Sahadža jóga – základní medicína (30 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19910201 – Sahadža jóga – základní medicína

Šrí Mátadží Nirmala Déví – babička, badatelka a bojovnice za svobodu. Jako dítě pobývala v Gándhího ašrámu, jako studentka studovala medicínu, a když Indií znělo volání po svobodě, bojovala za její národní osvobození. Rok 1970 se týkal Její nejdůležitější role objevu metody zvané Sahadža jóga, hnutí, které se nyní šíří po celém světě. Sahadža jóga je věda o integraci, která přináší mentální, fyzickou a duchovní pohodu. Ke spojení mysli, srdce a ducha dochází prostřednictvím činnosti subtilního energetického systému v každém z nás. „Nejste tímto tělem, touto myslí, těmito podmíněnostmi, tímto egem, ale Duchem. Nemusíte slepě přijímat to, co říkám, protože slepá víra vede k fanatismu. Musíte mít mysl otevřenou jako vědec a přesvědčit se sami, jestli to, co říkám, je pravda, a pokud ano, musíte to poctivě přijmout.“ V dnešní společnosti se tento subtilní energetický systém, který vychází z nejhlubších základů vaší bytosti, zanedbává. Je v nerovnováze. Fyzické a psychologické nemoci dnešní doby jsou hrubohmotným projevem akutní potřeby opravit a vyživit náš subtilní systém. Naše kolektivní touha po míru a oživení vztahů je přání vycházející z hlubin nitra. Je odrazem našeho vnitřního stavu. „Prostřednictvím vědy toho víme mnoho o naší civilizaci a našem pokroku. Je to pokrok stromu, jehož koruna příliš přerostla navenek, pokud však nepoznáme své kořeny, budeme zničeni. Je tedy důležité znát své kořeny.“ „V každém jedinci se subtilní energetický systém, subtilní tělo, dělí na tři kanály, pravý, levý a střední. Pravý kanál odpovídá pravému sympatiku autonomního nervového systému a levé mozkové hemisféře. Levá strana se propojuje s pravou mozkovou hemisférou a odpovídá levému sympatiku. Pokud někoho raní mrtvice v oblasti pravého mozkového laloku, je všeobecně známo, že bude zasažena levá strana těla. Spolu s psychology Sahadža jóga chápe pravou mozkovou hemisféru jako oblast odpovídající za laterální, umělecké a vyjadřovací schopnosti. Tradičně se tyto funkce považují za převládající u žen. Levá hemisféra odpovídá funkcím lineárního, počítačového typu myšlení a matematické logiky, což se tradičně považuje za převlá- dající mozkovou aktivitu u mužů. Dr. Carl Gustav Jung, známý analytický psycholog, označuje levou a pravou stranu jako anima a animus, zatímco kolektivní nevědomí se nachází ve středním kanálu. Díky svému studiu vypozoroval, že v psyché každé ženy se nachází mužský aspekt, archetyp zvaný animus, a v každém muži jeho ženský protějšek, anima. Jung si vždy uvědomoval nerovnováhu v západní kultuře, nadřazující mužský princip, který se projevuje v upřednostňování logiky, analyzování a dosahování vnějších úspěchů. Jsou to požadavky mužské strany neboli pravé strany psyché ve všech lidských bytostech. Kanál pravé strany také poskytuje energii potřebnou k plánování, konání, analyzování a předvídání. Na fyzické úrovni souvisí s játry a slinivkou. „Tato síla akce se pohybuje na pravé straně páteře a v místě křížení zrakových nervů přechází na levou stranu a vytváří útvar zvaný ego. Tento útvar ega je mýtus. Děláme to, že vezmeme něco mrtvého, například nějaké pokácené stromy, abychom z nich udělali nějakou terasu nebo nějaký nábytek, vezmeme nějaké kameny a postavíme halu a myslíme si, že jsme udělali úžasnou práci. V podstatě jsme udělali jen to, že jsme přestavěli něco mrtvého. Nicméně, když