Velikonoční púdža: Čistota, mravnost, děti

Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Velikonoční púdža: Čistota, mravnost, děti, 31/03/1991, Sydney, Austrálie

Dnes jsme zde, abychom uctili Krista, Jeho vzkříšení ze smrti. Existuje mnoho teorií o Jeho smrti, ve skutečnosti však vzkřísil sám sebe a pak odešel do Indie a usadil se tam se svou Matkou. Období po Jeho vzkříšení není popsáno v žádných knihách jako takových, ale v jedné z Purán, kde se píše o Šaliváhanovi, jednom z králů dynastie, ze které pocházím. Potkal Krista v Kašmíru a zeptal se Ho: „Jak se jmenuješ?“ Řekl: „Mé jméno je Issa.“ A král se Ho dále zeptal: „Ze které země pocházíš, z jakého místa?“ On řekl: „Přicházím ze země, která je cizí pro tebe i pro Mě, a nyní jsem zde ve své vlastní zemi.“ Myslím, že tím vyjádřil ocenění Indii. A pak tam léčil lidi. A je tam Jeho hrob a také hrob Jeho Matky. Existují také další příběhy, vytvořené lidmi, kteří o Něm mnoho nevěděli. Ale ať je to jakkoli, zjistíte, že pro Krista bylo velmi důležité a zásadní zaníceně vyučovat o morálce, tak jako v indických spisech, velmi důrazně. Pro Něj byla morálka nejdůležitější věcí v životě, protože jak víte, byl inkarnací Šrí Ganéši. Proto byl pro Něj princip Šrí Ganéši extrémně důležitý. A toto vyjádřil slovy: „V deseti přikázáních je řečeno: ,Nedopustíš se cizoložství,‘ Já vám však přímo říkám: ,Nebudeš míti smilné oči.'“ Až do takové krajnosti, že ani oči nemají být cizoložné. To je velmi dobré porozumění charakteru lidí, zatímco v dnešní době vidíme, že většině z nich pozornost smilně přelétá sem a tam. Také v jedné z Upanišád jsem četla, že dokonce jen hledět na ženu je smilstvo, jen myslet na ženu je smilstvo a příliš mnoho hovořit se ženami je také smilstvo. Viděla jsem, že v dnešní době existují ženy využívané pro vztahy s veřejností, všude, v každé zemi. Kdy prostě jdou a tlachají a mluví s vysoce postavenými lidmi, a to takovým způsobem, aby se cítili nesmírně polichoceni. A jednou z cest, jak získat výhody, falešné výhody, od vysokých hodnostářů je skrze tuhle záležitost vztahů s veřejností, je to velmi běžné. A toto je také částečně zodpovědné za korupci v mnoha zemích. Nemorálnost kráčí ruku v ruce s mnoha druhy násilí. Každý násilník, člověk, který je v mafii, člověk, který je považován za vyvržence, všichni jsou to smilníci nejhoršího typu. Každý tedy musí pochopit, jak je důležité, aby v Sahadža józe byla morálka naší základní hodnotou. Řekla bych, že dnes máme velké štěstí, že to máme oslavit v zemi Šrí Ganéši, že máme být zde, abychom oslavili Jeho vzkříšení, k němuž v podstatě došlo díky Jeho čistému, můžeme říci, absolutně niškalanka (bez poskvrny) životu. Životu, který byl tak čistý. Tou čistotou byl proto, že nebyl ničím jiným než čaitanjou, nebyl ničím jiným než vibracemi. Byl tak čistý, že mohl dokonce kráčet po vodě, byl tak čistý, že ani smrt Ho nemohla zabít. Musíme se tedy zaměřit na své očištění. O vzkříšení mluvíme, když máme na mysli získání druhého narození, jak jsem vám již řekla, že vejce se stane ptákem, tomu se říká „dvidžaha“ – dvakrát narozený. Stejným způsobem my, kteří jsme překryti svým egem a svými podmíněnostmi, se otevřeme a staneme se ptákem. A takhle jsme všichni přišli poznat Brahma, Všepronikající sílu, která je Brahma. A takto jsme se nyní skutečně stali dvidžaha, což znamená bráhmany. Pro ty, kteří nepoznali Brahma, jaký význam má pak, bez toho, jakékoli uctívání nebo jakékoli zpívání manter a podobně, když nejste napojeni. A pokud nejste napojeni, nemá to žádný význam. Musíme se však podívat sami na sebe, jak jsme na tom se svou čistotou. U lidí na velmi nízké úrovni lze vidět, toho jsem si všimla, že ta nečistota pochází, jak řekl Kristus, od „reptajících duší“. To jsou lidé, kteří začnou mluvit za zády druhých a mají z takových řečí radost. To je velmi nízký typ osobnosti. Myslím, že toto by ze