Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami (20 min)

(Location Unknown)

19870616 – Sahasrára – Struktura s šestnácti tisíci silami

Po zabití Kansy se Šrí Krišna vrátil do Dváriky, aby tam vládl. Tam se musel oženit ještě s pěti dalšími ženami. To už měl šestnáct tisíc manželek. Proto se mnozí mohou ptát: „Matko, jaký to asi tak mohl být manžel?“ Těchto šestnáct tisíc znamená, že má šestnáct plátků ve svém působišti ve Višudhi čakře. Šestnáct plátků násobených tisícem plátků Sahasráry dá šestnáct tisíc. Je to tedy šestnáct tisíc sil, které jsou k dispozici i nám. Těchto šestnáct tisíc sil pracuje v mozku. Tyto síly nemohly přijít jako sahadžajogíni, tak přišly jako ženy, kterých se zmocnil jeden král, bylo jich přesně šestnáct tisíc. A tak si je vzal, protože díky manželskému svazku to celé získalo dharmičnost. Později se oženil ještě s pěti ženami, které představovaly pět elementů. Inkarnace nelze pochopit lidským úhlem pohledu. Nikdy je nelze pochopit, musím říct. Protože Jejich způsoby a metody jsou jiné. Mají své vlastní způsoby a metody. Ale lidem je neodhalují. Ne, že by se je obávali odhalit nebo by je odhalit nechtěli, ale zůstaly by nepochopeny. Lidé jim nedokážou porozumět. Když Mi položíte otázku: „Matko, jak jsi to dokázala zařídit?“ Já prostě jen chytře změním téma. Teď vám tedy povím o šestnácti tisících plátků Sahasráry. Můžeme začít s překladem. Můžete jim to v kostce přeložit. Nyní k pochopení těch šestnácti tisíc sil, které se už projevují ve vašem mozku. Protože jakmile dostanete realizaci, těchto šestnáct tisíc sil se začne projevovat. Každý plátek Sahasráry, má šestnáct sil, které jsou… Chci říci, že tyto plátky jsou stvořeny z pěti elementů. Takže těchto pět elementů, které vytvářejí těch tisíc plátků, má na každém plátku šestnáct sil. Těch pět elementů je pravá strana, která je obsahem, můžeme říci hmotou mozku. Mozková hmota je vytvořena takovým způsobem, aby měla také ochrannou část. Máme tedy šedou kůru mozkovou a také vnější bílou kůru na ochranu té šedé. Těchto šestnáct sil, které se projevují skrze každý plátek, pochází z levé strany. Šrí Krišna je Inkarnací levé strany. Takže těch šestnáct sil, které pocházejí z levé strany, zdobí plátky, které jsou vytvořeny z pěti elementů. Ale tyto síly už v mozku existují. Těmito pěti plus šestnácti silami vykonáváme všechnu práci svého nervového systému. Když například máte takto zvednout ruku, nejdříve se to zpracuje levou stranou, jako přání, aby se zvedla. Pak se předá pokyn pěti silám, pěti elementům, aby to vykonaly. Ve svém nervovém systému máme také specifické uspořádání, které má na starost reflexní reakce a vzniklo dříve během naší evoluce. Když lidé cokoli dělají vědomě, není to reflexní reakce. Ale teď, když je vaše Sahasrára díky Kundaliní osvícena, všech těchto tisíc sil se znásobí na šestnáct tisíc. Takže dojde k osvícení všech nervů těla. Vaše pozornost začne být osvícená. S tímto tisícem dimenzí se dostanete do kolektivního vědomí. Můžeme to říci takto – jestliže je šestnáct lidí, kteří bydlí v pěti domech a pracují každý zvlášť, občas spolupracují. Najednou přijde povodeň, povodeň, záplava. Kvůli té povodni se všechny ty domy sjednotí a jsou obklopeny energií té povodně. Pak začnou spolupracovat. Zapomenou na své domy a začnou používat novou energii kolektivního vědomí. Přesně tohle se událo ve vás. Že jakmile ve vás Kundaliní vzestoupila a dala vám realizaci, ta záplava zapojila tyto vaše nečinné energie do hry. Nemusíte přemýšlet o tom, že je třeba navzájem se držet, když přijde povodeň, držíte se automaticky, spontánně. Všechny energie se tedy náhle dají do pohybu. Tuto sílu, kdy se náhle probudí jeden tisíc mozkových energií, nazýváme silou Virátangany. Ona je silou Viráty. Ona je silou, která činí Šrí Krišnu Virátou. Těch šestnáct tisíc sil, kterých On ve vaší bytosti dosahuje, se tedy projevuje skrze sílu Virátangany. A vy víte, kým Ona v této moderní době je. Ádi Šakti na sebe tedy bere podobu Virátangany. Díky tomuto osvícení dosáhnete své realizace. Kundaliní tedy prochází skrze různá centra, dává osvícení jejich různým energiím, až vstoupí do mozku, kde osvítí sílu Virátangany. V tomto bodě, na úrovni mozku, se Kundaliní začíná šířit v hlavě. Samozřejmě prýští ze Sahasráry, ale také stéká skrze spodek mozku dolů, do sympatiku. To vás uvolní, proto se cítíte relaxovaní. Zklidňuje sympatikus. Rozšiřuje vaše centra. Navrací je do jejich přirozené podoby. Rozšíření parasympatiku neboli Sušumny umožní Kundaliní stoupat ve větším množství. A to všechno se děje díky reflexní reakci Kundaliní. Kundaliní je tedy už stvořena tak, že když stoupá, tohle všechno dělá automaticky. Vaše Kundaliní má tedy sílu osvítit všechna vaše centra, osvítit váš mozek, zklidnit vás, rozšířit vaše centra, kudy vaše Kundaliní může znovu stoupat. Kundaliní má ale ještě jednu velmi speciální schopnost, a to, že Kundaliní každého člověka Mě zná. Pouhým pohledem na Mou fotku mnozí získali probuzení Kundaliní. Pokud jsou však vaše centra velmi zanesena nebo vyčerpaná, stažená nebo od sebe oddělená, pak se tam Kundaliní zastaví. Proto někteří dostanou realizaci velmi snadno a jiným to trvá.