to děláme, získáme pocit, že jsme z toho „něco“ udělali. Tak se nám rozvíjí ego. Tento kanál na pravé straně má na starost naši budoucnost. Takže ti lidé, kteří příliš plánují a přemýšlejí, vyčerpávají energii tohoto centra, protože toto centrum má v prvé řadě na starost přeměnu tukových buněk v břiše na energii pro mozek a vyčerpává se jejich přeměnou na šedé buňky mozkové. Když tedy začnete příliš přemýšlet, musí pro naplnění této veledů- ležité funkce pracovat usilovněji. Jakmile začne plnit jednu funkci, zanedbává ostatní funkce, k nimž patří: vyživovat a zásobovat energií játra, slinivku a slezinu, ledviny a část střev.“ Západní medicína se ubírá směrem pravé strany, vyjmutím a rozpitváváním nebo analyzováním jednotlivých částí, aniž by měla na zřeteli fungování mechanizmu lidské bytosti jako celku. „Samozřejmě, když budete zanedbávat svá játra, víte, játra jsou… říká se, že budete žít tak dlouho, dokud vám to dovolí vaše játra. Játra musí čistit všechen jed z vašeho těla, který vychází ven jako teplo a dostává se do krve. Když se to však zanedbá, ubohá játra neví, jak mají bez energie fungovat, a všechno teplo se shromažďuje v nich. Člověk má potom problémy s játry, které se projevují jako migréna, člověk nesnese pohled na slunce a také začne být velmi prchlivý, podrážděný a zlostný, protože v sobě má spoustu horkosti. Pak se to teplo šíří dál; říkala jsem v Canbeře, že většina byrokratů má tento problém, protože příliš plánují. A kam nás to plánování dovede, ví jen Bůh. To teplo se tedy pak šíří nahoru a dolů. Když se šíří dolů, způsobí vám velmi vážný problém těžké zácpy, protože to teplo vám stahuje střevo, tlusté střevo. Způsobuje i smršťování a vysychání ledvin, což zapříčiňuje ledvinové potíže, a vy pak nemůžete vylučovat moč. Pak jdete na dialýzu a jste označeni za opravdu mrtvé, protože s tím nemůžete dlouho vydržet. Je to tedy velmi drahá léčba, ale lékaři vám neřeknou na rovinu: „Ó jé, vy nebudete žít.“ Pak se to teplo šíří vzhůru. Když stoupá vzhůru, jde, řekněme, do vašeho pravého srdce, jak vidíte támhle. Tím si přivodíte astma. Astma je samozřejmě spojeno také s levou stranou. Když to tedy spustí levá strana, dostanete tu strašlivou nemoc zvanou astma. Pak to teplo může stoupat vzhůru a zničit vám krk. Může vám znehybnit pravou paži. Může způsobit, že budete mít rudé levé oko a ohluchnete na levé ucho. Avšak v případě, že jde o mladého člověka, který využívá příliš mnoho fyzické energie a mentální energie, a také hodně pije alkohol, může dostat infarkt se smrtelnými následky, velmi rozsáhlý, a může zemřít ve velmi mladém věku. Je třeba vědět, že všechny takové infarkty v mladém věku bývají vesměs smrtelné. Když se však podíváte na druhou stranu, vidíte, že je tam slinivka, která je zanedbaná, a důsledkem tohoto zanedbání slinivky je rozvoj nemoci zvané cukrovka. I matky, které jsou příliš plánující a přemýšlivé, předávají tuto nemoc svým dětem a děti se pak rodí s cukrovkou. Pak je zde třetí problém, a to se slezinou. Ten je z nich nejnebezpečnější. V dnešním světě žijeme tak, že jsme všichni velmi vázáni na čas, velmi dbáme na čas. Díky tomu jsme se stali extrémně hektickými. Řekněme, že jdete spát velmi pozdě a ráno musíte brzy vstávat. Pak na sebe halabala hodíte oblečení a běžíte do práce. Ani se nenasnídáte; manželka vám to dá s sebou, takže cestou v autě jíte snídani a pak si přečtete noviny. Utrpíte velký šok, protože se děje spousta příšerných věcí. Noviny nikdy nepíší o ničem dobrém nebo o