Sahadža jógy mělo naprosto zmizet, protože to vytváří problémy a hlavní základní síla Sahadža jógy, což je kolektivita, je těmito lidmi poškozována. Zvláště bych o toto požádala ženy. Zejména manželky lídrů mají obrovskou zodpovědnost. Pokud začnou takto mluvit, když se začnou zajímat o takové hovory, pak spadnou na úroveň ostatních a je napadeno jejich mateřství. Jakákoli matka, která dovolí dětem takto mluvit, svým dětem naprosto kazí celý život. Kdokoli, kdo v Sahadža józe mluví o komkoli špatně, je opravdu extrémně nebezpečný pro oba, především je to však nebezpečné pro toho, kdo to dělá. Každý by se tedy měl trvale vystříhat i jen špatného smýšlení o druhých, natož pak mluvení. Pokud někdo takto mluví, měli byste si dát ruce na uši a říct: „To mi neříkej, nechci slyšet nic proti nikomu.“ Protože když začneme mluvit proti někomu, chytneme všechny špatnosti, které ta osoba má. Kromě toho, zkalí nám to mysl, vnikne do ní nečistota. Pak, když mluvíte s ostatními, narůstá to a zhoršuje se to. Je to na zodpovědnosti žen, aby byly velmi opatrné, protože tyto záležitosti jsou více ženské, protože ony se trošku separují, mají svůj výlučný okruh přátel a žijí izolovaně. Jsou jiné než muži. Když se muži na někoho musí rozčílit nebo když něco chtějí říct, tak prostě jdou, poperou se a skoncují s tím. Ženy to však budou držet v hlavě a tu a tam něco utrousí. A začít s tímhle je moc špatné, pohybuje se to jako červ a je to velmi nakažlivé. Všichni si tedy musíte pamatovat, že toto je první věc, které se musíte vyhnout, poslouchat něco proti někomu, mluvit proti někomu, vést tyto „společenské konverzace“. Totéž jsem řekla už v Perthu, protože když jsem tam přijela posledně, zjistila jsem, že si tam navzájem provádějí hrozné věci. Nyní vám to znovu opakuji, protože jsme v bodě, kdy musíme pochopit, že morálka se netýká jen sexu, ale zahrnuje opravdu mnohem širší oblast. Protože se chceme očistit, musíme dělat introspekci. Lidé se Mě ptají: „Jak to, že v Rusku jste to tak dobře zvládla?“ Ano, jedna věc je na Rusku skvělá, že jsou velmi introspektivní. Když si přečtete jakýkoli román ruského spisovatele, budete překvapeni, že všichni dělají introspekci, všechny postavy jsou introspektivní, chtějí vědět: „Proč to dělám?“ Například, někdo je lenivý. Nepracuje. Věnuje svůj čas čtení nebo něčemu podobnému a nemůže své fyzické tělo donutit k žádné zátěži. Pak dělá introspekci: „Proč, proč jsem tak líný? Proč nemohu dělat něco činorodějšího?“ Nebo někdo, kdo pořád dělá potíže, zlostný typ, že ho lidé nemají rádi, tak místo toho, aby se rozčiloval na ostatní, musí se dívat sám na sebe, do svého nitra: „Proč jsem takový, proč se o mě lidé nezajímají, co je to se mnou, co způsobuje, že jsem takový ubožák?“ Pak vidíte, že jste buď podmínění, nebo máte směšné ego, které se nadouvá a nutí vás dělat špatné věci, které byste dělat neměli. Tohle může být jedno z očišťování vaší mysli, když začnete dělat introspekci. Zjišťuji, že současná kultura není pro lidské bytosti velkým přínosem. Je taková, že nevíte, co mají lidé za lubem, co mohou udělat, jak daleko mohou zajít. Nic není nemožné. Toho jsem si všimla v některých manželstvích, která jsme měli, tak šokující věci, že Mi o tom muži ani ženy nikdy neřekli, a dostali příšerné nemoci. A jen Mi způsobili problémy. Jsou zde mnozí jiní, kteří udělali podobné věci. Především tedy musíte vědět, že v Sahadža józe nemůžete být pokrytečtí. Pokud jste pokrytečtí, pokud v Sahadža jógu upřímně nevěříte, pokud do ní nejste plně ponořeni a nevyčistíte se a neponoříte se sami do sebe, pak budete velmi brzy odhaleni a vyhozeni ze Sahadža jógy, o tom není pochyb. Já nebudu vyhazovat, Já odpustím, jak jsem vám však říkala, jsou zde dvě síly, které v Sahadža józe působí, jedna je odstředivá a druhá dostředivá. Dostředivou silou jste přitahováni, ale odstředivou silou budete vyhozeni. Každý tedy