Šrí Durga-Mahákálí púdža, 25/07/1992, (nekontrolováno), Paříž, Francie

(Location Unknown)

Feedback
Share

(malé dítě nahlas volá: „Mátadží! Džej!“) Dnes jsme uspořádali púdžu pro Durgu nebo Kálí. Je to destruktivní forma Bohyně ničící všechno zlo a negativitu. Děláme ji ve Francii, protože velmi silně cítím, že všeobecně ze dne na den Francie stále klesá a klesá. Zatímco vy lidé rostete, zbytek Francie zůstává v žalostném stavu. Nejprve, jak chápete, je tu katolická církev. Nejste si toho třeba vědomi – možná – protože nečtete v žádných jiných jazycích, prostě v této zemi musíte číst francouzsky. Takže nemáte žádné mezinárodní pohledy ani mezinárodní znalosti, že tato katolická církev v minulosti udělala tolik strašných věcí, že je nepravděpodobné, aby to mělo něco společného s Bohem. Upálili na hranici mnoho kardinálů – upálili je. Nejen to, zabili tolik lidí, kteří se o nich jen pokusili promluvit. Byli mnohem horší než muslimové. Šli do jiných zemí, jako je Jižní Amerika, Amerika – všechna tato místa jsou katolická – dokonce i do naší země. A zabili miliony a miliony lidí. Teď, když Krita juga začala, jednou z věcí je – jak jsem řekla včera, že budete muset platit za vše, co jste udělali – hromadně či jednotlivě. Pokud je to tento případ, pak musíte vědět, že Francie musí platit draze a že tato katolická církev musí platit ještě víc. Katolická církev jednoduše vybájila teorii prvotního hříchu. Odsoudit každou další Inkarnaci, každého dalšího proroka – že všichni byli s prvotním hříchem. A dokonce řekli, že Marie se narodila s prvotním hříchem. O tom hovořilo mnoho papežů. Ukazuje se, že celé toto klamné náboženství katolické církve se upevnilo tím, že lidi nutilo, mučilo, převzalo jejich myšlení pod vlastní kontrolu a vnuklo jim podivné nápady, jako je prvotní hřích. Další věcí je to, že musíte jít ke zpovědi a dostanete levou Višudhi. Přehlíželi ženy, jako by byly vzduch a Matku Marii nazývali ženou. A co se týče Pavla – jak jsem vám říkala včera – to je skutečnost. Sahadžajogíni musí bezpodmínečně pochopit, do jaké míry je katolická církev nebezpečná a jaké zlo udělala. Na toto téma však bylo tolik knih – které lidé nečtou, protože nejsou ve francouzštině. Jsou to anglické knihy z Ameriky – musíte se naučit anglicky. Je to velmi důležité. Mám pocit, že všichni Francouzi by měli umět anglicky, musí číst anglicky. Francouzština vám neposkytne mezinárodní osobnost, které máte dosáhnout. Nějaké znalosti máte – ne moc. Skutečné znalosti pocházejí z Anglie a také v angličtině z Ameriky a také z Indie. Pán, který se to všechno pokusil přeložit na UNESCO, byl vašimi médii odmítnut. Vaše média využívají toho, že nečtete žádné cizí noviny. Dělají si, co se jim zlíbí. Všechny možné skandály a senzace – cokoli chtějí psát, píší ve svobodném tisku. Na jedné straně dochází k potlačení přirozeného života lidských bytostí a to je přivádí k Freudovi. Freud je nejšpinavější člověk, jakého si umíte představit, který vám do vašich hlav vložil své myšlenky. Všechno jste to ale přijali, jako byste měli vymyté mozky. Jak jste mohli přijmout Freuda? Kdyby Freud přišel do Indie, okamžitě by ho zabili! Stává se, že jaksi – nevím… jaký je důvod, nevím, kam to zařadit, ale není tu žádná moudrost. Neexistuje žádná zralost, žádná moudrost. Rozumím Americe, protože je stará jen 200-300 let. Ale co Francie? Nebyli schopni dospět a stali se extrémně lehkomyslní. S dospělostí je konec. Jedním z důvodů může být, že chtějí být stále mladí. V Indii se mladým lidem říká blázni, vy jim říkáte „Gadha Pačisi“, což znamená, že ve 25 letech jsou osli. Nikdy s nimi není zacházeno jako s rozumnými lidmi, které je třeba následovat. A postupně se během tohoto pohybu od katolické církve k Freudovi stalo, že nemáte vlastní osobnost, abyste pochopili, co je správné a co špatné. Samozřejmě musím říci, že sahadžajogíni museli dělat hodně punjas a musí to být velmi odvážní lidé, že se narodili v této zemi. Jinak nevím, jak jste se tu mohli narodit. Zákon je tak podivný. Říká se, že závisí na náladě úřadů. Jako by úředníci neznali zákon. V dnešní době jsem se nikdy nesetkala s tak hloupou zemí. Nikde na světě neexistuje takový hloupý zákon jako tady. V Americe samozřejmě neexistuje spravedlnost, dělají si, co chtějí. Ale tady jsou takzvaní moderní lidé. Jejich podmíněností je, že nemají smysl pro právo. Pokud se jich zeptáte: „Jaký je zákon?