Veřejný program 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.den, San Diego, USA

(Location Unknown)

1989-06-19 Become the light and give the light, San Diego, United States, 68' Chapters: Arrival, Talk, Self-RealizationDownload subtitles: CS,ENView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): Watch on Youtube: Watch and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat. Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit. Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní. Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství mají jednu podstatu, ačkoli v různých dobách byla zakryta jinými myšlenkami, ale podstata zůstala stejná, hledání Věčného a vše, co je přechodné, je použitelné jen ve svých omezeních a chápání. Řekla bych, že se všichni tito velcí proroci a inkarnace narodili na stejném stromu života, které potom trháme, jako se trhají květiny, trháme tyto květiny a potom říkáme, že tyto mrtvé květiny, toto je ta květina, toto je ta květina, toto je ta květina. Ať už hledáte cokoli, je tu systém, subtilní systém ve vás. V hrubém vidíte vnějšek, ale pokud byste se měli starat o nějaký strom, který má nějakou chorobu nebo problém, nemůžete jej uzdravit přes jeho listy. Musíte hledat jeho kořeny. Toto je vědění o kořenech. A pokud nepůjdeme ke kořenům, naše civilizace, náš takzvaný rozvoj, se zhroutí. Kořeny jsou v lidských bytostech a všechny naše problémy jsou umělé. Takže to, co musíme udělat, je porozumět kořenům a také zjistit, co je špatně, kde jsme udělali chybu a co to bylo za chybu. A potom být připraveni napravit to. Toto všechno lze velmi snadno vypracovat, pokud dosáhneme osvícení Ducha. V temnotě nevidíme nebo nechceme věřit, že to je temnota. Všichni si myslím, že jsme osvícení lidé, a že půjdeme přímo do nebe. Musím říci, že to není pravda. Musíme znát sami sebe a toto vědění není něco umělého. Jako v Indii máme zvyk říkat, že jste znovu narození. Mají k tomu účelu obřad, přijde brahmín, vezme si nějaké peníze, omotá vám nějaký provázek kolem krku a řekne vám, že jste se znovu narodili. Stejným způsobem chodíme do kostela, kde vám kněz naleje trochu vody na fontanelní oblast hlavy a řekne vám, že jste vyvolený křesťan. Stejné to je v islámu a v každém náboženství. Ale on je to děj, je to živý proces, který se ve vás musí odehrát. Bez něj se nemůžeme stát dvakrát narozenými. A stát se tím je velmi důležité. V tomto procesu, jak vám už Dr. David Spiro řekl, máme v sobě systém. Namísto toho, abyste se tomu vysmívali, dělali si z toho legraci a přehlíželi to, musíte mít otevřenou mysl, abyste poznali, jestli to tam je nebo ne. Protože to existuje pro blaho každého jednotlivce. A pokud se změní lidské bytosti, změní se celý svět. Jakmile změníme lidské bytosti, vyřeší se všechny problémy. Občas je velmi překvapivé, jak jsou vůči Mně také někteří lidé agresivní! Nepřišla jsem sem žádat o peníze, nic z toho. Jsem tu jen proto, abych vám řekla, co máte a co můžete získat z toho, co vám patří a ze sebe samých. Zde nyní vidíte, že mluvím o zkušenosti. Někteří lidé si myslí, že ta zkušenost je, že uvidíte nějaké světlo. Pokud vidíte nějaké světlo, potom nejste světlo. Pochopte to logicky! Musíte se stát světlem. A co dále! Potom budete dávat světlo. To znamená, že budete zmocněni dávat toto světlo ostatním. Toto je minimum, které by měl mít člověk, který říká, že je dvakrát narozený. Viděla jsem, že někteří lidé v Indii i v zahraničí vykonávají hrozná cvičení, kterými do vás vloží jakousi entitu. Dělají to, viděla jsem to. Žádají za to peníze a vy platíte za tuto entitu. A když do sebe dostanete tuto entitu, budete se chovat jako blázni. Budete se chovat velmi směšně. Přišel ke Mně jeden muž, mluvil se Mnou a najednou se takto pohnul. Ptala jsem se, co to je. Odpověděl, můj guru mi to dal. Nedokázal s tím přestat. Zůstal tak asi pět minut. Ptala jsem se, co to je. Dal mi to můj guru. Ztratil jsem práci, ztratil jsem peníze, zůstal jsem opuštěný, protože najednou takto ztuhnu nebo najednou udělám nějaký divný posunek. Toto nemůže být realizace, nebo ano? Potom přišel další, kdo – toto se stalo jen v Indii – ke Mně takto natáhnul nohy. A někdo mu řekl, že nesmí takto natahovat nohy, protože to není uctivé. On odpověděl: „Pokud nebudu sedět takto, pokud pokrčím kolena, začnu skákat jako žába. Řekl mi to můj guru.