Seminář a introspekce, 1 den. 18/06/1988, Shudy Camps , Anglie

(Anglie)

Feedback
Share

Seminář a introspekce, 1.den, 16/08/1988, Shudy Camps, Anglie

Myslím, že tento rok nebudeme mít ve Velké Británii veřejné programy, protože tu jsou i jisté okolnosti. Kdykoli je tu však nějaká okolnost, která tak či onak změní naše programy, musíme hned vědět, že za celou touto změnou je nějaký důvod, a musíme to okamžitě přijmout s otevřeným srdcem, že Božské po nás chce změnu. Řekněme, že někam cestuji a lidé řeknou:„Matko, ztratila ses.“ Ale je to v pořádku. Nikdy se neztratím, protože jsem se svým Já! Musela jsem však jet tou určitou trasou, v tom to je. Musela jsem to udělat, a proto jsem neměla jet po správné cestě, ale zabloudit. Pokud budete mít tento druh pochopení a pokud bude ve vašem srdci taková spokojenost, zjistíte, že život stojí za to daleko víc, než jste si mysleli. Teď jsem tedy přemýšlela, co je příčinou toho, že když jsme se rozhodli určitě letos mít veřejné programy, pak jsme je nemohli mít. Tím důvodem je, že se musíme stabilizovat, upevnit. Když roste živý strom, stává se, že roste určitým směrem až do chvíle, kdy se musí změnit, protože na tu stranu nejde slunce, možná tam neproudí dost vody, takže se začne měnit. Stejným způsobem musíme pochopit, že jsme v rukou Božského a pokud se nějaké plány změní, odrazí se to zpět na nás a my se musíme podívat proč. A to „proč“ zde znamená, že se musíme upevnit. Upevnit se je pro sahadžajogíny velice důležité. Abyste se upevnili, musíte především pozorovat sami sebe. Musíte dělat introspekci, to znamená odrážet to světlo uvnitř a uvědomit si: „Co jsi doteď v Sahadža józe udělal? Kde jsi byl, jak daleko jsi zašel a jak daleko musíš jít? Co je to, co ti chybí?“ Budete překvapeni, pokud na sebe začnete pohlížet velmi nestranným způsobem, ne omlouvat sami sebe, obviňovat nějaké bhúty, nějaké badhy ve vás nebo někoho jiného, pokud uvidíte sami sebe, co se s vámi stalo špatně, že jste nebyli schopni správně se upevnit, s úžasem zjistíte, že tu přetrvávaly nevyřešené problémy, které je třeba napravit. A tyto problémy můžete vidět zcela jasně. Ve světle Ducha je můžete vidět velmi jasně. „Toto je se mnou špatně.“ Jednou z nejzajímavějších věcí, které jsem zaznamenala, je, že Sahadža jóga je nepřetržitě zakryta jakýmsi druhem máji. A tato mája je nevědomostí, občas naprostou nevědomostí, občas částečnou nevědomostí. Když tedy přijdete do Sahadža jógy, dostane se vám požehnání. Možná je požehnáno vám, vaší rodině je požehnáno, vaším dětem je požehnáno. Dostane se vám určitého požehnání pro vaše fyzické bytí. Také po finanční stránce, dostanete práci, dostanete peníze, dostanete něco výjimečného, což je doopravdy zázrak. A lidé se v těchto vymoženostech hodně ztrácejí. A nechají se unášet, myslí si: „Ach, to je to požehnání, kterého se nám teď dostalo. Už nikdy nemusíme nic dělat.“ Že jste byli dostatečně odměněni za všechno, co jste dosud vykonali. Ale tak to není! Je to pouze jakýsi druh podpory, která k vám přišla, aby se plně vybudovala vaše víra v Sahadža jógu. A obzvlášť byste měli znát Mě, vědět, kdo jsem. Ale pokud se budete stále klátit jak třtina ve větru, tak se možná z některých těchto požehnání stanou prokletí a vy si možná řeknete:„Jaké prokletí nás postihlo a jak se to tak špatně zvrhlo.