Veřejný program: Musíme znát kořeny (nekontrolováno)

Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

1989-06-18 We must know the roots, San Diego, United States, 49' Chapters: Talk, Self-RealizationDownload subtitles: CS,DE,EN (3)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Veřejný program: Musíme znát kořeny 18/06/1989 (nekontrolováno) 1. Den, San Diego, USA

..se zavázanýma očima. Musíte mít ale otevřenou mysl – jako vědci – k pochopení toho, že jsme ještě neobjevili úplnou pravdu. Žijeme v relativním světě, a proto máme problémy. V těchto dnech čelíme tolika problémům, máme tu ekologické problémy, problémy s drogami, choroby, tohle, tamto. A jako bychom cítili, že tu existuje jakási ničivá síla, která pracuje, děláme si kvůli tomu opravdové starosti a ti, kteří rozumí tomu, k jaké devastaci může dojít, se bojí. Příčina všech těchto problémů je velmi jednoduchá, a pokud se podíváme do svatých písem všech náboženství, všechna mají jeden společný znak. Jejich společný znak – všechna říkají v podstatě jednu věc, říkají, že musíte hledat to, co je věčné. Hledejte to, co je věčné! Nepovažujte za samozřejmost, že to máte. Hledejte to, co je věčné a to, co je přechodné, by se mělo používat pouze ve svých omezeních a porozumění. Zde jsme se vydali špatnou cestou, protože jsme se příliš strachovali o přechodné věci a vůbec jsme se nezajímali o to, co je věčné. Přechodné věci jsou přechodné, protože v sobě mají zabudovanou vlastnost, že se zničí. Proto jsou přechodné, protože jinak by byly věčné. Tato zabudovaná vlastnost v přechodných věcech přináší všechny možné druhy problémů. Když se podíváme na tyto problémy, musíme se ohlédnout a vidět, jak může přijít řešení pomocí hledání věčného. Ve všech náboženstvích se říká, že se musíte znovu narodit. To znamená, že naznačují, že musíme mít víc – širší rozměr, stav, ve kterém jsme více probuzení, nebo větší rozměr vědomí. Neoznačovat se jako „my jsme znovu narození“. Pokud se chcete pouze takto označovat a žít v ignoranci, kdy slepec následuje dalšího slepce, nevypracuje se to. Musíte přijmout, že doposud jsme nenašli to, co je absolutní a pro nalezení tohoto absolutna musí dojít k druhému zrození. Žádný druh umělého křtu to nevypracuje. Naši otcové byli pokřtěni a jejich otcové byli pokřtěni a nás křtili a křtili a křtili. V každém náboženství mají nějaký druh umělého křtu, ať už jde o hinduisty, křesťany, muslimy, všichni mají něco. Ale nikdo z nich nepřinesl nic nového a tato obnova musí nastat, a kvůli ní musel Stvořitel vytvořit něco velikého uvnitř nás. Když vidíme naši civilizaci, uvědomíme si, že je s ní něco špatně, musíme vědět, že tento vnější růst je jako strom rostoucí směrem ven. Musí být ale vyživovány kořeny, musíme znát kořeny. A toto je znalost o kořenech. Všechno, co řeknu, musíte teď brát jako hypotézu. Neberte to jako samozřejmost. Je to hypotéza. Pokud to bude fungovat, musíte to ve vší upřímnosti přijmout. Říká se, Jung to řekl zcela jasně, že musíte získat svou seberealizaci, díky kterému budete mít kolektivní vědomí, nový rozměr vašeho vědomí. Také říkáme, že jsme všichni bratři – dobře, všechny země jsou jedno, Bůh stvořil jeden svět, mluví o Organizaci spojených národů a o všech těchto věcech, ale oni nejsou. Když se něco stane, zjistíte, že začnou zmatkovat. Proč? Proč to tak je, že nevidíme tuto jednotu v lidech, kteří o ní mluví? Proč nedokážeme cítit mír, o kterém hovoří? Mají mírové nadace a mají všechny druhy organizací, mluví o velkých, velkých věcech, ale přesto zjišťujeme, Že ti, kteří