“ Nebudete tomu věřit, ukázal Mi knihu, kterou jeho guru napsal: „Skákej jako žába.“ A jeho učedník přišel sem a vydělal na Američanech pěkné jmění, velmi hezky! Musel je nechat skákat jako koně, nebo nevím jak! Nyní se z vás nestanou žáby ani červi. Co se z nás stane? Stanou se z nás vyšší lidské bytosti, které dokážou vnímat kolektivní vědomí. V tuto chvíli nevíte, co je ve vás špatně. Dokud se nezblázníte a nepůjdete do blázince, nepoznáte, že jste šílení. A potom to, samozřejmě, nepoznáte v žádném případě. Nyní, pokud vy… pokud vám řeknou, jděte do nějaké nemocnice, něco takového, a pokud vám neřeknou, že máte nějakou chorobu, nebudete to vědět. Není žádný způsob, jak to zjistit – na fyzické úrovni, na mentální úrovni, můžete to zjistit na duchovní úrovni, jestli jste v pořádku nebo ne. Někdo vám řekne, že vás nechám skákat jako žáby, nebo bude ještě lepší létat vzduchem. Proč chcete létat? Už tak toho ve vzduchu létá dost. Stanou se z nás teď ptáci? Tedy – a všichni jsou v Americe, nevím proč, nevím, co si o vás mysleli, že skáčou na Američany. Přišli sem a vydělali kharaby rupií, neví, co znamené kharab, říkali deset milionů. Rupie, diamanty, tohle, tamto, Já musím na cestování dávat vlastní peníze. Toto je mimo Mé chápání, jak mohli věřit, jak mohli tito lidé věřit tak hrozným věcem, které dělali. Rozumné by bylo pochopit, že pokud máte gurua nebo mistra, potom byste měli být alespoň pokojnými lidmi. Ale stali se z nich samotáři, ztratili zaměstnání, umírají. Jak je to možné? A ještě říkají, teď jsme na cestě nirvány. Zemřel Buddha takto? Naprosto absurdní představy. Jednou jsem hovořila s Davidem, řekl Mi, Matko, nemáme žádné zázemí, Já jsem řekla, máte své mozky. Musíme se tím stát! A stát se kolektivně vědomými, jak vám řekl Jung! Jung mluvil jasně o kolektivním vědomí. Říkal, že se musíte stát kolektivně vědomými, to znamená, že v sobě dokážete cítit, co je ve vás špatně a co je špatně v ostatních. Řekla bych, že Sahadža jóga znamená mnohem více, než toto! Sahadža jóga vám nejen dává sjednocení s Božským, se všepronikající silou, která skrze vás začíná proudit, díky čemuž získáte citlivost, dokážete cítit různá centra v jiných lidech, dokážete cítit vaše vlastní centra, budete vědět, jak je napravit. A tak pochopíte, jak mít nejprve správné tělo, správnou mysl a správný duchovní růst. Potom se stanete, potom se stanete mistry. Popsala bych to takto moderním přirovnáním, že v autě máte plynový pedál a brzdu. Když nevíte, jak řídit, šlapete na plyn a bůhví, kde skončíte. Někdy zase šlapete jenom na brzdu a nikdy se nerozjedete. Ale postupně, když to začneme používat vyváženě, vyváženě, kdy to vyvážíme, potom víme, jak řídit a stanou se z nás řidiči. Potom už řídíme sami od sebe, ale učitel stále sedí vzadu. Učitel vás pozoruje – je to váš Duch. Ale potom se stanete mistrem, sledujete řidiče, plynový pedál a brzdu. Všechny tyto věci dohromady v naprosté vyváženosti. Ztratili jsme ve výkonu rovnováhu. A pokud někdo chce podnikat s dřevem, což je velký problém, budete kácet všechny nádherné cedry jeden po druhém až do takové míry, že na tom místě přestane pršet a nakonec zjistíte, že se z něj stala poušť. Potom Bůh všemohoucí nestvořil tuto poušť, stvořili jste ji vy. Potom, řekněme, když se jdete vykoupat k moři. Nevím, nějaké lidi napadlo, že pokud se opalujete, vypadá to velmi hezky. Prostě tomu nerozumím, jaká je definice krásy? Protože rasisti nemají rádi ty, kteří jsou hnědí nebo černí, a potom spolu hodiny sedí a opalují se! V jakém je to rozporu! Tedy, hodiny se spolu budou opalovat a potom zjistíte, že mají rakovinu kůže. A od rakoviny kůže k dalším problémům… Není tu žádná vyrovnanost. Dobře, chvíli chcete sedět na