“ Některým lidem to trvá, než to pocítí, než dokážou požehnání rozpoznat. Často si například podle moderního přesvědčení myslíme, že největším požehnáním je dostat víc peněz. A mnozí je i dostávají. Ale ve skutečnosti to tak není. Když získáte mír v sobě, když se dostanete do stavu svědka, když cítíte, že máte dobré vibrace, když jste ve středu, neustále stoupáte, to je to pravé požehnání. Protože s tímto získáte i vše ostatní. Dovršení je možné pouze, když uvnitř vás bublá absolutní radost. Vždyť přece vše je pouze prostředkem k tomu, abychom dosáhli radosti, abychom cítili radost. Není to konec všeho. Kdyby byl, lidé, kteří mají peníze, lidé, kteří mají pevné zdraví, lidé, kteří mají všechny tyto takzvané úspěchy, by byli šťastní a plní míru. Ale oni nejsou, trpí, velice trpí a svým způsobem den po dni ničí sami sebe, protože nenávidí svůj život, nemohou ho snést. Nedokážou pochopit, proč jsou na této Zemi. Takže všechna tato požehnání, která k vám přicházejí, všechny tyto změny, které k vám přicházejí, všechna ta nová pole působnosti, která se vám otevírají, musíte vědět, že je to pro vaše dobro, všechno je tu pro vaše dobro a vaše dobro je váš vzestup, nic jiného než váš vzestup. Vše ostatní je zbytečné a plané. Jakmile pochopíte, že tohle je to, čeho v životě máte dosáhnout, že z toho se musíte radovat, pak se to vypracuje. V Sahadža józe však, jak víte, je milosrdenství a láska. Nemáme tu moc omezování. Jste ponecháni sami sobě, abyste se vyvíjeli. Váš Duch vás musí vést. Není tu neustálé přemlouvání nebo opravování. Je to ponecháno na vás, abyste sami pochopili, abyste sami viděli a vypracovali to. Jedním z kritérií by však mělo být: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu? A co jsem udělal pro Matku?“ Je hodně důležité pochopit tyto dvě věci. „Jakákoli maličkost, kterou bych mohl udělat pro Sahadža jógu, je důležitá.“ Protože pokud jste inteligentní, vidíte, že to nejskvělejší, co můžete udělat, je pracovat pro Boha. Je to vůbec ta nejdůležitější věc, kterou si lidské bytosti dosud mohly dopřát, je to ten nevyšší typ činnosti, jakou kdy lidské bytosti měly šanci podniknout. A jaká je to příležitost… Můžete říct: „Matko, jsme průměrní, nejsme dobří, nejsme k ničemu.“ Ale byli jste vybráni. To vás vybrali, takže na vás musí něco být. Možná jste ještě neviděli ten kousek sebe, který odvede tutokrásnou práci pro Boha. Takže to musíte objevit a zjistit: „Proč jsem vybrán do Sahadža jógy? Co můžu udělat v Sahadža józe? Co můžu v Sahadža józe vypracovat?“ Toto byste si měli neustále připomínat: „Já jsem byl vybrán pro Sahadža jógu. Chci Sahadža jógu plně využít.“ Předpokládejme, že někdo třeba nemá peníze, očekává, že by mu Sahadža jóga měla dát peníze, musí mu dát práci, musí mu dát toto, musí mu dát tamto, musí mít děti, musí mít dobré zdraví, toto všechno. Očekávání jsou v pořádku, ale: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu?