Narozeninová púdža, 21/03/1990 (nekontrolováno) Austrálie

(Australia)

Feedback
Share

Narozeninová  púdža 21/03/1990 Sydney, Austrálie

Tolik nadšení po celém světě!

Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, že nejsou ničím jiným než kapkami v oceánu a že jsou tohoto oceánu nedílnou součástí. A že ten oceán je sám o sobě posiluje a pečuje o ně. Je to oceán, který je bude vyživovat. Je to ten samý oceán, který je bude vést. Takže spojení mezi kapkou a oceánem musí být plně stanoveno. Omezení jednotlivé kapky se musí úplně rozpustit ve velikosti oceánu.

S péčí a milými slovy můžeme prohlubovat naši kolektivitu, s upřímným přáním, aby se kolektivita prohlubovala. To přání musí být úplně upřímné. Pak se vaše bytost začne rozpínat. Nejdříve je zapotřebí být k sobě upřímný. Samozřejmě, naše prvotní stadium je kapka. A z malé kapky, z malinké omezené kapky, z tohoto stádia jsme pohlcováni znova a znova v našich omezeních. Musíme si udržet naši vlastní vizi: čím se v budoucnosti stanete, čím v budoucnosti chcete být. Pak se to upřímné přání stát se kolektivem, stane ničitelem všech překážek. Jestliže jste upřímní ve sledování jakéhokoliv cíle, zapomenete na čas. Budete zapomínat na práci, na všechno.

Chcete toho dosáhnout, platí to i u malých věcí. Odkud se bere tato upřímnost? Jsou dvě věci, které rozvíjí upřímnost. Nejdříve musíte vědět, o čem je Sahadža jóga. Co vám dala. Dala vám realizaci. Dala vám širší vizi. Dala vám kolektivní vědomí. Dala vám bezmyšlenkové vědomí. Dala vám vědomí bez pochybností.

Dala vám novou osobnost. Jako když se z vejce vylíhne pták. Teď jste jako ptáci. Nemůžete zpět do skořápky. Jakmile si jednou uvědomíte, co pro vás Sahadža jóga udělala, a co jste v ní získali: získali jste vědění, znalost Kundaliní, což bylo po dlouhá léta tajným věděním, naprosto utajené vědění. Nikdo toto vědění neznal, bylo skryté. Máte jasné znalosti o Kundaliní, aniž byste je studovali na školách nebo univerzitách nebo jinde. Nemuseli jste chodit do laboratoří. Zažili jste to. Zjistili jste, co je to Kundaliní.

Na vlastní oči jste viděli, jak stoupá Kundaliní, jak jste lidem dali realizaci. Zažili jste nejen chladný vánek Ducha Svatého, ale i své vlastní síly. Viděli jste také, že jste se změnili, že jste jiní než dříve, protože máte znalosti a porozumění. Pokud máte dostatečné znalosti, pak máte oprávnění zvedat ostatním Kundaliní, což nikdy před tím nemohli dělat ani velcí světci, velcí proroci, maharišiové, nikdo z těch velkých lidí, kteří tu žili. Jenom velmi málo lidí mělo tuto schopnost zvedat Kundaliní za celé ty roky. A vy tu schopnost máte. Rozumíte čakrám a umíte udělat diagnózu, dokonce i děti to umí. Ani si neuvědomujeme, jak je to velkolepé! Na lidské úrovni jsme o tom neznali vůbec nic. Dokonce jsme ani nikdy neslyšeli slovo Kundaliní!

A během tak krátké doby jste získali takové znalosti! To je požehnání Sahadža jógy. Takže, pochopte, že máte cenné znalosti a světlo vaší pozornosti, které toho dokáže tolik vypracovat. Pak uvidíte požehnání, která toho tolik vypracovávají a jak automaticky se to děje. Aniž byste cokoliv dělali, se dostavují výsledky a žasnete. Nedokážete pochopit, jak se to mohlo stát, jak se to mohlo vypracovat: „Najednou, jak jsem tam byl, tak se to přihodilo. A najednou jsem byl tam a stalo se toto.“ Jak je to možné? Tento oceán pracuje v každém okamžiku, v každém detailu, věci vypracovává. Všechny tyto události by vám měly otevřít oči, abyste pochopili, že jste neobyčejným druhem lidí, jste svatí lidé, jste světci.