něčem, co se daří, ale o tom, co se stalo špatného, aby vzbudily pocit senzace. Jde o to, že když si tak brzy po ránu přečtete něco tak hrozného, tak z toho coby lidská bytost někdy máte šok. Pak zjistíte, že na silnici je zácpa, a rozruší vás to a veškerý váš klid vezme za své. No a slezina zodpovídá za vytváření červených krvinek, když jste v nebezpečí. Jistě jste si všimli, že když jíte jídlo a utíkáte, začne vás tam bolet. To proto, že vaše slezina se snaží vyprodukovat nové červené krvinky. Aby je vytvořila, musí chudák slezina velmi těžce pracovat, nedokáže však pochopit tu bláznivou, hektickou osobu. Pokaždé, když se s tím snaží vyrovnat, pomate se z toho. Taková slezina se tedy zblázní a nakonec způsobí, že se na levé straně něco stane a vy si vyvinete nějakou strašlivou nemoc, například leukémii nebo rakovinu krve. Také vaše střevní problémy, bolest žaludku nebo veškeré poruchy trávení jdou všechny ruku v ruce jen kvůli jednomu centru na pravé straně. A to jsem ani nepopsala to centrum na levé straně. Protože když popíšu tohle všechno, bude popsána celá Materia medica. Je to tak. Jestliže vám tedy všechny permutace a kombinace těchto center způsobují fyzické problémy, pak levá strana vám způsobuje problém duševní.“ Jung pojmenoval levou stranu „kolektivní podvědomí“. Tato strana vaší psyché je velmi složitá a dopad, který může mít na naše fyzické zdraví a pohodu, je ničivý. „Protože – jak předpokládá Sahadža jóga existuje sedm hlavních plexů a jejich fungování závisí na indivi- duálním psycho-sociálním chování. To je něco nového v chápání psychosomatické medicíny a fyziologie člověka. Poprvé lze vysledovat spojitosti mezi chováním a nemocí. Protože až doposud se předpo- kládalo, že jenom stres může způsobit různé nemoci, od cukrovky, vysokého krevního tlaku, astmatu, revmatoidní artritidy apod. až po rakovinu. Nevědělo se však, proč určitý jedinec dostane určitou nemoc.“ „Když čtete o nemocech v lékařské literatuře, zjistíte, že by se dalo říci, že je to psychologický stres, co způsobuje častější výskyt vysokého krevního tlaku ve většině západních, rozvojových a také vyspělých zemí. A na základě naší první disertační práce, víte, na níž se pracovalo, jsme zjistili, že by mohlo být velmi důležité toto: jestliže dotyčný praktikuje Sahadža jógu, dá se ten stresový faktor velmi dobře zvládnout. Protože všechny parametry, víte, k otestování, zda je daný jedinec ve stavu stresu, napětí nebo úzkosti, se testují v jeho uvolněném stavu, bez napětí. A zjistili jsme, že osoba praktikující Sahadža jógu pouhých 20 minut denně, víte, asi tři až čtyři měsíce, má jiné hodnoty v krvi, změny srdeční činnosti, změny na EEG, změny ve svalové činnosti a v látce přenášející nervové impulzy.“ V základní skupině pacientů s vysokým tlakem jsme měli 25 pacientek podobné věkové skupiny a sociálně-ekonomického postavení a 15 z nich se dobrovolně rozhodlo praktikovat Sahadža jógu, zatímco 10 pacientek sloužilo ke srovnání výsledků. A pacientky z obou skupin zpočátku braly léky. Počáteční hodnoty tlaku ve skupině sahadžajogínů byly 169/109 mm Hg a v kontrolní skupině 166/111 mm Hg. A protože experiment probíhal čtyři měsíce, pozorovali jsme, že mnozí z pacientů postupně mohli vysadit léky na snižování tlaku. A po uplynutí těch čtyř měsíců všichni pacienti v sahadžajogínské skupině mohli vysadit léky na snižování tlaku a jejich krevní tlak dosahoval hodnot 135/83 mm Hg. Zatímco hodnoty kontrolní skupiny zůstaly na 167/111 mm Hg, což dokazuje, že tento stav běžné hypertenze lze léčit praktikováním Sahadža jógy a bez léků.