2.veřejný program v Praze: Osvícený člověk a jeho pozornost

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-18 Enlightened Person and the Attention, Prague, Czech Republic, DP, 119' Chapters: Introduction with bhajans, Talk, Q&A, Self-Realization, WorkshopDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (17)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

2. veřejný program v Praze: Osvícený člověk a jeho pozornost, 18/08/1991, Československo

Jogín se ptá, zda může fotit během řeči Šrí Mátadží. Když mluvím, nemělo by se. Musíte zazpívat ještě jednu píseň, něco kratšího. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak už jsem vám říkala včera, pravda je, to co je. Nemůže být uchopena pojmy, konceptualizována a nelze ji pociťovat tímto lidským vědomím. Musíte se kvůli tomu stát jemnější bytostí, kterou nazýváme duchem. Dnes vám povím o povaze ducha. Duch je odrazem Otce, Boha Všemohoucího. Jeho sídlo je na vrcholu oblasti fontanelní kosti, ale jeho odraz je v našem srdci, zatímco Kundaliní je odrazem Ducha Svatého čili prapůvodní Matky. Když je tento duch osvícen naší pozorností, naše pozornost se stává aktivní v tom smyslu, že pokud dáme na něco pozornost, neodehraje se to tam, ale naopak kamkoliv zaměříte pozornost, jedná to podle vás.

Naopak, osvícená duše dokonce letmý pohled takové osoby může přinést mír, klid a radost v jiném člověku. Když se duch začíná projevovat skrze váš centrální nervový systém, rozvíjí se na vašich nervech nová dimenze, čímž pociťujete své čakry což je sebepoznání a pociťujete čakry druhých. Je to absolutně přesná informace, kterou dostanete na špičkách svých prstů. Pokud víte, jak dát tato centra do pořádku, dostáváte úplnou fyzickou, duševní a emoční rovnováhu. Centrum vypadá takto, a když ho začneme používat příliš na pravé nebo na levé straně, přiškrtí se. Někdy je může narušit nějaký šok a pak si rozvíjíte nemoci, fyzické a duševní. Ale když Kundaliní prochází těmito centry, dává je do pořádku a osvěcuje je, protože se teď spojuje s duchem. Tak nám duch říká, co je s námi v nepořádku, co děláme špatně. To je ten „poslední soud“. A také je to čas „vzkříšení“.

Budeme soudit sebe sama a vzkřísíme se sami pomocí Sahadža jógy. Duch je zdroj pravdy, absolutní pravdy. Máte-li deset dětí, které jsou realizované duše, a zavážete-li jim oči a postavíte před ně někoho a zeptáte se, co je špatně, všichni zvednou jeden prst. To znamená, že všichni řeknou, že je něco v nepořádku s krkem toho pána. A jestliže se zeptáte toho pána, „máte nějaký problém s krkem? „, on řekne, „ano, ale jak to víte?“ Ve světle ducha postupně pochopíte božskou Sílu, která prostupuje vše. A pokud víte, jak vypracovat onu božskou Sílu, můžete také zvedat Kundaliní druhým a dát jim realizaci. Také poznáte, který člověk je pravdomluvný a který není, protože ihned, jakmile namíříte prsty k takové osobě, ucítíte hrozné horko, jestliže je to darebák. Totiž ve vašem vědomí si rozvinete novou dimenzi nazývanou kolektivní vědomí.

Nejdříve si rozvinete stav, který nazýváme nirvičára samádhí, což znamená bezmyšlenkové vědomí. Na příklad je tu pěkný koberec, dívám se na něj a začnu o něm přemýšlet. Ale po osvícení něco vidíte a žádné myšlenky nejsou. Myšlenky totiž pocházejí z minulosti nebo z budoucnosti, ale v přítomnosti žádná myšlenka neexistuje. Když něco vidíte, ať už je radost vytvořená umělcem jakákoliv, zaplaví vás a úplně vás ztiší. Váš stres, vaše obavy, to vše zmizí, protože duch je zdroj klidu a míru. Je mnoho lidí, kteří začínají hovořit o míru, ale nemají (přitom) žádný mír uvnitř sebe. Také dostávají Nobelovy ceny za mír, ale k čemu to je – oni nemají žádný mír uvnitř sebe. Ale je to podobné jako na otáčejícím se kole: jste-li na obvodu, jste vyvedeni z rovnováhy, ale jdete-li k ose kola, jste v klidu. Stejně je váš stav jako u osy, když například stojíte ve vodě a přicházejí vlny a vy se bojíte těch vln – jako myšlenek zleva i zprava, z budoucnosti i minulosti, ale když vstoupíte do člunu, pak už se vln nebojíte.