Váš postoj se musí změnit. Tolik lidí je stále na úrovni zvířat. Vidíte to na tom, jak zabíjejí, na tom, jak se chovají – nejsou to ani lidé. Žijeme s nimi, každý den je vídáme, jsou to zločinci a nejen to, jsou nositeli velmi nízké kultury. Mohli bychom je klidně nazvat zvířaty. Pak jsou lidé, kteří jsou napůl lidmi a napůl zvířaty. Pak jsou skuteční lidé. To jsou hledači. S tímto porozuměním, čeho jste dosáhli v Sahadža józe, byste si měli okamžitě uvědomit, kdo jste. Když se to vše automaticky stalo, měli byste být velmi upřímní, měli byste cítit, že jste dosáhli něčeho velkého.

Něčeho tak velkolepého. Musíme být upřímní, také na mentální úrovni byste to měli cítit. První věc je, že to cítíte na mentální úrovni. Měli byste cítit mentálně, že je to opravdu důležité, je to tak, tak moc důležité. Je to tak cenné. Vnímejte to upřímně. Druhá část je odlišná. Vidíte něco, víte něco, a pak se vaše srdce začne otevírat. Druhá část je o tom, že musíte otevřít vaše srdce. Upřímnost přichází z otevřeného srdce.

Jestliže je vaše srdce zavřené, nemůžete být upřímní. Co to znamená, že máte zavřené srdce? O čem to je? Znamená to, že se znovu narodíte, že obdržíte svou realizaci. Jistým způsobem jsou to vaše narozeniny. Rostete ve svém porozumění a vědění, ale nedržíte krok se svým srdcem. Proč je to tak? Proč je vaše srdce takové? Je jednoduché zjistit, že vašemu tělu vládne srdce, že ovládá váš mozek, všechno. Když se zastaví vaše srdce, zastaví se všechno.

Když se zastaví váš mozek, srdce se nezastaví. Srdce je nejdůležitější orgán, ovládá celou vaši bytost. Tento speciální nástroj, který je velice jemný a zodpovídá za cirkulaci krve, je jako kámen. Jak může pulzovat? Když říkáme „rozšiřte své srdce,“ znamená to, že kámen z vašeho srdce musí být rozpuštěn. Jak se z vašeho srdce stane kámen? Na to musíme jít ke kořenům. Z vašeho srdce se stane kámen, protože srdce ovládá mozek. Na vašem mozku je sedm vrstev aury, je i na vašem srdci sedm vrstev aury. Všechny tyto aury srdce ovládají aury mozku.

Potom, jak víte, jsou v mozku dvě instituce, ego a podmíněnosti, které začnou na mozek tlačit. Výsledkem je, že aury jsou pod tlakem. Takže aury, které obklopují srdce, jsou také pod tlakem. Ale mozek si může začít myslet: „Ano, toto je velmi dobré. Vím, jak zvedat Kundaliní. Vím jak dělat toto, vím všechno.“ To říká jedna část. Tímto způsobem se ale nestane ze srdce kámen. Může myslet. Každý člověk s kamenným srdcem umí přemýšlet.

Jako Hitler. Mozek není postižen, podmíněnostmi nebo egem tak, že by zkameněl a přestal přemýšlet. Pokud je tu velké ego, pokud je tu ego, pak se ze člověka může stát hlupák, který si bude myslet, že je v pořádku. Opravdu se může stát úplným hlupákem. Každý, kdo má velké ego, kdo má zablokovanou Ádžňu, se stane hlupákem, o tom není pochyb. Jak se chová, jak mluví, jak se snaží něco dělat, pořád se předvádí a stává se z něj hlupák. Všichni moudří vidí, jak je ten člověk hloupý. Takže shledáváme, že mysl je pokryta egem, které ale také nezpůsobuje zkamenění mozku. Právě naopak, dělá z lidí hlupáky, ale mozek jim nezkamení. Takový hlupák může mluvit a mluvit o různých věcech a vy okamžitě poznáte, že je to hlupák.