“ Toto je další námět k introspekci. Je velmi důležité vidět, že musíme pro Sahadža jógu něco dělat. Nejsou to peníze, není to práce, není to přemýšlení, není to žádný druh podpory. Ale jednou z nejdůležitějších věcí je, kolika lidem jste dali realizaci. Musíte počítat. Kolika lidem jste byli schopni dát realizaci. S kolika lidmi jste mluvili o Sahadža józe. Možná si myslíte, že jste dali nějakým lidem realizaci, oni přišli a ztratili se. Na tom nezáleží. Oni za vámi nakonec přijdou. Dnes to s několika zkusíte, ztratí se. A zítra znovu. Musíte na tom neúnavně pracovat. Jak víte, Já ve Velké Británii velmi tvrdě pracuji. Samotný Můj příchod do Velké Británie byl předurčen. Potřebovali Mě, abych sem přišla, aby „srdce“ lépe pracovalo. Ale srdce je letargické, vy to víte, a letargické srdce se dostává do všemožných problémů. Po všechny tyto roky však pracuji, každý rok, všechen čas, který jsem mohla věnovat sahadžajogínům, jejich problémům, Sahadža józe, jejich nejbanálnějším trampotám, na jakoukoli pomoc, kterou potřebovali, na cokoli, jsem se snažila poskytnout a vypracovat to. Přímo, nepřímo, všem se vám dostalo požehnání. Ale stejně, co s vámi, lidičky, kteří jste nyní jogíni? Jste svatí. Musíte se podívat na fotografii, kterou mám, velmi zajímavou, která potvrzuje, že jste všichni svatí. Viděli jste tu fotografii? Ještě ne? Měli byste ji vidět, podejte ji. Ta fotografie je v Mé skříňce, myslím, ano. Všichni jste uznáni za svaté, Božským, ne nějakým kardinálem nebo papežem. A co všichni tito svatí dělají? Jeden svatý, který byl uznán papežem, který byl uměle uznán, je tak velkou věcí, že ano? A co vy, kteří jste byli uznáni samotným Bohem všemohoucím? Jste stále zaneprázdněni svou prací, jste stále zaneprázdnění svými banálnostmi, jste stále zaneprázdněni svými malými životy a rodinkami. Pro svatého, jak je řečeno v sanskrtu: „Udara čaritanam vasudhaiva kutumbakam,“ pro člověka, který má štědrou povahu, tedy pro někoho, kdo je svatý, je celý svět jeho rodinou. Pořád se strachujete jen o svou vlastní rodinu? Pak si pořád ještě neuvědomujete svoji svatost. A svatý se nestrachuje jen o svou vlastní ženu, o své vlastní dítě, o svůj vlastní dům, dělá si starosti o celý svět. Vy, sahadžajogíni, jste mocné bytosti. Jste velmi mocní lidé. V celém světě jsou problémy, to velmi dobře víte. Není třeba, abyste byli velcí intelektuálové nebo abyste byli lidé, kteří jsou nějakými politiky a podobně. Musíte však být osobně zainteresovaní na problémech, které sužují tento svět. Musíte. Nemůžete žít ve svém vlastním světě s tím, že jste svatí: „Teď jsem v Niránandě!“To není možné. Nemůžete být jen v Niránandě. Je třeba vědět, že musíte žít na tomto světě a vědět o všech problémech tohoto světa. A musíte o nich přemýšlet, nejen o svých problémech. „Matko, jak jen dokážu udělat toto a jak dokážu dělat tamto?“ Vy se však musíte starat o celý svět. Musíte myslet na to, co se děje ve světě, jaké jsou ve světě problémy. Jste za to zodpovědní. A nejen to, musíte se modlit. Ve svých modlitbách musíte říkat:„Matko, vyřeš tento problém.“ Kolektivně, individuálně, musíte svoji pozornost odvrátit od sebe, od svého malého života a zaměřit ji na mnohem globálnější věc. Pak jste světec. A musíte vědět, že je to vaše povinnost požádat o Boží pomoc, aby se všechny tyto problémy vyřešily. Je to vaše práce, pro kterou jste vybráni. Vaše prosba to vypracuje, protože jak víte, Já jsem bez přání. Vy si to musíte přát. Vše, co si přejete, se uskuteční. Ochrana, náklonnost, milosrdenství Matky je s vámi. Vy se však musíte starat o tento svět a projevit svůj zájem. Nežít jen ve velmi omezené oblasti a velmi omezeným způsobem. Britové si například teď myslí:„Britové jsou tady, v pořádku. Problémy Velké Británie jsou naše problémy.