slunci. Sezením na slunci získat rakovinu kůže – ani pes toto nedělá. Alespoň bychom měli mít dostatek selského rozumu, ale schází nám, protože jdeme do extrémů. Ztratili jsme smysl pro vyváženost a umírněnost. Ale poté, co vstoupíte do Sahadža jógy, začnete mít moudrost rozlišování sami od sebe. Protože když toho začnete dělat víc, než je potřeba, v tu chvíli vibrace, které budete cítit v dlaních, zmizí. A tak od toho upustíte. Protože pokud cítíte vibrace, vnímáte velkou radost. A když vibrace ztratíte, pomyslíte si, že je něco špatně. Například na lodi, nevím, jestli jste tak někdy cestovali, ale na lodi všichni důstojníci hrají karty, toto, tamto, povídají si, ale pokud slyší, že se zastavil motor, v tu ránu začnou utíkat. Okamžitě všichni poběží do strojovny a zjišťují, proč motor přestal běžet. Stejně tak po seberealizaci budete v takové rovnováze, že poznáte, jak daleko můžete s čímkoli zajít, jak daleko s čímkoli můžete pokračovat. V technicky vyspělé společnosti to vypadá, že lidé jsou velmi zámožní a že mají všechno. Ale rovnováha je ztracena. Stroje existují pro nás, my neexistujeme pro ně. Potom se stáváme otroky těchto strojů. Viděla jsem lidi, kteří musí používat kalkulačku, aby spočítali, kolik je dva plus dva! Najednou je i to příliš těžké. Vůbec nepoužíváte mozek, až zreziví. A jednoho dne – nevím, co se stane, neumím si představit budoucnost člověka, který vůbec nepoužívá mozek! A takto získaly stroje převahu. Vytváříme tolik věcí. Dokonce i v zámožných zemích, řekla bych, co znamená v současnosti hojnost? Je z plastů. Hojnost plastů a papíru. Měnit papír na plast, plast na papír. Samozřejmě, země, které jsou považovány za chudé, by měly mít dostatek jídla. To je jedna věc. Ale tolik plastů nepotřebují, nepotřebují tolik nylonu, nepotřebují ani tolik oblečení. Mnoho věcí k životu nepotřebujete, ve skutečnosti způsobují jen starosti. Už jste vytvořili hory a hory plastů a nevíte, co s nimi. Pro všechny národy, které plasty používají, znamenají velké bolesti hlavy. A nyní je tendence vyzývat k akci, zaměřujeme se na přírodní věci, máme rádi lidskou práci, ruční výrobky, chceme toto a tamto. Ale pokud získáte svoji realizaci, začnete používat jen pár věcí, ale kvalitní věci, a pokud jich budete potřebovat více, potom je budete chtít rozdávat ostatním. Myslím, že hmota má jedinou hodnotu, můžete skrze ni vyjádřit svou lásku. Svou lásku můžete vyjádřit tím, že někoho obdarujete. Kromě tohoto takzvaného ekonomického růstu, kterým nám nyní šlape na hlavu, kde jsme ztraceni, musíme čelit mnoha dalším problémům, protože nemáme žádnou rovnováhu. Také ve společenském životě. Znám ženu, která je starší než já a je už podeváté vdaná! Musím říci, že to je pozoruhodné, být podeváté vdaná. Řekla bych, že jedno manželství stačí k tomu, aby vás vše naučila. Co se naučí z devíti manželství? To nevím. A daří se jí velmi dobře. A je na to velmi pyšná. Cítím, že nemá žádnou radost, žádnou lásku, nemá v sobě žádnou jemnost, nemá děti, do ničeho se s nikým nezapojuje. Žije hůř než pes, hůř než zvíře. Protože zvířata alespoň – prozatím – jsou něčemu oddaná. Starají se o svá mláďata, starají se o své vlastní společenství. A takto jednáme ve všech životních oblastech, míříme do extrémů. A když jdeme do extrémů, odpuzuje to od nás. Umělé věci nad námi převzaly kontrolu a potom tolik trpíme, protože je to jediná skutečnost, která nám dává radost. Avšak nejlepší na současnosti je, že v ní žije mnoho hledačů, hledačů pravdy. Tak to bylo řečeno. Ten, kdo se stará, nebo kdo je pánem současnosti, se v sanskrtu nazývá “Kali“ (démon, neplést s bohyní Kálí). A tento Kali mučil jednoho muže, jménem Nala, od kterého oddělil jeho ženu Damayantí. A jednoho dne tento Nala Kaliho chytil a řekl: „Navždy tě zničím, abys už nikdy nemohl lidem vytvářet iluze a mučit je.“ A Kali řekl: „Dobře, můžeš mě zabít, ale nejdřív mi dovol vysvětlit ti můj význam, mám také nějaký význam.“ „Jaký je tvůj význam?“ odpověděl (Nala). „Především jsi ničitel!