Šrí Mahávíra púdža: Dotkněte se své hloubky (nekontrolováno) Barcelona (Spain)

Šrí Mahávíra púdža: Dotkněte se své hloubky, 17/06/1990, (nekontrolováno), Barcelona, Španělsko Dnes jsme se zde sešli, abychom vykonali púdžu Šrí Mahávíry. Dnes uděláme púdžu k Mahávírovi. Tuto púdžu jsme ještě nikdy dříve nedělali. Důvodem pro to bylo to, že život Mahávíry byl život askety. Stejně jako Buddhův. Bylo to ještě větší než u Buddhy, protože když se tito dva narodili, mělo bráhmanství v hinduismu velmi divnou podobu. Lidé se stali extrémně ritualistickými a uctívali různé kameny a různé věci místo toho, aby uctívali pouze svajambu. Kdo je ten chlapík, který v tu chvíli jí jídlo? Nechte to být, jídlo… Asketický život Mahávíry byl velmi, velmi extrémní. On byl tím, kdo se narodil v klanu bojovníků, kšátrijú a pak byl také ženatý a měl dceru. A potom se rozhodl – protože věděl, že musí dělat práci Božského. Rozhodl se dát na sannjása (odříkání). Požádal o svolení svého bratra, protože jeho rodiče byli mrtví. Byl králem a tak se vzdal všeho svého materiálního bohatství a stal se úplným sanjásinem (ten, který se všeho zřekl), opustil svoji rodinu, opustil svůj domov, všechno a odešel sám jen s malou miskou pro almužny. Těch lidí, kteří se k němu přidali, bylo velice málo a on je požádal, aby se také stali askety. Munijové. On sám byl reinkarnací svatého Michaela a sídlí na levé straně, na Ida nádí, a stará se o celou stranu od Muládháry až po Sahasráru. Takže svatý Michael se narodil jako Mahávíra, což znamená „velký bojovník“. Když se narodil, celé to místo Read More …