“ Ne. Vaše problémy se rozšíří na všechna místa, kde je Sahadža jóga. A vy si musíte dělat starosti o ně všechny. Teď máme problémy například v Austrálii. A je tu někdo, kdo opravdu dělá potíže. Takže vy se o to musíte postarat, zatlučte tu osobu botami a dejte to do pořádku. Váš lídr vám musí říct, koho těmi botami zatlouct. A vypracujte to, ať už je to v Austrálii, ať už je to v Americe, ať už je to v Indii, kdekoli uvidíte, že je problém v Sahadža józe, že je tam útok na Sahadža jógu, všichni byste na to měli dát pozornost a vyřešit to. A potom jsou tu obecné problémy, jak víte. Víme, že se Amerika teď stává idiotskou, nebo jak byste to nazvali, takže vy teď musíte dát pozornost na Ameriku. Musíte svou pozornost nasměrovat ven, ne dovnitř, kdy se strachujete jen o sebe, svou rodinu, svůj dům, své děti. V okamžiku, kdy svou pozornost nasměrujete ven, vaše domácí problémy se vyřeší, v nejužším kruhu se vyřeší. Musíte svou pozornost zaměřit ven! Nyní zde máme televizi, zpočátku jsme říkali:„Nedívejte se na televizi,“ protože pro sahadžajogíny to nemělo žádný smysl. Když se dívali na televizi, tak jen chytali napadení. Teď se však dějí velmi důležité věci, na které se můžete zaměřit. Můžete získat přehled o světových problémech a můžete si sami říct, na co je třeba dát pozornost. Měli byste si být vědomi své osobnosti, není to osobnost, která může totálně zabřednout pouze do velmi úzké oblasti zájmu. Vaše osobnost je taková, že by se měla zabývat všemi problémy vesmíru, všemi problémy, které existují. A budete ohromeni, že vše lze zvládnout velmi kolektivním způsobem. A v této fázi, kde teď jste, se teď můžete sami přesvědčit, že všichni sahadžajogíni mají nad hlavou vibrace. Chtěli byste se všichni podívat? Tak se podívejte! Vy všichni, jak sedíte v Ganapatipule. Takže rozprostřete své vibrace. Rozprostřete svou pozornost. Budete ohromeni, že všechny ostatní hloupé problémy, které máte, ustanou. A teď se podívejte. Nejdřív nechte děti. Jen se dívejte. Vy všichni máte na vrcholu hlavy vibrace. Nechte je růst, říkám vám, Já čekám jen na to, až vyrostou! Náš postoj k nám samotným by tedy měl být takový, že jsme si vědomi své vlastní slávy, své pozice, toho, že jsme světci, že jsme se dostali na tu nejvyšší úroveň a že jsme se teď stali světlem a musíme dávat světlo ostatním. Pokud se podíváte do Bible, Kristus řekl něco velice důležitého – abyste nedávali světlo pod stůl. A o to jde. Musíte dát světlo na podstavec. A to je ono, musíte položit světlo na hradby citadely, na nejvyšší místo, abyste ho mohli dát ostatním. A tohle funguje obousměrně, pokud pochopíte, kdo jste, čeho si musíte být vědomi, jaká je vaše situace, jaké jsou vaše síly, čeho jstev Sahadža józe dosáhli, co Sahadža józe dlužíte a co musíte Sahadža józe dát. Jak vás Sahadža jóga učinila tak schopnými, tak dobrými, tak krásnými. Jste dost čestní? Chováte se správně? Děláte všechny ty správné věci, které jsou třeba? Protože pouze vy je můžete udělat. Jste lidé s velmi speciálními energiemi a speciálními kontakty s duchovním životem. A pokud se začnete chovat jako všichni ostatní, obyčejní, nesmyslní lidé, kteří se omezují na svou rodinu, své děti, svůj neplodný dřívější život, budete ztraceni. Ztratíte se sami sobě a ztratíte se ostatním. Ty problémy jsou mnohem větší, než je vám známo. Tohoto pochopení musíte dosáhnout, že Matka z nás udělala jogíny. Jsme