musí být velmi, velmi opatrný, protože to, co jste dostali, je něco opravdu nevšedního, tak překvapivě nebeského a tak snadného. Ve skutečnosti jsem sama překvapená, jak se Mi podařilo dosáhnout toho všeho. Podařilo se to, protože – jak jsem vám říkala – Všepronikající síla sama převzala dynamickou roli. Působí, protože je nyní… jsme nyní v Krita juze. Krita juga nastává při přechodu jedné jugy do druhé. Například jsme měli Kali jugu. Kali juga musí přejít v Satja jugu a mezi tím je Krita juga, kdy se toto děje, a v té době probíhá evoluční vývoj. Nyní tedy začala poslední evoluce a tato Všepronikající síla se opět stala velmi dynamickou. To proto dostáváte všechny ty Mé fotografie a všechny takové věci a také dáváte lidem realizaci, vy sami, a jste překvapeni ze zázraků, které se vám dějí. Každý vám může vylíčit stovky zázraků. Tyto zázraky tedy také vypracovává tato Všepronikající síla. Pokud v tomto klíčovém okamžiku, kdy máme všechny tyto možnosti, zkoušíme být pokrytečtí, poškozujeme sami sebe. Když zkoušíme kritizovat druhé, a ne sami sebe, pak nám takzvaně ujede vlak. Musíte pochopit důležitost této doby. To je něco, co lidem uniká. Sajadža jóga je velmi dobrá, protože jste požehnáni a cítíte, že jste v bezpečí, cítíte, že jste chráněni, vše je velmi dobré, získáváte tolik bratrů a sester, také vidím vaše obličeje, září prostě jak růže; to všechno je dobré, přesto však je zde stále šance, že můžete spadnout zpátky. A proto se musíte očistit. Nikdy nebuďte sami se sebou spokojeni. Někteří lidé, když k nim promlouvám, nikdy nechápou, že mluvím právě k nim, myslí si, že mluvím k někomu jinému. Zkuste tedy prosím pochopit, že musíme dělat introspekci, musíme meditovat, a když jsme si vědomi svých vlastních chyb, začneme je pozorovat a ony odpadnou. Je zde ohromný úkol, který musíme zvládnout, a to osvobodit celé lidstvo. A pro tento úkol musíte být něčím velmi výjimečným. Musíte být perfektní. Lidé vás uvidí. Všimla jsem si lidí, kteří si libují v chození na pódium a zkouší se předvádět. To je ego, pochopte, že je to ego. Pokud nejste tím, o čem mluvíte, nikdo vás nebude brát vážně. Naopak, všechny odradíte a zmizí ze Sahadža jógy. Jestli se budete předvádět, lidé si řeknou: „Podívejte, jak se předvádí!“ Každý vás takto může vidět. Možná tak nevidí sami sebe, ale u druhého to poznají. Na všechny tyto projevy ega si tedy musíte dávat velký pozor. Když například máte peníze, pak se budete zkoušet vytahovat, když máte nějakou moc, například máte určitou pozici ve vládě, budete se zkoušet předvádět, kvůli jakýmkoli těmto umělým věcem. Znala jsem lidi, kteří se předváděli kvůli absurdním věcem, které nemají žádný význam. Nerozumím tomu, všechny tyto věci jsou vnější, neobohacují vás, rozhodně vám nedávají tu sílu, kterou potřebujete, a už vůbec vás nedělají krásnými. Žádná z těchto vnějších věcí, které může mít každý, z vás tedy nedělá nic velkolepého. Ale vnitřní bohatství, které si vybudujete, je jediný způsob, jak se můžete očistit. Pak může nastat znovuzrození v tom smyslu, jak o tom mluvil Kristus. Nyní přišel čas znovuzrození, všichni jste zrovuzrozeni, ještě se však musíte vyčistit. Především, jak jsem vám řekla, morálka by měla být nejvyšší prioritou pro nás všechny. Jen si uvědomte, jaký teď lidé vedou život. Například na Západě jsme se s manželem dostali do jiné atmosféry, do jiné kultury. Zúčastňovali jsme se večírků a všech podobných záležitostí a zjistila jsem, že žádný muž není v bezpečí, žádná žena není v bezpečí. Všichni spolu navzájem flirtují, Bůh ví proč, je to neradostná honba za ničím. A když se vrátí domů, co zjistí? Že manželka zmizela nebo manžel zmizel. Takový život plný nejistoty mají proto, že nemají žádný smysl pro morálku. Pro ně jsou tato potěšení něco velkého a kvůli tomuto nepochopení života cítí strašlivou nejistotou. Svoje děti musíte vést k řádné a zdravé morálce. Kvůli tomu se musíte vhodně chovat. Neměli byste zacházet do romantiky v přítomnosti dětí, neměli byste jim vytvářet situace, že se zamknete v pokoji a děláte všechno možné, naopak, chovejte se způsobem, který je důstojný. Jinak to děti od vás pochytí a začnou s tím také. A také musíte být opatrní ohledně televize a věcí, které tam ukazují nebo jaké děti sledují, musíte být opatrní a říci jim: „Toto je špatné. To je velmi špatné a to by nám přineslo jen problémy.