Navarátri Púdža – Rozpoznejte Mě (nekontrolováno)

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navarátri púdža – Rozpoznejte Mě,13/10/1991, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

Dnes jsme se tu sešli, abychom udělali Navarátri púdžu. Bylo to devětkrát, co se projevily nejdůležitější inkarnace Matky vesmíru. Projevily se za určitým cílem. Tím cílem bylo ochránit své bhakty, své žáky, své děti. Byla to zavazující láska, nemohla tomu uniknout. Mateřská láska je zavazující, nedá se jí uniknout. Ona ji musí projevit, vypracovat to a dát ochranu všem svým dětem. Tato ochrana na sebe vzala v moderních časech jinou podobu. V minulosti se zlo pokoušelo ubližovat lidem, ničit ty, kteří byli čestní, kteří byli bhaktové, kteří dělali dobré věci, kteří chtěli vést velmi zbožný život. Takže se zrodila, aby je zachránila. Narodila se, aby je ochránila. Ale oni věděli, co je dobré. Věděli také, co je špatné, a chtěli si uchovat svůj dobrý život, svůj drahocenný život. Nestarali se o peníze, nestarali se o moc, ale chtěli jen svůj život, což znamená, že chtěli žít, aby mohli uctívat Bohyni. A když je tyto zlé síly trápily nebo jim ubližovaly nebo je ničily, tak se musela projevit. Ale v moderní době je to mnohem složitější, protože moderní doba je složitá. V první řadě vstoupil do myslí, do životního stylu, do společnosti dobrých lidských bytostí, počestných lidských bytostí strach ze zla. Lidé se např. bojí svých kněží, svých církví, svých chrámů, svých mešit, které jsou všechny falešné. Nebojí se Boha. Nevěří v Boha. Myslí si, že oni stvořili Boha a že mohou řídit Boha. Takže, kdo je Bůh? Z toho, jak se chovají, můžete jasně vidět, že neuznávají existenci Boha, Boha všemohoucího, který je rozhněvaným Bohem. Vůbec si nedělají starosti s tím, co se jim stane. Nevěří dokonce v druhý život. Nevěří v opětovné vzkříšení. Jsou velmi krátkozrací, zlí lidé páchající všemožné zlo. Takže, tak či onak, jakmile se narodíte, narodíte se s nějakým ´cejchem´. Jste toto, jste tamto, jste tamto. Jen co se narodíte. Takže první ´cejch´, který tento moderní člověk dostane, je náboženství, ke kterému patří. Nedá se tomu vyhnout. Musí být rád, že patří k nějakému náboženství. Dokonce i v cestovním pase – nyní už s tím skončili – jinak se vždy ptali: „Jaké je vaše náboženství?“ A v Indii, když jste řekli, že žádné nevyznáváte, tak vám nedali pas, protože ještě nejste zákonně způsobilá osoba, neboť nenásledujete způsobilé zlé lidi. Takže tito velmi jednoduší, naivní, dobří lidé, velice čestní věřící, si rozvinuli tento druh strachu, který vložili do jejich hlav tito falešní lidé. Jako např.: „Jestliže neuděláte toto, jestliže nám nezaplatíte peníze, pak se na vás Bůh rozhněvá. Jestliže nepřijdete ke zpovědi, tak se na vás bude Bůh hněvat. Jestliže nebudete tolerovat naše nesmysly, tak se na vás bude Bůh hněvat.“ Všechny tyto věci se začaly velice rychle vstřebávat do lidských mozků. V některých náboženstvích věří, že pití není hřích. V některých náboženstvích věří, že není hřích oženit se s mnoha ženami. V některých náboženstvích věří, že můžete mít kastovní systém. Všechno to je proti Bohu. Činnost absolutně proti Bohu, ve společnosti udržovaná těmito knězi, kteří jsou považováni za správce náboženství. Tedy, toto je první hrozná podmíněnost, kterou máme, když začínáme Sahadža jógu. Takže začít něco nového se zdá velmi obtížné. První ochranou, kterou vám Matka musela poskytnout, bylo zbavit vás břemene této podmíněnosti. Druhá podmíněnost je ohledně země. Ať náležíte k té nebo té zemi, v dnešní době všechny země vzájemně soupeří ve všech druzích korupce, mafie, v nejrůznějších věcech – všechny země. Přijde to znenadání. Věříte jedné zemi – dobrá. Ó ne, ne, podporují tajně určitou osobu! Takže ať je to