1.veřejný program v Praze: Bůh všemocný a Jeho láska

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-17 God Almighty and His Love, Prague, Czech Republic, DP, 82' Chapters: Preparations, Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (18)
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Upload subtitles

Feedback
Share

První veřejný program v Praze: Bůh všemocný a Jeho láska, 17/8/1991, Československo

Klaním se všem hledačům pravdy. Na úvod musím říci, že pravda je to, co je. Nemůžeme ji chápat jako pojem, tento pojem nemůžeme vytvořit, ani ho nemůžeme změnit. Bohužel, ani ji nemůžeme poznat s tímto lidským vědomím. Musíme se stát jemnější, subtilnější bytostí, abychom poznali pravdu, což znamená, že musíme být duchem. Proto je nutno chápat, že je to živoucí evoluční proces. Je to živoucí dění v našem nitru, které nás činí duchem, za což nemusíte platit. Nemůžete na to vynaložit žádné úsilí, prostě to funguje, protože jste hledači pravdy. Cokoliv vám teď říkám, musíte tomu naslouchat s otevřenou myslí vědce. Pokud se potvrdí, že to je pravda, jako čestní lidé to musíte přijmout, protože je to pro vaše blaho a pro blaho celého světa. Vidíme zde krásné květy, ale považujeme je za samozřejmé.

Ani nemyslíme na to, že pocházejí z maličkých semen. Podívejme se na naše oči, co je to za mikrokameru, a my to bereme jako samozřejmost. Takže musíme chápat, že existuje nějaká síla, která dělá tu živoucí práci. Tedy první pravda je, že vy nejste toto tělo, tato mysl, toto ego či podmíněnosti, nýbrž vy jste čistý duch. Druhá pravda je, že existuje jemná síla božské lásky, která dělá všechnu tu živoucí práci. Touto silou jsme se dostali z úrovně améby na tuto úroveň a existuje velmi malý průlom, kterého musíme dosáhnout, abychom poznali pravdu. Nevíme, co je ta absolutní pravda. Proto se hádáme navzájem, bojujeme spolu, válčíme. Ale pokud všichni poznáme pravdu, je pouze jediná. Tak jako vy všichni vidíte, jak zde sedím, všichni víte, že tu teď sedím, není o tom žádný spor.

Ale když se stanete duchem, můžete cítit Všepronikající sílu, kterou jste nikdy předtím necítili. Ucítíte ji na špičkách svých prstů a také pocítíte chladný vánek Ducha svatého, jak vychází z vaší hlavy. Podle Bible existuje Bůh všemocný, což je Bůh Otec a Bůh Syn. A třetí ze svaté Trojice je Duch svatý. Ale jak můžete mít Otce a Syna a žádnou Matku? Ženy se nazývají „druhořadými občany“, protože se říká, že Ona nebyla u stolu s dvanácti apoštoly u Poslední večeře. Ale jak to, že tam máte Pavla, který také neseděl u stolu? Lidé cítili, že Matka Krista je Bohyně, tak ji nazvali Madonou. A já nechápu ty, kteří ji nechtějí za Bohyni, že ji v Polsku uctívají jako Černou Madonu. Stejným způsobem se vytvořily v každém náboženství problémy, protože to chtěli mít zorganizováno tak, jak to chtěli mít.

Takže lidé z toho usoudili, že není žádný Bůh, protože ať vyznáváte jakékoliv náboženství, mohou se dopustit jakéhokoliv hříchu. Ztratili víru v Boha. Když se stanete duchem, budete vědět, že Bůh Všemocný existuje a Jeho láska je jeho Všepronikající živoucí síla. Sahadža jógou se může dokázat, že existuje Bůh a že existuje Jeho síla lásky. Pokud věříte v Boha slepě či v něho nevěříte, je to totéž. Mnoho lidí přichází za mnou a říkají: „Matko, modlíme se k Bohu a nic se neděje.“ Jsme jako lidé, kteří nevěří v Boha. Důvod je, že nemáte spojení s Bohem. Pokud tento stroj není napojen na hlavní vedení, nebude fungovat. Jestliže váš telefon není napojen, nebude fungovat.

