Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru (nekontrolováno) San Diego (United States)

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru, 19/06/1989, (nekontrolováno), San Diego, USA Dnes jsme se rozhodli uspořádat Mahákálí púdžu. Musíme pochopit, že Mahákálí v celé své úplnosti je odrazem Ádi Šakti, v celém Jejím rozsahu, nebo lze říci, že skrze ni Ádi Šakti působí, má na starosti všechny tyto tři síly. Ale Jejím projevením v úplnosti je Mahákálí v tom smyslu, že je to upřímné přání Boha všemohoucího. Takže především je Ádi Šakti zodpovědná za všechny tři síly a proto můžeme říci, že když je v potenciálním stavu, pak je Mahákálí a následně se rozdělí do dalších dvou sil jako Mahásarasvatí a vzestupná síla, kterou můžeme nazvat jako parasympatický nervový systém, v nás vyjádřený jako síla Mahálakšmí. Ve skutečnosti má v sobě všechny tři síly, Mahákálí má všechny tyto síly, ale Ona se projevuje, Ona si přeje konat, a když chce konat, Její potenciální síla se stává těmito dvěma dalšími silami. Takže když pořádáme púdžu k Mahákálí, musíme rozumět, že vrozenou silou uvnitř nás je touha, přání; Můžeme si přát cokoli. Jestli chceme, můžeme si přát všechno, můžeme si přát, řekněme, radost, nebo si můžeme přát znalosti, můžeme si přát být soucitnými a milovat, a můžeme si přát také zničení těch, které jsou negativními silami. Ale síla Mahákálí je tou, která vytváří konstruktivní sílu, avšak v této konstruktivní síle musí být také ničení, protože pokud něco vytvoříte a existuje něco ničící, které se snaží zničit to, co jste vytvořili, pak musíte tuto ničivou osobnost zničit; A to je to, co Read More …

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo (nekontrolováno) Spreckels Organ Pavilion, San Diego (United States)

Veřejný program: Staňte se světlem a dávejte světlo 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.Den, San Diego, USA Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat. Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit. Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní. Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství mají jednu podstatu, ačkoli v Read More …