“ (Kali) odpověděl: „Můj význam spočívá v tom, že až budu vládnout tomuto světu.. je tam všechno popsáno, jak budou lidé jíst jídlo v oceli, a že budou nosit ozdoby z oceli je tam popsáno vše, co v současnosti děláme.“ Ale jaký je význam moderní doby? Že ti, kteří hledají pravdu, v Himalájích, v horách a v údolích, se stanou hospodáři. A poznají pravdu, až budu vládnout. Takže všechno zlé je k něčemu dobré a zejména tato moderní doba je velmi pozitivní v tom, že lidé začínají hledat a dostávat se do reality. Ale v tu chvíli, kdy lidé zjistili, že jsou tu hledači, zjistíme, že z vězení odcházejí a upouštějí od kriminality lidé oblečení jako velcí světci, aby na hledačích vydělávali. Proto by měl být člověk opatrný, nejdřív musíte vidět žáky těchto guruů. A potom musíte sledovat, jestli si od vás berou nějaké peníze. Kde je jejich pozornost? Mají skvělou organizaci, umí si udělat dobrou reklamu, umí mnoho obchodních triků, ale Sebepoznání si nelze koupit. Není to obchod. Je to něco vrozeného, živý proces, jako když klíčí semínko, přihodí se vám to a stanou se z vás seberealizované duše. A jak jsem vám řekla, výsledkem bude, že budete vnímat kolektivní vědomí. Začnete vnímat chladný vánek Ducha svatého vycházející z vaší hlavy a také ucítíte tuto všepronikající sílu jako chladný vánek ve vašich dlaních. Poté, když s tím získáte trochu zkušeností, vaše spojení se všepronikající silou se upevní. Takový člověk se stane velmi pokojným a velmi dynamickým, extrémně dynamickým. Dokáže neúnavně pracovat. Nikdy není frustrovaný. Nikdy necítí hněv. Nikdy není naštvaný. Je velmi pokojný a velice milosrdný. Ale jeho milosrdenství je takové, že koná. Stačí pohled takové osoby, který působí na bytosti. A přináší blaho ostatním. Toto je pro blaho ostatních. A dokud se toto nestane, nejste sahadža jogín, ani nejste na dobrém místě. Sahaja – „Saha“ znamená s, „ja“ znamená narozený – vrozený, je to právo být jedním, sjednotit se s touto Božskou silou, což je jóga. To je ta opravdová jóga, všechny ostatní jógy, které vám vypomohou, jsou vedlejší. A ti, kteří vytváří umělé jógy, ničeho nedosáhnou. Když se to stane, nastane změna. Viděla jsem, jak se lidé stávají krásnými a velkými, jednou nastane den, kdy se tento svět změní, a my všichni budeme naplněni pocitem kolektivního vědomí, kdy všichni ucítíme, že jsme všichni součástí jedné bytosti, částí a součástí jedné bytosti. Mikrokosmos, který je součástí makrokosmu. Toto se musí stát. Mnoho lidí o tom mluví, něco o tom tuší, jak říkají, věk Vodnáře, tak to je. Vodnář je kumbha, je to ten, který má nádobu, ve které je umístěna Kundaliní. Proto je nyní věk Vodnáře. Mluví se o tom. Letmo to zahlédnou, ale nejsou tam. Musíme tam být. Za to nemusíme platit, ale je na to málo času, jsem si jista, že do měsíce se v tom dokážete stát mistry. Všechny vaše problémy se vyřeší, fyzické, mentální, emocionální. Sahadža jóga nic netvrdí, Netvrdí, že vás z toho vyléčí, ne! Ale když vaše Kundaliní vystoupá a vy budete Sahadža jógu praktikovat, potom to tak funguje. Například AIDS někteří lidé nechápou. Já se o to pokusila. Jeden člověk se v Austrálii vyléčil, doktor mu řekl, že je v pořádku. Ale potom měl tak slabou vůli, pokračoval v těch samých zlozvycích. A jeho otec se velmi zlobil. A řekl mi: „Nech ho zemřít, Matko, zapomeň na to.“ Protože je velmi těžké vyléčit pacienta s AIDS. A také nemají žádnou vůli. Takže jak můžete říci, že můžete vyléčit AIDS? Protože se to nevypracuje ve velkém měřítku. Musíte pracovat zvlášť na každé osobě a ta osoba musí být připravena to vypracovat. Takže ten člověk, řekla bych, byl jediný, potom jsem to vzdala. Řekla jsem, že to nedokážu. Nechtějí žít. Jsou na tuto nemoc pyšní, tedy co s tím můžeme dělat? A tak se to všechno stalo. Další pán, který není – řekla bych, zcela vyléčený, dělá to, že se Sahadža józe věnuje jen občas. Alespoň ale přežil. Už tomu budou tři roky, kdy přišel do Sahadža jógy. Má sice stále virus v krvi, ale žije. Nepochybně bylo ale vyléčeno pomocí Sahadža jógy mnoho chorob. Ale to neznamená, že na to máme