Takže první věcí je získat spojení s touto Všepronikající silou. A vy všichni máte božskost uvnitř sebe. Vy všichni můžete dostat Seberealizaci a spojit se s touto Všepronikající silou. Neměli byste mít před tím žádný ostych. Je to tak jednoduché. „Sahadža“ znamená, že je to vrozené, a všichni máte právo získat to spojení, – jógu, bez jakýchkoli těžkostí. Výsledkem toho se všechny vaše fyzické, mentální, emocionální problémy mohou vyřešit. Dokonce i vaše materiální problémy se vyřeší. A nad to všechno, vstoupíte do Božího království, což je oceán radosti. Toto se vám stane.

Je to extrémně jednoduché, což nemůžete dosáhnout četbou, studiem či čímkoliv takovým. Není to mentální čin, ale živoucí dění. Dnes, myslím, jste slyšeli o Kundaliní a síle, která je ve vašem nitru. Zítra vám povím o povaze ducha. V tomto krátkém čase je obtížné předat vám úplnou ideu tohoto vědění od základů. Určitě jsem udělala aspoň čtyři tisíce přednášek na toto téma jen v angličtině. Tak jako je zde tolik světel, která můžeme rozsvítit jedním vypínačem, ale pokud vám musím vyprávět o elektřině a její historii, jak přišla sem do Prahy, budete se nudit. Jen jedním vypínačem lze rozsvítit světlo protože vše je tak vystavěno. Stejným způsobem je vše zabudováno uvnitř vás. Takže je lépe dostat osvícení a pak se dozvědět o subtilních věcech.

Ale v každém případě bych chtěla, abyste mi v krátkém čase položili pár otázek. Pouze žádám, abyste se mě neptali na věci, které nemají žádný vztah k tomuto předmětu. Prosím, snažte se pochopit, že jsem sem nepřijela, abych si od vás cokoliv vzala. Přijela jsem, abych vám dala to, co je již vaše vlastní. Můžete mi klást otázky. Odsuňte to vše odsud, můžete to posunout dále, protože mne lidé nevidí. To je v pořádku, jen si vezmu brýle. Nahlas. Pomáhala jste mi ve Vídni, s ušima. Ale ona neslyší tak dobře.

Dobrá, to je jiné. Podívám se na to znovu, meditoval jste? Dobře, podíváme se na to ještě. Dobrá posaďte se, podíváme se znovu. Podíváme se na to zítra. Nemají žádné otázky? Báječní lidé! [neslyšitelná otázka] Především jsem vám říkala, nemějte žádný ostych, a neposuzujte sami sebe. Otázka zněla, co když nejsou připraveni. Vaše Kundaliní o vás ví všechno.

Ona je vaše matka, vaše individuální matka, a ona touží dát vám vaše druhé zrození. Už slyšíte? Abychom probudili Kundaliní, musíme dlouho meditovat. Co znamená „dlouho meditovat“? Už jste to všechno udělali v předchozím životě. Proto jste zde. Jste předurčeni být zde. Jak vidíte budoucnost Země? Čeho? Země.

Naší planety Země, na které žijeme. V Praze nebo? Jak vidíte budoucnost lidstva? Skvělá! V současné době je ve světě mnoho válek a velice násilných. A moje otázka je, co musí přijít předtím, než přijde radost? Víte, tyto války existují, kvůli problémům lidských bytostí, které je vytvořili. Pokud byste mohli transformovat lidské bytosti, tyto problémy se vyřeší automaticky. Jestliže bude transformován jistý počet lidí, oni to spustí. Už jsou jich tisíce, kteří byli transformováni, a vy můžete transformovat další, když jste transformováni sami.