Není to vůbec těžké. Druhá strana jsou podmíněnosti v mysli. Je to ještě horší, je to zákeřné. Protože lidé se podmíněností nemohou zbavit. Tito lidé se nepředvádí, ale jsou zákeřní a jejich mozek je pokryt myšlenkami, které jsou asahadž. Jednou mě někdo při púdži viděl, jak si umývám ruce a dávám tu vodu k použití, pak řekl: „Proč si berete vodu, ve které byly umyty ruce, ve které si Matka myla ruce?“ Jeden člověk řekl: „Matka má tak obrovské vibrace ve Svých rukou, že když je myjeme, přijímáme vibrace.“ Nemohl tomu uvěřit. Podmíněnosti říkají, že pokud si umyjete ruce, vychází z nich pouze špína. Nemohou si to spojit s vibracemi.

Lidé mají různé podmíněnosti. Díky těmto podmíněnostem nemají otevřená srdce. Děje se ale to, že o tom přemýšlejí velice zákeřným způsobem, říkají lži, říkají nesmysly a pokoušejí se přesvědčit ostatní o tom, že mají pravdu. Nejsou to hlupáci, jsou to idioti. Mluví jako idioti. A vy tyto idiotské výmysly přijímáte. V tom není pražádná moudrost. Jeden je hlupák, další je idiot, mezi nimi je sahadža jogín. Podmíněnosti způsobují, že se mozek stane zvráceným. Ale nezkamení.

Mozek zkamení pouze, když se člověk narodí s takovým mentálním postižením, že nemůže přemýšlet, protože jinak mozek přemýšlí pořád. Ať je postižen podmíněnostmi nebo egem, pořád přemýšlí. takový mozek by srdce ovlivňovat neměl, protože je to srdce, které ovlivňuje mozek. Ale aury, které se projevují na srdci se začnou unavovat a budou postupně mizet. Aury okolo srdce jsou velice citlivé a cítí, že je zbytečné se snažit mozek osvěcovat. Budou se zmenšovat a zmenšovat a tak se srdce scvrkne. Protože srdeční aury nenalezly smysl života, začnou se cítit čím dál víc neužitečné. Pak se celé srdce zmenší. Když řeknete, že je někdo bojácný, znamená to, že má srdce jako kuře, někdy také říkáme, že někdo má srdce jako z kamene. Toto všechno se děje kvůli podmíněnostem a kvůli egu v lidské mysli.

Výsledkem je, že srdce zkamení, protože srdce je velice citlivé. Mozek není tak citlivý. Když dáte něco měkkého do vody, ztvrdne to. Pokud dáte do vody kámen a budete ho vařit, neztvrdne. Srdce je velice citlivé a křehké. Stane se z něj kámen, jakobyste se vařili v horku mozkových vln. Stane se z něj tvrdý kámen. Pak člověk neumí říct ani jediné milé slůvko. Pořád bude útočit na druhé lidi, bude říkat věci, které by nikdy neměly být vyřčeny, pořád bude přemýšlet: „Jak bych ublížil tomuhle člověku?“ „Jak bych mohl tohoto člověka podvést?“

Takový člověk je velmi vychytralý. Co se týče ega, srdce díky egu zamrzne. Pak si srdce bude myslet – nebude si myslet, ale přestane být schopno vysílat aury do mozku. Mozek si začne myslet, že oblast srdce skončila, srdce už mě ovládat nemůže. Pak si srdce začne myslet, že to všechno zvládne samo. V podstatě to říká hlava. Srdce se pak scvrkne a zkamení, nekoná. Pak vše převezme mozek. Vše převezme mozek a pustí se do práce. Mozek se začne chovat nepochopitelně: tito lidé se chovají jako zvířata, jako satanští lidé, jsou tak krutí a vůbec neví, jak být k ostatním milý.

Mají v sobě falešnou hrdost a rádi lidem ubližují, rádi uráží ostatní, dokud nepotkají někoho jim podobného. Potom se oba zničí. To je ten jediný zádrhel. Jinak už byste byli dávno zničeni všichni. Ale protože dva lidé ovládáni každý svým egem se nesnesou, neutralizují se. Takže díky Bohu jsme před nimi ochráněni. A proto tyto dva typy podmíněností, které jsou v našem mozku, tyto dvě podmíněnosti způsobují zamrznutí našeho srdce. Pak je srdce vyřazeno ze hry a může se začít prosazovat mozek. Pak už člověk neví, jak být milý k ostatním, jak být příjemný a ochotný, jak být něžný a jak být uklidňující, jak ostatní chránit. Toto vše jsme už zdědili.

