Šrí Hanumana púdža: Elektromagnetická síla (nekontrolováno) Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Šrí Hanumana púdža: Elektromagnetická síla, 31/08/1990, Schwetzingen, Německo, Dnes jsme sem přišli, abychom udělali púdžu ke Šrí Hanumanovi. Šrí Hanuman je velká osobnost v naší bytosti. Probíhá od Svádhištány až do vašeho mozku. Dává všechnu nezbytnou pomoc při našem plánování do budoucnosti, nebo když se zabýváme rozumovou činností. Vede nás a chrání. Jak víte, Německo je zemí, kde jsou lidé velice aktivní, velmi pravostranní a příliš využívají svůj mozek a také jsou velmi zaměřeni na přístroje. Je velmi udivující, že božstvo, jakým je Šrí Hanuman, které je věčným dítětem – protože byl jako opice, měl hlavu opice, když už ne slona – takže byl věčným dítětem a byl používán k tomu, aby řídil pravou stranu lidských bytostí. Bylo Mu řečeno: „Musíš řídit Slunce.“ Pro začátek musí ovládat Slunce, aby Slunce v lidech, pokud je ho příliš, tak se ho musí snažit ovládat a ochlazovat nebo zmírňovat. Takže – byl koneckonců dítětem, takže jakmile se narodil, když zjistil, že se musí starat o Slunce, řekl si: „Proč ho nesníst?“ Takže vyběhl po těle Viráty a snědl Súrju. Pak Mu museli říct: „Ne, ne, ne, ne, musíš ho ovládat. Nemusíš si ho dávat do svého žaludku!“ – protože si myslel, že bude Slunce řídit jednodušeji, když ho bude mít ve svém žaludku. Takže krása Jeho osobnosti spočívá v tom, že je dítětem. A dítě, které se chová jako Šrí Hanuman, musí ovládat pravou stranu například u pravostranné matky nebo pravostranného otce. Pravostranní lidé obvykle nemají děti. Jsou-li příliš pravostranní, pak i když Read More …