[neslyšitelná otázka o Romech] Jakákoli rasa, ať už jsou cikáni nebo jakékoli rasy mohou být transformováni. Nemá to nic do činění s vaší rasou, národností nebo vaším náboženstvím, nemá to, co dělat. Je to něco niterného, vrozeného. Pokud jste lidská bytost, bude to fungovat. Nejlepší na tom je, že takzvané špatné karmy jsou také smyty. Pouze lidské bytosti si myslí, že mají špatnou karmu, zvířata ne. [neslyšitelná otázka o Kristu] Ovšem, ovšem. Kristus řekl, že ti, kteří nejsou proti nám jsou s námi. Všechny tyto inkarnace a všichni proroci jsou navzájem spřízněni. Ale my je vidíme odděleně a to vytvořilo nenávist mezi lidmi.

Existuje jedna navíc. Věříte, Ježíš Kristus byl zabit za naše hříchy, aby nám pomohl? Ano, On pro nás trpěl. Musel to udělat. Ale inkarnace vlastně nikdy netrpí. Musel to udělat, o tom vám řeknu později, protože způsob jak On musel projít centrem Ádžni – to optické překřížení bylo tímto uzavřeno. Takže On se musel nechat kvůli tomu ukřižovat. Jeho poselství je jeho vzkříšení, ne ukřižování, ale zmrtvýchvstání. Nyní už nemusíme trpět. Ti, kteří říkají, že musíte trpět, se absolutně mýlí.

Hodláte trpět více než Kristus? Jak můžeme pomoci lidem, kteří nechtějí dostat realizaci, získat ji. Nemohou. Nemohou, nemůžete jim ji vnutit. Kundaliní je síla čistého přání. Jestliže nemáte čisté přání, nemohu překročit vaši svobodu. Musí to být osobnost jako dobré semeno, které je zasazeno do Matky Země. Ale musíte mít přání, jinak se to nemůže vypracovat. Nemůžete přinutit semeno, aby vzklíčilo. Á, tento pán má otázku.

[neslyšitelná otázka] Fajn, to je dobrá otázka: že zvedáním Kundaliní jiným a také upevňováním sebe sama se stáváte řádným člověkem a ten druhý se také stává řádným člověkem. Skutečně se stanou svatými lidmi. Jsou mírumilovní, bez jakéhokoli chtíče a chamtivosti. Koneckonců, tento svět je vytvořen lidskými bytostmi, a pokud se lidské bytosti transformují, svět se promění. [neslyšitelná otázka] Nevím, co říkáte, nerozumím. Neměl byste se o mě bát. Nic vám o sobě neřeknu. Kristus řekl, že je Syn Boží, což byl. A protože to řekl, ukřižovali Ho. Lidé nechtějí slyšet pravdu, dokud nejsou realizované duše.

Takže já se nechci nechat ukřižovat, ještě musím dělat svoji práci. A proto říkám, že nemůžete brát peníze. Všichni ti lidé, kteří si udělali z náboženství kšeft a podnikání z šíření všech těch falešných guruů, ti všichni jsou proti mně. Také náboženství si udělala obchod, v současné době si všechna náboženství z toho udělala obchod, takže mě nemají rádi. Nemůžete si udělat obchod z Boha. Takže teď si uděláme lekci seberealizace. Proto znovu musím říci, že nemohu vnutit nikomu nic. Pouze ti, kteří to chtějí a přejí si to, by měli zůstat v hale. Jinak by měli opustit halu. A ti, kteří nechtějí, by neměli zůstat sedět, prosím.

Tak na úplný úvod musím zase říci, mějte plnou sebedůvěru, že vy všichni dostanete svoji realizaci. Za druhé, jsou tři podmínky, které musíte pochopit. První podmínka je, že musíte zapomenout na minulost, a nemáte se cítit vůbec vinni. Koneckonců, jste lidskými bytostmi, a ať už jste udělali jakoukoli chybu, je to v pořádku, nejste Bůh. Ale pěstování pocitů viny je něco jako duševní mučení. A také když se cítíte vinni, toto centrum zde na levé straně bývá postiženo a vy fyzicky mučíte sami sebe. Protože když je centrum to postiženo, pak dostanete angínu, bolestivost obratlů a všechny ty nemoci. Takže jaký to má užitek cítit se vinen? Prosím, nemějte pocity viny. Když říkám, neciťte se vinni, mnoho lidí odchází, protože se chtějí cítit vinni a onemocnět.