světci. A musíme světu ukázat správnou cestu. Řekla nám, že jsme světlem a že musíme lidem ukázat, jakou cestou se dát, jak se dostat dál. Místo toho to vypadá, že každý má problém, že se motá ve svém malém bludném kruhu pořád dokola. Jak je to možné? Kolikrát jsem vám říkala, podívejte se na ty falešné guruy. Nemají žádné vibrace, nevědí nic o Kundaliní, o Sahadža józe. Ale kolik toho dělají! A co mezitím děláme my? Stále zápasíme sami se sebou a se svými problémy, se svými vlastními představami, se svou sobeckou malostí a zbabělostí v srdci. A to byste měli pochopit. Vy sami byste o sobě měli rozhodnout. Je to vaše vlastní přání, vaše vlastní velikost, vaše vlastní ušlechtilost, která se musí projevit. Podívejte se na sebe, čeho jste schopni, co můžete vykonat. Lidem se snadno říká: „Ach, Matko, tak to už je moc. Nemůžu s tím nic udělat.“ Anebo někdo řekne:„Matko, nemůžu kvůli rodině.“ Anebo někdo řekne:„Nemůžu kvůli dětem.“ Přišli jste do Sahadža jógy kvůli tomuhle? Dala jsem vám realizaci kvůli tomuhle? Přišla všechna ta požehnání kvůli tomuhle? Takže to upevnění, které musíte udělat, je velmi důležité. Můžete jasně vidět, že to proto jsme nemohli mít veřejné programy, protože se ve Velké Británii opravdu potřebujeme upevnit. I když žiji ve Velké Británii už tolik let, lidé Mě tu pokládají za samozřejmost. Protože jsem zde, protože tu bydlím, myslí si, že když zajdou na letiště, mají vystaráno! „Už jsme vykonali všechno to putování („hadždž“). Jeli jsme na letiště, viděli jsme Matku, hotovo!“ A co z toho, že jste Mě viděli? Co jsem vám dala? Šíří se vaše světlo? Kolik lidí od vás získalo realizaci? Spočítejte si, kolik lidí se naučilo Sahadža jógu od vás nebo na základě vašeho života, vaší moudrosti, vašeho chování. Tak to má být, to jsou kritéria. A ne: „OK, poslal jsem Matce peníze, aby mohla cestovat.“ To nestačí. Když vidíte jakoukoli ženu Mého věku v Indii, chodí o holi, nevystoupí ani na jediný schod. Indické ženy nemohou kvůli tomu horku, kterým trpěly. Ale Já cestuji, vy víte, jak mnoho cestuji, kolik toho dělám. A co Moje rodina? Připravila jsem je o svou společnost, připravila jsem svého manžela o svou společnost, každý je prostě beze Mě. Každý den cestuji a cestuji, víte to velmi dobře. A pracuji tak tvrdě. Někdy jdu spát ve dvě hodiny, někdy ve tři hodiny. Tentokrát byl se mnou Harsh a viděla jsem, že je úplně utahaný! A Já si řekla, že vy si jen předáváte štafetu. Jsem v Austrálii, v pořádku, Australané pracují. Pak jsem v Rakousku, i Rakušané pracují A potom si tam užívají! Jsem ve Velké Británii, ok, něco málo se ve Velké Británii udělá. A pak si všichni pěkně sednou a užívají si. A co Já? Běžím maraton! I vy to tak musíte cítit, co z toho nakonec Matka má? Co z toho mám? A Já z toho mám toto: Přivedla jsem své děti zpátky do normálních podmínek, vzala jsem je do království Božího. Musíte dělat to samé. Musíte je vzít do království Božího. Ale pokud jste sami stále jen zapleteni do svých májí, každý den budete klesat, klesat, klesat a klesat. Můžu křičet, můžu říci cokoli, nepronikne vám to do hlavy, nikdy vám to nesepne. Všichni zůstanete trčet tam, kde jste, protože nebudete chtít vidět. A v tomto, řekla bych, máte jednu výhodu, obzvlášť ve Velké Británii. Jste všichni velmi inteligentní lidé. Máte inteligenci, bez pochyby, nejste idioti jak Američané. Jste