Seberealizační cvičení (11 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

1990316 – Seberealizační cvičení

Dejte levou ruku směrem ke mně, pohodlně. Dejte nohy vedle sebe. Nyní položte pravou ruku na srdce a zavřete oči. Zde Mi musíte položit velmi důležitou otázku. Ve svém srdci se mě zeptejte, jako byste se ptali počítače. Můžete mě nazývat Šrí Mátadží, nebo Matkou, jak chcete. „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se otázkou ve svém srdci, ne nahlas. Třikrát se zeptejte ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem Duch?“ Musíte se ptát ve svém srdci. Pokud jste Duchem, stáváte se svým vlastním průvodcem, mistrem, guru. Přesuňte svou pravou ruku na horní část břicha na levé straně. A zde musíte položit jinou otázku, třikrát, ne nahlas, ve svém srdci: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. „Jsem svým vlastním mistrem?“ Řekla jsem vám, že si vážím vaší svobody a nemohu vám vnutit čisté vědění. Prosím, dejte si pravou ruku na dolní část břicha a šestkrát požádejte: Zeptejte se Mě: „Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“ Nemohu vás nutit, musíte o to sami požádat. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní začne stoupat. Nyní musíme se sebedůvěrou podpořit vyšší centra. Zvedněte pravou ruku na vrchní část břicha. Silně přitlačte, na levé straně. Zde s plnou důvěrou řekněte desetkrát, ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ – Řekněte to desetkrát. Řekla jsem vám na samém začátku, že největší pravdou o vás je, že nejste tímto tělem, myslí, připoutanostmi, emocemi, ani egem, ale že jste Duchem, čistým Duchem. Zvedněte pravou ruku na srdce a řekněte s plnou důvěrou, dvanáctkrát: „Matko, jsem Duch.“ Řekněte to bez jakéhokoliv váhání. Dvanáctkrát, prosím. Musíte vědět, že božská síla je zdrojem vědění, je oceánem vědění, je oceánem lásky, je oceánem klidu a blaženosti. Především je ale oceánem odpuštění. Nemůžete tedy udělat žádnou chybu, kterou není možné rozpustit touto silou oceánu odpuštění. Zvedněte, prosím, pravou ruku na předěl mezi krkem a ramenem, zatlačte jak nejdále je to možné, a otočte hlavu doprava a s plnou důvěrou v srdci řekněte šestnáctkrát, s plnou důvěrou v srdci „Matko, nejsem vůbec ničím vinen.“ Řekla jsem vám, že musíte všem odpustit. Ti, kteří říkají, že je to obtížné, by měli vědět, že je jedno, jestli odpustíte nebo ne. Pokud ale neodpustíte, pak nahráváte do špatných rukou a trápíte sami sebe. Tak prosím odpusťte, všeobecně, aniž byste počítali, kolika lidem a co odpustit. Položte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu, jak je to jen možné. Řekněte od srdce, prosím: „Matko, všem odpouštím.“ Prosím, řekněte to. Jinak je potom pro Mě obtížné vyčistit všem Adžňu a dlouho to trvá. Takže nejlepší je to říct ze srdce. Přece kvůli tomu nechcete přijít o svoji seberealizaci. Dejte pravou ruku dozadu na zadní stranu hlavy a položte do ní hlavu, aby byla zakloněná. Zde musíte říct pro své vlatní uspokojení: „Božské, pokud jsem udělal nějaké chyby, prosím, odpusť mi.“ Nemějte ale pocit viny. Nepočítejte své chyby, nepřemýšlejte o nich. Obecně řekněte: „Božské, prosím, odpusť mi, pokud jsem udělal nějaké chyby nebo něco špatného, něco proti tobě.“ Propněte dlaň, propněte dlaň a přiložte střed dlaně na vrchol fontanelní oblasti, která byla v dětství měkká. Skloňte pořádně hlavu a propněte prsty, jak to jen jde. Je to velmi důležité. Přitlačte na kůži na hlavě a pohybujte pomalu kůží sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Opět si vážím vaší svobody a nemůžu vám vnutit seberealizaci. Musíte sklonit hlavu, pořádně přitlačit, otáčet kůží a sedmkrát říct: „Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci.“ Prosím, požádejte o to sedmkrát