je provozují, v sobě žádný mír nemají. A pomocí zdánlivých věcí nemůžeme vytvářet skutečnost. Proto si musíme uvědomit, že nastal čas, abychom se podruhé narodili. Pokud chceme, aby náš život měl smysl, náš lidský život, musíme se podruhé narodit. Pokud se nedokážeme podruhé narodit, mrháme svým životem, který nemá žádnou cenu. Tedy druhé narození je – řekla bych, že v Indii, v sanskrtu, nazýváme podruhé narozenou osobu „vijaha“ – je podruhé narozená. A ten, kdo se znovu narodil, je také nazýván jako „vijaha“, Seberealizovaný. Člověk, který se znovu narodil, je „vijaha“. Také ptákům se říká „vijaha“, protože pták byl nejprve vajíčkem a potom se podruhé narodil a tímto druhým narozením se z něj stává skutečný pták. Nejdřív vajíčko, potom pták. Tento druh druhého narození se musí odehrát uvnitř nás. Zkuste cokoli jiného – přednášky, kázání, dělejte všechny druhy věcí, které lidé dělají – nebude to fungovat. Protože tohle je živý proces živé energie Boha. Živý proces pracuje spontánně, jako semínko, stačí ho jenom vložit do Matky Země a začne klíčit samo od sebe. Klíčí – nedokážete říci jak, protože v Matce Zemi je potenciál a semínko má v sobě zabudovanou sílu. Tím samým způsobem je to zabudováno i v nás. Tedy Sahadža jóga – „saha“ zna- mená s, „ja“ znamená vrozená – je to právo být sjednocen s Božskou silou, která je všepronikající. A když mluvím o všepronikající síle Božské lásky, lidé mohou říkat, že Matka mluví o něčem, v co nevěříme. Věříte v to nebo ne – je to tak. Podívejte se na tyto květiny, je to zázrak. My nedokážeme vytvořit jedinou květinu! Kdo dělá tuto práci? A ten výběr – růže budou mít růže, jasmín bude mít jasmín, chryzantémy budou mít chryzantémy. Kdo dělá tuto volbu? Tato Božská síla, která je velmi jemná a všepronikající. Pouze po získání realizace dokážete tuto sílu cítit jako chladný vánek Ducha svatého, protože tato síla je Duch svatý. Tato síla je ta, kterou v sanskrtu nazýváme Brahmačajtanja. Tato síla působí a vypracovává všechny tyto úžasné věci. V evolučním procesu jsme dosáhli lidského stádia. Abychom toho dosáhli, musíme jít trochu dále. Je to velmi jednoduché, jde to udělat velmi snadno a nezabírá to téměř žádný čas. A musím říci, že žádné množství diskuzí nemůže toto dění vyvolat, musí se to vypracovat ve vás. V důsledku toho sami znáte tolik věcí v tomto osvícení, a v tomto osvícení víte, co je absolutní a co ne. Svým způsobem můžeme říci, že se z vás stanou světci. Světci, kteří se nevzdají své rodiny, domů, čehokoli. Žijí, jak ve svém postavení žít musí, se svou rodinou, se vším, ať je to cokoli. Kdyby se Kristus narodil v bohaté rodině, žil by jako král v naprosté odpoutanosti. A pokud by se narodil v chudé rodině, jak to doopravdy bylo – On žil jako syn tesaře. Protože taková osoba není k věcem vůbec připoutaná a nezatěžuje se tím, co je důležité pro jiné lidi. Co je pro takovou osobu nejdůležitější, je blaho ostatních. Stará se o jejich blaho. A toto blaho nevzniká penězi, nebo sladkou mluvou, ve skutečnosti vzniká skrze schopnost vnímat vibrace, kterou má. Takový člověk má tak nevinné oči, že jediný pohled tohoto oka dokáže zázraky. Tedy skrze probuzení Kundaliní se lidé úplně vyléčili z rakoviny a z mnoha jiných chorob. A pro vaši informaci, na univerzitě v Dillí jsou tři doktoři, kteří získali svůj doktorát z medicíny pomocí závěrečné práce na tato tři témata: první s fyzickými schopnostmi v Sahadža józe, druhý s epilepsií vyléčenou pomocí probuzení Kundaliní a třetí s psychoso- matickými chorobami. Psychosomatické choroby v