Potřeba jít hlouběji, 06/05/1987,(nekontrolováno), Sydney, Austrálie

(Location Unknown)

Feedback
Share

Jsem ráda, že jste tu všichni meditovali a snažili se rozvíjet svoji hloubku. Všichni máte hloubku, velmi hlubokou osobnost ve svém nitru. Ale musíme se jí dotknout, to je velmi důležité, protože víte – zpíváme, provozujeme hudbu, to je moc dobré; radujeme se ze vzájemné společnosti, což je také velmi dobré a to je pěkná věc. Ale musíme si užívat svoji vlastní společnost také meditací, tím, že jdeme do svého nitra. A teď: „Jaký to má smysl?“ Někdo se může zeptat: „Matko, teď máme realizaci, máme pěkný život, těšíme se sami sebou, máme se tak dobře.“ Čím hlouběji jdete, tím hlouběji se dotknete podstaty všech věcí, stejně jako všech elementů. Když jste skončili meditaci, viděli jste, jak déšť padal dolů, jak najednou přišel déšť. Takže déšť ucítil vaši hloubku, nebo vy jste ucítili hloubku deště. Nyní víte, že pokud si zapálíte jednu malou svíčku a dáte prst směrem k ní s Mojí fotografií tamhle, ona jedná, reaguje a dává vám plamen, který hoří, někdy dává kouř, někdy plápolá. Takže jste si všimli, že je tu reakce a to i v ohni. Takže všechny prvky mají vliv, pokud světec chce mít vliv. Ale v první řadě je třeba dosáhnout své vlastní podstaty. Jakmile se dosáhnete své vlastní podstaty, pak dosáhnete podstaty všech elementů a pak můžete zvládnout všechny prvky, jak se vám líbí nebo si je můžete objednat, jak se vám líbí. Nejprve budou jednat, vyjádří, že byly dotčeny, jako dnes – začalo proudem pršet. Ppozději pak můžete přikázat a můžete požádat déšť, ať přijde. Abychom vypracovali mnoho věcí tohoto druhu, musíme být hlubokými lidmi, musíme jít mnohem hlouběji do svého nitra, abychom se dotkli naší podstaty. To znamená, že velmi dobře víte, že všechny naše čakry jsou vytvořeny z těchto duchovních podstat, a když jdeme hluboko do sebe, zjišťujeme, že se můžeme velmi dobře dotknout elementů. Zatímco to ale děláme, pohybujeme se vlastně ve vodorovném směru. Když se začneme pohybovat vodorovně, v jádru toho zjišťujeme, že zde jsou tyto duchovní podstaty umístěny, a tyto duchovní podstaty pak začnou stimulovat duchovní základy napříč (všude). Stejně jako v rádiu – viděli jste, že existuje éter. Když mluvíte na jedné straně rádia, projeví se plně podstata éteru a pak to každý může slyšet. Když vy, lidé, prostě dáváte někdy bandhan, zjistíte, že jste komunikovali s jinou osobou. Ale to je jen podstata éteru, můžeme říci, jemnější z nejjemnějšího. Lidé jen šli na tu jemnější stranu, můžeme říci vědecky, ale jdete k jemnější straně a ta jemnější strana vám dává všechny tyto účinky. Nuže, viděli jste také, že na některé z fotografií najednou vidíte světlo vycházející z Mojí hlavy, nebo je tam někdo znázorněn se světlem, někdo s hlavou, z níž vychází světlo, viděli jste to všechno. To se provádí také stejným způsobem, ale tady to vypracují Božstva jako Višnumája. Ona je velmi aktivní, Ona to vypracovává, Ona dělá všechny tyto věci. A víte také, že když Mi jednou ve Švýcarsku dali krásnou korunu, na obloze získali stejnou fotografii. Velmi krásně se povedla, byla tam koruna, koruna Fátimy, Můj obličej, oči a všechno tak jasně. To vše se děje pomocí Višnumáji. Takže všechny ty duchovní podstaty to vypracovávají pro vás, stejně jako všechna Božstva pracují pro vás. Jsou velmi horlivá, aby se tyto věci udělaly, a vy jste pro ně těmi kanály, aby to vypracovaly. Například – jak jsem vám onehdy řekla, když se neudržujete v pořádku. Jednoduchá věc, kterou jsem vám řekla – dát do nosu nějaké ghí. Je to velmi jednoduchá věc, ale Mě to pomáhá hodně, protože to pomáhá Mojí Višudhi. Ale pokud to neuděláte – v každém případě absorbuji, bez ohledu na to, jaké problémy máte, já je absorbuji. Vysávám problémy sahadžajogínů, také problémy města, kde jsem, také problémy země, kde jsem, možná celého vesmíru. Ale Můj horizontální pohyb je poměrně velký a je velmi subtilní, a Já to dělám tiše a klidně. Ale musíte také pochopit, že hodně můžete udělat svým horizontálním pohybem. Horizontálním pohybem se stane, že začnete meditovat na určitý předmět, který bude velmi obtížným předmětem a který je pro lidstvo destruktivní. Cokoliv – stačí dát na něj svou pozornost a meditovat. Pokud jste tak hluboko, což znamená, že pokud se vaše osobní síla zlepšila až do té míry – budete na to mít okamžitě vliv. Okamžitě uvidíte, že dojde ke změně, v tomto směru se něco stane. Toto je vaše síla, kterou si musíte skutečně rozvíjet. Takže musíme meditovat a meditací rozvíjíme tuto sílu uvnitř nás, a tak automaticky začneme řešit problém. Podobně do tohoto bodu vyrostou naše (antény) tykadla, jak jsme silní uvnitř, ony rostou vně, aby pomohly s tolika věcmi, se