“ Jestli máte se svými dětmi harmonický vztah, nebudete mít žádné problémy. Vidíte, že i když zde mají o těchto věcech tolik osvěty, přesto máte s dětmi spoustu problémů. Kdežto my naše děti ve všech těchto věcech nevzděláváme, a přece v Indii tyto problémy nemáme, protože je v tomto směru udržujeme nevinné. Když se děti udržují nevinné, nezačnou se tím zabývat a nikdy se nedostanou do žádných problémů, které jsou způsobeny zvědavostí. Nikdy v nich neprobuďte zvědavost. Vy budete šťastní, děti budou šťastné a jejich život bude od samého začátku založený na morálce. To je to, co musíte dát svým dětem, řádný smysl pro morálku. Další věc, kterou vidím, je, jak velmi důležité je věnovat svůj čas Sahadža józe. Spousta lidí nevěnuje svůj čas, nepracují v ášramech, nemyslí na to, že musí dělat něco pro Sahadža jógu. Musíte porozumět tomu, že jste nedílnou součástí jednoho těla. Představme si, že teď nedovolím jedné ruce pracovat, znehybním ji. Pak zjistíte, že nebude nikdy pracovat, zeslábne, nebude schopná dělat nic, bude zbytečná. Musíte tedy používat všechny končetiny těla stejně, vy všichni musíte věnovat úsilí fyzicky, duševně a emocionálně, cokoli je třeba pro práci v Sahadža józe, protože to je vaše práce. Já nepotřebuji Sahadža jógu, Já to nemusím dělat. To kvůli vám jsem s ní začala a teď je to na vás, abyste ji předali ostatním. Je to vaše zodpovědnost, měli byste to tedy vzít za své. Například víte, že ve svém věku každý třetí nebo čtvrtý den cestuji a cestuji na dlouhé vzdálenosti. Proč to vše dělám? Já to nemusím dělat, Já nepotřebuji nic. Dělám to prostě proto, že takový má být Můj život. Nevím, jak vysvětlit, proč to dělám, opravdu. Logicky to nezní smysluplně. Ale když Mě vidíte, říkáte: „Máme k Matce velkou úctu, velmi si Jí vážíme, máme Ji velmi rádi, uctíváme Ji,“ a tak podobně. Ale dáváte tolik, kolik Ona? Kolik dáváme my? Za druhé, také jsem slyšela, že lidé jsou velmi lakomí v dávání peněz na Mé programy a podobně. Chcete, abych sem přijela. Dříve jsem utrácela své vlastní peníze, ale vy přece nechcete, abych sem přijela za své vlastní peníze, nebo je to správné? Ano? Pokud máte sebeúctu, nelíbilo by se vám, kdybych přijela a utrácela svoje peníze za cestu, utrácela za stavbu tohoto a utrácela peníze za benzín do vašich aut. Chtěli byste, aby to tak bylo? Ne. Dozvěděla jsem se, že na Můj program přišlo mnoho lidí, ale nic za Mé programy neplatí. To je velmi špatné. Pokud neplatíte, musím vám říct, že okamžitě začnete strádat, a sice finančně, protože když nedáváte, peníze nepřichází. Těm lidem, kteří byli štědří, se velmi dařilo, i v Austrálii, i v Indii. Musím vám tedy říci, že – i když to není zkouška pro vás – když lidé říkají: „Matko, naše věci se nedaří, nevypracovává se to,“ tak je někde něco špatně. Jakmile se začnete odevzdávat Sahadža józe, okamžitě zjistíte, že se věci vypracovávají. Třeba jste něco udělali špatně, co jste dělat neměli, nebo jste něco nepochopili, udělali jste něco na základě špatného pochopení, zkuste to zjistit. Věci se musí řešit. Musí se zklidnit, v Sahadža józe. Všechno se dá do pořádku. Nejen to, už jsem viděla, že se všechno začne naprosto krásně srovnávat, a vy jste překvapeni, jak vše funguje. Od malých věcí po velké. Takže když se to ve vašem životě nevypracovává, rozhodně je něco špatně. Je to tedy vaše morálka, řekla bych, finanční morálka. Také jsme v této vaší zemi měli určité nepříjemné