Makar Sankranti – Šrí Súrja púdža, 14/01/1990, (nekontrolováno), Kalwe, Indie

(Location Unknown)

Feedback
Share

Dnešní sváteční událost se slaví po celé Indii. Důvodem je, že Slunce, které nás opustilo, které opustilo Indii a putovalo směrem k obratníku Kozoroha, se opět vrací. A společně s pohybem Země a Slunce začíná růst veškerá vegetace, obilí, ovoce a ostatní plodiny. Přišel čas jejich růstu. A všechny ty stromy, jejichž listy v chladném období opadaly a vypadají, jako by zcela odumřely, tak všechny tyto stromy se opět probouzejí a začínají se zelenat. Proto je nyní významný čas, že Země se znovu zazelená a všude opět začne činorodost. Obzvláště v severní Indii, kde bývá velmi chladno, je toto výjimečná slavnost, že opět přišlo Slunce a veškeré práce, které závisí na Slunci, se nyní naplno rozběhnou. Tak dnes posílám hodně štěstí vám všem. A každému zde. Při dnešní příležitosti jsem vás všechny mohla potkat. I pro Mě je to velká radost, cítím to tak. A protože považujeme ´návrat´ Slunce za opravdu skvělou věc, je ještě mnohem důležitější, že na tuto Zemi přichází slunce Sahadža jógy. Protože jakákoli kreativita v tomto vesmíru je vyživována Sluncem. Slunce jí dodává energii a tvořivá síla „Paramačaitanji“ v aspektu její činnosti se aktivovala prostřednictvím Sahadža jógy. Doposud nebyla Paramačaitanja úspěšná v žádné úloze. Důvodem je to, že Slunce ještě nezasvítilo na její nádvoří. Ale nyní toto Slunce na nádvoří Paramačaitanji vyšlo. A vzhledem k tomu, že vy všichni máte světlo uvnitř sebe, díky tomu světlu se vaše Kundaliní probudila a uvnitř vás naplno rozkvetlo pole tvořivosti. A toto pole tvořivosti vy všichni rozvíjíte takovým způsobem, že z toho má prospěch celý svět. Je to velmi významná a božská věc. Dříve se to nemohlo stát. V naší zemi mnoho mudrců mluvilo o tom, že takový den přijde, až se toto tvoření probudí na kolektivní úrovni. To tvoření se právě probudilo. A proto to není jen příležitost pro tvoření Země, ale také skvělá příležitost pro utváření Sahadža jógy. Zejména tento rok je považován za velmi důležitý pro Sahadža jógu. Světlo Sahadža jógy se v lidech zakotví hlouběji. Jakmile se něco začne hlouběji zakotvovat, pak musíme chápat, že společně s tím dojde k dalším důležitým událostem. Jako ty, které jsou nepřátelské a chtějí zničit svět a ti, kteří vytvářejí teror a ničí nejlepší věci na světě. Ale všichni tito lidé budou postupně zničeni. Jakmile sazenice začnou kvést a pokud v sobě ponesou pravdu, zničí negativity na místě, kde nemohou kvést, a všechno zničí. Stejně tak všechny zlé povahy a všechny ďábelské síly budou zničeny. Podobně jako když se objeví Slunce, je veškerá beznaděj, veškerá temnota zničena. A tak, když se objevilo světlo Sahadža jógy, pak temnota ignorance, nevědomosti, zloba a špatnosti, jsou zcela zničeny. Takže dnes jsme na okraji, odkud musíme vzlétnout velmi vysoko. A při tomto letu máme pochopit, že bychom se měli vzdát všech zátěží uvnitř nás. Máme mnoho druhů víry, ale také nesprávné víry. A v našem nitru existuje mnoho druhů ignorance, nevědomosti. Měli bychom se zříci veškeré této nevědomosti a teprve až se s ní úplně rozloučíme, bychom se měli vydat na tento let. A ti, kteří se nemohou oprostit od nevědomosti, ti, kteří se jí nezbaví, takoví lidé nebudou schopni vzlétnout. Vy všichni si uvědomujete významnost a božskost Sahadža jógy, nejste obyčejní lidé. A proto vám chci říci, že ti, kteří chtějí vzlétnout výše a chtějí stoupat výš, by se měli vzdát břemene z pout tradic. Stejně tak uvnitř nás ego a ješitnost jsou jako vysokánská hora. My musíme tuto horu kompletně zlikvidovat. To můžeme provést prostřednictvím meditace a naprostým ponořením se do Sahadža jógy, s úplným odevzdáním. Ten, kdo se neodevzdá Sahadža józe, bude stále neúplný a během toho letu zůstane pozadu a půjde do stejného pekla jako ostatní. Je tedy důležité, aby se každý usilovně snažil. Všem, kteří se snaží jen polovičatě, chci říct: „Prosím, zbavte se tohoto polovičatého úsilí.