Novoroční púdža: Začala Krita juga

Kalwa (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Novoroční púdža: Začala Krita juga, 1/1/1991, Kalwa, Indie

Omlouvám se, ale musela jsem mluvit v hindí, protože je to jazyk většiny z těchto lidí, a zrovna jsem jim říkala, v čem je Bombaj významná, proč tolik Inkarnací přišlo právě sem a proč Šrí Ráma musel procházet vesnicemi a kopci a údolími Maháráštry, proč to bylo třeba. Bylo to proto, aby si všichni rozvinuli svou Sahadža jógu. Toto bude tedy pro vás všechny poslední púdža v Indii. Doufám, že jste z těchto různých púdží a z různých míst, která jsme navštívili, mnoho načerpali. Jedno by si ale měl každý pamatovat, že začala Krita juga. Kali juga už skončila, Krita juga začala a v této juze je Paramačaitanja dokonale efektivní a velmi výkonná. Pokud tedy uděláte něco špatně, potrestá vás. Nemusí vás potrestat okamžitě, ale dá vám znamení, dá vám jasný signál, že s vámi něco není v pořádku. Pokud se přesto nesnažíte kontrolovat své kroky, pak můžete klesnout velmi rychle. Musíte být tedy v této věci velmi opatrní. Vlastně už jsem vám to říkala tolikrát, působí zde dvě síly, jedna vás vtahuje dovnitř a druhá vás vyhazuje ven. Pro nás všechny je tedy důležité, abychom si pamatovali, že nastala Krita juga, ve které je Paramačaitanja převelice aktivní. Také vás odměňuje. Vyprávěli jste mi tolik příběhů, jak se co spontánně vypracovalo, jak se co spontánně událo, všichni mi vyprávíte moc hezké zážitky. To je však součástí vaší hry v Sahadža józe a toho, že jste umístěni v království Boha. Když jste tedy v Božím království, zkuste se z toho radovat. Je to jediná věc, kterou máte na práci, radovat se z Božího království. Pokud se ale z této radosti pokoušíte nějak vymanit, přerušit spojení s radostí jakýmsi uvažováním, které není realitou, pak zodpovědnost za to padá na vás. Proto vám musím říct, udržujte toto spojení. A nejen to, pokoušejte se je zesilovat víc a víc a natrvalo se sjednotit s touto Boží silou, která pak bude skrze vás stále proudit, a nejen že vás osvítí, ale předá vám spoustu sil. A uvidíte, že s Novým rokem pak začnete nový život. Jak jsem vás už včera žádala, musíme to teď vypracovat. Individuálně, musíme jít všichni naplno šířit Sahadža jógu a mluvit o ní. Dnešním dnem vám dávám naprostou volnost dělat to, co byste pro šíření Sahadža jógy rádi dělali. Nepotřebujete Mě žádat o dovolení, můžete zkusit, cokoli chcete. Jen by to mělo být něco přijatelného, ne něco nemístného nebo něco, co se nesluší pro sahadžajogíny. I kdybyste měli psát dopisy, odpovědi nebo cokoli jiného, i kdybyste museli projevit svůj hněv, musíte to udělat velmi vhodným a krásným způsobem. A mělo by být poznat, že je to jogín, kdo teď hovoří. Vše ostatní, ať už máte jakékoli problémy, se ihned vyřeší. Tím hlavním problémem jste však vy sami, to byste měli vyřešit sami meditačními metodami. Jenže my tolik pozornosti promrháváme na vedlejší aktivity. To však nebude k ničemu a vrátí se vám to jako bumerang, pokud nebudete mít upevněné základy Sahadža jógy. Je velmi důležité neustále udržovat pozornost na svém Duchu, aby vše, co děláte a zamýšlíte, stálo na základech a vy se v tom prostě neztratili. Je to velmi důležité a jsem si jistá, že to pochopíte, že bez výživy svých kořenů nemůžete růst. Proto je tuto výživu třeba udržovat při životě. Bůh vám žehnej! Děkuji vám.