplo. Tyto speciality jsou vyrobeny ze sezamového semínka, aby reprezentovaly přicházející teplo a sluneční teplo. Přestože je v Indii horka příliš, lidé na příchod tohoto období čekají a velmi srdečně ho oslavují. V tuto dobu se nabízejí k jídlu sezamová semínka a cukr. Teď musíte mluvit sladce „gudd gudd bola“ znamená, že musíte mluvit sladce. Mluvit sladce je velmi důležité. Někteří lidé se domnívají, že je moderní mluvit hrubě nebo že je velice inteligentní křičet na lidi, ale nikdo nemá rád tento typ osobnosti. Možná jste inteligentní, velmi bystří nebo chytří, možná, že se na vás lidé rádi dívají v televizi, ale ne jako na kamaráda nebo přítele. Mluvit velice sladkým způsobem je známkou dobrého vychování, dobré kultury a bohabojnosti. Ti, kteří se bojí Boha, nikdy nebudou mluvit k jiné osobě hrubě, protože v ní také září ten stejný Duch. A proč bychom měli být příkří nebo rozhněvaní na jiného člověka, kterého stejně jako nás stvořil Bůh Všemocný? Takže tento krásný milující vztah, který máme navzájem mezi sebou, obzvláště v sahadža józe, vyjádřeme tím, že budeme vzájemně hovořit sladce. Je tolik způsobů, jak můžeme být sladcí. Existují drobnosti, které když uděláte, vytvoříte spoustu sladkosti, ale nemusíte mít ostrý jazyk, nýbrž ostrou paměť. Zkusila jsem to mnohokrát. Kdysi jeden ze sahadža jogínů, který je velice dobrým a aktivním sahadža jogínem, jel se mnou v autě a řidič nebo někdo mu ukradl nůž a on se na něj velmi rozzlobil. Řekla jsem: „Zapomeň na to, víš, je to chudák, tak ho odnesl, na tom nezáleží, prostě na to zapomeň.“ Řekl: „Ne, bylo to kvůli tomu, že jsem ho dostal jako dar od někoho, kdo byl ve Švýcarsku a je to švýcarský nůž, který jsem nosil s sebou. Takže je mi líto, že jsem ho ztratil.“ Když jsem jela do Švýcarska, koupila jsem mu ten stejný nůž. Když jsem přijela a dala mu ho, neměl slov. Řekl: „Matko, jak jste si vzpomněla? Jak se Vám po tak dlouhé době podařilo sehnat tento nůž?“ Řekla jsem: „Mám velice dobrou paměť.“ To je můj problém. Paměť je tak dobrá, že někdy prostě nevím, zda snad některé lidi neuvádím svojí pamětí do rozpaků. Je tak dobrá, že nezapomenu vůbec nic. Všechno špatné samozřejmě zapomenu, protože pamatovat si špatné věci, je k ničemu, nemá smysl na ně myslet. Kvůli odpuštění vždy můžete na špatné věci zapomenout. A pokud si pamatujete to dobré, vaše radost se zmnohonásobí. Zkusíte-li si pamatovat něco špatného, pak se vaše radost zmenší. Pokaždé, když někoho uvidíte, zkuste si vzpomenout, co dobrého vám ten člověk udělal. Co je v tom člověku dobrého. Máte-li paměť na dobré věci, budete se mít velice hezky. Nuže dnes je den, kdy všichni opouštíte Indii. Někteří z vás odjedou pozítří. Ať už je to jakkoliv, musím vám říci, že jsme pro vás udělali, co bylo možné, abychom vám dali radost a spokojenost. Když se teď vracíte, pokuste se pamatovat si vše, co vám bylo řečeno, všechno, co bylo pěkné. Jak vás lidé chválili. Jak vás měli rádi. Jak vůči vám byli laskaví. S jak milými lidmi jste se setkali. Jaké hezké zážitky jste měli, ale nepřemýšlejte o věcech, které jsou bezcenné. Dobrá, někdo vám možná řekl něco nepříjemného, nebo snad vy jste někomu řekli něco krutého, prostě na to zapomeňte. Pokuste se pochopit, že si kazíte šanci radovat se ze života. Nikdo tím není zraněn, tak se pokuste být maximálně šťastní, že jste se setkali s tolika lidmi, že jste měli svatby, že jste viděli tolik svateb. Měli jsme se hezky a každá vteřina byla plná