Narozeninová púdža, 21/03/1990 (nekontrolováno) Austrálie (Australia)

Narozeninová  púdža 21/03/1990 Sydney, Austrálie
Tolik nadšení po celém světě!
Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, […]