problémy, kdy přišli hrozní lídři, kteří se zajímali jen o peníze, proto přišli do Sahadža jógy, a všichni dobře víte, co se s nimi stalo. Takže do Sahadža jógy nepřicházíte kvůli penězům, ale přicházíte kvůli všemu, v tom smyslu, že musíte v úplnosti získat ten vyšší stav. Stejně tak však musíte také dávat, s otevřeným srdcem. Uvědomte si, že jste dostali tak obrovský dar, takže – jak jej nejlépe využít? Já samozřejmě nepotřebuji vaše peníze. Nejsem vůbec ani v podobné situaci, v jaké byl Kristus, a ani On si žádné peníze nikdy nevzal. Nepotřebuji od vás tedy žádné peníze. Ale přesto, z jiných důvodů, tito lidé, kteří neplatili, by si měli pamatovat, že pokud chtějí, aby jejich děti byly v pořádku, pokud chtějí, aby jejich rodiny byly v pořádku, pokud chtějí být sami v pořádku, co se týče peněz, pak bez egoistických pocitů, bez vyvíjení tlaku na lídry, zkuste utrácet peníze způsobem, který je pro Sahadža jógu skutečně užitečný. Další bod se týká rodiny, jak jsem vám řekla už včera: „Můj dům, musím mít svůj vlastní dům, musím, ano.“ Obzvláště manželky lídrů. Znovu bych je měla varovat, protože všechno toto vytvořilo problémy takového rozměru, že jsme je museli vykázat ze Sahadža jógy. Navzdory tomu, že manželé byli velmi dobří. Některé ženy však chtěly mít své vlastní domovy, své vlastní děti, chtěly bydlet ve svém. Když tedy takto smýšlí manželka lídra, co se pak stane s ostatními? Ostatní mají následovat příklad, který přichází od lídra, a když toto lídr nemá a jeho žena není tím příkladem, pak to celou věc může být naprosto ohrozit, a to jsem už viděla, že lidé potom velmi trpí, když si neuvědomují, že jsme všichni nedílnou součástí jedné rodiny. Začneme uvažovat… představte si, že odřízneme jeden prst a zasadíme ho jinam, co z něj vyroste? Vyroste z něj snad strom? Nebo co z něho vyroste? Nic. Bude z něj suchá větvička. Dokud jste se nepřipojili k celé této velké věci, nebylo důležité, jestli někde degenerujete, ať už to bylo kdekoli, na tom nezáleží, když jste se však teď přidali a stali se součástí rodiny, tak dbejte na to, jak se chováte, jaké jsou vaše děti. Jsou kolektivní? Dělí se nebo bojují? Zkuste se postarat, aby se vaše děti dělily o své věci s ostatními. Především to ale začněte dělat sami, jinak to děti dělat nemohou. Podívejme se teď na Krista, žil sotva čtyři roky, v tom smyslu, že nepobýval ve své domovině. Měl pouze čtyři roky, aby naplnil misi, kterou musel vykonat. Byl tam tedy jen proto, aby dosáhl tohoto vzkříšení Ádžňá čakry. V tak krátkém období, kolik krásných podobenství předal, na kolika místech byl, ke kolika lidem hovořil! Strávil takto celý svůj život. Žil velmi jednoduchým způsobem a neměl takové stany nebo něco podobného. Chodíval do hor a na jednu horu, jak víte, Kázání na hoře jsou velmi známá, tam shromáždil lid a hovořil k němu. Oni Mu naslouchali. Nikdo však nevstřebal nic z toho, co řekl. Měl velmi málo žáků, asi dvanáct, kteří Ho také pochopili, až po Jeho smrti, předtím nepochopili, kým byl. V podstatě si nedokázali ve své mysli představit: „Co vlastně dělá, o čem hovoří?“ Teprve až byl vzkříšen, přimělo je to zamyslet se: „Kým byl a co udělal? Jak je možné, že jsme Jeho žáci?“ A byli to obyčejní rybáři, to víte velmi dobře, jejich inteligence se však náhle projevila, jejich dynamičnost se projevila a oni opravdu ukázali, jak krásně lze dosáhnout toho, čemu můžeme říkat druhé narození. Křesťanství však se šířilo pod špatným praporem Pavla a Augustina. A v tom vidíme problémy křesťanství. Takové, že jsme šokováni. Jak může být Kristovo křesťanství takové? Ono však takové je a toto Kristovo křesťanství, které vzniklo, nemá s Kristem nic společného. On na to ale upozorňoval: „Budete Mě volat Kriste, Kriste, a Já vás nepoznám.“ My jsme ti lidé, kteří Jej přináší. A také řekl: „Budou mít na hlavě znamení a Já poznám, kteří to jsou.