sobě zahrnují tolik chorob, které jsou považovány za nevyléčitelné, jako je Parkinsonova choroba, rakovina, AIDS. A tak získali doktorát z medicíny. Jak víte, v Americe existuje zákon, že nikdo nesmí léčit bez povolení vašich asociací. Ale vy neděláte nic. Ve skutečnosti vaše Kundaliní sama stoupá, je to vaše vlastní síla, která stoupá! A vy se prostě vyléčíte. A zítra vám řeknu, jak se vyléčíte, jak to funguje fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně a jak se z vás stane jiný člověk, mimořádná osobnost, která je obdařena kolektivním vědomím, která je schopna cítit centra jiné osoby a svá vlastní centra, která dokáže zvedat Kundaliní dalšímu člověku. Toto všechno se vám může přihodit, může se z vás stát tak silná osoba, jak bylo popsáno ve svatých písmech. Takže dnes prozatím zvažte získání vaší seberalizace. A zítra vám tedy řeknu, jak mohou být vyléčeny tyto choroby, pokud posílíme a vyživíme tato centra probuzením Kundaliní. Mluvit o Sahadža józe a Kundaliní je velmi snadné a může to dělat každý. Ale to nejdůležitější je získání seberealizace. Musela jsem mluvit na různých místech a musela jsem udělat tisíce přednášek. Ale to je k ničemu, protože pomocí přednášek seberealizaci nezískáte. Toto poznání je nekonečné, ale stejně jako stačí stisknout jeden vypínač pro rozsvícení těchto světel, stejným způsobem je to zabudováno ve vás. Je to jediná věc – musíte to získat a musíte cítit tuto všepronikající sílu. Myslím si, že teď bude nejlepší nápad získat tuto zkušenost. Pokud máte nějaké otázky, můžete je sepsat a dát nám je. Doufám, že zítra se mi podaří všechny je zodpovědět. Doufám tedy, že chcete nejprve získat seberealizaci. Je to tak v pořádku? Myslím si, že lidé, kteří jsou hodně vzadu, by mohli přijít blíže, to bude nejlepší, na tuhle stranu. Dnešek je velmi dobrý den, Den otců je den našeho Stvořitele. Může sem někdo přijít ukazovat? Dobře. Musíš ukazovat, kam pokládat ruce a tak. Velmi jednoduchá věc je, že si nejdříve musíte sundat boty, protože Matka Země nám velmi pomáhá tím, že z nás vytahuje naše problémy. Je to velmi jednoduchá technika, nemusíte toho dělat moc. Ale hned na začátku existuje jedna podmínka, nesmíte mít vůbec žádné pocity viny ohledně čehokoli. Zapomeňte na minulost a prosím, neciťte se provinile. Prosím, neciťte se vinni. Zapomeňte na minulost. Musíte o sobě smýšlet velmi hezky, protože musíme vstoupit do Království božího. A neměli bychom se obviňovat. Ostatně, jsme lidské bytosti, nejsme Bůh. A pokud jsme se dopustili nějakých chyb, Božská láska má sílu to všechno rozpustit. Proto prosím, smýšlejte o sobě hezky. Je velmi důležité nemít pocity viny. V současnosti je velmi moderní cítit se provinile pro nic za nic. Konec konců, pokud byste udělali něco opravdu vážného, seděli byste ve vězení, nebyli byste tady. Proto prosím, neodsuzujte se. Prosím, neodsuzujte se a važte si sami sebe. Další podmínka je, že musíte odpustit všem, protože zapomenete na minulost. Myslím si, že to je poměrně těžké. Zjistila jsem, že na Západě, kdekoli jsem měla program, vždycky jsem musela dohlédnout na to, aby všichni odpustili. Ale logicky – co děláme? Ať už odpustíme či nikoli, ve skutečnosti neděláme nic, nebo ano? Tedy proč přemítat nad něčím, co vás tak akorát zatěžuje? Pokud neodpustíte, nahráváte tím do nesprávných rukou. Proto prosím, pokuste se odpustit všem. Prostě odpusťte, úplně jednoduše. Prostě řekněte, odpouštím všem. Musíte to říci ve svém srdci. Prosím, odpusťte. A nepřemýšlejte nad tím, komu musíte odpustit. Úplně to vypusťte z