Ale naučíte-li se plavat, můžete se pustit do vln a dovést jiné lidi zpět do člunu. To je třetí, to je druhý stav, do kterého přijdete, je vědomí bez pochybností, Nirvikalpa samádhí, v němž se stanete velmi zasvěcenými. Světlo ducha osvítí váš mozek. To, co známe pomocí lidského vědomí, je velmi malé, ale když váš mozek je osvícen, začínáte objevovat nové věci. Máme některé vědce, kteří po příchodu do Sahadža jógy objevili spoustu věcí. Dá to novou dimenzi vaší kreativitě. Máme mnoho umělců, hudebníků, kteří se po příchodu do Sahadža jógy stali světově proslulí. Fyzicky se cítíte v pořádku, všechny nevyléčitelné nemoci mohou být léčeny, většina z nich může být Sahadža jógou vyléčena. Některým lidem to zabere více, některým méně času, ale většina z nich je vyléčena. Ale neplatí to pro lidi, kteří jsou lehkomyslní či pro lidi, kteří nechtějí svoji seberealizaci.

Platí to pro lidi, kteří vážně a čestně hledají pravdu. Dokonce lidé, kteří byli zkaženi falešnými guruy nebo ti, kteří praktikovali nějaké náboženství špatným způsobem, všichni se mohou zachránit. Ve světle ducha se stáváte svým vlastním mistrem, protože vidíte pravdu. Poprvé cítíte Všepronikající sílu, která dělá všechnu živou práci. Potom, když víte, jak zacházet s touto skvělou energií, můžete se stát mistry. Stáváte se extrémně dynamickými, nebojácnými, ale současně velmi soucitnými. A to se musí stát vám všem. Pouze ti, kteří nechtějí nebo ti, kteří nejsou předurčeni, to nedostanou. Ale není to umělý růst, kterým můžete vyrobit tisíce syntetických květin – je to skutečnost. V Sahadža józe je důležité „stávání se“.

A především vaše duchovnost, vaše božskost se začne projevovat sama a vy se automaticky stáváte spravedlivými a těšíte se ze svých ctností. Dnes největší věc kolem Sahadža jógy je, že je to kolektivní dění. Předtím se lidé museli pročistit tak, že odešli do Himalájí nebo se ukryli v nějakých jeskyních. Jako pokání toho museli dělat spoustu. Ale v Sahadža józe vás kolektivní práce udělá absolutně dokonalými. Je to podobné zlomenému nehtu, který už neporoste – musí být spojený s celkem. Jakmile jste spojeni s touto božskou silou, stáváte se nedílnou součástí celku. Nejste jen vedeni ale také velice chráněni a požehnáni. Obzvláště to vám dává radost. Radost nemůže být vyjádřena, nemůže být popsána.

Nemá dualitu štěstí a neštěstí, je svou povahou absolutní. Prostě se to musí zažít a to je to, co se vám stane. Dnes pokud opět máte nějaké otázky, bych je ráda zodpověděla. Ale musím znovu opakovat, že jsem sem nepřijela proto, abych si od vás cokoliv vzala. Tak prosím ptejte se na jakoukoli otázku, která je k věci. Velmi děkuji. Může být energie Kundaliní aktivována napořád? Ano, ovšem. Nepřetržitě. Musíte vědět, že za to nemusíte platit.