“ Je jim to jedno. Je to postoj soudce. Předpokládejme, že včera hodně pil, druhý den přijde s kocovinou a to je konec. A pak bude velmi předpojatý vůči opilcům. Vzniká tu tak strašná společnost, že by Indové byli bezpochyby šokováni. Není to ale nic jiného než prostituce. Vidět a být viděn. Proč? Každá žena se musí oblékat tak, aby byla atraktivní, k čemu? Je to prostitutka? Vyvinuly se všechny možné koupelnové kultury. Například „francouzská lázeň“, víte, co to znamená, po celém světě. Je to velmi špinavý zvyk z lenosti, která je důsledkem konzumace alkoholu. Pokud pijete příliš mnoho, příštího rána jste natolik letargičtí, že si dáte jen „francouzskou koupel“ (stříknete na sebe jen kolínskou) a jdete. Zkuste si jako francouzští sahadžajogíni pamatovat, že váš úkol je obtížnější než úkol jiných zemí, protože zde není úplná moudrost. Nenajdete ji ve svých institucích, ve vaší vládě ani v žádném vzdělání. Moudrost zcela chybí. Moudrost podle těch vyznavačů Freuda znamená být sobecký! Mají z repertoáru pana Freuda tak směšné nápady a ty by žádný rozumný člověk nepřijal. Lidé však ztratili zdravý rozum a jako savý papír se snaží absorbovat to, co je špinavé, destruktivní, hrozné, nelidské. Údajně jste křesťanským národem. Prosím, všichni sahadžajogíni to musí pochopit – musíte si sehnat knihy a zjistit: „Kde jsme?“ Ve Francii jsem pracovala velmi tvrdě, víte to moc dobře. Myslela jsem, že je to brána do pekla. Ale je to mnohem horší než tohle. Je to nepořádek špíny a vy jste se zde narodili a stali se jako lotosy, tak voňaví a krásní. Budete s tím muset bojovat. Vždy jsem s vámi, veškerá Moje síla je s vámi. Ale pamatujte, že musíte bojovat proti společnosti, musíte zachránit tolik lidí, musíte je zachránit. Děti dostávají svobodu: „Dělejte si, co chcete.“ Necítí se svobodně? Předpokládejme, že existuje letadlo, které nebylo řádně opraveno, aby mohlo vzlétnout. Co se s letadlem stane? Pokud se dětem dostane svobody bez náležitého smyslu pro povinnost a řádného sebe pochopení, co se s nimi stane? Proč se děti rodí rodičům? Aby byly rozmazlené a měly svobodu nebo aby dostaly nějaké vedení? Neumíte svoje děti usměrňovat. Jsou tak hrubé, tak arogantní. Úplně zpustly. Víte, museli jsme se s těmi západními dětmi vypořádávat měsíc a byli jsme blízko tomu, abychom tu školu nezavřeli, protože to byly skutečně agresivní děti, jako by pocházely z džungle. I zvířata v džungli mají určitý rozum. Musíte myslet na své děti. Co se stane s vašimi dětmi? Jaká bude jejich situace? Pokud budou v této špíně žít podle stejných pravidel, stane se z nich odpad, jen odpad. Nebudou mít vzdělání, charakter ani osobnost, skončí s AIDS nebo drogami nebo s čímkoli jiným. Nevidím pro děti Francie žádnou budoucnost, žádnou budoucnost. Musíte bojovat s heslem: „Chceme budoucnost pro naše děti, nechceme, aby byly zničeny.