Ádi Kundaliní púdža, 11/08/1991, (nekontrolováno), Weilburg, Německo Weilburg (Germany)

Dneska jsme se tady shromáždili, abychom uskutečnili Ádi
Kundaliní púdžu a také púdžu k vaší vlastní Kundaliní. Za prvé, a to je myslím
to nejdůležitější, čemu musíte porozumět o vaší vlastní Kundaliní, je, že
seberealizace je sebepoznání. A tou, která vám dává vaši sebeznalost, je vaše
Kundaliní, protože když stoupá, zjistí, jaké jsou problémy vašich čaker.
Říkáme, že je to čisté přání, ale nevíme, co je ta čistota. To znamená vaše
cudné přání. Nemá to v sobě žádný chtíč, […]