Už jsme měli kamenná srdce, když jsme vstoupili do Sahadža jógy, a mozek jsme měli plný ega nebo superega. Teď, když vaše Kundaliní stoupá, si můžete vaši hlavu vyčistit, to udělejte ze všeho nejdřív. Upřímnost přijde s pohybem Kundaliní, která se dotkne brahmarandry, sídla vašeho srdce, které se začne rozšiřovat. Pak se srdce vrátí na svůj trůn jako král, a začne opět panovat mozku. Když se vrátí srdce, okamžitě budete vidět, že lidé, kteří vás dříve vytáčeli, se kterými jste nechtěli mluvit, ani mít nic společného, najednou, jsme schopni k nim být přátelští. Není to problém. Lidé vám ublížili mnoha způsoby. Všechno toto ubližování prostě zmizí. Začnete být tak milí a nádherní. Stalo se to, že se Kundaliní dotkla vaší brahmarandry, kde sídlí vaše srdce.

Jakmile se otevře, otevře se i vaše srdce a probudí se. „Cože? Já jsem dovolil, aby mi vládl mozek? Jak se jen opovážil?“ A skočí na něj. Viděli jsme, jak se lidé náhle promění, je to tak pozoruhodné. Jeden muž v Americe řekl: „Matko, tolik jsem se po realizaci změnil, stal jsem se tak mírným. Nikdy jsem nepřál svému strýci ani nikomu“. Potkal se s ním na nějakém církevním svátku a řekl mu: „Ahoj, strejdo!“ A strýc na něho koukal a zeptal se: „Jsi v pořádku?“

Takhle nikdy nemluvil. Pak šel blíž a zeptal se: „Jsi v pořádku, strejdo? Daří se ti? Mohu pro tebe něco udělat?“ Mluvil velmi hezky a strýc pak řekl: „Co jsi dělal? Jsi opilý nebo co? Jak se mnou můžeš tak hezky mluvit? Nemohu tomu uvěřit.“ Toto se děje. Proto musíme pochopit, že všech těchto věcí se můžete bez potíží zbavit, protože jsme si je osvojili.

Může být s nimi skoncováno, protože jsme si je sami osvojili. Nemusí být našimi životy, našimi vztahy. Naše ego a superego může být zničeno, jakmile se probudí naše srdce. Takže když jednáte s lidmi, musíte prolomit ledy tím, že budete komunikovat velice příjemným způsobem. Tím, že si řeknete: „Ne, nevěřím tomu, že je tento člověk tak špatný. Dovolte mi se o něj postarat, třeba se spraví. Víte, myslím, že není tak špatný.“ Pro lidi je velice jednoduché někoho odsoudit a jakmile někoho začnou odsuzovat, vytvoří si něco jako pevnost, ve které budou bydlet a budou si myslet, že jsou nejlepší a že se jim nikdo nevyrovná. A potom se celá komunita, celá společnost, celé lidstvo začíná kvůli těmto myšlenkám rozpadat. Sahadža jóga je jediný způsob, kterým se to může zlepšit.

Sahadža jóga je jediný způsob, který s tím může skoncovat. Tuto část musíte odehrát vy, musíte pochopit, že upřímnost přichází, jedině když svou Kundaliní zvedáte znova a znova, aby se otevřela vaše brahmarandra. Pak vaše srdce promluví. Vaše srdce se stane probuzenou osobností. Bude se starat o váš mozek, který nemůže přestat myslet, pořád přemýšlí, pořád a pořád, jako šílenec. Najednou se stane, že si uvědomíte, že jste skočili do bezmyšlenkového vědomí. Je třeba pochopit tento vztah mezi srdcem a mozkem. Zpočátku je vláda srdce, království srdce zpochybňováno, snižováno a ničeno. Pak se králem stane mozek a začne vládnout po svém. „Myslím…, cítím…,“ to je mozek, tedy ego.

