Narozeninová púdža: Upřímnost (nekontrolováno) Curzon Hall, Sydney (Australia)

Narozeninová púdža: Upřímnost, 21/03/1990, Sydney (Australia) Tolik nadšení po celém světě! Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, že nejsou ničím jiným než kapkami v oceánu a že jsou tohoto oceánu nedílnou součástí. A že ten oceán je sám o sobě posiluje a pečuje o ně. Je to oceán, který je bude vyživovat. Je to ten samý oceán, který je bude vést. Takže spojení mezi kapkou a oceánem musí být plně stanoveno. Omezení jednotlivé kapky se musí úplně rozpustit ve velikosti oceánu. S péčí a milými slovy můžeme prohlubovat naši kolektivitu, s upřímným přáním, aby se kolektivita prohlubovala. To přání musí být úplně upřímné. Pak se vaše bytost začne rozpínat. Nejdříve je zapotřebí být k sobě upřímný. Samozřejmě, naše prvotní stadium je kapka. A z malé kapky, z malinké omezené kapky, z tohoto stádia jsme pohlcováni znova a znova v našich omezeních. Musíme si udržet naši vlastní vizi: čím se v budoucnosti stanete, čím v budoucnosti chcete být. Pak se to upřímné přání stát se kolektivem, stane ničitelem všech překážek. Jestliže jste upřímní ve sledování jakéhokoliv cíle, zapomenete na čas. Budete zapomínat na práci, na všechno. Chcete toho Read More …