Šrí Ékadéša Rudra púdža, 08/06/1988 (nekontrolováno), Moedling, Rakousko (Location Unknown)

Dnes je velmi důležitý den v dějinách duchovnosti. v dějinách duchovnosti. Každý prorok prorokoval inkarnaci Ékadéša Rudry – že přijde Ékadéša avatár a zničí všechny negativity, všechny činy proti Bohu. Základ Ékadéši je ve skutečnosti zabudován ve Voidu, protože když svatí chtěli projít oceánem iluzí pomocí své meditace, byli zdržováni, byly jim činěny potíže, byli mučeni a pobíjeni negativními silami. Tyto negativní síly vzešly z chyb lidských bytostí. Když lidské bytosti chybovaly, viděly ostatní lidi, kteří byli lepší než ony, […]