“ „V naší nemocnici jsem zahájila léčbu pomocí Sahadža jógy u dětí a je moc pěkné vidět, jak lze vyřešit mnoho otázek a problémů například u sedmiletého dítěte, které mělo zvětšená játra (?cm) a řadu problémů s klouby, a lékaři nedokázali stanovit správnou diagnózu. Když jsem však cítila, které čakry jsou napadeny – byla to především Svadištána, dále Nábhí a Ádžňa. A po mém prvním čištění se mu játra zmenšila o 4 cm a pak každý den o jeden cm a po deseti dnech byl úplně v pořádku. Měl hodně neurologických problémů, například neurotickou reakci v podobě tiku, a když se vrátil domů, otec ho nemohl poznat. Neměl problém tiše sedět. Pochopitelně nemůžete zasvěcovat do Sahadža jógy jen děti, matky musí být také hodně s dětmi… A je to užitečné i u jiných nemocí. Nebo jsem například pracovala na oddělení intenzívní péče a resuscitace. Někdy jsem dítěti zvedla Kundaliní a úporné ataky bronchiálního astmatu zmizely. A mnoho jiných případů. Nyní jsem začala… s jednou skupinou sahadžajogínů v nemocnici, s lékaři, sestrami a dalšími lidmi. Během asi dvou měsíců jsme zahá- jili praxi ve skutečné nemocnici. A přináší to výsledky. Jsem tak šťastná, že jsem v Sahadža józe, a každý den děkuji Šrí Mátadží. Džej Šrí Mátadží!“ Západní medicína obrovsky pozvedla kvalitu našeho života a umožňuje nám prožívat dosud nepoznané vrcholy lékařské úspěšnosti. Avšak ztratila při tom schopnost celostního pohledu. Naproti tomu lékařské nauky jako tradiční čínská medicína nahlížejí na člověka jako na celistvou bytost. Emocionální stabilita, mentální postoj, duchovní potřeby a také smysl pro mravnost – k tomu se přihlíží v procesu tradiční léčby čínskou medicínou. Díky tomu má tradiční čínská medicína hloubku, kterou západní medicína postrádá. S ohledem na to jsme se pokusili přenést čínskou medicínu do západní kultury a západního kontextu, jenže se při tom značně vytratily její základy. Západní medicína zůstává zaměřena na jednotlivosti, nikoli na člověka jako celek nebo na jeho subtilní spojitost s vesmírem. Tak jako Jungovo anima a animus, jin a jang představuje mužské a ženské nebo pravou a levou stranu naší psyché. Jang je mužská, aktivní, pravá strana a jin je pasivní, ženská strana. Nahlížíme-li na ně z pohledu Sahadža jógy, vidíme, že odpovídají subtilnímu systému. V Sahadža józe Tao odkazuje na vyrovnání pravé a levé strany. Pokud se tato rovnováha udržuje, léčivá energie může proudit středním kanálem a integrovat a vyživovat všechna energetická centra a v konečném důsledku nás udržovat v harmonii s rovnováhou přírody. „Ano, máme v našem systému autonomní nervové soustavy dvě strany, pravou a levou, a nazýváme je pravý a levý sympatický nervový systém. Levá strana se stará o naše emoce, naši minulost, naše přání. Pravá strana se stará o naši fyzickou a mentální aktivitu. Pokud příliš zabředneme do jedné z nich, vytvoříme si v sobě nerovnováhu. Uprostřed leží třetí síla, kterou nazýváme parasympatický nervový systém. Tento kanál tvoří střední cestu vzestupu. Když Kundaliní stoupá skrze něj, přivádí vás do rovnováhy, protože stoupá středem systému. Takže to nejmenší, co se stane, je, že si vybudujete rovnováhu.