Když se dokážete vzdát toho „já myslím,… já chci…,“ pak se všechno dá do pořádku. Měli byste říkat: „Na tom, co chci já, nezáleží.“ Toto tělo to chce. Oddělte se od toho. Postupně se budete oddělovat od takových situací a nikdy nebudete říkat: „Já chci.“ Měli byste říkat: „Toto tělo… tato ruka, tato hlava…“ Tak se začnete od toho oddělovat. Jakmile se jednou oddělíte, všechny bariéry ega a superega zmizí. V podstatě je to velice snadné. Je to velice snadné. Tím, že si zvedáte Kundaliní, tím, že prolomíte brahmarandru.

Toto je váš největší úspěch, prostoupit brahmarandru. Spojte svoji Kundaliní s všepronikající silou. Proto vždy říkám, že musíte meditovat. Musíte být v bezmyšlenkovém vědomí, pak se to vypracuje. Nevěnujte velkou pozornost vnějším věcem. Jste samozřejmě jistým způsobem za Sahadža jógu zodpovědní, protože ji děláte s upřímností. Nejde se do toho nutit. Znova a znova vám říkám: „Mějte pozornost na své upřímnosti. Jak upřímný jsem k Sahadža józe?“ Někteří to mohou vzít na lehkou váhu a budou mi říkat: „Matko, byl jsem pošetilý, byl jsem zmatený.“

To nemůžete říkat. To nemůžete říkat, protože vy toto Sahadža józe dlužíte. Za všemu teď vděčíte Sahadža józe. Máte nový život. Takže teď už nemůžete říkat: „Já jsem byl zmatený.“ Nebo: „Já jsem byl hloupý a udělal jsem toto.“ Řekněte si, že toto nemůžete dělat. Matka pro nás tvrdě pracovala s upřímným přáním, takže vy nemůžete být neupřímní. Nechceme být pokrytci. Toto je pokrytectví, absolutní pokrytectví.

Říkáte něco a děláte něco. Jestliže máte smysl pro vděk a sebeúctu, pak byste nikdy neměli říkat, že toto jste udělali omylem. Nebo: „Byl jsem zmatený, hloupý.“ Jinak jste velmi průměrný člověk, nemáte žádný pocit vděku vůči Sahadža józe, ani vůči sobě. Nejlepší na tom všem je, že já Sahadža jógu nepotřebuji a Sahadža jóga nepotřebuje vás. Jste to vy, kdo potřebuje Sahadža jógu. Sama o sobě je Sahadža jóga dokonalá. Nepotřebuje vás. Je úplná. A zůstane úplná.

Naprosto. Bude mít svou vlastní pozici. Svůj vlastní statut, svou důstojnost. Vše neporušeno. Pokud ale máte něco získat vy, musíte to vypracovat. Jako z řeky Gangy. Když musíte donést vodu, musíte mít správné džbány, které jsou dostatečně hluboké. Pokud si ale vezmete kámen, co si donesete? Řeka Ganga ale poteče dál. Tak to je.

Má v sobě své vlastní síly. Nemění se, i když si berete kameny. Takže musíte pochopit, že si musíte pořád zvedat Kundaliní. Mějte neustále pozornost na své Kundaliní. Najděte, kde je problém. Vyčistěte to, úplně to vyčistěte. Zjistěte, kde je problém. Zvedněte si Kundaliní a podívejte se, jestli vibrace proudí z vaší fontanelní oblasti, aby se vaše srdce mohlo rozpínat. Možná řeknete, že je to svým způsobem mechanické, ale vy neděláte ani toto. Kdybyste to dělali, vaše srdce by bylo posíleno.

Pak byste sami říkali, „Matko, moje srdce je velké jako Asie.“ Pak uvidíte zázraky vašeho srdce, jak vysílá vibrace, které z vás udělají soucitné a tak dynamické, krásné bytosti s tak upřímným vztahem k Sahadža józe. Ráda bych vás požádala, abyste pro tuto púdžu otevřeli svá srdce. Už se cítíte šťastně a radostně, vaše srdce se již musela otevřít. Protože jsem viděla, že sahadža jogíni mají pro mě srdce otevřená, ale pro sebe samotné ne. Pro Mě udělají vše. Ale pro sebe nic. Budou od rána do večera pracovat a zdobit halu, udělají všechno. Poslali Mi všechny tyto květiny, ani nevím odkud. Když jim ale řeknu, ať pro sebe meditují, tak to neudělají.