“ Takže každopádně, vy jste už označeni, Kristus vás už vybral při svém Posledním soudu, On vás vybral a vy jste tam, přesto však každý musí vědět, že je tu ještě stále reálná možnost, že bychom mohli být pokrytečtí, že si jen hrajeme se slovy, že se stále ještě musíme vyčistit. Obraťte tedy mysl do nitra a podívejte se: „Kde jsem co udělal špatně?“ Pokud jde o Múladháru, pak vy jste lidé, kteří mají mimořádnou zodpovědnost. Australané mají větší zodpovědnost než kdokoli jiný, protože toto je místo Šrí Ganéši. A pokud plně nepochopíte, jak důležité je vyčistit Múladháru, jsem si jistá, že nebudete schopni v Sahadža józe dosáhnout žádné výšky. Vy všichni byste se tedy v tomto směru měli rozhodnout a vypracovat to, aby zde nebyly žádné problémy vašeho vzestupu, vašeho stoupání, protože jste tak čistí, tak krásní. Všeho tohoto jste už dosáhli celkem bez obtíží. Jenom byste, když se tyto věci, kterých jste už zanechali, náhle zkouší znovu vynořit, neměli dovolit, aby vstoupily do vašeho života, měli byste je prostě odhodit. Například jako list lotosu, když je pod vodou, nic neukazuje, ale když se vynoří, pak už na něm voda neulpívá, hned sklouzne. Nepřipoutává se k žádné vodě. Můžete na něj lít vodu, jakékoli množství – prostě steče. Na toto tedy musíte přijít. Vztahy mezi vámi a ostatními, rasismus nebo další věci, musíme se tomu prostě postavit. Není vůbec dobré kohokoli nenávidět z jakéhokoli malicherného důvodu. Na Kristovu kvalitu odpuštění ve chvíli, kdy byl ukřižován, na tu je třeba pamatovat. Na to, jak odpustil těm, kteří Ho ukřižovali, protože nevěděli, co činí. Ale i když v Sahadža józe lidé vědí, co dělají, stejně zkouší ukřižovávat. A toto ukřižovávání může být v pořádku pro toho, kdo je ukřižováván, ale velmi nebezpečné pro toho, kdo to dělá. Toto je tedy třeba pochopit, že abyste se zbavili všech těchto věcí a dostali se ze všech svých ukřižovávání, musíte mít extrémně čistý, ideální, krásný život. Měli byste být hrdí na svoje ctnosti. Měli byste být hrdí na svoji velikost. Měli byste být hrdí, že jste tak charakterní. Není nic, kvůli čemu byste se měli cítit špatně. Jinak mají lidé sklony chvástat se svými špatnostmi, jak je tomu v současné době, ne svými dobrými vlastnostmi, na které se pohlíží jako na špatný způsob chování. Není třeba se chvástat ani jedním, měli byste však být hrdí na věci, které jsou tak krásné, tak hezké a dávají tolik energie. Kristus se musel sklonit před přáním svého Otce. Žádal Ho: „Kdybys ode Mne mohl odejmout tento kalich, bylo by to příjemné.“ Když však Otec řekl: „Ne, tento kalich musíš vypít,“ akceptoval to a prošel tím velmi statečně a krásně. Musíme mít stejný druh odevzdání, že ať už musíme udělat cokoli, měli bychom to udělat s odevzdáním. Neměli bychom si myslet, že tím něčeho dosahujeme, že se tím ukazujeme nebo něco podobného. Měli bychom cítit jen to, že se to uskutečňuje, protože se odevzdáváme. Měli bychom své odevzdání se vnímat jako velké požehnání. Když si dáte pozornost do srdce a jen řeknete: „Odevzdávám se,“ je to víc než dostačující. Neměli byste ale říkat: „Matko, prosím, pomoz mi se odevzdat.“ Chci říci, jak vám může Matka pomoci? Všechny tyto modlitby jsou někdy útěkem od reality. „Jen mi pomoz, pomoz mi s tím.“ Odevzdat se je velmi snadné. Stačí jen říct: „Matko, přijď do mého srdce a přijď do mé hlavy a přijď do mé pozornosti,“ to je vše. Opakujte si to: „Prosím, přijď do mého srdce, přijď do mé hlavy a přijď do mé pozornosti.