Sahadža jóga – základní medicína (30 min) (Location Unknown)

19910201 – Sahadža jóga – základní medicína Šrí Mátadží Nirmala Déví – babička, badatelka a bojovnice za svobodu. Jako dítě pobývala v Gándhího ašrámu, jako studentka studovala medicínu, a když Indií znělo volání po svobodě, bojovala za její národní osvobození. Rok 1970 se týkal Její nejdůležitější role objevu metody zvané Sahadža jóga, hnutí, které se nyní šíří po celém světě. Sahadža jóga je věda o integraci, která přináší mentální, fyzickou a duchovní pohodu. Ke spojení mysli, srdce a ducha dochází prostřednictvím činnosti subtilního energetického systému v každém z nás. „Nejste tímto tělem, touto myslí, těmito podmíněnostmi, tímto egem, ale Duchem. Nemusíte slepě přijímat to, co říkám, protože slepá víra vede k fanatismu. Musíte mít mysl otevřenou jako vědec a přesvědčit se sami, jestli to, co říkám, je pravda, a pokud ano, musíte to poctivě přijmout.“ V dnešní společnosti se tento subtilní energetický systém, který vychází z nejhlubších základů vaší bytosti, zanedbává. Je v nerovnováze. Fyzické a psychologické nemoci dnešní doby jsou hrubohmotným projevem akutní potřeby opravit a vyživit náš subtilní systém. Naše kolektivní touha po míru a oživení vztahů je přání vycházející z hlubin nitra. Je odrazem našeho vnitřního stavu. „Prostřednictvím vědy toho víme mnoho o naší civilizaci a našem pokroku. Je to pokrok stromu, jehož koruna příliš přerostla navenek, pokud však nepoznáme své kořeny, budeme zničeni. Je tedy důležité znát své kořeny.“ „V každém jedinci se subtilní energetický systém, subtilní tělo, dělí na tři kanály, pravý, levý a střední. Pravý kanál odpovídá pravému sympatiku autonomního nervového systému a levé Read More …