inteligentní. Kdysi se z této inteligence stala vypočítavost a vy jste teď ze své vypočítavosti unaveni. Indové se od vás tu vypočítavost naučili, stali se z nich skutečně prohnaní lidé. Ale vy jste unaveni ze své vypočítavosti, takže teď jste unavení, máte toho dost, jste utahaní a letargičtí. Při své inteligenci však můžete pochopit, že naše Matka dělá nesmírně významnou práci. Zapíše se do historie! Každé slovo, které vyřknete, vše, co řeknete, jak se chováte, vše se zapíše do historie! Ne, kolik jste měli dětí nebo jakou máte ženu, ale co jste udělali pro Sahadža jógu. Zapamatujte si to. Do historie se zapíše vše, co jste udělali, a vše, čeho jste v Sahadža józe dosáhli. Není to předvádění se. Není to jen nějaká přehlídka. Není to vychloubání se. Není to nic takového. Ve skutečnosti je to opravdu vysloveně to, čeho jste dosáhli, o to jde, to bude zaznamenáno. Bůh zná přetvářku, přinejmenším, a Bůh zná nabubřelé povahy. Bůh ví, kde jste a co chcete udělat. Boha nemůžete ošálit, to je jedna z věcí, které musíte vědět. Když se však snažíte Boha oklamat, klamete sami sebe, svého Ducha, svoji realizaci, svůj vlastní vzestup! Takže si musíte dát pozor. Jako Matka bych řekla, zkuste velice důsledně provádět introspekci. „Co jsme udělali pro Sahadža jógu? Co jsme udělali pro ostatní lidi, kteří jsou nestálí? Jaké je naše chování vůči ostatním sahadžajogínům? Kolik míru a lásky a milosrdenství jsme dali ostatním? Kolik pochopení a tolerance jsme ukázali ostatním?“ Když tady někdo získá jen trochu víc peněz, začne být tak nabubřelý, začne být tak agresivní, tak neurvalý. Nemohu tomu uvěřit! Jak vás mohou peníze vlákat do takových špatností? Nejste obyčejní lidé, jste světci, jejichž nohy umyla řeka Ganga. Snažte se pochopit svou slávu. Snažte se porozumět svým vlastním silám, svému vlastnímu místu, které jako svatí lidé, sahadžajogíni, máte. Stojíte nad všemi svatými, protože víte jak dát realizaci, víte všechno o Kundaliní, víte všechno o realizaci. Kolik lidí o tom vědělo? Jinak si začnu myslet, že jsem všechno toto vědění dala nějaké bandě bláznů, která nechápe, jakou to má cenu. Jak řekl Kristus:„Neházejte perly sviním.“ Já si ale nemyslím, že bych udělala tuto chybu. Nemůžu uvěřit, že bych udělala tu chybu, že bych házela perly sviním. To jsem neudělala. Vy sami se však musíte rozhodnout, kde stojíte, v jaké kategorii. Je naprosto očividné, že procházíme velmi těžkým obdobím. Je velice důležité, abychom to vybojovali. Mnohem důležitější, než jakákoli válka, ve které jste byli. Je to mnohem důležitější, než jakýkoli boj, který kdy lidské bytosti vedly. Tento svět nabírá tak strašnou podobu a my ho musíme přetvořit. Je to obrovský úkol. A vy na tom musíte pracovat velmi upřímně a přirozeně. A Já jsem si jista, že jednou přijde den, kdy se do historie tohoto světa zapíšou jména sahadžajogínů zlatými písmeny. Jsem si jista, že tomu tak bude. Jsem si jista, že to půjde a vy všichni toho musíte dosáhnout kolektivně, jako jedna mysl, jako jedno srdce. „Co bych měl obětovat? Co bych měl udělat? Jak bych měl pomoci? Čím přispívám?