“ A když toto budete opakovat, Kundaliní bude stoupat a úplně vás vyčistí. Ona je Ta, která vás očišťuje. Stále čistí vaše čakry. Jenže problém je v tom, že je vždycky znovu pokazíme. Znovu a znovu, obojí, pořád dokola, stoupá a čistí. Všechny tyto problémy máme tedy proto, že neděláme introspekci. Také jsem viděla, že lidé jsou velmi připoutáni ke svým manželkám nebo manželům, takže nevnímají nikoho jiného. Pro ně je špatné všechno kromě nich samotných, kromě jejich manželů nebo jejich manželek. Toto je, zdá se, velmi časté selhání. Tento druh falešné připoutanosti ublíží nejen jiné osobě, ale vašemu manželovi nebo vaší ženě. Protože se také dají na špatnou cestu. Jakmile se jednou dají na špatné věci, nemá to konce a budou zničeni. Nyní přede Mnou leží úkol jet do oblasti Višudhi, do Ameriky, což je další velmi obtížný úkol. A dokud to tam nebude napraveno, Můj krk se nebude moci dát do pořádku, Musím se do toho tedy opravdu pustit a musím to vypracovat. Jenže, jak víte, Američané mají něco s mozkem. Já tomu prostě nerozumím. Mají rádi lidi, kteří od nich berou peníze a dělají z nich hlupáky, kteří mají Rolls-Royce a všechno možné, umíte si to představit? Nepustili by Mě do televize, protože nemám žádný Rolls-Royce. Rozumíte, do televize, do vlády, umíte si představit televizi, kde vás nepřijmou, protože nemáte žádný Rolls-Royce? Není to „prestižní“. Když získám Rolls-Royce tím, že budu každého podvádět, pak to bude velmi prestižní, bude to byznys. Když se tedy děje tohle všechno, lze vnímat, že úroveň duchovnosti je opravdu veliká na místě jako Austrálie, která je odříznuta od světa, která je tak vzdálená. Duchovnost se zde projevuje velmi dobře a jsem si jista, že v Sahadža józe vyrostou velmi vysoko, když si udrží toto porozumění, že žijí na půdě Šrí Ganéši. Je tedy velmi důležité, jak žijete, nakolik čistě a s jakým porozuměním. Dnes je tedy den Kristova vzkříšení, měli bychom říci, že je to vzkříšení pro nás všechny. On je ten, kdo to zvládl, kdo to pro nás všechno udělal, a On je ten, kdo nám tolik pomohl, jinak by pramen Kundaliní nikdy nemohl vstoupit do Sahasráry. Měli bychom Mu tedy být velmi vděční, z celého srdce, a také byste se měli snažit vstřebat Jeho kvality. Je zde ještě jedna kvalita, samozřejmě, že když se lidé pokoušejí kritizovat vaši Matku nebo zkouší Matku urážet, rozzlobí vás to, přesně jako Krista. On nemohl tolerovat žádné urážky ani jakýkoli nedostatek respektu vůči své Matce. On sám řekl, že toto nebude tolerováno. Stejně tak i vy, když se zlobíte jen pro tohle, jsem s vámi. Jsem naprosto s vámi, není třeba mít jakékoli pocity viny ani nic podobného, když chápete, že cokoli děláte, děláte s naprostou upřímností, s úplným porozuměním. I když děláte chyby, nevadí. Ta chyba něco přinese, vy však musíte být extrémně upřímní, tento pocit by ve vás měl být. Podívejte se na Kristovo cítění. Chápete, On ukřižoval sám sebe! On si o ty problémy říkal. Ušel celou tu cestu tam, přitom to nemusel dělat, vstupovat do té oblasti, a dostalo se Mu tohoto. Samozřejmě, vy dnes nebudete kvůli svému znovuzrození ukřižováni, rozhodně ne, ale svým způsobem musíte ukřižovat všechno, co je ošklivé, všechno, co je špatné, co škodí vašemu růstu. Musí se z vás stát opravdu velmi krásní lidé, velmi krásní. Každý, kdo s vámi hovoří, každý, kdo vás vidí, by měl říct: „Potkal jsem tu a tu osobu, velmi krásnou, tak jsem se zeptal: ,Jak to, že jste tak krásný člověk?‘ a ta osoba řekla: ,Jsem sahadžajogínka‘.“ To je Moje velice častá zkušenost, velmi obvyklý zážitek. A to hlavní je, že si musíte vážit své seberealizace, svého vzkříšení. Pokud si nevážíte svého vzkříšení, nepomůžete ani sobě, ani druhým. Jednou jsem náhodou potkala vysoce postaveného soudce Nejvyššího soudu v Haagu, což je Mezinárodní soudní dvůr, a to v Rumunsku. Seděl tam. Já jsem tam také seděla a on se na Mě díval. Zkoušela jsem si ho zařadit, ale nešlo to. Pak jsme odjeli do Paříže a on byl také v Paříži. Přestupoval ve Frankfurtu, kde jsem přestupovala i Já. Přišel ke Mně a zeptal se: „Nepotkali jsme se náhodou už někdy?“ Řekla jsem: „Možná.“ Věděla jsem, kdo to je, ale byla jsem zticha. Řekl: „Víte, jsem ten a ten a jel jsem do Indie a tam byla paní, která mě léčila, jste to Vy?“ Řekla jsem: „Ano, jsem ta a ta.