Všechno vědění je absolutně zadarmo. Za boží práci nemůžete platit. Rád bych se zeptal, proč se ty věci a události stále opakují? Jsou to všechno naše chyby, to jsou lidské omyly. Lidské bytosti se musejí změnit, musejí se transformovat. Otázka byla, zda může být tato energie probuzena nějakým cvičením. Ne, nemůže. Nemůže být probuzena žádným cvičením, četbou, čímkoliv. Je to živoucí proces. Jako semeno, nemůžete je donutit, aby vzklíčilo.

Musíte je vložit do Matky Země. Proč se některá náboženství bojí jenom i vyslovit slovo „jóga“? Oni všichni musejí být rozčilení. Všechna náboženství jsou jen na vydělávání peněz. „Jóga“ znamená spojení s božským. Všechna písma říkají, že se musíte znovu narodit. Nikdo tomu nevěnuje pozornost, všichni jsou příliš zaneprázdněni shromažďováním peněz. Mluvili jste o znovuzrození nějaké energie, ale říká, že nikdo nemůže potěšit Boha a Ježíš Kristus říká, že jsme zrozeni z Ducha Svatého a ne z nějaké naší vlastní energie… Nikdy to tak neřekl. Raději si znovu přečtěte bibli. Slovo Bůh tam bezpochyby je.

Nazdar! Cituji z bible ve jménu Ježíše Krista. „Ježíš Kristus odpověděl: Amen, Amen, říkám vám, kdo se nezrodil z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“ Co to je? To není – to je ovšem slovo Boží. Haló, poslyšte, sedněte si. Já vám něco řeknu. Sedněte si. Já vám řeknu co. Je to tak, že Kristus řekl, že je to slovo Boží a já sama používám slovo Boží. Posaďte se.

On také řekl, „Pošlu vám Ducha svatého“. Pokud jsem Duch svatý, jsem také Bůh. Prosím sedněte si. Pokud jsem Duch svatý, jak Mě rozpoznáte jako křesťan? Jak Mě rozpoznáte? Já jsem Duch svatý. Musím to říci, protože jestliže sem přinesete bibli, budu muset vám to říci. Protože já dávám útěchu – vyléčili jsme tolik lidí na celém světě. V Sahadža józe jsou tři lékaři, kteří dostali titul doktor lékařských věd. V Rusku je čtyřicet lékařů, kteří praktikují Sahadža jógu.

A já vám radím, říkám vám, co Kristus nemohl, protože za tři a půl roku byl zabit. Byli to titíž lidé, kteří četli bibli tvrdíce „on není náš spasitel“ a zabili Ho. A třetí věc je spása. Duch Svatý musí být Spasitel, a tak to je: Dávám vám realizaci. Tentokrát ji nepropásněte. Tři a půl roku dovolili Kristu žít, a používají jeho bibli, když jsem zde. Když existoval Kristus, používali Starý zákon, aby Ho hanobili a mluvili přitom o Mojžíšovi. Pokud byste vy, lidé, čehokoliv dosáhli čtením bible, viděli byste to. Sama jsem se narodila v křesťanské rodině. A víte, co křesťané udělali s touto biblí?

Pojedete-li do Jižní Ameriky, budete v šoku. Miliony a miliony indiánů bylo zabito křesťany, kteří jim ukázali bibli. V Indii přinášeli bibli v jedné ruce a pistoli ve druhé. Nepropásněte to. Nadešel čas, abyste dostali svoji realizaci, abyste byli znovuvzkříšeni. Narodili jste se v křesťanském náboženství, tak věříte v bibli. Ale ti, kteří jsou zrozeni v islámu, věří jen Koránu. Oni si myslí, že všichni křesťané půjdou do pekla, a křesťané si myslí, že všichni muslimové půjdou do pekla. A co židé? Když máte klapky na očích, když si nasadíte klapky na oči, nevidíte jednotu Boží.

