Hamsa čakra púdža: Božské rozlišování San Diego (United States)

Hamsa čakra púdža: Božské rozlišování, 25/8/1990, San Diego, USA Je Mi opět velkým potěšením se s vámi všemi setkat v Americe. Jak jsem vám řekla, tato země je velice důležitá, co se týče duchovnosti, ne proto, že je to velká a prosperující země, ale že, jak víte, je to Višudhi ve struktuře Viráty. Višudhi je nesmírně důležitá čakra. Velmi silně se projevuje. Například má další podčakru, kterou nazýváme Hamsa čakrou. Hvězda, která prochází tímto centrem, nebo lze říci, hvězda, která sídlí a působí v tomto centru, je Saturn. A jak víte, u Saturna se pohybuje ještě jeden malý Saturn. Stejně tak u této Višudhi čakry je ještě jedna velice důležitá čakra, která se jmenuje Hamsa čakra. Jednou jsme měli Hamsa púdžu v Německu. Myslím, že to zafungovalo, protože Němci si uvědomili, že vše, co zatím udělali, bylo naprosto nelidské. Byla jsem tak šťastná, když jsem v Rusku viděla, že lidé, kteří tam přijeli dávat realizaci, byli většinou Němci. Člověk je z toho opravdu dojatý, že právě Němci to vnímali jako důležité, že právě oni měli přání přijet do Ruska dávat Rusům realizaci. Určitě víte, že množství Rusů, které ve válkách, v této válce, zabili Němci, je obrovské. Takže rozlišování, Božské rozlišování, které se projevuje prostřednictvím vaší Hamsa čakry, začalo nejprve v Německu. Nyní vidíte, jak východní Německo proniká na německé teritorium, do západního Německa, a jak je vítají, jak se o ně starají. A byla to jen hrstka sahadžajogínů, která to spustila. Takže v zemích, kde byly obrovské válečné problémy, Read More …