Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru (nekontrolováno)

San Diego (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru, 19/06/1989, (nekontrolováno), San Diego, USA

Dnes jsme se rozhodli uspořádat Mahákálí púdžu. Musíme pochopit, že Mahákálí v celé své úplnosti je odrazem Ádi Šakti, v celém Jejím rozsahu, nebo lze říci, že skrze ni Ádi Šakti působí, má na starosti všechny tyto tři síly. Ale Jejím projevením v úplnosti je Mahákálí v tom smyslu, že je to upřímné přání Boha všemohoucího. Takže především je Ádi Šakti zodpovědná za všechny tři síly a proto můžeme říci, že když je v potenciálním stavu, pak je Mahákálí a následně se rozdělí do dalších dvou sil jako Mahásarasvatí a vzestupná síla, kterou můžeme nazvat jako parasympatický nervový systém, v nás vyjádřený jako síla Mahálakšmí. Ve skutečnosti má v sobě všechny tři síly, Mahákálí má všechny tyto síly, ale Ona se projevuje, Ona si přeje konat, a když chce konat, Její potenciální síla se stává těmito dvěma dalšími silami. Takže když pořádáme púdžu k Mahákálí, musíme rozumět, že vrozenou silou uvnitř nás je touha, přání; Můžeme si přát cokoli. Jestli chceme, můžeme si přát všechno, můžeme si přát, řekněme, radost, nebo si můžeme přát znalosti, můžeme si přát být soucitnými a milovat, a můžeme si přát také zničení těch, které jsou negativními silami. Ale síla Mahákálí je tou, která vytváří konstruktivní sílu, avšak v této konstruktivní síle musí být také ničení, protože pokud něco vytvoříte a existuje něco ničící, které se snaží zničit to, co jste vytvořili, pak musíte tuto ničivou osobnost zničit; A to je to, co lidé někdy nechápou, a tak si myslí, že Mahákálí je negativní silou, nebo že je ničící silou. To Ona je, ale velice pozitivním způsobem. A pokud pochopíte tuto část síly Mahákálí, potom pochopíte, že pokud máte touhu řádně sami sebe utvářet v Sahadža józe, potom byste měli mít také touhu ničit cokoli, co stojí v cestě vašemu budování. Takže každý z nás by měl uvnitř sebe uvidět, jaký druh věcí nás stahuje dolů a tím nám zeslabuje tuto touhu. Pokud se tato touha stane intenzivní, potom okamžitě začnete vidět, jaké síly vám brání ve vzestupu. A my musíme stoupat. Vzestup je tím vrcholem a naším cílem. Naším úkolem je vzestup, takže naše touha by měla být taková, že chceme růst a utvářet sami sebe takovým způsobem, že budeme moci získat všechny ty …. Takže musíme pochopit, že musíme být připraveni zničit uvnitř sebe mnoho věcí, pokud se chceme stát skvělými, vyvinutými osobnostmi. Jak jste mohli vidět při samotné evoluci, obrovská zvířata, jako například mamuti, ti se nedokázali vypořádat s evolucí a tak byli zničeni. Mnoho věcí bylo zničeno, a toto ničení je zabudováno uvnitř nás. Když rosteme, začneme vidět, že to všechno jsou síly, které nás ničí a že nás to ničí takovým způsobem, že když nebudeme mít touhu zničit tyto ničivé síly, tak skončíme. Takže současně, jak stoupáme výš a výš, musíme vědět, co musíme zničit. Například, dokonce i u živých sil, když se květ mění v ovoce, mnoho věcí, které byly součástí květu, se zničí, automaticky, ale děje se to z vůle Boží, tomu rozumí jen On. Takže je to naprosto dokonalé. A tak v Sahadža józe, když po něčem toužíme, musíme vědět, po čem toužíme. Nejprve si vytkněte cíl a potom se tím směrem vydejte. V našem životě je teď tolik rozptýlení, například když jedete na letiště, naše pozornost by měla být zacílena na letiště a ať už jsou na cestě jakákoli rozptýlení, neměli bychom se v nich ztratit. Pokud nás tato rozptýlení pohltí, potom nedosáhneme včas svého cíle. Takže musíte pochopit, že naším hlavním cílem je vzestup. A co se týče rozptýlení, která jsou na cestě, děláme si je sami, kvůli své neochotě, kvůli našemu zatemnění, protože nemáme v sobě dostatek