demokratická země nebo ne, je tu druh mafie, který má prsty všude. Takzvané zákony jsou také jen pro lidi, kteří jsou jednoduší, důvěřiví, poctiví občané a ne pro ty, kteří jim tyto zákony dali. Ti berou úplatky, všechny druhy věcí, ale dosud jsou to oni, kdo jsou zodpovědní za právo, dělajíce všechny druhy nezákonných věcí – protože vytvořili zákon, tak vědí, jak ho obejít. Toto je tedy druhý typ strachu, který je v myslích lidí v moderní době. Třetí věcí byla válka. Jedna válka střídala druhou. Takže mnoho lidí dostalo z války strach a jako reakci si rozvinuli druh hloupého ega – jen, jak řekli, aby se chránili. Proto, aby se chránili, si vytvořili velké ego a nyní se stali velmi, dalo by se říct, agresivními lidmi. Tento strach, řekla bych, širšího rozsahu může být obrácen kterýmkoliv směrem. Může být obrácen proti komukoliv. Pak je tu strach z původu – rasismus. Řekli mi, že neonacismus nabral nový směr a zdvíhá se jako malý had. Takže toto je další rozvíjející se oblast, která je velmi nebezpečná. Nyní – v myslích hledačů, kteří navštívili mnoho guruů při svém hledání, přečetli všechny druhy knih – ale stále hledají, víte? Při hledání můžete pít jakoukoli vodu, rozvinout si jakékoli nemoci. Co naděláte? Hledáte, koneckonců jste žízniví. To je omluvitelné. A tak si rozvinou mnoho problémů, nejen ve svém těle, ale i ve svém mozku. A nyní je to velice choulostivá věc. Jestliže někomu řeknete, že jste byli u toho a toho gurua, nechce to slyšet, protože pro něj je teď ten guru tím posledním. Nemůžete říct nic proti jeho guruovi. Když začne trpět, pak to může přijmout. Ale odstranit gurua je také velmi ožehavé, protože když chcete odstranit gurua, může mu ublížit. Takže je to velice choulostivá věc. O moderní společnosti se dá říct jen málo dobrého. Normy moderní společnosti vytvořili lidé, kteří byli bezcharakterní, jako Freud, kteří neměli žádný smysl pro morálku nebo byli opilci, třebaže nemají přímo sochy opilců, většina jimi byla. Pokles našeho hodnotového systému nastal díky pití. Pití zde bylo i dřív, ale myslím, že ne v takové míře. Každý nebyl opilec, ale dnes může být opilcem každý. A nikdo se za to nestydí. S tímto pitím náš hodnotový systém začal upadat a lidé nyní přijímají tento pád jako normální věc. To je další způsob. Dřív rodiče podporovali člověka, našel-li zalíbení v Bohu, našel-li zalíbení v počestném životě nebo v něčem vyšším. Chci říct, jestliže viděli tyto kvality ve svém dítěti, bývali šťastní, ale dnes je to opačně. Rodiče to nemají rádi. Jako kdyby rodiče ztratili všechno uvnitř sebe, chtějí se upoutat ke svým dětem, vnoučatům a vlastnit je. Hloupá stvoření, protože jejich mozky již byly vymyty. V jejich mozcích nic není. Bojovat s rodiči je také velký problém. Takže tento druh obav je tam také, že: „Jen aby se to nedozvěděla moje matka, jen aby se to nedozvěděl můj otec.“ Dá se říct, že plameny strachu pálí ze všech stran. A my jsme teď v Kali juze začali Sahadža jógu. Takže způsob, jakým musíme pracovat pro naši ochranu, musí být vzájemný. Matka je zde samozřejmě po celý čas, aby vás chránila. Její síly jsou zde, aby vás chránily. Avšak v této moderní době je zde kupodivu jedna podmínka, která musí být splněna. Protože tehdy bylo dobro dobrem a zlo zlem. Nebylo to promícháno. Takže jakmile požádali o Bohyni, přijali Ji. Přišla ve své skutečné podobě a vyřešila to. V moderní době ale musíte vědět, že všechny tyto zlé věci přetrvávají také ve vaší hlavě – tu a tam. Lidé jsou nesmírně povrchní. Jsou velice náchylní k výčitkám, k pózám, módě a podobným věcem. Druh jejich osobnosti není tak rozvinutý jako těch bhaktů, kteří věděli, že mají pravdu, kteří věděli, že jsou počestní, kteří věděli, že cokoliv dělají, je správné, a že pevně stojí na svých nohou. Takže moderní sahadžajogíni jsou velmi odlišní od sahadžajogínů dávných časů. Protože za dávných časů nebylo snadné získat realizaci – jeden z miliardy nebo z bilionu – a museli na tom pracovat velice tvrdě. Díky tvrdé, velmi tvrdé práci se očistili, upevnili se a lopotili se. Jako jakýkoliv umělecký kus, který vyžaduje čas a který je dělán s péčí, je určitě tisíckrát lepší, než tito moderní umělci, kteří jen udělají dvě tři čáry. Dnešní lidská bytost je jako moderní umělec, víte? Uděláte jednu čáru a řeknete: „Musíte to vidět v tom člověku, musíte se s tím ztotožnit.