“ Polovičatou snahou nemůžete ničeho dosáhnout. Jak můžete dosáhnout tak vysoké úrovně, pro niž se jiní očišťovali pokáním po tisíce let? Není třeba se podceňovat nebo se trestat, ale musíte chápat, že dnes nahlížíme do zrcadla a musíme odstranit všechny vady, které jsou v nás viditelné. Když se budete pozorovat zvenčí, pochopíte, že musíte všechny tyto věci odstranit. Tím, že to budete dělat, si všimnete, že od Boha dostáváte mnoho požehnání. A přijímáním těchto požehnání si lidé myslí, že „dosáhli všeho“. To je také velké oslnění, že jsem obdržel to či ono, všechny světské věci. A takto, když chceme něco získat, na periferii toho jsou některé věci, které mohou také hypnotizovat. Ale neměli bychom se tam zastavit. Musíme dosáhnout velké rychlosti. To je výsledek dobrých skutků vašich mnoha životů a musíte toho dosáhnout úplně. Musíme zříci těch malých, drobných tužeb uvnitř nás a stát se naprosto odevzdaní a plně přispívat Sahadža józe. Dosáhne to pouze ten, kdo to dělá. Ten, kdo to z jakéhokoli důvodu neudělá, těm mohu otevřeně říci, že v Božím království není moc místa. Ti, kteří tam chtějí vstoupit, by si měli rozmyslet, jestli toho opravdu chtějí dosáhnout, musí se zbavit všech zátěží. A musíme se vydat pouze jednou cestou, naše plné úsilí by mělo jít jedním směrem, měli bychom kráčet tímto směrem a stále růst. Každý rok byste měli udělat introspekci a podívat se, jaký pokrok jste udělali od loňského roku. Vymlouváme se a myslíme si, že „musíme udělat toto, to je důležité, to je důležité“, nebo chceme jít upřímně ze srdce nahoru? A mnoho lidí si také myslí, že díky Sahadža józe se zbaví nemoci nebo vyřeší své problémy, že se stane to i ono … Měli by vědět, že pro všechny problémy existuje pouze jedno řešení – dosažení stavu, který je absolutní. Pak se všechny věci vyřeší samy. Nemusíte nic dělat. Takže dnes jsem se s vámi podělila o svůj názor. Ale chci, abyste se také rozhodovali ze svého srdce. To, co říkám, se zdá být jednoduché, ale temperament a činnosti lidí jsou tak podivné, že jim nejsem schopna porozumět. Říkají: „Pokud Mu rozumíte, jak může být Bohem?“ ale Já říkám: „Pokud Ho chápete, jak může On být člověkem?“ Protože lidské bytosti jsou tak komplikované, tak složité, že porozumět jim je velmi obtížné. Tímto vás všechny žádám, pokud chcete dosáhnout božskosti, tu složitou povahu byste měli ostře napomenout a měli byste se jí zříci. A měli byste si říci, že chcete dosáhnout božskosti, díky které vše, čeho se dotknete, dostane výživu, vibrace a zkrásní. Váš život se také stane velmi krásným, skutečně ideálním. Životem na velmi vysoké úrovni, který rozdává radost a spoustu lásky. Přeji nekonečná požehnání vám všem! Dnes je den, který v Indii velmi oslavujeme a možná i většina Evropy, protože Slunce se přesouvá k obratníku Kozoroha a od Kozoroha pak přechází k obratníku Raka. Když se Slunce vrací na tuto část Země, potom veškerá tvořivost Matky Země začíná působit a ona vytváří takové krásné věci, jako jsou květiny, takové pěkné věci, výživné, jako ovoce a naplňující, jako je jídlo. Zklidňuje naše oči svojí zelení a její požehnání se s příchodem Slunce znásobují. Stejně tak vyšlo takové Slunce v podobě Sahadža jógy. Vyšlo a blíží se k zenitu a jasně vám ukazuje výsledky na principu Země, která je vaší Múládhárou. A tvořivá síla této Múládháry, kterou je Kundaliní, roste a stoupá a otevírá vaši bytost a ukazuje výsledky ve vašich životech. Díky tomu jsou vaše životy velmi krásné. Váš život je velmi radostný a šťastný. Nyní jsme v bodě, kdy musíme udělat nový skok – musíme vzlétnout. A pro tento let musíme vidět, zda se skutečně stáváme lehouncí ve svých představách, myšlenkách i podmíněnostech. Máme tolik podmíněností. Je v nás spousta druhů podmíněností. Jsou tak hluboko, že někdy lidi nechápu. Nechápu, jak mohou lpět na věcech, které nemají žádnou hodnotu, které nemají smysl. A jsou ztraceni. V tomto dalším skoku, který uděláme, mnozí neprojdou – ti, kteří se nebudou schopni té „zátěže“ zbavit. V této fázi vás chci požádat, abyste se skutečně plně věnovali meditaci a odevzdali se kolektivitě. A každý večer musíte přemýšlet: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu? Co jsem udělal pro sebe?