mysli. Nedovolte žádné vzpomínce, která způsobuje, že jste nešťastní, aby ve vás setrvávala. Dobře. Co se týče vašeho přístupu, toto jsou dvě jediné věci, které musíte udělat, Musíte vědět, že všechno je ve vás zabudováno, je to vaše vlastní a samo se to vypracuje. Takže nemusíte do toho vkládat příliš úsilí, jediné, co bych vám chtěla říci, je způsob, kterým můžete zvedat svou vlastní Kundaliní, a jak musíte vyčistit svá centra, což je velmi jednoduché, dokonce i dítě to zvládne. Ze všeho nejdříve musíte dát levou ruku směrem ke Mně, takto, protože levá ruka symbolicky naznačuje, že si přejeme získat seberealizaci. Proto pouze položte svou levou ruku směrem ke Mně, prosím, všichni. Pouze dejte levou ruku ke Mně. A obě nohy položte, každou zvlášť, na zem, protože toto jsou dvě síly, levá a pravá síla, o kterých vám řeknu zítra, co to přesně je. Teď položte levou ruku takto. A pravá strana představuje akci. Tedy pravou rukou se musíme dotýkat našich různých center, abychom uvolnili všechny případné bloky. Nejdříve položte pravou ruku na srdce. Nyní vám to ukážu, potom budete muset zavřít oči a udělat to samé. Tedy nejdříve položte pravou ruku na srdce. Toto je centrum, kde přebývá Duch. Duch – Átma. Nyní položte pravou ruku níže, na levou část břicha. Pracujeme na levé straně. Proto ji položte na levou stranu, pravou ruku. Toto je centrum vašeho mistrovství, mistrovství, které je vytvořeno mnoha proroky, kterým ovládnete umění božské lásky, díky které se stanete svými vlastními mistry. Potom musíte tuto ruku přesunout na levou stranu podbřišku. A tady leží centrum čistého vědění, čistého vědění, které se projevuje skrze váš centrální nervový systém. Stane se vaším vlastním věděním, protože budete cítit chlad, horko, budete vnímat dobré a špatné. Potom opět musíte přesunout ruku na břicho a znovu na srdce. Potom musíte položit pravou ruku na ohyb krku a ramene a umístit ji jak jen to bude možné, směrem k páteři. A otočte hlavu doprava. Stav tohoto centra zhoršují pocity viny. A to je velmi nebezpečné, protože pokud je toto centrum v nepořádku, můžeme dostat takové hrozné nemoci, jako je angína, spondylitida a také se tak do naší mysli dostávají negativní myšlenky. Proto prosím položte pravou ruku na ohyb ramene a krku a natočte hlavu doprava. Nyní položte pravou ruku přes čelo, skloňte hlavu a zatlačte na obě strany. Toto je centrum odpuštění. Nyní přesuňte pravou ruku dozadu, na zátylek. A položte do ní hlavu, zakloňte ji. Na tomto místě musíte žádat o odpuštění bez pocitů viny, aniž byste počítali své chyby. Potom napněte ruku. Teď napněte ruku prosím. A střed dlaně položte na vrchol hlavy na místo, které jste měli v dětství měkké, takzvanou oblast fontanely. Silně zatlačte, propněte prsty, skloňte hlavu a zakružte kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček, velmi pomalu. To je vše. Musíte kroužit velmi pomalu. Sedmkrát. To je vše, co musíte udělat. Teď prosím zavřete oči. Můžete si sundat brýle. Pohodlně se usaďte, a dokud vám neřeknu, neotevírejte oči, protože vaše pozornost musí směřovat dovnitř. Proto prosím, neotevírejte oči. Nenastane žádný problém, nebude se dít nic směšného, jak se někteří lidé bojí, je naprosto jemný pohyb Kundaliní, dokud nezačnete cítit chladný vánek vycházející z oblasti fontanely. Také začnete cítit tuto všepronikající sílu chladného vánku. Toto je začátek, ale později budeme muset dát toto spojení do pořádku. Tedy prosím, dejte ruku směrem ke Mně a zavřete oči a položte pravou ruku na srdce. Tady si ve svém srdci musíte říci, nebo se zeptejte Mě na velmi důležitou otázku. Můžete mi říkat Šrí Mátadží nebo Matko, jakkoli vám to vyhovuje. Prosím, zeptejte se třikrát: „Matko, jsem Duch?