nárok. Znamená to, že pokud vaše Kundaliní stoupá, pokud vyživuje vaše centra, potom se dáte do pořádku sami, díky vaší vlastní Kundaliní. Já nedělám nic! A toto je chyba a nedorozumění, čeho se lidé dopouštějí. Pokud se vám podaří pochopit, že tato paní je tu jen pro naše blaho a pro nic jiného, a my si přejeme blaho, tak proč jej nemít, když je zadarmo? Je to jednoduché porozumění a jednoduchá láska k sobě. Proto vás musím žádat, abyste získali svou realizaci! Naštěstí zde máme velmi dobré centrum. V tomto centru máme lidi, kteří jsou v tom odborníci. Naučí vás, jak se stát odborníky. A vy potom můžete dělat to samé. Představte si, kdybyste všichni získali realizaci a stali se mistry Sahadža jógy, ze San Diega by se stalo naprosto odlišné místo! Řekli mi, že San Diego znamená Dům Boha! Jak byste v Božím domě mohli mít choroby? Proto doufám, že se to vypracuje, doufám, že k tomu budete přistupovat se vší vážností, budete si vážit seberealizace a vypracujete to! Požádala jsem vás, abyste Mi dali otázky, ale domnívám se, že dnes tu žádné dotazy nejsou, proto budeme pokračovat dál, k získání seberealizace. Ale hned zpočátku vám musím říci jednu věc, jak jsem vám říkala včera, musím to opakovat znovu a znovu, prosím, zapomeňte na minulost. Musíme vstoupit do království Božího. Tedy jednoduše zapomeňte na minulost. Neodsuzujte se a nemějte pocity viny. Zapomeňte na svou vinu. Pocity viny jsou mýtus. Protože nejste Bůh! Jste lidské bytosti, a pokud děláte chyby, co je na tom špatného? Není to tak špatné, abyste se museli neustále cítit provinile. Kvůli pocitu viny se potom toto centrum (levá Višudhi) blokuje. Tady, na levé straně. Myslím, že tady na Západě je moderní mít pocity viny. Od rána zančnou říkat anglicky promiňte, promiňte, promiňte. Za našich časů, když jsme byli mladí, jsme říkali – prosím o prominutí. (…) a teď říkají promiňte, promiňte, promiňte. Za co je neustále potřeba se omlouvat? Musíme být šťastní. Ale z toho množství omluv se stává velký blok tady. Z toho potom máte choroby jako je angína, máte choroby jako spondylitida, objeví se mnoho dalších chorob, dokonce paralýza a mnoho dalších věcí. Proto prosím, především nemějte pocity viny! Zadruhé musíte všem odpustit. Včera jsem vás žádala znovu a znovu, prosím, odpusťte všem! Protože to je mýtus. Ať odpustíte nebo ne, je to mýtus. Je to naprostý mýtus. Protože vy neděláte nic. „Já nemohu odpustit, je to velmi složité“, to znamená co? Co s tím děláte? Potom jedině nahráváte do špatných rukou, když neodpustíte. Tento muž mi ublížil, tato dáma mi ublížila, tato osoba mi ublížila takto – no a co? Tím, že o tom přemýšlíte, se zbytečně trápíte. Naopak, když jim odpustíte, Božské se o to postará. Nechte Božské rozhodovat a posuzovat vás i ostatní. Pokud splníte tyto dvě podmínky, slibuji vám, že všichni získáte seberealizaci. Doufám, že si všichni přejete získat seberealizaci. A těm, kteří je nechtějí, musím říci, že vás nemohu nutit. Není to možné. Musíte o to svobodně požádat. Musím respektovat vaši svobodu, protože poté to je naprostá svoboda. Budete tak volní a silní, takto se zbavíte všech svých závislostí na drogách a tak dále. Vaše drogová závislost může být vyřešena velmi rychle, nemusí to jít po zlém. Sahadža jogín by nikdy nebral drogy, ať už mu dáte cokoli. Není pochyb. Máme doktora – nyní tu není, byl to alkoholik a byl drogově závislý, stal se z něj sahadžajogín, zbavil se toho a dnes má na starosti sedm nemocnic v Londýně a je považován za odborníka na drogovou závislost. A léčí lidi. Tak to je. Pokud se stanete tak radostnými, že si budete užívat sami sebe, nebudete nic takového chtít. Naopak si budete přát, ať se k vaší radostné náladě připojí i další lidé. Takto se bude skrze vás Sahadža jóga šířit velmi snadno. Nepochybujte o sobě. Získám seberealizaci, toto, tamto… nechte svou Kundaliní rozhodnout, protože Ona je čisté přání ve vás. Všechna ostatní přání nejsou všeobecně uspokojivá. Ale toto přání je naprostá spokojenost. Tedy nechte Kundaliní, ať vás posoudí. Všechno o