No a třetí podmínka je, že byste měli odpustit všeobecně každému. Někteří lidé říkají, že je to velmi obtížné, ale ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Když neodpustíte, trápíte sami sebe pro nic za nic. Neměli byste ani myslet na lidi, kterým máte odpustit. Prostě řekněte „odpouštím každému“ a hned se budete cítit lépe. To je vše. Teď si vezmeme na pomoc Matku Zemi, musíte si zout boty, toť vše. Prosím, dejte pravé a levé chodidlo od sebe. Jen asi na pět, deset minut, to je vše. Jak vám bylo řečeno – existují dvě síly, levá a pravá.

Proto položte svoji levou stranu na jednu stranu a pravou stranu na druhou. Levá strana představuje sílu vašeho přání, pravá strana představuje sílu vaší činnosti. Tak prosím, položte svoji levou ruku na levou stranu na klín a pravou stranu použijeme pro vyživování našich center na levé straně. Nejprve si ukážeme, jak přikládat ruce k různým centrům na levé straně, abychom je vyživovali, tak prosím, nejprve se dívejte a pak budeme muset zavřít oči. Položte pravou ruku na srdce. Toto je centrum, kde se odráží Bůh Všemohoucí jako duch. A Kundaliní je odraz Ducha Svatého, čili prapůvodní Matky. Nyní prosím dejte svoji pravou ruku na horní část břicha. Toto je centrum vašeho mistrovství. Když se stanete duchem, stáváte se svým vlastním vůdcem.

Teď dejte svoji pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Je to centrum čistého vědění, s nímž vypracujeme všechnu božskou práci. Pak zvedněte svoji ruku na horní část břicha na levé straně. Zvedněte ruku na ohyb krku a ramene a otočte hlavu doprava. Toto centrum je postiženo, když se cítíte vinni. Nyní prosím položte ruku na čelo a skloňte hlavu, kam až je to možné. Je to centrum, kde musíte každému odpustit. Pak položte svoji pravou ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Toto je centrum, kde aniž byste se cítili vinni, aniž byste si připomínali chyby, jen pro svoje zadostiučinění si máte říci, máte požádat božskou sílu o odpuštění. Nyní musíte rozevřít svoji dlaň.

Položte střed své dlaně na oblast fontanelní kosti, která byla ve vašem dětství měkká kost. Propněte prsty a sehněte hlavu dolů, jak jen je to možné. Tak aby byl dostatečný tlak na vaši pokožku hlavy, propněte prsty. Položte hlavu dolů. Pohybujte pomalu kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Skloňte hlavu dolů. Nuže, to je vše, co máte udělat. Teď prosím položte obě svoje nohy od sebe, levou ruku směrem ke mně, a neseďte příliš zakloněni nebo předkloněni, ale pohodlně. Dále prosím položte svoji pravou ruku na srdce. Levou ruku směrem ke mně na klín.

Teď prosím zavřete oči. Zde mi musíte položit zásadní otázku, třikrát, můžete mě nazývat Matkou nebo Šrí Mátadží – „Matko, jsem duch?“ Nahlas. Jestliže jste duch, stanete se svým vůdcem, svým mistrem. Tak prosím posuňte pravou ruku na levou stranu břicha, na jeho horní část. Pracujeme pouze na levé straně. Zde mi musíte položit další otázku: „Matko, jsem svůj vlastní mistr?“ Řekněte tu otázku třikrát. Jak už jsem vám řekla, nemohu vám vnutit čisté vědění, protože respektuji vaši svobodu. Musíte mě o ně požádat.

Posuňte prosím svoji pravici na dolní část břicha a silně stlačte. Tady musíte říci šestkrát, protože to centrum má šest okvětních lístků, „Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“ Šestkrát. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní začíná stoupat nahoru. Takže teď musíme vyživit hořejší centra svojí sebedůvěrou. Nyní zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Zde musíte říci s plnou důvěrou desetkrát: „Matko, já jsem svůj vlastní mistr.“ Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, nejste tato mysl, ani toto ego nebo tyto podmíněnosti, ale jste čistý duch. Tak tedy zvedněte pravou ruku na srdce a zde máte říci s plnou důvěrou desetkrát – dvanáctkrát, „Matko, já jsem duch.“ Desetkrát až dvanáctkrát.