“ Vzestup spočívající v probuzení této ženské energie, svinuté a spící v naší křížové kosti, vyživuje a posiluje subtilní systém. Ona je jako Matka Země nebo jako naše vlastní Matka, utišující, vyživující a podporující kvality jemnosti a síly. Je to Kundaliní, nejhlubší kořen samotné naší existence. V ní spočívá potenciál, který nám umožňuje získat úplné poznání sebe sama. „Dobrá. Snažila jsem se jim ukázat, že toto je levá strana a toto je pravá strana. Toto je levý sympatický nervový systém a podobně toto je pravý sympatický nervový systém a páteřní kanál opravdu vypadá takto a v něm je mícha, v níž se nacházejí centra. Subtilní centra. Když tedy začnete používat energii těchto center, řekněme, příliš na pravé straně a ona se začne pohybovat více směrem doprava, dojde ke stažení a bude tam méně energie, protože se tím pohybem doprava vyčerpáte. Pak se něco stane, náhlé škubnutí zleva, a spojení se úplně zruší. A začne se to chovat po svém. Začne pracovat po svém a pak říkáme, že se to zvrhlo v maligní, bez vztahu k celku, který by zajistil optimální růst. Pokud se vám tedy začne zvětšovat nos, může vám překrýt oči a ústa, všechno. Takto propuká rakovina nebo jakákoli jiná nemoc. Mnoho psychosomatických nemocí není nic jiného než somatický problém z pravé strany, a když psyché neví, jak dál, stane se z toho psychosomatická nemoc. Spousta nemocí je spíše psycho- somatického než fyzického rázu a my je označujeme za neléčitelné. Mohou být snadno vyléčeny probuzením Kundaliní, protože když tudy prochází Kundaliní, tak je prostě integruje. Například jde takto, pak vstoupí do tohoto a integruje je. Jako by je navlékala jako perly, takže se dají do pořádku a Ona to centrum také vyživí. Takto se lidé automaticky vyléčí sami, vlastní silou.“ A opět, když se podíváme na tradiční indickou medicínu, účelem ájurvédské medicíny bylo integrovat mentální, fyzické a duchovní zdraví a pohodu pacienta. Označení tří rozlišovacích kvalit, jako je žluč, hlen a vítr, odpovídá v Sahadža józe projevům pravého, levého a středního kanálu, přesně v tomto pořadí. „Jak víte, zdraví je přirozený stav, nikoli nemoc, nýbrž stav naprosté fyzické, mentální, emocionální, sociální a duchovní a pohody a harmonie. Víte, tento duchovní aspekt zdraví byl v moderní medicíně opomenut. V moderní medicíně se o něm neví, nevyučuje se a nepraktikuje se. Slovo Kundaliní se v učebnicích současné medicíny nevyskytuje, zmiňují se o ní však významné staré učebnice indické medicíny, ájurvédy, a mnoho dalších náboženských textů a spisů.“ „Existuje subtilní síla, která je všepronikající silou Boží lásky a projevuje se ve všech věcech jako živoucí působení, veškerá výživa, která vše uvádí do rovnováhy. Je velmi vyvážená. Kdyby byl Tichý oceán jen o něco hlubší, než je, nastaly by problémy. Kdyby byly Himaláje, řekněme, jednou a půlkrát vyšší, vyvstaly by problémy. V přírodě je tedy všechno velice vyvážené.“ „Což je subtilní energie všude kolem nás, která nás organizuje a vyživuje, která dělá všechnu živou práci a především nás miluje.“ Sahadža jóga nás přivádí zpět k této prapůvodní touze a prakticky ji naplňuje. Díky tomu, že uspokojuje duchovní potřeby lidských bytostí, má Sahadža jóga potenciál obnovit rovnováhu na Západě a v západní medicíně. Podstatou Sahadža jógy však není léčit lidi. To je vedlejší efekt toho, jak se subtilní systém sám uvádí do rovnováhy. Protože se to nazývá Sahadža jóga, umožňuje nám objevit naše pravé Já, smysl našeho bytí, pravý význam toho, proč jsme tu. „Protože vy se teď musíte stát Duchem, dostat se nad fyzický, emocionální a mentální aspekt své bytosti a stát se Duchem. Neboť Duch je odrazem Boha Všemohoucího a Duch je univerzální bytost ve vás. Když se stanete Duchem, stanete se univerzální bytostí.“