Šrí Krišna púdža: Jogéšvára – technika hry (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Jogéšvára – technika hry, 01/09/1991, Cabella Ligure (Italy) Dnes jsme se rozhodli uctít Jógešvaru. Myslím, že to je pro nás tím nejvyšším jménem pro Šrí Krišnu. To znamená, že je Íšvarou jógy. Jóga znamená spojení, jak víte, s božským. Ale slovo jóga má také další význam, znamená ‚yukti‘. V anglickém jazyce to není možné přesně přeložit. Můžeme to nazvat… ‚Yukti‘ znamená trik. Trik. Ale slovo trik je vždy spojeno s něčím podivným a špatným. Ale toto ‚yukti‘ znamená techniku. Ale „technika“ je mechanická. Takže jsem nemohla najít žádné správné slovo pro ‚yukti‘. Ale lze říci: znát techniku a trik této techniky je také dalším významem jógy – ‚yukti‘. Takže, i pokud jste spojeni, pokud neznáte trik toho sjednocení, pak je to nepoužitelné, není to k ničemu. To, co se člověk musí naučit, poté, co dostal realizaci, není jen ta technika, ale trik této techniky. Na Krišnově úrovni, když jí dosáhneme – je to inkarnace po Šrí Rámovi. Takže Šrí Ráma přišel jako „Maryada Purushottama“, což znamená osobu, která je úplným ideálem maryád a dobrotivého krále. Ale v případě Šrí Krišny to byla jiná fáze, protože lidé se stali extrémně vážnými, velmi disciplinovanými a vedli život, který, jak můžeme říci, byl přehnaně dharmický. Tohle postavilo lidi na strnulou úroveň a oni si mysleli, že: „Pokud děláme všechny tyto věci každý den, pak je to v pořádku. Dosáhli jsme konečného.“ Takže Šrí Krišna musel přijít – samotný Šrí Višnu přišel jako Šrí Krišna – aby nám řekl o vzestupu, Read More …