“ Ráda bych tyto dny spatřila za svého života. Dnes je tedy den, kdy musíme udělat introspekci. Takže začneme všichni meditovat? Prosím, zavřete oči. Zavřete všichni oči. Nyní si všichni uděláme meditaci tak, jak ji děláme v sálech, kde míváme veřejné programy. Především si tedy musíte položit ruku na srdce. Budeme pracovat na levé straně s levou ruku nataženou ke Mně. Především si teď položte ruku na srdce. V srdci sídlí Šiva, což je Duch. Musíte tedy poděkovat svému Duchu, že do vaší pozornosti vnesl světlo, protože jste svatí a to světlo, které přišlo do vašich srdcí, musí osvítit celý svět. Tak se teď prosím v srdci modlete: „Nechť se toto světlo Boží lásky ve mně rozšíří do celého světa.“ S veškerou upřímností a pochopením, že jste spojeni s Božskýma vše, co si s plnou důvěrou v sebe přejete, se stane. Nyní položte pravou ruku na horní část břicha na levé straně, na horní část břicha na levé straně. Zde je centrum vaší dharmy. Tady se musíte modlit: „Nechť se Višva Nirmala Dharma rozšíří po celém světě. Nechť lidé vidí světlo prostřednictvím našeho dharmického života, prostřednictvím naší spravedlnosti. Nechť toto lidé vidí a přijmou Višva Nirmala Dharmu, díky níž získají osvícení a příznivý vyšší život a touhu vzestoupit.“ Dejte pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Zatlačte na to místo. Zde je centrum čistého vědění. Zde jako sahadžajogíni musíte říct: „Naše Matka nám dala úplnou představu o tom, jak pracuje Božské. Dala nám všechny mantry a všechno čisté vědění, které dokážeme unést a pochopit. Nechť je každý z nás v této oblasti plně zběhlý.“ Viděla jsem, že pokud je muž lídrem, jeho žena neví ani slovo o Sahadža józe. Jestliže žena ví o Sahadža józe, manžel o ní neví nic. „Nechť jsem mistrem a odborníkem v tomto vědění, abych mohl dávat lidem realizaci, pomohl jim pochopit, co je Boží zákon, co je Kundaliní a co jsou čakry. Nechť je moje pozornost více na Sahadža józe než na všech těch světských záležitostech.“ Nyní položte pravou ruku na horní část břicha. Zavřete oči. Zde na levé straně zatlačte. „Matka mi dala Ducha a jámám svého vlastního gurua, kterým je Duch. Jsem svým vlastním mistrem. Nechť zde neexistuje žádná mravní nevázanost. Nechť je v mém charakteru důstojnost. Nechť je v mém chování štědrost. Nechť je zde soucit a láska k ostatním sahadžajogínům. Nechť se nepředvádím, ale mám hluboké znalosti o Boží lásce a Jeho činech tak, abych lidem, když za mnou přijdou, byl schopen povědět o Sahadža józe a předat jim toto úžasné vědění s pokorou a láskou.“ Nyní zvedněte pravou ruku na srdce. Zde musíte poděkovat Bohu, že jste cítili oceán radosti, že jste cítili oceán odpuštění a takovou schopnost odpustit, jakou má naše Matka. Ta schopnost je tak obrovská, jak jsme viděli. „Nechť se moje srdce rozšíří a obklopí celý Vesmír. A nechť moje láska rozezvučí jméno Boží.“ Srdce by mělo v každém okamžiku vyjadřovat krásu Boží lásky. Nyní položte pravou ruku na levou Višudhi, do ohybu mezi šíjí a ramenem. „Nebudu se oddávat klamu viny, protože vím, že je to klam. Nebudu utíkat před svými chybami, ale budu jim čelit a vymýtím je. Nebudu se snažit nacházet chyby na druhých, ale nechť díky své vlastní znalosti Sahadža jógy jejich chyby odstraním.“ Máme tolik způsobů, jak potajmu odstranit chyby druhých. „Nechť je můj smysl pro kolektiv tak velký, že se celý národ Sahadžajógy stane mou vlastní rodinou, mými dětmi, mým domovem, mým vším. Nechť se ve mně plně rozhostí a přirozeně upevní tento pocit, že jsem nedílnou součástí celku, protože my všichni máme jednu Matku. Nechť se můj zájem dotýká celého světa, abych věděl, jaké jsou jeho problémy a jak je mohu silou svého opravdového přání řešit. Nechť cítím problémy světa ve svém srdci a všechny je přirozeně odstraním ze základů, ze základů, z nichž vznikají. Nechť jdu k příčinám všech těchto problémů a zkouším je odstranit pomocí svých sahadžajogínských sil, svých svatých sil.