Šrí Mahákálí púdža: Čistota a kolektivita (nekontrolováno) Centre Culturel Thierry Le Luron, Le Raincy (France)

Šrí Mahákálí púdža: Čistota a kolektivita, 12/09/1990, (nekontrolováno), Le Raincy, Francie Šrí Mahákálí púdža, Le Raincy ášrám, Francie, 12.09.1990 V Belgii jsme měli púdžu k Bhairavovi a teď jsem si myslela, udělejme dnes púdžu k Mahákálí, protože včerejší zkušenost, zážitek z minulé noci, byl dílem Mahákálí. Má vždy dvojakou roli. Je ve dvou extrémech. Na jedné straně je plná radosti, je dárkyní radosti, je velmi šťastná, když vidí, že Její následovníci jsou radostní. Radost je Její vlastní charakterový rys, je to Její energie. Včera jste museli žasnout, když jste viděli tolik francouzských žen středního věku se usmívat a smát se. Nikdy jsem je neviděla se usmívat! Je velice překvapivé, jak šťastné byly. Je to energie Mahákálí, která vám dává veškerou radost po realizaci, radost, kterou si navzájem užíváte. To vše jsou vlastnosti Mahákálí, a když budou číst jména Mahákálí, dozvíte se, jak se Její síly projevují v Sahadža józe a jak vám to všem pomohlo nasát oceány radosti. Na začátku vám musím říct jednu věc. Když děláte púdžu k Mahákálí, musíte ve svém nitru cítit radost a radovat se z ostatních sahadžajogínů. Když to necítíte, znamená to, že jste ještě nevyrostli a máte stále nějaký problém. Možná se svými rodiči nebo se svými dětmi, možná se svojí rodinou, se svojí zemí. Ať je to cokoliv, existuje nějaký druh podmíněnosti, který působí a bere vám radost. Růst v Sahadža józe je velmi důležitý, což lidé nechápou, i když žijí v ášrámech. Nechápou, že musíte být kolektivní. Pokud nebudete kolektivní, postupně budete Read More …