“ Prosím, snažte se pochopit, že je před námi velký skok, který musíme udělat. Musíte ho nastartovat, a proto chci, abyste byli připraveni, abyste byli naprosto připraveni, protože při tomto skoku budou mnozí ztraceni a mnozí odpadnou, protože nebudou schopni se dostat přes své podmíněnosti. Podmíněnosti mají rozličnou podobu, jak velmi dobře víte, jako je ignorance, nevědomost, slepá víra a všechny další věci, kterými jsme si prošli. Také máme podmíněnosti týkající se naší země, rasy, naší módy a mnoha dalších věcí, na základě kterých soudíme druhé. Ale vy musíte soudit sami sebe, zda splňujete sahadža kulturu nebo ne. Pokud nejsme v sahadža kultuře, pak bude velmi obtížné nastoupit na loď, která s námi má odplout. Musím vás jen varovat, abyste později neříkali: „Matko, tolik jich zůstalo pozadu.“ Pokud zjistíte, že je někdo pozadu, zkuste této osobě pomoci. Pokuste se tuto osobu napravit – jasnými nápady, jasným hlasem a jasnými pokyny. Pokud skutečně zjistíte, že někdo klesá, raději ho varujte. Všem vám dnes říkám, protože všichni odjíždíte, abyste se starali o své bližní sahadžajogíny a řekli jim, že je to velmi zásadní doba a v tuto chvíli by nikdo z nás neměl považovat Sahadža jógu za samozřejmost. Všechny ostatní věci jsou jen jakousi iluzí, že máte pocit, že světské záležitosti jsou v pořádku, nebo že se světskými věcmi to zvládnete. Bůh se nestará o lidi, kteří jsou bohatí, nebo o lidi, kteří jsou v dobrém stavu, nebo o lidi, kteří jsou chudí. Co On vidí – jaké bohatství máte v duchovnosti. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, jaké máte funkce, vaše okázalost a sebedůležitost, nic takového. Co On vidí – jak jste nevinní a kolik jste pracovali pro Sahadža jógu, co jste udělali pro Boží dílo. Musí se změnit všechny tyto priority a je třeba pochopit, že Sahadža jóga vás posuzuje na velmi jemné úrovni. Takže v tomto Posledním soudu…teď, protože mnoho lidí bylo hodnoceno jako dobří lidé, velmi milí lidé, přesto ale – pro ten druhý skok, na který se chystáte, musíme být velmi opatrní. Možná někteří z vás, kteří si myslí ve svém srdci, že jsou sahadžajogíni, ale nejsou, mohou zůstat pozadu. Je tedy důležité, že Slunce vyšlo a dosáhlo nyní zenitu. A v době jeho zenitu musí být člověk velmi opatrný, protože stejné Slunce, které začalo vytvářet tuto krásnou zeleň všude kolem nás, může svým žárem spálit mnoho z nich. Buďte tedy opatrní! Člověk musí být neustále pod vedením Sahadža jógy, aby chápal, co je s námi špatně, co nás zatěžuje, co nám činí takové potíže. Každopádně jsem velice šťastná, že cokoli jsem vám řekla a jakkoli jsem vás vedla, přijali jste to velmi klidně a sladce – a že jste se pokusili to zakomponovat do svého životního stylu. Vlastně si myslím, že po nějaké době vám nebudu muset nic říkat. Získáte své vlastní světlo, abyste sami viděli, co je správné a co špatné. Ale přesto bych řekla, zvláště pro všechny lidi ze Západu, že musíte otevřít své srdce – během púdže, při poslechu hudby, při čemkoli. Jen se pozorujte, že otevíráte své srdce. Pokud nedokážete otevřít své srdce, nebude to fungovat, protože to funguje prostřednictvím Ducha, který sídlí ve vašem srdci. Pokuste se tedy otevřít své srdce pro všechno – všechny vaše podmíněnosti i celé vaše ego zmizí v okamžiku, kdy se rozhodnete: „Musím otevřít své srdce Sahadža józe.“ Kéž vám Bůh žehná.