O Kali juze (7 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19900711 – O Kali juze

Kali jugu můžeme považovat za jeden den. Je to velmi tmavý, hrozný den se spoustou problémů, díky nimž jsme v životě nešťastní a nevíme, jak dál. V tomto okamžiku je nezbytné lidi osvítit. Kali juga je teď ve své nejhorší fázi. Věci, které lidé dělají dokonce ve jménu Boha, jsou šokující. To je prostě Kali juga, kde lidé ztratili smysl pro orientaci. Nevíme, kudy se ubíráme. Děláme různé špatné věci a myslíme si, že je to v pořádku. „Co je na tom, konec konců, špatného?“ Ať jim řeknete cokoli, odpoví: „Co je na tom špatného?“ Řeknete jim, aby to nedělali, a oni na to: „Co je na tom špatného?“ Tak se z každého člověka stal velký individualista. Ne ve všem, protože tím, jak se řídí módou, jak se řídí módními styly, nejsou – jsou jako otroci. Nicméně věří, že jsou velmi nezávislí, svobodní lidé, že můžou dělat, co se jim zlíbí. Následkem této svobody v Kali juze nebo představě svobody, kterou mají, se lidé stali nesmírně ošklivými. Věci, které lidé v Kali juze páchají, jsou neuvěřitelné. Dokonce, i když to jsou kněží a jsou v kostele a tak dále, začali být tak strašlivě nemorální, že je k nevíře, jak je to možné ve jménu Boha a pod Jeho střechou! Ale prostě to začalo a to je Kali juga. S touto Kali jugou musíme skoncovat. Co tedy uděláme, abychom zahnali temnotu noci? Rozsvítíme světla. Stejně tak by lidé měli být osvíceni. V lidských srdcích by mělo být světlo. Stejně tak, jak jsou lidé osvíceni, temnota, kterou díky své nevědomosti trpíme, odejde a my budeme mít absolutní poznání. To je tedy Nový věk, o němž se mluví a je právě tady. Vypracuje se to takovým způsobem, že tu budou pospolu samé osvícené osobnosti, které budou vědět, co je světlo a co je pravé poznání – gnjána. Naší cestou je tedy cesta poznání, poznání, které je láskou, poznání, které je milosrdenstvím. Toto musíme pochopit – dostali jsme se do jiné oblasti, arény, kam žádné šarvátky a problémy Kali jugy nemohou vstoupit. Prší jen venku, uvnitř ne. Je tomu tak, že nyní jsme nejen svobodní, ale všechno, co děláme, je jenom svoboda. Nejsme připoutáni k ničemu, co by nás mohlo znevážit nebo nás přimět vzdát se pravdy. Jakmile se objeví taková osobnost, co se stane – všechny ty představy Kali jugy zmizí. Musím však říci, že současně je to Poslední soud. Ti, kteří přijmou pravdu a budou přebývat a růst v pravdě, zůstanou, všichni ostatní zahynou – to už bylo řečeno. Je to, jako když vidíte zahradu, ve které jsou nějaké stromy, které jsou dobře živeny, mají dostatek vláhy a lásky a které lidem hodně dávají, ty existují. Jiné stromy jsou spáleny a skončí. Stejně tak vy musíte nejprve přijmout lásku, uchopit lásku, vyživovat se touto láskou a pak ji dávat ostatním. To je jednoduchý způsob, jak překonat prokletí Kali jugy. Kali juga je tak plná temnoty, že na sebe začínáme narážet. Například tady všichni sedíte a najednou je temno. Nevíte, jak se pohnout, jestli narážíte do ostatních nebo ne, s kým sedíte, nevíte nic. Stejně tak, když máte v srdci nebo v mysli temnotu, nevíte, kde jste, co děláte a co byste měli dělat. Jen jako šílení narážíte jeden do druhého. Toto je Kali juga a člověk, který si to uvědomuje a dostane se z toho, je sahadžajogín. Jinak jste jako ostatní lidé, pokud si stále hovíte na tomtéž okraji, ve stále stejných kruzích nerovnováhy. Další věc, která se v Kali juze děje, je, že i když narazíte nebo i když jste zničeni, lidé z toho prostě neviní sami sebe. To je další strašný rys povahy, který si člověk vypěstuje, že vždy obviňujete ostatní, nikdy sebe. Nevidíte, že je to vaše chyba, že jste narazili. Že jste to byli vy, kdo chyboval, a že je to tak. Tomu říkáme iluze, to je bhram – podvod, iluze – a tato iluze musí zmizet. O Kali juze se říká, že to je éra iluze, a pokud do té iluze spadnete, pak jste skončili. Pokud však ty iluze vidíte, snažíte se hledat pravdu. Proto je nyní hledání tak intenzivní, protože lidé cítí, že je to iluze. Vědí, že to není pravda. Jakmile poznají, že to není pravda, co udělají? Chtějí poznat pravdu, chtějí poznat, kde je pravda, a snaží se ji najít. Proto také v této Kali juze začalo hledání.