“ Prosím, zeptejte se třikrát. A pokud jste Duch, jste také svůj vlastní mistr, svůj vlastní průvodce. Proto prosím přesuňte pravou ruku na břicho a silně zatlačte. Tady se Mne opět třikrát zeptejte: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte tuto otázku třikrát. Teď přesuňte ruku na podbřišek na levé straně. Zde se nachází centrum čistého vědění. Nemohu vás ale nutit. Respektuji vaši svobodu. Musíte o to požádat ve své svobodě a slávě. Tedy prosím řekněte: „Matko, prosím, dej mi čisté vědění. Přeji si mít čisté vědění.“ Musíte o to požádat. Řekněte to šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků. Během toho, co to říkáte, vaše Kundaliní začíná stoupat a proto musíme otevřít centra, která se nacházejí výše. Proto zvedněte ruku, pravou ruku, a položte ji na břicho a silně zatlačte. Zde nyní musíme pomoci tomuto centru, aby se otevřelo. Proto s naprostou sebejistotou řekněte desetkrát, musíte naprosto sebejistě říci desetkrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ Prosím, řekněte to. Matko, jsem svým vlastním mistrem. Teď zvedněte ruku na srdce, kde se nachází to nejdůležitější centrum, protože v něm přebývá Duch. Nejste toto tělo, nejste tato mysl, nejste tento intelekt, nejste tyto předsudky, nejste toto ego, jste čistý Duch. Tady se zeptejte, tady to musíte říci dvanáctkrát, dvanáctkrát s naprostou sebejistotou, tu největší pravdu o sobě: „Matko, jsem Duch. Matko, já jsem Duch.“ Musíte vědět, že Božské je oceán lásky a milosrdenství. Je to oceán blaha a radosti. Ale především, je to oceán odpuštění. Nemůžete se dopustit chyb, které nelze rozpustit v oceánu odpuštění. Přesuňte pravou ruku na ohyb ramene a krku a silně zatlačte. Hlavu natočte doprava. Tady s naprostou sebejistotou řekněte šestnáctkrát, šestnáctkrát: „Matko, já nejsem ničím vinen.“ Prosím, mějte v sebe důvěru a řekněte to: „ Matko, já nejsem ničím vinen.“ Všechny ty názory, že jste hříšníci, že jste tohle, prosím, zapomeňte na to! Je to celé nesmysl! Jste lidská bytost a musíte se stát seberealizo- vanými osobnostmi. Tak to je. Proto prosím řekněte šestnáctkrát: „Matko, nejsem vůbec ničím vinen.“ Jak jsem vám již řekla, ať už odpustíte či nikoli, nic neděláte. Je to jen mýtus. Proto byste měli odpustit, protože pokud neodpustíte, nahráváte tím do špatných rukou kvůli tomuto mýtu. Myslíme si, že jsme neodpustili, jak můžeme odpustit – je to poměrně těžké. Ale není na tom vůbec nic složitého. Nyní prosím položte pravou ruku přes čelo, položte ji přes čelo a skloňte hlavu a zatlačte na obou stranách. Zde je centrum, kde musíte odpustit. Proto prosím, z celého srdce, z celého srdce prosím odpusťte všem. Prosím, z celého srdce, jinak se to nevypracuje, nedostanete seberealizaci, Kundaliní se u tohoto centra, které je velmi důležité, zastaví. Prosím, prosím, odpusťte! Odpusťte všem, žádám vás znovu a znovu, prosím, odpusťte všem, velmi důležité! Myslím si, že to je největší překážka, které jsem čelila. Nyní přesuňte ruku na zátylek a položte do ní hlavu. Tady musíte říci: „Ó, Božské, pokud jsem se dopustil nějakých chyb, prosím, odpusť mi.“ Ale bez pocitů viny, nepočítejte své chyby. Je to pro vaše uspokojení. Prostě řekněte: „Pokud jsem se dopustil nějakých chyb, prosím, odpusť mi!