To má… Lidé, kteří čtou Korán, Bibli, Gítu, cokoliv, ať následují jakékoliv náboženství, spáchají jakýkoliv hřích. Jsou spravedliví? Kristus žádal, abyste byli pokorní. Kde jsou křesťané, kteří jsou pokorní? Ráda bych je viděla – jsou tak arogantní. Kristus šel do extrémů morálky: „Nebudeš míti cizoložné oči.“ Podívejme se, kteří křesťané mají takovéto oči. Pouze sahadža jogíni mají tyto nevinné oči. Všichni se máte znovuzrodit, měli byste uskutečnit křest. Měli byste cítit chladný vánek Ducha Svatého vycházet z oblasti vaší fontanely.

Máme dost kázání, přednášek a čtení bible. Čtěme knihu reality, knihu skutečnosti. Slepá víra není potřeba. Musíte cítit všeprostupující Sílu. Sahadža jógou můžete dokázat, že Kristus byl Syn Boží – vy to dokázat můžete, oni to nemohou dokázat. Můžete dát seberealizaci? (Raději si najděte jinou halu a dávejte adresu tam. Nikdo vás nechce. Prostě ho vyhoďte.) Neměli byste věřit slepě ničemu, vůbec ničemu.

Musíte mít na všechno důkaz. Pokud nemáte důkaz, proč věříte bibli, proč věříte Gítě, proč věříte Koránu, právě jim slepě věříte? Prosím, rád bych se vás zeptal jménem této paní a ona by vám ráda řekla, oč se jedná… Mohu ji léčit později. Bezpochyby vás budeme léčit. Paní, zabere to nějakou dobu? Budeme vás léčit, dobrá? Právě teď chci dát seberealizaci jim všem. To je velmi důležité. Přišli sem, aby dostali seberealizaci. Dobrá.

(Požádejte je, aby těch chlapcům dali nějaké bandhany.) Lituji, ale musela jsem to říci. Musela jsem říci – přišel čas, abych to řekla, víte, jsem tak šťastná. Ti, kteří nechtějí mít seberealizaci by měli prosím opustit sál. Není to zdvořilé přijít na něčí setkání a vyrušovat. Je to božská práce, která pokračuje, a nemáte právo ji rušit. Takže lidé jsou placeni za tento druh práce, já vím. Ale proč bych nehledala vaše dobro? Proč lpět na těch myšlenkách a nechat se navždy zruinovat? V tomto druhu slepé víry není žádná moudrost.

Nyní tolik muslimů a židů uctívá Krista, protože je to pro ně důkaz. Není to protože chodí do kostela a někoho poslouchají a pak něco přijmou. Jestliže je to důkaz, pak jako čestní lidé to musíte přijmout. V angličtině se říká, že důkaz pudinku je v jeho snědení, ne v mluvení nebo čtení něčeho. Jste-li hladoví, pochopíte to. Ne ti, kteří žijí slovy a knihami. Jeden básník v Indii řekl – jmenoval se Kabíra – řekl, že dokonce vzdělaní lidé zhloupnou, když čtou příliš mnoho. Nuže, jak víte, uvnitř nás existují dvě síly: jednu nazýváme levý sympatický a pravý sympatický nervový systém. Fungují, když se ocitáme ve stavu nouze. Ale třetí síla se nazývá parasympatikus, a ta zásobuje energií, aby přivedla celý systém do rovnováhy.

Vlastně levá strana je síla přání a pravá je silou aktivity. Kristus nemohl mluvit o všech těch věcech, protože ho ukřižovali. To je ten problém, že Jeho práce se musí dokončit. Nyní budeme používat naši levou sílu přání, což vyjádříte svojí rukou takto. Ale jsou tři podmínky, které musíte mít: máte-li čisté přání získat realizaci, pak buďte jistí, že vy všichni svoji seberealizaci dostanete. Neměli byste mít žádný ostych. Nechte to být, na tom nezáleží. Jsou to neužiteční lidé, víte. Někdo je podplatil. Zapomeňte na to.