“ Musíte mít odvahu za to bojovat. Je velmi důležité mít odvahu. Pokud nemáte odvahu, nemůžete s tím bojovat. A dnešní púdža má dát tuto odvahu do vašich srdcí. Podívejte se kolem sebe, co se děje? Všichni se máte v Božím království skvěle, vstoupili jste do Božího království. Ale co zbytek lidí? Většina lidí, kam půjdou? Jaká bude budoucnost tohoto místa hrozné Muládháry? Teď byl Freud odhalen jako podvodník a po tolika letech jsou (o tom) knihy, když už zničil lidi po celém světě. Ale nejvíce ze všeho bylo zničeno zde. Myslím, že je to zodpovědnost zejména žen, protože jsou odpovědné za společnost. Francouzská společnost šla vniveč a vy teď musíte převzít odpovědnost za to, že vystoupíte proti takové anarchii, která ničí vaše rodiny. Pokud se ženy rozhodnou, jsem si jistá, že to velmi snadno zvládnou. Místo toho, abyste žádaly nesmyslně o osvobození, měly byste raději požádat o vzestup této země. Vím, že jsem pracovala velmi tvrdě a jste tam všichni. Jsem velmi šťastná, že vidím, že jste tam všichni, abyste splnili přání Božského. Teď byste měli skutečně vědět, že široké masy lidí budou zničeny. Ne zvenčí, ale zevnitř. Najednou uslyšíte, že na tuto nemoc umírá tolik milionů. Musíte se také chránit, všichni. Vždycky dělejte bandhan, vždy veďte čistý život. V Sahadža józe existují určitá pravidla hygieny, zkuste se jimi řídit. Nezanedbávejte je. Pokud má někdo AIDS, nenechávejte ho v Sahadža józe bez ohledu na jeho stav, bez ohledu na důvod. Musíte být velmi opatrní. Říkám vám, nikdy neléčte pacienta s AIDS. Jako ten včera, co se se Mnou hádal. Ve skutečnosti je to proto, že jsou mezi nimi dva druhy lidí: jedni jsou arogantní a druzí si myslí, že by měli raději zemřít. Nechtějí žít. Existují tedy pouze dva druhy lidí, buď pravostranní, nebo levostranní. A nikdy nemohou růst. Snažili jsme se, samozřejmě – jeden z prvních žil posledních sedm let, ale stále v sebe nevěří. Možná by příští generace mohla být lepší, kdyby se vrátila. Ale pokud jde o tuto generaci, měli byste vědět, že vaše odpovědnost je velmi velká. Všichni sahadžajogíni musí přísahat, že budou bojovat proti této společnosti a pokusí se zachránit svou zemi a své krajany před úplnou katastrofou. Válka nebude, jen budou bojovat mezi sebou a umírat. Je to velmi vážná věc. Proto jsme se dnes rozhodli udělat púdžu k Durze, protože veškerá negativita by měla být zničena. Tolik Božstev tvoří tělo Kálí. Každá část Jejího těla byla stvořena Božstvem, chráněna Božstvem, a později se také projeví ve vás všech. Říkají, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, řekla bych, že jsem vás stvořila ke svému vlastnímu obrazu, všechna Božstva máte k dispozici. Všechna jsou s vámi a stvořila vás – pokud se na to podíváte podrobně – jsou to Božstva, která přivedla na svět veškerou krásu, kterou máte. Udělala to všechno, krásnou komunitu, krásnou transformaci a udělala z vás takové andělské bytosti. Vždy to vyřeší, ale jedna věc, kterou musíte udělat, je mít vnitřní podnět. Měli jste čistou touhu růst, ale na co? Chcete světlo, ale proč? Chcete se stát guruem, ale na co? Zachránit lidi pro jejich spásu. Pouze prostřednictvím vašich kanálů mohu pokračovat v Sahadža józe. Kdybych si mohla uvědomit sama sebe, udělala bych to. Nejde o zabití jednoho rákšasa. Jen Bůh ví, kolik jich je, rákšasů a rákšasů. A jsou všude, byli dokonce i ve vašem nitru. Nyní odešli. Takže musíte plně ocenit Sahadža jógu, to je velmi důležité. Věděla jsem, že tato púdža bude velmi pozdě, protože Kálí púdža se dělá vždy v noci po dvanácté. Takže taková musí být. I když jsem včera v noci usnula ve čtyři hodiny, dnes večer nevím, jak to dopadne – všechno se vyřeší samo. Všechno je vypracováno. Musíte však zvážit a přemýšlet: „Co můžeme udělat, abychom to změnili?“ Proč nenapsat několik knih, proč nevylíčit pár zážitků? Publikujte je pouze ve francouzštině. Řekněte Francouzům, co se děje venku. Přeložit několik knih – některé americké knihy, některé anglické knihy. Přinejmenším uveďte citáty z nich. Jak jsou nevědomí. Nejprve musí odejít katolická církev. Bezpochyby odejde, jsem si tím jista. Doslova se nás bojí. A teď jim musíme opravdu ukázat, čeho jsme schopni. Nejzábavnější je, že si prezident vybral svoji milenku jako předsedkyni vlády. Myslím, že to v žádné rozumné zemi není možné. Je to něco neslýchaného. Musím říci, že Angličané jsou tisíckrát lepší. Jsou opravdu velmi dobří. Alespoň pokud jde o správu, o parlament, jejich justice není tak hloupá jako tady, je založena na zákonech a ne na postoji soudce. Jak se stále můžete držet takové hlouposti, která je opravdu před středověkem – primitivní, lidé jsou naprosto primitivní, že takové zákony přijímali. Můžete alespoň napsat knihu o podivných zákonech Francouzů s názvem: „Jak uškodili.