Nebo řeknu: „získejte pro sebe toto,“ neudělají to. Taková je situace. Místo, abyste plýtvali svou energií, zdobením všech těch věcí, měli byste ozdobit sami sebe ve svém nitru upřímným přáním, pěknými myšlenkami o sobě, o tom, že jste schopní, velmi schopní lidé. Můžete zapojit svou představivost, svou inteligenci a rozum, cokoliv si myslíte, že máte, a najděte způsob, najděte jej, znova vám to říkám, aby se vaše srdce doširoka otevřela. Toto je poselství dnešních narozenin po celém světě, protože jsem cítila, jak dnes celý svět pulzoval jako jedno velké srdce. Přijala jsem poslední hovor a přišla sem. Telefonátů ze všech koutů, květiny dští, těch krásných slov! Vše je tu. Jsem do nich úplně ponořena, tolik ponořena, je to pro mě příliš. Tak sladké, roztomilé věci pro děti a od dětí, od žen, některé velmi, velmi milé věci od mužů.

Bylo úžasné vidět, jak tito lidé jásají radostí, že dnes slavíme Mé narozeniny. Stejně tak mějte na paměti, že každý den jsou i vaše narozeniny, že si pořád musíte zvedat Kundaliní a pořád udržovat vaši Kundaliní vysoko. Čím více se otevřete, tím více vláken Kundaliní vyrazí nahoru. Tím více bude vaše srdce otevřeno, tím více bude probuzené a silné. Když budete mít otevřené, velké, silné srdce, budete zvládat svůj mozek, který vám dodává všechny ty hlouposti. Doufám, že letos se to tady uskuteční a lidé to budou mít jako prioritu: my máme velké srdce. Velké srdce neznamená hloupost, to vůbec ne. Velké srdce znamená, že jste do něj vložili mě. Je to docela velká osobnost, takže musíte mít docela velké srdce, abych v něm mohla sídlit. To je velké srdce a to je to, co byste měli všichni mít.

Pokud se to stane, všechno se velmi dobře vypracuje. Teď o odevzdání. Musíte vědět, jak se odevzdat, musíte vědět, jak udržovat vše, co není odevzdané, protože se odevzdáte tak, že vaše srdce bude úplně otevřené. Vložte Mě do svého srdce a pak si nechejte květiny, které jsou určeny pro Mě, na dobu, kdy budete mít sami sebe úplně pod kontrolou. Máte své emoce, máte své pocity jako květiny, které jsou určeny pro vás a které jsou součástí toho samého oceánu srdce. Jakmile jste jednou připraveni, vše je hotovo, když je celý dům připraven, je čas donést květiny, emoce, pěkné věci, krásné věci a pečovat o ně. Musíme se, myslím, naučit, měly by existovat nějaké knihy o tom, jak být milý k ostatním. Měli bychom se pokusit takové knihy najít, nebo bychom mohli takové knihy napsat, jak říkat milé věci, jak se o ostatní starat, jak se postarat o to, aby druzí cítili naši lásku, projevy naší lásky, a tu práci. Taková kniha lidem určitě pomůže pochopit, že toto je pěkné říkat. Jakmile jednou řeknete druhým něco pěkného, vrátí se vám to, jak jsem vám říkala, je to jako vlnky, které se dotknou břehu a vrací se zpátky, pak se budete cítit velice šťastní.

Pořád říkejte milé věci, věci, které jsou příjemné, to bude velmi ceněno. Když to budete říkat upřímně, nejen abyste někoho poškádlili nebo jenom něco povrchně řekli, jako „děkuji, děkuji, děkuji,“ ale něco opravdu ze srdce, jak se říká, pak budete překvapeni, že srdce toho člověka se otevře a z toho srdce budou proudit nádherné květiny emocí směrem k vám. Takže, zaprvé si musíme otevřít srdce a zadruhé si musíme uchovat a ochraňovat všechny krásné, milé a jemné pocity ve svém nitru. Absorbujte je odevšad a nechte je ve správném okamžiku vyplout. To je to umění. Jako třeba tyto květiny na zahradě, jsou chráněné. Byly přivezeny ve správném okamžiku. Takže se cítí více oslaveny, protože byly použity v pravou chvíli. Takto musíme vnímat sami sebe ve svých srdcích, protože lidé jsou velmi křehké, nádherné bytosti. Aby se jejich krása mohla projevit naplno, musíte říkat krásné věci.