“ Dobrá. Avšak to, co Mi řekl pak, bylo nanejvýš povzbuzující. Řekl: „Tehdy, když jste mě vyléčila, jsem byl moc rád, domníval jsem se, že jste jedna z těch léčitelek a podobně. Ale když jsem viděl život Dr. Nagena, mého kolegy, to, jak se změnil, to, jak se z něj stal tak dobrý člověk, tak báječný člověk, jednou jsem se ho zeptal: ,Co, co tě změnilo k lepšímu, jak můžeš být tak dobrý člověk v této hrozné době, kdy ze všech stran přichází tolik útoků?‘ Navíc zastával velmi vysokou pozici. ,Řekni, čím to je? Co tě udělalo tak dobrým člověkem? Žiješ na tomhle místě a sám víš, jak je Haag obklopen nejrůznějšími kriminálníky, drogami a tím vším. A ty jsi tak milý a nádherně ctnostný člověk. Co tě změnilo?’“ Na to mi řekl: „Vzpomínáš si na tu paní, která tě vyléčila? To Ona mě naprosto změnila. Díky Ní jsem se stal jogínem, a tím se mi změnil život, protože to ti dává tu sílu.“ Toto Mi tedy ten člověk řekl, opravdu Mě to velmi dojalo. Pak řekl: „Mohl bych teď dostat Vaši fotografii?“ Řekla jsem: „Nemám u sebe žádnou fotografii.“ Byli tam se mnou tři, čtyři sahadžajogíni, měli připnuté odznáčky, ale jen jeden byl navíc. Tajemník Nejvyššího soudu v Haagu tam s ním byl také. Tolik se pro to nadchl, že řekl: „Mohl bych dostat ten odznak?“ Dali jsme ho tedy soudci a ten druhý chlapík povídá: „A co já? Také bych rád měl odznáček.“ Zeptala jsem se: „A budete ho nosit?“ „Ano, ano, samozřejmě,“ a hned si ho připnul. Matteus najednou našel další odznak, ale oni už odešli k letadlu. Tak tam běžel a řekl letušce: „Dejte to prosím tomu pánovi.“ „Á, jednoho jsem už s tímto odznakem viděla. Dobrá, dám ho tomu druhému.“ A vzala to dovnitř. Umíte si to představit, tito lidé z tak vysoké společnosti, řekla bych, v tak vysokém postavení, takoví intelektuálové, kteří jsou soudci Nejvyššího soudu, v tom smyslu, že je to nejvyšší soud v Haagu, Mezinárodní soudní dvůr, a byli tak pokorní jen kvůli jednomu člověku, kterého viděli tak změněného. Dokážete si tedy představit, jak můžete změnit své kolegy, jak můžete ukázat lepší výsledky díky svému řádnému a důstojnému chování? Vypracuje se to velmi dobře, když máte takový příklad. A Kristus, proč udělal na lidi takový dojem? Svým osobním životem. Ve svém osobním životě ukázal, jak je mocný, a pak, na své smrti, ukázal svým vzkříšením, že byl někým, kdo přesahuje lidské chápání, kdy byl po své smrti prostě vzkříšen. Muselo to být tím, že byl zosobněním čistoty samotné, což opravdu byl. Dnes tedy musíme upevnit sami sebe takovým způsobem, že budeme žádat o čistotu a čistotu a čistotu a že v sobě tuto čistotu vypracujeme s naprostou upřímností. Už se nebudeme vydávat na výlety ega a myslet si, že jsme naprosto v pořádku. Ne, budeme jen prosit o naprostou čistotu v sobě. To je to velkolepé, co nám dal Kristus, čeho bychom měli dosáhnout, a měli bychom opravdu ukázat, že toho můžeme dosáhnout, této vnitřní čistoty. Ať už se vám stalo cokoli, zapomeňte na to, ničím takovým se netrapte, ať se stalo cokoli, je to uzavřený případ, avšak to, co se má stát, je, že byste všichni měli žádat o čistotu. Všechno kritizování, všechna nenávist a všechny tyto věci zmizí, a navíc vám čistota dá tu unikátní pozici, že jen tím, že uvidí váš život, se lidé změní. Jen tím, že uvidí váš život, se změní. Doufám, že se to zde velmi dobře vypracuje, a možná, než přijedu příště, budeme mít velmi mnoho sahadžajogínů, nádherně vzájemně propojených, s krásným vztahem jednoho k druhému, a tyto děti, které velmi rychle vyrůstají, také. Doufám, že se sem znovu vrátím, do země Šrí Ganéši, kde převzala velení čistota. Bůh vám žehnej! Velikonoční púdža je prostá púdža v tom smyslu, že my jen… samozřejmě, že omývání chodidel prováděné dětmi zde být musí, protože dnes je mimořádný den, ale jinak je to mnohem jednodušší púdža a nevyžaduje všechny ty věci, které obvykle děláme. Nejdříve ze všeho budeme mít Šrí Ganéša púdžu a děti mezi pěti a dvanácti lety mohou přijít sem.