Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Vlastnosti Šrí Bhairavy (Garlate, Itálie) Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadžajogín nemůže být kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás. Další prací, kterou dělá, když nám dává světlo ve tmě, je, že v nás ničí všechny bhúty. A všechny možné negativní myšlenky, podivné představy o připoutanosti a také depresivnost. Jsem moc ráda, že dnes uctíváme Šrí Bhairavu, protože on je velice spojen se Šrí Ganéšou. Jak víte, Šrí Ganéša sídlí v Muládháře a Bhairava se pohybuje na levé straně a přechází na pravou. Tak všechny možné předsudky a zvyklosti je možné překonat s pomocí Bhairavy. V Nepálu je veliká socha Bhairavy, která je skutečným ´svajambu´ – svatým místem. A lidé jsou tam více levostranní, takže mají strach z Bhairavy. Tak když má někdo nějaký zlozvyk, například krade, tak ho vezmou před Bhairavu a zapálí světlo. Chci říct – policie ho tam zavede a řeknou mu: „Řekni to před Bhairavou, zpovídej se.“ A oni se zpovídají, co špatného udělali. Takže on nás také chrání před děláním špatných věcí, lstivých věcí, jako například před kradením. Cokoliv si myslíme, že můžeme udělat tajně, můžeme skrýt, ale ne před Bhairavou. Když se nezměníte, on vás úplně odhalí. Tak on odhalil všechny falešné guruy. Takže dnes jsme tady, abychom Read More …

Šrí Bhairava a negativity (5 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a negativity (Garlate, Itálie) Bhairava má stále světlo ve svých rukou. Stále se pohybuje levým kanálem nahoru a dolů, abyste měli světlo a viděli, že neexistuje nic negativního. Tyto negativity k nám přicházejí z mnoha stran. Jednou z těch negativit je, že ´to je moje´, Jako ´moje dítě, můj manžel, moje vlastnictví´ – moje. Rozumíte, když jste jednou připoutáni takovýmto způsobem, zjistíte, že i vaše děti se stanou negativními. Ale když chcete být pozitivními, je to velice jednoduché. A pro tohle musíte sledovat, kde je vaše pozornost. Vidíte ve všem problémy, nebo v tom vidíte nějakou legraci? Existují lidé, kteří si nedovedou udělat legraci z ničeho. Když bude slunečný den, budou naříkat: „Ó Bože, takový slunečný den!“ A když je zamračeno, řeknou: „Ó, co je tohle za den!“ Nic je nemůže uspokojit. Ale těšit se něčím pozitivním ve všem negativním, to je kapacita sahadžajogína. Negativita neexistuje, je to ignorance. A není to ani ignorance, protože také ignorance neexistuje. Je-li všechno všepronikající síla, jak by mohla existovat ignorance? Ale například když se skryjete před silou této všepronikající energie, budete říkat, že existuje negativita. Je to jako když se schováte do jeskyně, pořádně ji uzavřete a pak řeknete, že neexistuje slunce. Takže lidé, kteří nedokážou být kolektivní, jsou buď pravostranní, nebo levostranní, ale spíš levostranní. Ale levostranní lidé mohou být kolektivní v negativitě.

Šrí Bhairava a levá strana (7 min) (Location Unknown)

19890806 – Šrí Bhairava a levá strana (Garlate, Itálie) Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy, měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a řídí všechno – s pomocí ganů, s pomocí Ganapatí, aby zklidnil váš temperament, aby vám dal rovnováhu. Stejně tak je-li někdo velmi výbušným člověkem a ve svém vzteku překročí všechny meze, Bhairava – také s pomocí Hanumany – nějak zařídí, aby se ukázalo, že ta hloupost vzteku není k ničemu. Například lidem, kteří jsou v depresi, nebo kteří jsou levostranní, se Hanuman snaží pomoci, bez pochyby, ale ještě více jim pomáhá Bhairava, aby se z toho dostali. Člověk, který je levostranný, nemůže být kolektivní. Je to velice těžké, pro člověka, který je velmi levostranný, stále je nešťastný, smutný a utrápený, aby se těšil veselým kolektivem. Zatímco výbušný pravostranný člověk se netěší vůbec kolektivitou, ten nedovolí nikomu, aby se těšil kolektivitou. Ale snaží se být v kolektivu, aby se mohl prosadit. Protože takový člověk se snaží ukázat svoji nadřazenost, že je něčím vyšším – přirozeně se nemůže těšit kolektivem. Na druhé straně člověk, který je v depresi, stále si myslí: „Nikdo mě nemá rád, nikdo o mě nestojí, jsem tak sklíčený“ – stále od někoho něco očekává – ten Read More …

Šrí Bhairava púdža: Bhairava chrání levou stranu (nekontrolováno) Garlate (Itálie)

 Šrí Bhairava púdža: Bhairava chrání levou stranu, 6/8/1989, Garlate, Itálie Dnes jsme se zde sešli, abychom udělali púdžu k Bhairavovi. Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy, měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a řídí všechno – s pomocí ganů, s pomocí Ganapatí, aby zklidnil váš temperament, aby vám dal rovnováhu. Stejně tak je-li někdo velmi výbušným člověkem a ve svém vzteku překročí všechny meze, Bhairava – také s pomocí Hanumany – nějak zařídí, aby se ukázalo, že ta hloupost vzteku není k ničemu. Například lidem, kteří jsou v depresi, nebo kteří jsou levostranní, se Hanuman snaží pomoci, bez pochyby, ale ještě více jim pomáhá Bhairava, aby se z toho dostali. Člověk, který je levostranný, nemůže být kolektivní. Je to velice těžké, pro člověka, který je velmi levostranný, stále je nešťastný, smutný a utrápený, aby se těšil veselým kolektivem. Zatímco výbušný pravostranný člověk se netěší vůbec kolektivitou, ten nedovolí nikomu, aby se těšil kolektivitou. Ale snaží se být v kolektivu, aby se mohl prosadit. Protože takový člověk se snaží ukázat svoji nadřazenost, že je něčím vyšším – přirozeně se nemůže těšit kolektivem. Na druhé straně člověk, který je v depresi, stále si myslí: „Nikdo mě nemá rád, nikdo o mě nestojí, Read More …