Tak jsou tři podmínky: zaprvé byste měli mít důvěru, že všichni seberealizaci dostanete. Dobrá. Potom druhá podmínka je, že se vůbec nemáte cítit vinni. Musíte zapomenout na minulost. Musíte být v přítomnosti. Pokud cítíte vinu, pak je toto centrum ošklivě zasaženo a výsledkem je, že si vypěstujete i fyzické problémy kromě mentálního utrpení. Rozvinete si angínu, spondylitidu a mnoho nemocí z letargických orgánů. Dobrá. A třetí podmínka je, že musíte odpustit každému každému všeobecně, nemyslet na někoho, kdo vás trápil. I ten pán, který se pokusil vás rušit: odpusťte mu, prostě mu odpusťte.

Protože ať už odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale pokud neodpustíte, nahráváte na špatnou stranu. Logicky musíte odpustit. Vlastně neděláte nic. Ale proč bychom měli mučit sami sebe kvůli druhým, když oni sami se radují. A nepovažujte sami sebe za něco horšího. Jste lidskými bytostmi a nyní je poslední průlom, kterého musíte dosáhnout, což je uskutečnění svého křtu. Musíte si vyzout boty na asi deset minut a položte svá chodidla na Matku Zemi. Na klín. Připomíná to, že si přejete mít seberealizaci.

Budeme vám říkat o centrech na levé straně, která sami budeme vyživovat. Položte prosím svoji pravou ruku na srdce, kde sídlí duch. Na srdce. Levá strana, levá strana. Pokud ve vás září duch, povede vás. Takto se stanete svým vlastním mistrem. Nyní posuňte ruku na horní část břicha na levé straně. Zde je centrum vašeho mistrovství. To centrum zde bylo vytvořeno všemi proroky, které když je osvíceno, učiní vás mistrem v zacházení s božskou silou. Prosím sedněte si.

Alespoň nás nerušte. Jste-li křesťané, sedněte si. Prosím nerušte nás. Sedněte si. Poslyšte, buďte pokorný. Prosím usaďte se. Aspoň se chovejte jako křesťané. Nyní musíte dát pravou ruku na podbřišek na levé straně. To je centrum čistého vědění, ne knižního vědění, ale čistého poznání, které funguje, kterým pracuje božská síla, pomocí kterého dáváte realizaci druhým, léčíte druhé atd. Nyní zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně.

A zase na srdce. Na srdce. Dále na ohbí ramene a krku a otočte hlavu doprava. Již jsem vám řekla, že to centrum přestává fungovat, když se cítíte vinni. Vůbec nemějte pocit viny. Dál si položte čelo do dlaně pravé ruky. Skloňte hlavu. Zde musíte odpustit každému, všeobecně. Teď prosím položte ruku dozadu na zadní část hlavy zakloňte hlavu dozadu. Aniž byste se cítili vinni, zde musíte říci pro svoje zadostiučinění bez toho, že byste vypočítávali svoje prohřešky: „Ó, božská Sílo, ať už jsem udělal cokoliv, prosím odpusť mi.“

Nyní prosím roztáhněte svoji dlaň a položte střed dlaně na oblast fontanelní kosti a zatlačte na hlavu. Propněte prsty tak, abyste mohli pořádně zatlačit. A pohybujte pomalu kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Teď dejte ruku dolů. To je vše, co musíme udělat. Můžete si sundat svoje brýle, protože máte zavřít oči a také, pokud vás něco tísní zde nebo v pase, prosím sundejte to. Nyní položte zase levou ruku směrem ke mně, obě chodidla od sebe, zavřete oči a položte pravou ruku na srdce. Zde mi položíte jednu velice zásadní otázku, můžete mě nazývat „Matka“ nebo „Šrí Mátadží“ – třikrát: „Matko, jsem duch?“ Položte tu otázku třikrát. Nahlas.

Pokud jste duch, jste svým mistrem. Tak prosím položte pravou ruku na horní část břicha a položte mi další otázku: – na levé straně – „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Už jsem vám řekla, že respektuji vaši svobodu a nemohu vám čisté vědění vnutit. Tak prosím dejte svoji pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Máte požádat o čisté vědění. Tak prosím sedmkrát: „Matko, prosím dej mi čisté vědění.“ Nahlas. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní, odraz Ducha Svatého začíná stoupat. Nyní prosím dejte pravou ruku na horní část svého břicha na levé straně. Musíme vyživovat ta centra s plnou důvěrou.