“ Ze srdce – není důležité kolikrát. Teď prosím propněte ruku, levou ruku položte směrem ke Mně. Propněte ruku a opatrně prosím položte střed dlaně na oblast fontanely, nebo také na místo, které bylo ve vašem dětství měkké. Střed dlaně. Propněte prsty co nejvíc. A nyní pohybujte velmi pomalu kůží na hlavě, velmi pomalu, ve směru hodinových ručiček, velmi pomalu, ve směru hodinových ručiček, sedmkrát. Tady vám opět nemohu seberealizaci vnutit. Nemohu vám to vnutit. Proto musíte říci: „Matko, prosím, dej mi mou seberealizaci.“ Nemohu obejít vaši svobodu. Proto to prosím řekněte sedmkrát, rukou kružte velmi pomalu, tlačte na hlavu, kružte kůží na hlavě, s propnutými prsty. Dělejte to prosím opatrně! (Šrí Matadží fouká do mikrofonu.) Nyní prosím položte ruce zpět a otevřete oči. Bez přemýšlení se na Mě dívejte – můžete to udělat! Pouze se na Mě dívejte, bez přemýšlení. Nyní dejte pravou ruku takto a skloňte hlavou a vyzkoušejte, zda cítíte chladný vánek vycházející z vaší hlavy. Někteří lidé mohou cítit trochu vycházejícího tepla, to je v pořádku, protože teplo musí odejít jako první. Teď položte ruku směrem ke Mně, skloňte hlavu a vyzkoušejte, zda odtud vychází chladný vánek. Už se to velmi zchladilo, ale nepo- chybujte o tom, jenom vnímejte. Někdy to vychází poměrně vpředu, ale pokuste se ji dát k hlavě, ale ne na vrchol, nad něj, a potom jí zvedejte výš, a vnímejte, zda vychází chladný vánek. Nyní vraťte pravou ruku zpátky prosím. A znovu vyzkoušejte, zda vychází chladný vánek. Nebuďte zklamaní, pokud to necítíte, vypracuje se to. Nezneklidňujte se, jenom pozorujte! Nyní zvedněte, zvedněte takto ruce k nebi, zakloňte hlavu. A tady se třikrát zeptejte, položte jednu z těchto otázek: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého? Matko, je toto všepronikající síla Božské lásky? Matko, je toto Brahmačantajna?“ Položte tuto otázku třikrát. Jakoukoli z nich, pouze ji třikrát položte. Teď vraťte ruce zpět prosím. Vidíte, nefouká žádný vítr. Stromy jsou potichu, jen nás sledují. Ale vy v ruce cítíte vánek a také jste jistě cítili vánek vycházející z hlavy. Ti z vás, kteří jste cítili chladný vánek vycházející z hlavy, z oblasti fontanely nebo z konečků prstů, můžete prosím zvednout obě ruce? Zvedněte je výš prosím! Ach, Můj Bože! V podstatě celé San Diego to cítilo! Ohromné místo! Děkuji vám, děkuji! Ať vám Bůh žehná! Neprobírejte to spolu, protože je to mimo myšlenky. Jste v bezmyšlenkovém vědomí. Ale zítra, až se vrátíte, znovu se na to zaměříme, abych tak řekla, spojení se musí pořádně upevnit. Proto tu zítra budete a také doufám, že bude navazující program. Musíte vědět, že za toto nemůžete platit. Musíte vědět, že o tom nelze přemýšlet. Prostě se to děje a je. Užijte si tuto noc a každou noc a každou chvíli v životě! Ať vám Bůh žehná! Ať vám všem žehná Bůh! Co říká? Ať to sepíší, otázky probereme později, zítra ráno, až zítra přijdeme, protože, jak říkám, ať jdou dnes domů, a až se zítra vrátí, uvidíme. Nechte je dnes jít. Proto navrhuji, abyste šli domů, jen zdůrazňuji, nemluvte o tom, buďte v tichosti. Právě se stalo něco, co jste hledali, a ono se to vypracovalo, ale musíte pochopit všechno, co s tím souvisí, dostane se vám veškerého vědění. Budete znát celou záležitost. A zítra se s vámi setkám, strávím s vámi více času, začnu mnohem dříve a správným způsobem. Doufám, že si užijete tento nový život, který vám nyní začíná a proměnu, která se odehraje. Budete sebou ohromeni! Naprostá proměna! Zítra o tom budeme mluvit více. Ať vám všem Bůh žehná! Řekněte o tom svým přátelům a pozvěte je, ať také získají seberealizaci. Patří vám to a všichni byste to měli mít. Máte na to právo. Tedy ať vám všem žehná Bůh!