vás ví. Odedávna si všechno o vás zaznamenává. Ona je vaše Matka a Ona vám chce dát realizaci, abyste Jí dali šanci. Čekala na to velmi mnoho dní, proč tedy ne? A já nedělám nic. Pokud je svíčka zapálená, může dát světlo další svíčce, protože ta další svíčka má knot, má všechno, co je nezbytné a vy se k ní přiblížíte a ona začne hořet. Není na tom nic zvláštního, žádné závazky, žádné poplatky, žádné stání na hlavě. Nic takového. Nemusíte se ničeho vzdát. Až získáte světlo, vzdáte se všeho špatného, sami budete vědět, co je špatně. Vy sami se toho budete chtít vzdát, Já vám nebudu muset říkat, vzdejte se tohoto, vzdejte se tamtoho, není vůbec třeba vám něco říkat. Tedy můžeme začít se seberealizací? Je to v pořádku? Zní to příliš dobře, musíte si říkat, jak to může být tak skvělé? Například pokud přinesete do indické vesnice televizi a řeknete tam, že v této krabici mohou vidět obrázky z celého světa, odpoví, řekněte mi další vtip, to není pravda, nejsem hlupák, abych tomu uvěřil! Potom televizi připojíte k síti. A potom vidíte ty skvělé věci, které televize dělá! Ještě nejste připojení k síti, to je vše. V opačném případě jste fantastičtí. Musíte být jen připojeni k síti, To dělá Sahadža jóga. A jakmile získáte připojení k síti, a vaše spojení se upevní, potom budete žasnout, jak jste úžasní, tím, jak bude o všechno postaráno, ucítíte, že jste doopravdy obyvatelem Božího království. Začnete žasnout, jak se tyto věci vypracují, jak se to mohlo vypracovat? V Anglii je nyní mnoho nezaměstnaných. Ale v Sahadža józe, ať přijde kdokoli, je nemožné najít mezi sahadžajogíny někoho, kdo je nezaměstnaný, ať je vzdělaný či nevzdělaný. Jednoduše to tak funguje. Je to až tak skvělé. Žádné množství vyprávění vás o tom nepřesvědčí, dokud to nezkusíte. Kdyby mi někdo popisoval, jak je San Diego nádherné město, nikdy bych tomu nemohla rozumět. I kdybych viděla obraz San Diega, nikdy bych necítila krásu San Diega. Až teprve, když jsem sem přijela, viděla jsem, jak krásné je. Stejným způsobem pojďme zažít naši vlastní krásu, naši vlastní slávu, která leží v nás. Jediná snadná věc, kterou musíte udělat, je sundat si na chvíli boty, jen na chvíli. Zabere to nanejvýš deset minut. Za deset minut tam budete! Velmi rychlé, že? Smýšlejte o sobě hezky, smýšlejte o sobě velmi hezky. Musíte se pohodlně usadit, musíte se cítit pohodlně. Každou nohu byste měli mít položenou na zemi zvlášť, protože jak víte, leží ve vás dvě energie, levé a pravé strany. Už teď je tu hodně vibrací, cítím chlad. Nyní musíte položit levou ruku takto, nejdřív vám ukážu, co musíte dělat a on vám to taky ukáže. Prosím, dejte svou levou ruku ke Mně takto. Tím vyjadřujete přání získat seberealizaci. Proto takto položte levou ruku. Měli byste se ale cítit pohodlně. Nikde by vás to nemělo tlačit. Položte ji tak, aby vám to bylo pohodlné. A pravou ruku budete používat k uvolňování vašich center. Ačkoli je to spontámní, tímto se to urychluje a také víte, na jakých centrech musíte pracovat později. Protože toto spojení musí být pořádně upevněno, pokud je spojení slabé, pohybujete se nahoru a dolů. Proto nejdříve dejte levou ruku ke Mně a pravou na srdce. V srdci sídlí Duch. V srdci sídlí Duch a Kundaliní je odrazem Ducha svatého. Duch je odrazem Boha všemohoucího a Jeho přáním je Duch svatý, síla Ducha svatého, Prapůvodní Matkou, jak ji nazýváme. A ta se v nás odráží, v křížové kosti – také nazývané sakrální – jako Kundaliní. Prosím, položte pravou ruku na srdce. Potom přesuňte pravou ruku na levou stranu břicha. Budeme pracovat pouze na levé straně, s levou rukou směrem ke Mně a s pravou budeme pracovat na levé straně. Toto centrum, které se nachází na levé straně, v břiše, je centrem vašeho mistrovství, které bylo vytvořeno proroky. Nyní přesuňte ruku na levou stranu podbřišku. Toto je centrum čistého vědění, které se projevuje ve vašem centrálním nervovém systému. Teď ještě nezavírejte oči, nejdřív se dívejte a až vám řeknu, zavřete oči. Nyní přesuňte ruku zpět na levou stranu břicha a poté na srdce, poté