kterými má být pomoženo. Nyní můžete vidět, že lidé si začínají uvědomovat, že svět je ve velkém nepořádku a že existuje spousta problémů, které přicházejí přes materialismus, přes špatné myšlení, přes emocionální myšlení, díky hlouposti můžeme říci. Nemáme čas na to všechno. Co musíme udělat, je rozvinout sami sebe hlouběji a hlouběji a hlouběji, takže na horizontální rovině jsme také efektivní. Sahadža jóga je v první řadě určena pro osobní zlepšení, je určena pro vnitřní zlepšení, pokud jde o osobní stranu, znamená to, že vaše inteligence se musí zlepšit, vaše povaha se musí zlepšit, vaše srdce se musí vyčistit, vaše city musí být v pořádku. Pak by vaše zdraví mělo být v pořádku, pak váš vztah s ostatními by měl být v pořádku, vaše ego by mělo jít pryč, vaše superego by měl jít pryč. Všechny tyto věci tam jsou. Ale tady pomáhá jen osobnost, jen osobnost, která je velmi omezená, kterou jste vy sami. Ale teď se tato osobnost může stát nástrojem, pokud si můžete vytvořit v sobě tuto hloubku. Ale co se běžně děje – lidé mají neustále obavy o sebe, nebo o své manželky, o své děti, o jejich manžely nebo o jejich domácnosti, atd. Toto není důležité, protože musíme být těmi nástroji, které jsou, jak říkáte, jako bezpilotní bomby, musíme rozvíjet tuto hloubku v našem nitru. Tato hloubka je možná, a můžete tím skutečně vyléčit mnoho problémů vaší země, pokud byste jen mohli na ně meditovat. Pro dnešek jsem skutečně absorbovala většinu problémů, které jsem cítila, že v hlavním městě (Canbeře) jsou, a později na té konferenci a konečně zde. Všechny tyto problémy vešly do Mého vnímání, řekla bych, a Já jsem se snažila na nich pracovat. Můj pracovní styl je jiný, protože mám velmi ostré a velmi efektivní nástroje. Ale musím na to dát pozornost a také trochu trpím, ale to nevadí. Nyní je pro vás také důležité, abyste také rozvinuli to hlubší cítění ve svém nitru, hlubší smysly uvnitř sebe. Ale lidé jsou většinou velmi povrchního typu. Přemýšlejí jen o svém těle, o svých dojmech, jak se společensky chovat. Nanejvýš budou myslet, že musíme přísně dodržovat zákony nebo musíme nanejvýše nepít alkohol, nekouřit, a že když se všech těchto věcí dosáhne, dosáhli jsme všechno. Ale myslím, že tomu tak není. A druhá verze je, že si myslíme, že pokud se budeme navzájem milovat a pokud milujeme Matku, že to je konec všeho. To také není pravda. Protože víte, o vaší lásce ke Mně není pochyb a měla by být intenzivní, měla by být hlubší; ale čím hlouběji jdete do té lásky, pak budete překvapeni, že dostanete speciální kvalitu opravit věci, které jsou kolem vás špatné. Postupně se tato kvalita zlepšuje. Například sahadžajogín nejde do domu kohokoliv, ten dům se musí stát příznivým. Ale takový sahadžajogín musí mít dobré srdce. V případě, že to srdce není dobré, že v tom srdci stále existuje hněv, vášeň, chtíč, chamtivost, pak takové srdce nebude mít vliv, nezapůsobí. Ale člověk, který se pročistil, když půjde do jakékoliv rodiny, domácnosti, společnosti, proběhne tam celá změna. Okolnosti se změní. Věci, které nefungují, se začnou okamžitě vypracovávat. Řekli například: „Matko, jakmile jsi to odeslala tuto neděli, všechno se začalo vypracovávat, co se týče televize i rádia.“ Jistým způsobem – vlastně jsem neudělala nic. Ale to by se mělo stát i s vámi. Všude tam, kam světec jde, věci se mění. Ale musíte být svatý a světec má velmi hluboké porozumění pro jiného člověka. A to je to, co chybí. Nemáme tu pro sebe navzájem hluboké porozumění. I když je máte pro některé z vašich vlastních přátel, nebo možná ve stejném ášramu, kde bydlíte, mělo by se to ale mnohem více prohloubit. Měli byste jít dál a dál. Teď, i když na Mě myslíte, řeší se to. Naopak je to také. Zvýšit by se měl ale především meditativní proces. Všichni musíme meditovat, to je velmi důležité, upřímně meditovat. Nejen proto, že musíme meditovat ale proto, že musíme být hlubocí, musíme vnitřně růst, abychom vyjádřili svoje skvělé síly Božské lásky; abychom opravili tolik věcí, což můžete udělat velmi snadno. Já vím, že vy všichni to můžete udělat. Není potřeba být na to obzvlášť studovaný, není potřeba žádné veliké vzdělání, nic takového není potřeba. Co je potřeba, je hluboký cit lásky k celému vesmíru – a to vyvolá změny. Všechny destruktivní síly změní svůj kurz, svůj směr, a ten pak bude pro konstruktivní síly. Ale v celku se to vypracuje mnohem rychleji, pokud všichni budete dělat meditaci s upřímností, s intenzitou, s pochopením. Dobře? Kéž vám Bůh žehná. To je mnohem více než naše hudba, mnohem víc než Moje přednášky nebo cokoli, co máme dělat. A teď se ten kurz – směr musí změnit. Jsem si jistá, že vy, lidé, naberete nový kurz. Kéž vám Bůh k tomu žehná. Máte nějaké otázky?