Váš jazyk nemá říkat hrubé věci, dělat si legraci z ostatních, škádlit druhé lidi, tento jazyk má říkat tak krásné věci, že druzí nemohou jinak, než tu krásu vstřebat. Slyšela jsem lidi říkat pěkné věci a stále mi znějí v mysli. Řekla jsem: „Kdy dostanu taky šanci říkat lidem takové věci?“ Takže o tom přemýšlejte, „toto je moc pěkná věta,“ „toto řekli moc krásně.“ V pořádku. Kde bych to mohl použít? Když chodím do obchodů, vidím něco pěkného: hm, to je dobré. To se bude hodit tomu a tomu, koupím to. Stejně tak, pokud najdete tyto pěkné pocity, pěkná slova, co uděláte? Sbírejte je, všechny tyto věci, starejte se o ně a ve správný čas a na správném místě je použijte.

Toto je moudrost Šrí Ganéši. Nevinní lidé jsou nejvíc upřímní. Nevinní lidé. Chytráci a lstiví lidé nemohou být upřímní, protože se radují ze své mazanosti, líbí se jim jejich vlastní „nedostižnost.“ Nikdy nemohou být nevinní. Prostí lidé, kteří milují, pro které je láska víc než cokoli na světě, to jsou ti, kteří mají schopnost mluvit ze srdce upřímně. Dnes jsem vám chtěla toho tolik říct, o tom, jak vnímám tyto narozeniny v Austrálii, ale na to slova nestačí. Protože – jak víte, Austrálie je tak daleko a člověk přijede a tolik lidí tu sedí a zpívá „Agata Swagata.“ Je to neuvěřitelné, naprosto neuvěřitelné. Nedala jsem vám žádné peníze, ani vy jste mi nedali žádné peníze, a nejste vůbec povinováni mi takové věci říkat.

Ale nejen že vy to děláte, ale vy se tím těšíte. To je něco úžasného. Těšíte se tím a to je ono: když je vaše srdce veliké, pak vám přináší radost cokoliv, co děláte pro ostatní. Dobré věci vám dávají radost. Dělá vám radost říkat krásné věci. Měli bychom mít nejvybranější květy překrásných slov, měli bychom mít nejvybranější emoce, které bychom měli vyjadřovat jeden druhému. Ode dneška na tom začněte pracovat. Musím vám to říct, začněte s tímto, od roku 1990 budeme pořád říkat jeden druhému jen krásné věci, budeme mít uši i oči otevřené a kdykoliv budeme mít příležitost a uslyšíme něco krásného, zapamatujeme si to a znova to použijeme. Dnes cítím tolik lásky a je to pro mne opravdu příliš jen uvěřit, že v Austrálii je tolik sahadža jogínů, tak daleko od ostatních zemí. Teď je to vaše zodpovědnost, je to vaše zodpovědnost, abyste vnímali Sahadža jógu upřímně, se vší upřímností.

Pokud uděláte vše, už nikdy nebudete říkat žádné nesmyslné argumenty, jaké jsem slýchávala dříve. Prostě si budete jenom myslet: „My milujeme Matku a společně musíme jeden druhého milovat a pořád musíme říkat jeden druhému milé věci, aby se láska stále posilovala.“ Pokud kdokoliv říká nepříjemné věci pokouší se něco poškodit, zlomit někomu srdce, pak dělá hříšné věci. Je to hřích. Zlomit srdce světce je nejhorší hřích ze všech, a bude potrestán. Všichni jste teď světci a moudří lidé, musíme projevovat jeden druhému úctu. A nejen to, musíte se těšit vaším čistým upřímným přáním. To je cesta. Chci říci, těšte se svou upřímností. A všechny ty hloupé věci, které vám pronikají do hlavy, všechny je zahoďte.