Tato Všepronikající síla je silou soucitu a lásky. Je oceánem absolutního vědění. Nahlas, nahlas. Ale především je oceánem odpuštění, ať už jste udělali jakoukoli chybu, tento oceán ji může rozpustit velice snadno. Tak prosím odpusťte sami sobě a položte ruku na ohbí krku a ramene a otočte hlavu doprava. Zde s plnou důvěrou řekněte šestnáctkrát, „Matko, já nejsem vůbec vinen.“ Už jsem vám řekla, že ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale pokud neodpustíte, pak nahráváte na špatnou stranu. Tak dále zvedněte pravou ruku přes na čelo a skloňte hlavu co nejníže. Zde musíte říci s plnou důvěrou a od srdce, nezáleží na tom kolikrát, „Matko, odpouštím každému všeobecně.“

Pak prosím dejte pravou ruku na zátylek a zakloňte hlavu, jak je možné. Zde, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své chyby, jen pro svoje zadostiučinění máte říci od srdce, nezáleží kolikrát „Ó božská Sílo, pokud jsem udělal nějaké chyby, prosím odpusť mi.“ Nyní roztáhněte úplně prsty, a střed své dlaně položte na vrcholek hlavy. Nyní propněte prsty. Prosím skloňte hlavu dolů. Tady nemohu překročit vaši svobodu. Musíte požádat o svoji seberealizaci. Dále pohybujte pomalu pokožkou hlavy ve směru hodinových ručiček a žádejte: „Matko, prosím, dej mi seberealizaci“ – sedmkrát. Nyní prosím dejte ruce dolů. Prosím, obě ruce nasměrujte ke mně takto.

A teď položte pravou ruku směrem ke mně takto. Prosím položte pravou ruku směrem ke mně a hlavu skloňte dolů a zkuste svojí levou rukou, zda vám vychází studený nebo teplý vánek z hlavy. Nahlas, nahlas, nahlas. Je-li horký, znamená to, že jste neodpustili, tak prosím odpusťte a nemějte pocit viny. Nyní levou ruku směrem ke mně, ale sehněte hlavu. Nyní prosím zkuste svojí pravou rukou, zda vám vychází z hlavy chladný vánek nebo teplý vánek. Nepokládejte ruku na vršek hlavy – kousek nad hlavou. Někdy to je dost daleko. Nyní prosím položte zase pravou ruku, skloňte hlavu a zkuste si to opět levou rukou. Nyní zvedněte obě ruce k nebi, takto.

Nahlas, nahlas. A zakloňte hlavu. A položte libovolnou z těchto tří otázek třikrát: „Matko, je to chladný vánek Ducha svatého?“ „Matko, je to síla božské lásky?“ „Matko, je to Paramčaitanja?“ Zeptejte se libovolnou z těchto otázek, každou otázku třikrát. Nyní dejte ruce dolů. Položte ruce takto směrem ke mně. Dívejte se na mě, aniž byste přemýšleli. Ti, kteří cítili studený nebo teplý vánek na konečcích prstů nebo na svých rukách nebo v oblasti fontanely, prosím, zvedněte obě ruce.

Praho! Všichni jste se nyní stali světci. Klaním se vám všem! Váš svatý život začal. Zítra přijedu znovu a vysvětlím vám vše o duchu. Nechť vám Bůh žehná. Prosím, informujte své přátele, pozvěte je, protože já jsem zde jen zítra. Ti, kteří cítili studený nebo teplý vánek se zítra ustálí a ti, kteří necítili vůbec nic, ho také ucítí. Nechť vám Bůh žehná. Také jim řekněte, aby o tom nevyprávěli.

Je to mimo vaši mysl. Buďte v tichosti. Nediskutujte o tom.