světla. První ničící faktor, který je uvnitř nás, je síla Šrí Ganéši. A Šrí Ganéša je silou Mahákálí. Nejprve usadila Šrí Ganéšu, aby vyzařoval svatost na této Zemi, a tak mohlo začít všechno vibrovat. A jak víte, jedním aspektem Šrí Ganéši je také Ómkara, což představuje toto vibratorické vědomí, které proudí do všech stran. A tyto vibrace mají v sobě čtyři stránky. Jednou z nich je, že tyto vibrace upevňují svatost a příznivost prostřednictvím síly Mahákálí. Potom nás také tyto vibrace prostřednictvím síly Mahákálí konejší. Vibrace jako takové vám nepřinášejí tužby, jak vidíte, nevytváří ve vás touhy, ale potvrzují vám, že vaše touhy se naplňují. Řekněme, že chcete někoho vyléčit, je to vaše přání a tak dáváte tomu člověku vibrace. Ony jsou tím prostředkem, takže jsou také částí činnosti, která je v těchto vibracích, Ale tato činnost vychází také z přání. Pokud nemáte přání, nezačnete jednat. Takže přání je velice důležité i na to, abyste si upevnili svou cestu, upevnili si svůj krok. Pokud je vaše přání slabé, pokud jste polovičatí, tak toho nemůžete dosáhnout. Polovičatí lidé nedosáhnou v Sahadža józe ničeho, ta není pro polovičaté lidi. Je jenom pro lidi, kteří jsou stateční, kteří mají upřímnou touhu, kteří jsou inteligentní a kteří jsou odhodlaní. Ale v případě, že nemáte upřímné přání, potom čisté přání nefunguje a nezískáte svou realizaci. A i když dostanete realizaci, pokud a dokud nebudete mít touhu růst, velice silné, upřímné přání růst, nemůžete stoupat. Takže pro všechny sahadžajogíny je nutné, aby především brzy ráno, když vyslovují jméno Ganéši, řekli, jaké je jejich přání, jaký je jejich cíl. Tak to prostě je, pro toto se musíte vzdát veškeré jiné činnosti. A teď – jak držet své přání na uzdě? Zejména prostřednictvím podmíněnosti. Máme různé podmíněnosti. Po vstupu do Sahadža jógy se lidé stávají srdeční, okamžitě, dokonce i na Západě, kde rodina není tak důležitá, děti nejsou tak důležití, panuje tu sobectví, lidé myslí pouze na sebe, nemyslí na druhé, dokonce se v těch zemích začíná vyvíjet jistý druh další zakuklenosti „to je moje“ – moje dítě, můj domov, moje rodina; potom se pozornost stáčí tímto směrem, stáváte se polovičatí vůči svému vzestupu, protože rostete takzvaně svým způsobem, a také se rozptylujete. Potom zájem přechází do dalších podmíněností, které máme. Jednou jsem potkala jednoho chlapíka a on mi řekl: „Matko, jsem sahadžajogín, chci jím být, ale stále se nemohu dostat přes představu Krista.“ Řekla jsem mu: „Kdo ti řekl, aby ses přes Něj dostal? Kristus sem do Sahadža jógy patří, velmi silně, ale musíš to chápat v širším rozsahu, zkus se do toho ponořit!“ Ale toto podmínění vychází z myšlení. Řekněme, že jste přečetli příliš mnoho knih, pokud jste si prošli určitým… řekněme, že se narodíte jako hinduista nebo jako křesťan nebo se narodíte jako žid, tak získáte podmíněnosti. Narodili jste se jako lidská bytost, to až později jste dostali nálepku, že jste hinduista nebo křesťan nebo něco takového. Tyto nálepky jste si nepřinesli, když jste se narodili. Řekněme, že se ztratí dítě, mohlo být jakéhokoli náboženství, ale to nejsou vaše vnitřní, opravdová náboženství, To je nálepka, kterou jste dostali, jako například křesťan. Potom máte další podmíněnost, která souvisí s národností, národnost, kterou máme, jako americkou, takovou nebo jinou, ale pořád to jsou nálepky. Narodili jste se v Americe, proto jste Američan, kdokoli, kdo se narodil v Americe, se neodlišuje od kohokoli jiného, kromě podnebí, které se liší na jednotlivých místech, můžete mít určitou pleť, výšku, tvář a toto všechno, ale to neznamená, že to, co máte vrozené, je pouze v Americe, může to být kdekoli jinde. Potom všechny tyto podmíněnosti uvnitř nás začnou působit na náš jazyk, na náš styl, na náš život, všemi způsoby. Potom se staneme Američany, a to jsou účinky vnějšího prostředí, které vstupuje do nás, a potom lidé říkají: „My jsme Američani,“ ale když je škrábnete, uvnitř těla jsou stejní, mají stejná srdce, krev je také stejná, všechno je stejné, nic se neliší, dokonce nemají ani silnější kůži. Ale v mozku mají přesvědčení, že: „Já jsem Američan.