“ Nyní si položte pravou ruku na čelo. Zde musíte především říct: „Musím odpustit všem těm, kteří nepřišli do Sahadža jógy. Těm, kteří jsou na okraji, kteří přicházejí a odcházejí, kteří skáčou dovnitř a ven. Ale především musím odpustit všem sahadžajogínům, protože všichni jsou lepší než já. To já se na nich snažím nacházet chyby, ačkoli jsem na tom nejnižším místě. A musím jim odpustit, protože vím, že stále ještě musím jít mnohem dál. Pořád ještě jsem mnohem níž. Musím se zlepšit.“ Tato pokora do nás musí vstoupit. Zde musíte říct: „Nechť pokora v mém srdci v pravém slova smyslu, ne pokrytecky, vypracuje tento pocit odpuštění tak, abych se poklonil realitě, Bohu a Sahadža józe.“ Nyní si položte ruku zpět na zadní část hlavy a zakloňte hlavu. Zde musíte říct: „Ó, Matko, ať už jsme Ti dosud udělali cokoli špatného, ať už je cokoli špatného v naší mysli, ať už jsme Ti ukázali jakoukoli malost, jakýmkoli způsobem Tě trápilia zpochybňovali, prosím odpusť nám.“ Měli byste požádat o odpuštění. Při své inteligenci byste měli vědět, kdo jsem. Nemusím vám to říkat znovu a znovu. Nyní Mi v Sahasráře musíte poděkovat. Položte ruku na Sahasráru, sedmkrát s ní zatočte a sedmkrát Mi poděkujte: „Matko, mnohokrát Ti děkujeme za realizaci. A Matko, mnohokrát Ti děkujeme, že jsi nám dala pochopit, jak jsme úžasní. A mnohokrát Ti děkujeme, že jsi nám přinesla všechna požehnání Božského. A mnohokrát Ti děkujeme, že jsi nás pozvedla výš, mnohem výš, než jsme byli. A také Ti mnohokrát děkujeme, že nás podporuješ a pomáháš nám, abychom se zlepšili a napravili sami sebe. A konečně Ti, Matko, děkujeme, že jsi přišla na tuto Zemi, narodila ses tu a tak těžce pro nás všechny pracuješ.“ Silně zde tlačte a pohybujte rukou. Nyní dejte ruku dolů. Všichni máte strašně horkou hlavu. A nyní si dejme pořádný bandhan. V bandhanu Matky přetáhněme levou stranu doprava. Poprvé. Pěkně. S pochopením, kdo jste, jaké máte aury. A teď podruhé. A teď potřetí. A teď počtvrté. A teď popáté. A teď pošesté. A teď posedmé. Nyní si zvedněte Kundaliní. Zdvihněte si Kundaliní pomalu, velice pomalu. Zdvihněte si Ji. Poprvé to musíte udělat velice pomalu. Nyní zakloňte hlavu a udělejte jeden uzel. Nyní podruhé. Dělejme to velmi pomalu a s vědomím, kdo jste, jste světci. Udělejte to pořádně, dobře, ne ve spěchu. Vyzdvihněte ji až k hlavě, zakloňte hlavu a udělejte tu dva uzly, jeden a druhý. Teď udělejme další. Ještě třetí, musíme udělat tři uzly. Dělejte to pomalu, velice pomalu. Dělejte to pořádně. Nyní zakloňte hlavu a udělejte třetí uzel. Třikrát. A nyní se podívejte, jaké máte vibrace. Vnímejte své vibrace. Takto. Ať všechny děti vnímají své vibrace. Dejte ruce takto. Krásné. Dostávám od vás vibrace. Bůh vám žehnej! Velice vám děkuji. Mohli byste ukázat vpředu tu fotografii, aby lidé viděli, jak jsou svatí? Kde je ta fotografie? Kdo má tu fotografii? Ano, nechejte ji kolovat, ať lidé vidí, jak jste všichni uznáni za jogíny. Řekla bych, že teď by mohla být večeře a po večeři budeme mít hudební program. Ano? Dobrý nápad?