“ Existuje velmi dobrá kniha: „Podvodný Freud.“ Přečtěte si to a podívejte se, jak Freud zničil Francouze, jak pokřivené jsou jejich mozky, jak znetvořené je jejich myšlení. Vy všichni jste tak inteligentní a moudří lidé. Když ne mečem, musí Kálí pracovat perem. Věděla jsem, že to není dobré, ale nevěděla jsem, že je to tak špatné. Je to tedy výzva pro nás všechny a dovolte Mi, abych se podívala, co můžete všichni napsat. Sepište své zkušenosti. Jak se chovají francouzští rodiče, jak se chovají prarodiče, co se děje v této zemi a podobně. Žijí v bláznivém ráji. Nevědí, že hrozba zkázy jim už visí nad hlavou. I když vy všichni jste spaseni, musíte myslet na ostatní. V Sahadža józe nejde už jen o to, že se staráme o bhakty – protože Kálí chtěla chránit pouze bhakty, sádhaky – ale vy musíte ochránit mnohem více lidí. Máte všechny pravomoci, prostě si je převezměte a použijte je. Jste schopni to udělat. Vaše média jsou ze všech nejhorší. Můžeme začít vydávat noviny s názvem Anti – media. Co nám mohou udělat? Nebo jim dáte nějaké nezávislé jméno. Měly by být otevřeny lidem, kterým vadí senzacechtivá média. Mohou napsat, jak jim média ubližují, jak podávají nepravdivé zprávy a informace. Umíme to! Proč ne? Jsem si jistá, že to bude fungovat. Přemýšlejte o tom, co můžete s perem dělat. O tom, co jste získali, co vás těší: nádherná hudba, všechny ty púdže, všechno ostatní. Ale myslete na ostatní. Už jsou opilí a bijí hlavou o polštáře. Přemýšlejte o nich. Kdy oni pocítí tuto radost? Je Mi jich prostě líto, že kvůli útlaku katolickou církví přijali všechny tyto špatné věci. Byla to katolická církev, která je potlačila, proto se k tomuto uchýlili. Neexistuje žádný jiný důvod, proč by tyto věcí přijímali. V Sahadža józe všechny tyto věci neděláme, jsme ve středu. Nemáme takové problémy, protože nikoho nepotlačujeme, ani nepůjdeme do druhého extrému shovívavosti. Myslím, že celou Evropu lze rozdělit na dva druhy lidí, jeden je anglosaský a druhý je latinský. Anglosasové jsou pravostranní a lidé latinského původu jsou levostranní. Pláčou, truchlí, jsou nešťastní, zabývají se jen špínou. Existují pouze tyto dva typy. Bohužel, jste na latinské straně. Tady se daří katolické církvi. Když se podíváte na latinskou stranu, pochopíte, do jaké míry šli na levou stranu a čím onemocníte, když se dostanete na levou stranu. Pečlivě vytvořte seznam těchto nemocí. To, co jsem řekla, by se mělo ve Francii vyřešit, levostranné nevyléčitelné nemoci. Skutečně, když se procházíte po ulici, potkáte nejméně tři, čtyři šílené lidi, kteří se chovají jako šílenci. Určitě je potkáte. Je to jednoduché. Ani nemusíte jít do psychiatrické léčebny, stačí jít po ulici! Všichni chtějí mluvit a něco vyjádřit. Ale to je vše. Proč pijí, proč jsou nešťastní. Nevím, jaké jsou statistiky těchto nemocí. Problém je nesmírně závažný, velmi vážný. A musíte to vyřešit pomocí přitažlivosti svého guruovství, o které jste mě jednou požádali – požádali jste o status gurua, pro ženy i pro muže. A já jsem řekla: „Dobře, začněte!“ Doufám, že každý slyšel píseň, kterou jsem napsala na požádání. [maráthí] Dobře, tuto píseň jednou zazpívají. [maráthí] Dobře. Zazpívají vám tuto píseň. Existují různé požadavky na Matku, včetně té poslední: „Matko, dej nám nyní gurupadu, status gurua.“ Ale každý guru má povinnost očistit společnost, ve které žije. Je to jeho povinnost, musí s tím bojovat. Kristus s tím bojoval sám, tolik svatých bojovalo samotných, bylo s nimi zacházeno velmi špatně – vězení, otravy a podobně. Ale bojovali. Vy se stejným způsobem držte pravdy a bojujte za ni. Protože jste svatí! Bůh vám žehnej!