na centrum, které leží mezi krkem a ramenem, na jejich přelomu, otočte hlavu doprava, abyste ruku dostali co nejvíce dozadu. Nyní položte ruku přes čelo, můžete si sundat brýle, jestli chcete a položte ruku tak, abyste s ní mohli zatlačit na obě strany hlavy, jako si tlačíte na hlavu, když vás bolí, skloňte prosím hlavu. Toto je centrum odpuštění. Nyní položte ruku na zátylek a položte do ní hlavu. Toto je centrum, ve kterém se žádá o odpuštění, ale nemusíte se cítit provinile, nemusíte počítat chyby. Nyní napněte ruku a střed dlaně položte přesně na tu kost, která byla ve vašem dětství měkká, která se nazývá fontanela. Silně zatlačte a zakružte s kůží ve směru hodinových ručiček, prsty mějte napnuté, ve směru hodinových ručiček, pomalu, sedmkrát. To je vše, co musíte udělat. Není to žádný druh hypnózy ani nic podobného, proto mějte zavřené oči, neotevírejte je, dokud vám neřeknu, abyste je otevřeli. Protože vaše pozornost musí být namířena dovnitř. Vy všichni byste měli získat seberealizaci. Jsou tu – bylo mi řečeno, jsou tu nějací novináři, budu ráda, pokud získají seberealizaci a pak napíšou, protože zvnějšku tomu nemůžete porozumět. Je to velmi jemná záležitost, pro takto jemnou záležitost musíte získat zkušenost. Bez zkušenosti nebude mít nic, co napíšete, cenu. Může to být zavádějící nebo bezcenné. Proto je nejlepší získat zkušenost seberealizace, kdy dosáhnete jemné úrovně, kdy všechno uvidíte v jemném světle, osvícení vaší bytosti. Dejte levou ruku ke Mně, zavřete oči, položte nohy od sebe a pohodlně se usaďte, ani příliš uvolněně, ani příliš napnutě, velmi jednoduše seďte rovně. Prosím, dejte levou ruku ke Mně a pravou na srdce, zde se Mne musíte zeptat na velmi důležitou otázku. Funguje to jako počítač. Pokud je to možné, říkejte Mi Šrí Mátadží, nebo Mi říkejte Matko, to je jednodušší. Řekněte: „Matko, Jsem Duch?“ Zeptejte se takto třikrát. „Matko, jsem Duch? Zeptejte se takto třikrát. Pokud jste Duch, jste svým vlastním průvodcem, svým vlastním mistrem. Nyní položte ruku na pravou část břicha a silně zatlačte. U tohoto centra se opět zeptejte třikrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Takto se zeptejte třikrát. „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte tuto otázku. Položte ji ze srdce. Nyní položte ruku na levou stranu podbřišku. Jak jsem vám řekla, toto je centrum čistého vědění. Nemohu vám nutit čisté vědění. Nelze to udělat. Musím respektovat vaši svobodu. Proto o to musíte požádat. Řeknete prosím: „Šrí Matadží, nebo Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“ Nebo: „Prosím, mohu mít čisté vědění?“ Zopakujte to šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků, řekněte to prosím šestkrát! Jakmile začnete žádat o čisté vědění, Kundaliní se dá do pohybu. Aby se otevřelo, abyste pomohli otevřít vyšší centrum, položte na něj ruku, aby se mohla Kundaliní pohybovat. Zvedněte tedy ruku a položte ji na levou stranu břicha a zatlačte. Toto je centrum vašeho mistrovství. Aby se toto centrum otevřelo, řekněte s plným sebevědomím a bez pocitů viny, bez ostychu, prosím, řekněte to desetkrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem. Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ Řekněte to prosím s naprostou sebedůvěrou. Teď musíme vědět, že nejsme pouze toto tělo, tato mysl, tento intelekt, nejsme naše podmíněnosti a také nejsme toto ego. Jsme Duch. A nejdůležitější pravda o vás samých je, že jste Duch. Zvedněte tedy pravou ruku na srdce a řekněte prosím dvanáctkrát, s naprostou sebedůvěrou: „Matko, já jsem Duch.“ Řekněte to prosím dvanáctkrát, „Matko, jsem Duch.“ Musíte vědět, že Božské je oceánem lásky a milosrdenství. Je to oceán blaženosti a radosti. Ale především je to oceán odpuštění. Takže veškeré chyby, které uděláte, jsou okamžitě rozpuštěny v tomto oceánu. Proto zvedněte pravou ruku na přelom krku a ramene a natočte hlavu doprava. Zde, opět s naprostou sebedůvěrou, řekněte, prosím: „Matko, nejsem vůbec ničím vinen!