“ Ale, jak se s tím můžete ztotožnit? S jednou čárou? Řeknete: „Najděte tu totožnost.“ Sahadžajogíni, kteří jsou dnes tady, si musejí uvědomit, že všechny tyto věci nás obklopují a že tyto zlé síly jsou tu také. Některé jsou v nás a některé jsou mimo nás. Takže to vypadá jako velmi těžký úkol, ale není. Protože stačí pochopit jedinou podmínku – a to, že mě musíte rozpoznat. Vím, že jsem Mahámája. Jsem v tom opravdu velmi obratná. Ale jsem pravdivá. Neroním krokodýlí slzy. Nemůžu. Jsem pravdivá, ale pořád jsem Mahámája. Takže, co byste měli udělat, abyste mě rozpoznali? Když se vám to podaří, tak jste chráněni. Nejjednodušší cestou v Sahadža józe, jak se očistit, je být kolektivní. Jestliže nejste kolektivní, pak vězte, že je s vámi něco špatného. Jestliže jste kolektivní, pak je to jako byste se koupali v řece Ganze. Nemusíte chodit do Himalájí, nemusíte ani moc dělat samostatně (sad- dhana), nemusíte – jen buďte kolektivní. Jestliže jste kolektivní, jestliže se těšíte kolektivitou, pak byste měli vědět, že jste čistí, bez poskvrn. Jste úplně v pořádku. Druhá část této práce Mahámáji je, že jsem vám musela být velmi blízko. Musela jsem být mimořádně blízko, hovořit k vám, mít s vámi spojení, říct vám vše o józe, učinit vás naprosto vědomými si sebe sama. Toto se muselo stát a musela jsem to vypracovat se všemi těmito komplikacemi ve vaší mysli, ve vašem srdci, ve vašem těle. Přijít blízko ve skutečné podobě by bylo velice nebezpečné, takže jsem musela být Mahámája. Ale navzdory tomu, jestliže Mne dokážete rozpoznat, rozumět mi, že jsem božská osobnost – inkarnace – to je vše, co božstva chtějí. Pak se o vás budou starat všemi způsoby. Dají vám všechny síly. Dají vám všechno uspokojení, všechnu ochranu, kterou chcete. Toto je podmínka, které racionální mysl jen velmi stěží porozumí – jak může být Ádi Šakti v jednom těle? Jak se může nekonečno stát konečným? Ale lidské bytosti to nemohou udělat. Pouze lidské bytosti, Bůh to udělat může. Koneckonců je Bohem. A když se tak stane, máte tak mnoho zázraků, máte tak mnoho fotografií, tak mnoho věcí k vidění, ale to je to, co člověk musí rozpoznat. Potkávám lidi, kteří se Mnou začínají mluvit trochu lehkovážně, ne s tou hloubkou, ne s tím porozuměním, že jsem Mahámája. Někteří z nich dokonce reagují. Někteří, jestliže jim něco řeknu, jsou připraveni Mi dát odpověď, vysvětlení. Samozřejmě, že jsem jim tuto svobodu záměrně dala, ale musíte porozumět, že ke Mně musíte hovořit způsobem, jako když hovoříte s Ádi Šakti – to je velice důležité. To, jak se chováte, je velice důležité. Nemělo by to být strojené, nemělo by to být povrchní. Ale nejlepší je položit svoji ruku na srdce, obě ruce; a jen se to pokuste vnímat. Vaše Matka je Ádi Šakti. Ona stvořila celý tento vesmír. Ona stvořila celý tento svět a Ona vám poskytuje vaši ochranu. Dokonce ani Šrí Krišna nemohl chránit Pánduovce. Museli jít do lesa, museli trpět, ale sahadžajogíni ne. Jen co se dozvím o vašich problémech, Moje pozornost může pracovat. Sám Šrí Ráma musel jít do džungle. Všechno toto je vám dáno, tato ochrana, protože jste hledači pravdy, a pravda je, že já jsem inkarnovaná Ádi Šakti. Jakmile se s touto pravdou ztotožníte, není se čeho bát, protože