radostných vibrací. Dnes samozřejmě budou někteří trošku smutní, chápu, protože vaše polovičky odjíždějí, něčí manželé nebo něčí manželky odjíždějí pryč. Vidím, že někteří kvůli tomu vypadají dost nešťastně. Ale to je dobře, protože je to z lásky a vzájemné náklonnosti, z těšení se vzájemnou společností. Svědčí to o něčem velmi dobrém, a řekla bych, že se koneckonců spolu chystáte setkat. A vzpomínejte na všechno dobré, co jste si navzájem řekli, čím jste se navzájem potěšili a snažte se zůstat šťastní. Protože tyto dny velmi rychle utečou. V sahadža józe prostě zapomeňte na čas, čas utíká tak rychle a všechno to pomine a vy se opět setkáte se svými manžely či manželkami, ať jde o jakýkoliv případ. Takže není nic, kvůli čemu bychom se měli cítit příliš smutní, ale usmívat se a smát se, takže i když odjíždějí, neměli by vnímat, vidět naposled váš obličej plný slz, ale zapamatovat si jistotu a odvahu ve vaší tváři, že je tam naděje, že se zakrátko sejdeme a není třeba být kvůli tomu smutní. Dnešek je dnem pro radost a těšení se ze všeho, abychom vnímali Boží požehnání všude kolem nás. Slunce se vrátilo v celé své slávě a my mu musíme přát zdar v nadcházejícím roce, protože jak víte, v této části Maháráštry už dlouho nepršelo. S deštěm je problém a musíme Slunci popřát úspěch, aby mohlo přivodit déšť a vše potřebné ze sluneční energie, kterou v této zemi máme. A musíte zářit jako Slunce, až se vrátíte do svých krajin. Protože vaše země nejsou tak horké, jako naše, ani tam nemáte tolik tepla a přijdete na to, proč jsou naši lidé tak vřelí a milující, protože v sobě máme Slunce. Teď si nesete Slunce s sebou a dáte jim lásku, srdečnost i vřelost a nechte jim pocítit, že jste s sebou z Indie přivezli Slunce. Ať už jsem cestovala kamkoliv, do jakékoliv země, Slunce tam bývalo velice zářivé, tak se říkalo- -existuje rčení-, že když Indové cestují, vezou si Slunce s sebou. Samozřejmě nemůžete Slunce nosit po kapsách, Slunce musíme nosit ve svých srdcích. To je jistě důvod, proč Slunce tak zářilo a každý vyrazil v nejlepších šatech a radoval se. Takže takto to je, že si Slunce musíte nosit s sebou, mluvit spolu navzájem sladce dnes i kdykoliv jindy, být přátelští, vstřícní, laskaví, protože vy jste jogíni, nejste obyčejnými lidmi. Jste jogíni, reprezentujete kategorii lidí, kteří jsou proslulí svou poctivostí, svou dobrotou, svým soucitem a láskou. Takže vám přeji všechno nejlepší. Těšte se ze svého putování, mějte radost ze všeho a předávejte tuto radost, kterou jste zde získali, jiným lidem, jiným sahadža jogínům i jiným lidem, kteří ani sahadža jogíny nejsou. Ať vás tímto Bůh požehná. Šrí Mátadží mluví v maráthí. Říká, že byste měli dát ruce takto, abyste vyjádřili, že jste vázáni Matčinými slovy. A pokusíme se konat druhým dobro a navzájem budeme k sobě velmi laskaví. Říkala jsem jim, že musíme být kolektivní nejen mezi sahadža jogíny ale také vůči ostatním. Měli bychom vidět okolí, co je kde špatně, jak můžeme pomoci. Máme mnoho společenských závazků, které musíme splnit. Teď jste dosáhli stadia, kdy to můžete dělat, bez vytváření jakékoliv společenské organizace, která shromažďuje peníze a má ´svaté´ a podobné nesmysly. Ale můžete vidět kolem sebe, kteří jsou potřební, komu můžete pomoci. A takto můžete opravdu dát sahadža józe velice pozitivní formu. Maráthí. Rahurilo Dám vám všem tuto vodu, všem lídrům a také… můžete si ji vzít. Tato voda je výborná na všechny nemoci od Múládhára čakry.