“ Šestnáctkrát, řekněte to prosím šestnáctkrát, hlavu natočte doprava, „Matko, nejsem vůbec ničím vinen!“ Řekněte to prosím šestnáctkrát. Již jsem vám řekla, že ať odpustíte či nikoli, nic neděláte. Je to mýtus. Ale pokud neodpustíte, potom nahráváte do špatných rukou a zbytečně trpíte. Proto položte pravou ruku přes čelo, položte ji přes čelo a zatlačte po obou stranách, po obou stranách, skloňte hlavu prosím, silně zatlačte po obou stranách a ze srdce řekněte, nezáleží na tom, kolikrát to řeknete, ale na tom, že to bude od srdce: „Matko, odpouštím všem.“ Musím říci, že toto je to nejslabší místo, ne vždy dosáhli lidé seberealizace. Musela jsem je žádat a strávit s nimi tolik času, prosit je aby odpustili, odpustili, odpustili, odpustili. Mohu vás tedy požádat, byste prosím odpustili všem? Nenechte si ujít seberealizaci jen kvůli tomu! Jednoduše odpusťte všem. Odpusťte všem. Odpusťte všem. Nyní položte ruku na zátylek, zakloňte do ní hlavu, nechte ji odpočívat. Zde musíte požádat Božské o odpuštění, ale nemusíte si nic vyčítat, je to jen pro vaše vlastní uspokojení. Nemusíte počítat své chyby, nic takového. jen řekněte: Ó, Božské, jestli jsem udělal nějaké chyby, odpusť mi, prosím.“ To je vše. Nyní napněte ruku a položte střed dlaně na vrchol hlavy, na oblast fontanely, kde byla ve vašem dětství měkká kost. Silně zatlačte, propněte prsty a kružte kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček, velmi pomalu, sedmkrát. Opět zde nemohu překročit vaši svobodu. Musíte o seberealizaci požádat. Proto prosím sedmkrát řekněte: „Matko, prosím, dej mi mou seberealizaci.“ To je vše. Pokud to řeknete sedmkrát a budete velmi pomalu kroužit kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček, jsem si jistá, že získáte seberealizaci. (Matka fouká do mikrofonu.) Nyní prosím položte ruce zpět a pomalu otevřete oči. Takto zvedněte ruce. A dívejte se na Mne bez přemýšlení. Dokážete to, nyní jste uvolnění. Dejte pravou ruku ke Mně, trochu víc dopředu a skloňte hlavu, skloňte hlavu a levou rukou se pokuste vnímat chladný vánek vycházející z fontanely, z oblasti fontanely. Zvedněte ale ruku nad hlavu trochu výš, zjistěte sami, dejte ruku směrem ke Mně. Nyní ke Mně dejte levou ruku a pokuste se – skloňte hlavu prosím – a pokuste se vnímat chladný vánek vycházející z oblasti fontanely. Někteří lidé to vnímají mnohem více, a tak to lze cítit i mnohem dále. A někteří lidé cítí horký vánek vycházející z hlavy, to nevadí, nejdříve musí vyjít ven teplo, to nevadí. Nyní prosím dejte pravou ruku ke Mně a opět jednou naposledy na levé – levou rukou jenom vyzkoušejte, jestli z vaší hlavy vychází chladný vánek, z oblasti fontanely. Vyzkoušejte to, opatrně, pozorně. Nyní zvedněte obě ruce, zakloňte hlavu a zeptejte se, můžete si vybrat jednu z těchto tří otázek: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého? Matko, je toto všepronikající síla Božské lásky? Matko, je toto Brahmačajtanja?“ Položte jakoukoli z těchto tří otázek. Kéž vám všem Bůh žehná! Dejte ruce dolů. Vidíte, nehýbe se tu jediný lísteček, není pochyb, že vánek nepochází zvnějšku. Nehýbe se tu jediný lísteček. Takže ti, kteří cítili chladný vánek na konečcích prstů, nebo ti, kteří jej cítili vycházet z oblasti fontanely, zvedněte prosím obě ruce. Prosím, zvedněte obě ruce. Cítím tu váš vánek! Ať vám Bůh žehná! Tolik z vás získalo seberealizaci, tolik z vás získalo seberealizaci. Jediný problém je, že to musíte dokonale upevnit, Také byste o tom měli říci každému. K tomu mají velmi pěkný navazující program a potom myslím mají osmidenní kurz, kde vám o tom řeknou všechno. Můžete se naučit všechno. Nemusíte za nic platit, vůbec za nic. Jsem si jistá, že se to vypracuje a že se zbavíte všech fyzických, duševních, emocionálních a také duchovních problémů a postupně začnete růst do duchovnosti a stanete se velkými mistry. Ať vám všem Bůh žehná. Zítra odjíždím, ale za rok se vrátím a ráda bych viděla velké stromy Sahadža jógy, chránící mnoho lidí v San Diegu. Ať vám všem žehná Bůh! Pokud Mne budete chtít potkat, moc ráda se s vámi všemi setkám.