všechna božstva tuto skutečnost znají. Vědí velmi dobře o této inkarnaci. Jsou na to všichni připraveni a budou dělat všechno, aby odůvodnili vaši víru. Snaží se vám dát všemožnými způsoby Moje fotografie – na obloze, toto, tamto; chci říct – různé věci. Bůh ví, co se chystají udělat dnes. Jsou tak dychtiví! Jsou za jevištěm, před jevištěm, na všech stranách jeviště. Poslouchají mě a cítí se šťastně, že vám říkám pravdu. Ale to, jak mě uznávají, a to, jak se chovají – nikdy neodmlouvají! Jestliže se chováte stejným způsobem, jste úplně chráněni od všech problémů, o kterých jsem vám říkala. Nebudu vám říkat, že nemáte nikoho nenávidět – nic takového. Nebudu vám říkat, že nemáte krást, neřeknu: „Nevydělávejte peníze na Sahadža józe,“ ne. Dokonce vám neříkám: „Nepijte, nekuřte.“ Nikdy nic takového neříkám. Ale automaticky, jakmile jednou víte, komu stojíte tváří v tvář, pod čí jste ochranou, automaticky toho necháte – automaticky. Nebudete mít žádný strach. Jakmile Mne rozpoznáte, nebudete mít z nikoho žádný strach. A čím víc ukazujete toto rozpoznání, čím víc si to uvědomujete, tím se dostáváte výš a výš, nejen duchovně, ale ve všech směrech – duševně, společensky, ekonomicky, politicky. Je to velmi pozoruhodné, že nejenže mě rozpoznáte jako Matku, která vás velmi miluje, ale i jako Matku, která má sílu vás chránit – obrovskou sílu. Jestliže si to uvědomíte a jestliže to cítíte ve svém srdci… Dejme tomu, že vás někdy opravím, pak místo abyste se cítili sklíčeně, byste měli chápat, že: „Jaké mám štěstí, že mě opravuje samotná Ádi Šakti! Ona se o mne zajímá! Jaké mám štěstí, že jsem se narodil v tuto dobu, abych mohl být s Ní při Její velké práci! Co jsem udělal?“ Samo toto rozpoznání naplní všechny inkarnace Navarátri. Takže dnes uctíváme Durgu, Kálí, všechny tyto velké bohyně, tyto síly, dokonce i Rádhu. Byla to Rádha, kdo zabil Kamsu, ne Šrí Krišna. Musel požádat Rádhu, aby přišla a zabila ho. Je to síla, co zabíjí. Takže jestliže si uvědomíte, že vaše Matka je Ádi Šakti – vím o mnoha lidech. Jeden pán pracuje na londýnském letišti. Někdo se mu pokoušel dělat problémy. Řekl: „Víš, buď opatrný, neboť moje Matka je velice mocná.“ Příští den ten muž přišel o práci, o svůj obchod a všechno možné. Pak přišel za ním a řekl: „Kdo je tedy tvá matka? Ukaž mi ji.“ Jeden farmář žil blízko Rahuri. Jednou v noci mu šli tři muži ukrást cukrovou třtinu. Druhý den přišli a řekli: „Kterou bohyni uctíváš?“ On řekl: „Proč?“ „Tři statní lidé hlídali, strážili tvé pole a my jsme přišli jen – mysleli jsme si: ´Proč si nevzít trochu cukrové třtiny, konec konců, vypadá tak pěkně…´ A oni nás zbili, ovšem nezranili nás.“ Jenom za tímto rozpoznáním jsou všechny síly. Existuje tolik, tolik příběhů. Můžu vám říct, jak se co přihodilo a jak se to vyřešilo. Ale jestliže pořád ještě pochybujete, jste napůl tady a napůl tam, tak to nebude fungovat. Neměli byste si dělat starosti o svoji pověst. Jen běžte plnou rychlostí jakýmkoli směrem a vězte jednu věc, že jste mým dítětem a že já jsem Ádi Šakti. Vše, co vypadá hrozivě, se zlepší. Viděli jsme to teď v té francouzské kauze, co se stalo. Nedělejte si s ničím starosti, jen vězte, že já jsem Ádi Šakti. Že všechny síly bohů a bohyň jsou uvnitř Mne a že jsou uvnitř Mne a všechna se o vás starají. Ale jestliže zde takové rozpoznání není, pak vás ani oni nerozpoznají. Takže pro dnešní Navarátri vám musím říct, abyste se pokusili mít na paměti, že dnes uctíváte Ádi Šakti a nejen Durgu. A že uctíváte Durgu a všechny tyto bohyně, abyste jim poděkovali, protože pokud by vás tenkrát nezachránily, stali byste se tak vystrašenými a špatnými lidmi, že byste teď tady nebyli. Proto cítíme vděčnost, že nás zachránily a poskytovaly nám ochranu v době, kdy jsme byli tak bezmocní. Nechť vám Bůh žehná!