“ Potom všechny ty věci, které jsou ve společnosti. Například je tolik věcí, které jsou v Americe povoleny, to je v pořádku, V Indii je také povolena spousta věcí, to je v pořádku, a pak začnemetuto společnost přijímat, zákony společnosti a začnou podmíněnosti. Ale s tím vším je tu také přání, čisté přání po vzestupu. Myslím, že bys mohl dát tato světla trochu dopředu, protože jsou tak… a zakrýt to papírem, světlo svítí dozadu, Ne, ne, toto ne prosím, protože oni mají před sebou ventilátor, dej je trochu dolů, sem, pořád jsou moc blízko ventilátoru, víš, Můžeš je dát kamkoli, můžeš je dát sem, jestli chceš, protože vzduch fouká tímto směrem a oni jsou všichni tamtím směrem. Takže to přání po vzestupu uvnitř nás k nám přichází také v podobě reakcí na tyto všechny věci, když se vidíme jako Američané, co se děje s naší zemí, co se děje lidem, co se děje našemu okolí a potom dostaneme šok. Ó, můj Bože! Co to je? Potom také uvidíme, že je to uměle vytvořené. Jako třeba v Anglii, musíte chodit ve fraku, musíte nosit tamto, musíte mít takovouto lžíci, takovouto sklenici, toto a tamto a tak se postupně vytvoří reakce. Spustíte anti – kulturu, anti – kulturu, abyste se zbavili umělostí, protože to přání za tím vším je hledat skutečnost. Hledat skutečnost. Potom začnou nosit dlouhé vlasy jako primitivní lidé, žít jako primitivní lidé a je to díky té reakci, za tím vším je ta stejné přání, přání po vzestupu. Takže uvnitř nás pak pracuje tato síla Mahálakšmí, dává nám všechny druhy představení, můžeme říci – dobře, chcete mít, řekněme, různé věci – jdi do toho. Potom z toho zblázníte, říkáte si: Co se to děje, proč z toho šílíme? A teď chcete mít, řekněme, své vlastní děti, svůj domov, svůj dům, pak už jste z toho úplně otrávení, protože děti začnou být drzé, chovat se ohavně, způsobovat vám potíže, pak řeknete: „Ó Bože! Už nechci nikdy žádné děti!“ Pak máte manželku a manžela a ti vám připadají děsní, potom se rozvedete, rozvádíte se a rozvádíte a rozvádíte a pak vám to připadá k ničemu, stejně to nefunguje, vůbec nic nefunguje a cítíte se tak rozčarovaní a tato akce a reakce působí na vaše touhy. Takže se vaše touhy začnou měnit, zejména pokud chceme být bohatí, zámožní, lidé zbohatnou a potom zjistí, že jim to přináší problémy, takže se vytvoří reakce. Ti, kteří pozorují tyto problémy bohatých, tak nechtějí být tak bohatí, nic pro to nedělají. Ale v každém případě tu pracuje touha dosáhnout věcí, někteří lidé například chtějí mít moc, chtějí vstoupit do politiky, vybojují to, dosáhnou toho a dělají to pořád, pokračuje to život za životem. Potom se narodíte v moderní době, když jsem tu Já a nyní vaší jediným upřímným přáním je stát se Duchem – doufám, že to tak je. A teď chcete všechny tyto věci z minulosti vyškrtnout, už skončily. Co bychom teď měli dělat pro naši úplnou realizaci, jaké činnosti bychom měli podniknout? První činností je rozvinout si svou sílu Mahákálí. Jednou silou zničíte všechno, co je nesmyslné, zničte všechno, co vás brzdí, co vám způsobuje potíže a blokuje vás, zničte všechno, co už v sobě nechcete. Protože jsem viděla, že sahadžajogíni najednou odejdou, jako když musíte jet na letiště, najednou zjistíte, že spadli do příkopu. „Co se stalo?“ „Matko, spadli jsme tam, jako kdybychom tam mířili, ale proč?