Zde máte říci s plnou důvěrou: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Už jsem vám řekla, že zásadní pravda o vás je, že jste čistým duchem. Vy nejste tímto tělem, ani nejste touto myslí, nejste tímto egem ani těmito podmíněnostmi, nýbrž jste čistým duchem. Nuže, zvedněte pravou ruku na srdce a s plnou důvěrou řekněte dvanáctkrát: „Matko, já jsem čistý duch.“ Božská Síla je silou soucítění a lásky, je oceánem čistého vědění, ale především je oceánem odpuštění. Ať jste se snad dopustili jakýchkoliv omylů, ten oceán odpuštění je může svojí silou rozpustit. Takže nyní zvedněte pravou ruku na ohbí krku a ramene a otočte hlavu doprava. Zde musíte říci s plnou důvěrou šestnáctkrát: „Matko, nejsem vůbec vinen.“ Už jsem vám řekla, že logicky ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale jestliže neodpustíte, nahráváte do špatných rukou a mučíte sami sebe.

Takže teď zvedněte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu. Zde libovolněkrát ze srdce řekněte „Matko, odpouštím každému.“ Položte pravou ruku na zadní stranu hlavy a zakloňte ji. Zde, aniž se cítíte vinni a aniž vypočítáváte svoje poklesky, máte pro vlastní uspokojení říci: „Ó, božská Sílo, pokud jsem nějaké chyby prosím odpusť mi.“ Řekněte to od srdce kolikrát libo. Nyní roztáhněte dlaň a prosím položte střed dlaně na oblast fontanelní kosti, kost, která byla měkká ve vašem dětství. Nyní sehněte hlavu. Propněte prsty a vyviňte tlak na svoji pokožku hlavy. Pomalu pohybujte kůží na hlavě sedmkrát. Ale zde vám opět nemohu vnutit seberealizaci.

Já respektuji vaši svobodu. Řekněte tedy sedmkrát: „Matko, prosím dej mi seberealizaci.“ Nyní dejte ruce dolů. Prosím položte ruce takto směrem ke mně a dívejte se na mě, aniž přemýšlíte. Takto, takto. Nyní skloňte hlavu a levou rukou zkuste, zda vám z vaší vlastní hlavy vychází chladný nebo horký vánek – musíte se sami o tom ujistit. Nepokládejte ruku na vrchol hlavy ale kousek nad ni a sami si to zkuste. To je důkaz. Nyní prosím položte levou ruku směrem ke mně znovu skloňte hlavu a zkuste si to pravou rukou. Někteří to mají dost vysoko nad hlavou.

A znovu pravou rukou. Nyní prosím zvedněte obě ruce k nebi takto a položte jednu otázku, položte jednu z následujících otázek: „Matko, je to chladný vánek Ducha Svatého?“ nebo „Matko, je to božská láska Boha?“ nebo „Matko, je to Ruh čili Paramčaitanja?“ Libovolnou z těchto otázek položte třikrát. Teď prosím položte ruce dolů. Ono to dostali! Ruce dolů, prosím. Položte je nyní takto. Ti, kteří vnímali chladný nebo horký vánek ze své fontanely nebo na rukách či konečcích prstů, prosím zvedněte obě ruce.

To je důkaz. Ať vám Bůh žehná. Teď jste se stali skutečnými křesťany. Teď jste se stali svatými. Musí to růst, vaše božskost musí vyrůst. Jak jsem vám říkala, poroste v kolektivitě. Máme zde velmi dobré středisko a je mnoho lidí, kteří znají Sahadža jógu velmi dobře. Všichni byste měli přijít a stát se velkými sahadža jogíny. Musíte zachránit zde své krajany a rychle se stanete mistry. Za nic nemusíte platit.

Nechť vám Bůh žehná. Ráda bych se s vámi, lidé, dnes večer setkala, je-li možno. Teď by měli přijít nahoru… Nemluvte s nimi. Jsou to negativní lidé. [Šrí Mátadží pracuje na hledačích.]