Protože jsem slyšela tolik argumentů, říkala jsem si: „co je to? Jsou to sahadža jogíni nebo to jsou obyčejní lidé z ulice?“ Toto se děje, tamto, děti a ono. Co se týče dětí, říkala jsem vám, ať pošlete své děti do Indie. V každém případě, jste k nim sobečtí. Víte, že se nerozvíjí dobře. Pošlete je do Indie. Takto se vaše srdce otevře. Protože celý svět je vaše rodina. Celý svět.

Kamkoliv půjdete, najdete lidi, kteří vás milují, kteří se o vás postarají, kteří pro vás udělají všechno. Chci říct, že byste měli vědět, že všude bude někdo, kdo se o vás postará, jako byste byli z jeho rodiny. Právě jsem přemýšlela, že tito hudebníci jedou do Singapuru. Jak to dopadne, kde budou spát? Velký problém, zkoušíme toto a ono. Najednou, když dám bandhan, mi volá Bala. Bala řekl, že je všechno úplně v pohodě. Že jeho matka se o ně postará. Problém vyřešen. Jakékoliv problémy, které máte, mohou být vyřešeny, protože máte upřímné přání.

Pokud je ale nemáte, budete potkávat jen neupřímné lidi a budete padat dolů. Přijdete o sebeúctu a o úctu druhých. V Sahadža józe pro vás nebude místo. V Sahadža józe není místo pro neupřímné. Proto se postarejte o to, abyste byli upřímní. Co nejčastěji si zvedejte Kundaliní. Držte ji nahoře. Držte ji v Sahasráře a uvidíte, jak se vaše srdce bude otevírat. Tak je to nejlepší. Lidé se mě pořád ptají, jak otevřít srdce.

Řekla jsem, ať si vezmou klíč. Už nevím, jak jim to jinak říkat. Otevřete své srdce znamená „zvedněte si Kundaliní.“ Držte ji v brahmarandře a uvidíte, že se brahmarandra otevře. A nejen to, uvidíte, jak se budete cítit, až vaše srdce bude otevřené, když jste milí k ostatním, jak se pak budete cítit. Jsou lidé, kteří moc nemluví, kteří se nesetkávají s ostatními, mají výhrady . Žijí jakoby ve vzduchu, určitě mají nějaké badhy, nějaké bhúty, kteří jim sedí na hlavách, jinak je to totiž pro sahadža jogína nepřirozené se takto chovat. Dnes jsem vám řekla spoustu věcí, protože si myslím, že péče, láska, náklonnost, moudrost a trpělivost je to, co musíte vstřebat. Jestliže jsem váš Guru, vaše Matka, musíte tyto kvality vstřebat. Mám starosti o vše.

Jestliže má někdo problém, mám starost. Snažím se ten problém pro něj vyřešit. Jestliže má někdo problém, prostě se na mě nalepí a drží, dokud ten problém nevyřeším. Upřímně s vámi také mluvím například o vašich dětech, o vaší ženě nebo muži. Řeknu vám, co není v pořádku a co se musí spravit. Protože mám o vás starost. Takový postoj byste měli mít k sahadža jogínům a k Sahadža józe, to vás tolik posílí. Když pečujete o ostatní, ostatní pečují o vás. Dovedete si představit, že o indickou ženu, jako jsem Já, pečuje tolik lidí? Proč by o Mě vlastně měli pečovat?

V pořádku, jste sahadža jogíni, ale jsou lidé, kteří nedělají Sahadža jógu, nejsou to sahadža jogíni, jsou to lidé, které znám od dětství. Lidé, které znám, moji příbuzní – a všichni o Mě pečují! Kvůli jediné věci – protože Já pečuji o ně, starám se o ně. Kdokoliv Mi řekne o nějakém problému, mám ho v hlavě, přilepí se na Mě jako poštovní známka. Dokud ten problém nevyřeším, budu hledat způsob, jak to dát do pořádku. Já sama nemám žádné problémy. Stejně tak, vy byste neměli mít žádné své problémy. Jedině pak to budete zvládat. V pořádku? Nechť vám Bůh žehná!

Doufám, že příští rok všichni přijedete na Mé narozeniny do Indie. Zorganizujeme turné, třeba se to tak vypracuje. Musíme také zkusit sehnat nějaké levné ubytování. Musíme se postarat o hodně věcí. Dokážeme to.