Šrí Ékadéša Rudra púdža, 08/06/1988 (nekontrolováno), Moedling, Rakousko (Location Unknown)

Dnes je velmi důležitý den v dějinách duchovnosti. v dějinách duchovnosti. Každý prorok prorokoval inkarnaci Ékadéša Rudry – že přijde Ékadéša avatár a zničí všechny negativity, všechny činy proti Bohu. Základ Ékadéši je ve skutečnosti zabudován ve Voidu, protože když svatí chtěli projít oceánem iluzí pomocí své meditace, byli zdržováni, byly jim činěny potíže, byli mučeni a pobíjeni negativními silami. Tyto negativní síly vzešly z chyb lidských bytostí. Když lidské bytosti chybovaly, viděly ostatní lidi, kteří byli lepší než ony, a pak viděly, že se nemohou srovnávat s mnoha lidskými bytostmi nebo z nich někdy z hněvu a zlosti vypučela podlá povaha, a pak utvořily ve Voidu tyto negativity proti Bohu. Tedy Void ve skutečnosti umožnil této ničemnosti získat podobu. Jak vidíte v Sahadža józe, museli jste to mnohokrát vidět, že když jdete ke špatnému guruovi nebo ke špatnému člověku nebo děláte neautorizované uctívání, postihne to váš levý Void. Tedy všechny tyto ničivé síly působí v levém Voidu. Rovněž v procesu evoluce byly mnohé rostliny, zvířata, které byly zničeny, protože nebyly ve středu. Neboť byly sobecké, někteří byli vychytralí, někteří byli příliš velicí, někteří byli příliš malí. A všichni byli vyhozeni. A když byli vyhozeni, tak cítili, že musejí reagovat. Tak vešli do kolektivního podvědomí a přišli jako malé entity, aby lidem, kteří se vzmáhali, ubližovali. Tak jako v současnosti vidíme viry, které nás napadají. Jsou to rostliny, které vyšly z oběhu. Po nějaké době shledáte, že z oběhu vyjde tabák, mnohé drogy vyjdou z oběhu. Všechno toto se může Read More …