“ Takže si udržujte pozornost na svém cíli. Někteří lidé také v Sahadža józe uzavřou manželství, mají přání vzít se, mít děti a tak, ale tím se zároveň připoutají. Manželství není konec, je pouze jedním prostředkem, jak se dostat do rovnováhy, proto musíme mít přání, že chceme něčeho dosáhnout. Pokračujte tedy dále s ničením všeho, co je uvnitř vás – uvnitř máme, jak se říká, šest nepřátel. Je to hněv, chamtivost, žárlivost, násilí, všechno toto uvnitř nás musíme zničit, těchto šest nepřátel. A silou Mahákálí můžeme zničit všechny tyto nepřátele, kteří nám stojí v cestě, všechny rakšasy, všechny démony a všechny negativní síly, Ona se je snaží všechny zničit, abyste byli v pořádku; Ale zatímco je všechny ničí, pokud jste k nim ale připoutaní, jak je může zničit? Takže vaše přání by mělo být čisté a měli byste si říci: „Dobrá, chci s tím skoncovat.“ A Ona to pro vás udělá. Toto je první věc, kterou Ona dělá. Dále Její druhou prací je, že vás konejší, dává vám útěchu ve všech ohledech. První útěchu, kterou vám poskytne, pocítíte na svém těle. Začnete se ve svém těle cítit pohodlně, to znamená, všechny nemoci a všechny problémy zničí. Všimnete si, že vaše tělo bude zdravé, budete se cítit mladší, plní energie a můžete vypracovat svou realizaci. To je první věcí, kterou pro vás dělá – poskytuje útěchu. Dále také přináší uspokojení Ducha, takže už nevyhledáváte umělé uspokojení, můžete žít kdekoli, můžete žít pohodlně v džungli; i když budete žít na nejrušnějším místě, budete se cítit spokojeně. Budete se cítit spokojeně kdekoli a tento druh spokojenosti ve vás Ona upevní. Pak – to nejhlavnější z Jejích dobrodiní je, že vám dává radost, radost všeho druhu, radost, která vyzařuje ze všeho, z každého. Takže to je to nejvyšší, čeho se vám dostane, pokud si udržíte přání, plamen, který bude hořet, dokud nedosáhnete tohoto stavu nabytí duchovnosti. Pak zjistíte, že už nemáte žádnou jinou touhu; možná ještě přece jednu, a tou je „ať je celý svět realizován“. Stejně jako pijan, který chce pít a bavit se s ostatními, podobně vám bude připadat, že jste opilí radostí a proč by si to nemohli užít i ostatní – tak pro to něco uděláte. Ale lidské bytosti, jak jsem viděla, se kývají jako jojo, dosáhnou svého duchovního stavu, mají radost a pak se vrátí, aby pomáhali lidem, a zůstanou už u nich, nejsou dost silní, protože síla Mahákálí není silná. A další věcí je, že mají slabou Múladháru. Slabá Múladhára vám způsobuje nevyrovnanost a touto nevyrovnaností ztrácíte vůli. Tak si musíte dávat pozor, aby vaše Múladhára byla dostatečně upevněná. Je spousta způsobů, jak si upevnit Múladháru a to je to hlavní, co musíte udělat – upevnit Múladháru. Potom vaše přání stoupá jako papírový drak do nebe, soustřeďte se na Múladháru a potom můžete jít jakýmkoli směrem, do jakékoli výšky, kamkoli půjdete, máte vedení, víte, kam se pohybujete. Může to připoutat vaši pozornost, cokoliv. Proto říkáme, že kořeny jsou velice důležité a musíme je upevnit, aby naše přání mohlo růst vzhůru jako strom. Takže obě síly jsou provázané, síla Mahákálí i síla Ganéši, jdou ruku v ruce, protože tvoří základ. Pokud stavíte na těchto základech, přání rostou mnohem silněji a silněji, působí a nikam se neodchylují. Jakákoli přání se vyplní, pokud dosáhnete stavu, kdy už nemáte žádné další přání, jen si to užívat, prostě si to užívat, bez jakýchkoli přání, jen si to užíváte. A ten stav je k tomu, abyste si to užívali, vychutnali si to. Co bych ještě k tomu mohla říci? Je ještě něco co dodat? Jen se ztratíte v oceánu radosti, a to se může dít kdekoli, a to je to, co zbožňujete. Takže doufám, že máte 108 jmen Mahákálí, a pokud máte těch 108 jmen Mahákálí, uvidíte, jak jedno po druhém – jak tyto vlastnosti budou ve vás pracovat, jak se projeví podle významu každého jména. Takže nejprve si dáme jednou Atarva Śíršu a potom si dáme těch sto osm jmen.